mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

12.10.14

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK SAM

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
Nikdy nebude vynájdený systém, ktorý by úplne odstránil nutnosť pracovať. H. Ford 

Riešenie: SMK SAM
Príprava na certifikáciu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001

Sebavzdelávanie
- SMK DOC
- SMK ART
- SMK EDU
- SMK MET
- SMK DIR
- SMK TOOL
- SMK PRO 

Sebariadenie
- SMK REM 

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK SAM

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

5.10.14

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK REM

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
Príprava na certifikáciu
systému manažérstva kvality 
podľa normy EN ISO 9001

Riešenie: SMK REM

Práca na diaľku
Projekt
- Vypracovanie plánu a harmonogramu projektu
- Vypracovanie úloh podľa požiadaviek normy

Modelovanie v softvérovom nástroji
- Modelovanie organizačnej štruktúry do úrovne funkčných miest
- Modelovanie procesov do úrovne činností
- Modelovanie cieľov a KPI

Tvorba dokumentácie zo softvérového nástroja
- Tvorba povinných dokumentovaných postupov
- Tvorba procesných smerníc
- Tvorba zodpovedností manažmentu
- Tvorba pracovných náplní zamestnancov
- Tvorba procesného modelu v html forme 

Zmena
- Aktualizácia procesného modelu
- Aktualizácia dokumentácie riadenia 

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK REM

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

2.10.14

5krát prečo?


Vážení zákazníci, milí priatelia,

v dňoch 29.9. a 30.9. som školila (trénovala) metódu 5krát prečo?. Tréningu sa zúčastnilo 19 zamestnancov bratislavskej výrobnej organizácie. Veľmi ma potešila účasť riaditeľa firmy, manažéra kvality, vedúcich zmien a tiež ostatných zamestnancov. 

Spätná väzba z tréningu bola 1, 16 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3).

Ďakujem vedeniu organizácie za zaujímavé stretnutia a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Pekný večer vám praje

Marta Krajčíová

1.10.14

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK PRO

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
Príprava na certifikáciu
systému manažérstva kvality 
podľa normy EN ISO 9001
Riešenie: SMK PRO
 
Procesy v html forme
1. Predmet normy
- Požiadavky normy EN ISO 9001 na systém manažérstva kvality
- Príprava na certifikáciu SMK podľa normy EN ISO 9001

4. Systém manažérstva kvality

- Riadenie procesov
- Modelovanie procesov
- Riadenie dokumentov
- Riadenie záznamov

5. Zodpovednosť manažmentu
- Balanced Scorecard
- Zmena organizačnej štruktúry
- Interná komunikácia
- Preskúmanie manažmentom

6. Manažérstvo zdrojov
- Riadenie ľudských zdrojov
- Personalistika
- Simulácia procesov
- Riadenie financií
- Účtovníctvo
- Technicko investičný rozvoj
- Správa majetku
- Riadenie ICT

7. Realizácia produktu
- Strategické riadenie
- Marketing
- Inovácia produktového portfólia
- Predaj
- Riadenie vzťahov so zákazníkmi
- Návrh a vývoj
- Nakupovanie
- Logistika
- Výroba
- Projektové riadenie

8. Meranie, analýza a zlepšovanie
- Meranie spokojnosti zákazníkov
- Meranie výkonnosti procesov
- Riadenie nezhodného produktu
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Riešenie procesných problémov
- Interný audit
- Nápravné opatrenia
- Preventívne opatrenia

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK PRO

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová