mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.7.08

PAKKO holding, Ukrajina: Komunikácia PM

Projekt koučovania procesného riadenia v spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina sa dostáva do fázy komunikácie PM.

Čo budeme komunikovať ?

- Procesnú architektúru.
- Pridanú hodnotu procesov, interné produkty.
- Rozhrania medzi procesmi.
- Štandardizované postupy s podrobným popisom procesov.
- Vývojové diagramy, ktoré vizualizujú priebeh procesov.

Štandardizované procesy sú základom: vykonávania štandardizovanej práce, zlepšovania procesov a merania progresu vo výkonnosti procesov a ľudí.

Moje veľké poďakovanie za riadenie projektu patrí Ing. Rudolfovi Krajňákovi, ktorý sa odvážne pustil do tejto náročnej práce.
Obdiv, uznanie a pochvalu za doteraz vykonanú prácu a príjemnú spoluprácu si zaslúžia: Nataly, Vladimír a Alexander. Spasibo.
Verím, že vynaložené úsilie všetkých prispieva k zvyšovaniu znalostí o procesoch, ich porozumeniu a riadeniu v spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina.

Krasivij privet. :-)

Marta

17.7.08

Manažeři se lvíčkem II

Jaroslav A. Jirásek, Jan Preclík, Jan Přikryl: Manažeři se lvíčkem II

Úspešní českí manažéri na prahu 21. storočia používajú 4 hlavné manažérske techniky:

- Portfóliova matica - BCG
- Total Quality Management - TQM
- Reengineering - BPR
- Plánovanie a forecasting

Veľkou výzvou pre manažérov je produktivita znalostí, čo znamená: pracovať chytrejšie, nie usilovnejšie.

Najprv som si začala písať najdôležitejšie vlastnosti úspešných manažérov: orientácia na ľudí, pracovitosť, skromnosť, energia, nadšenie, technológie, inovácie, kvalita - ISO 9001:2000, :-) štíhla výroba, rodina, región, EÚ ...

Uvedomila som si však, že to, čo majú manažéri uvedení v knihe spoločné, sú: vzdelanie, znalosti a ich neustály rozvoj.

No a keďže sú to českí manažéri, tak majú aj levíka, ktorý je symbolom odvahy a sily.
:-)

Najviac ma zaujali príbehy manažérov, ktorí zachránili upadajúce firmy, alebo vybudovali nové prosperujúce firmy.

Doporučujem vám knihu prečítať. Je zdrojom inšpirácie, poučenia a možno aj povzbudenia na vašej náročnej manažérskej ceste.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej názov.

Prajem vám pekný čitateľský zážitok.

9.7.08

TPS: Lean príručka

Milí priatelia,

sľúbila som vám, že na konci seriálu TPS, na BPM blogu, spracujem lean príručku. Je hotová. Obsahuje: minútové učebné stránky, príklady, prípadové štúdie, komentáre a zhrnutia diskusie.

Lean príručka.

Prajem vám príjemné čítanie.

7.7.08

Dovolenka s knihou

Symaptická kniha o výrobe systému ťahu, porozumení, zavádzaní, riadení a rozširovaní výroby systému ťahu. Na konci každej kapitoly sú 3 otázky na 5 minút a zhrnutie hlavných myšlienok so zamyslením. Pekné - také "lean" v knihe. :-)
Poznáte knihy Ivana Bureša ? Ak nie, tak si rýchlo kúpte túto. Je napísaná úžasne zábavným a zároveň poučným spôsobom. 10 zlatých pravidiel predaja by mal ovládať každý obchodník. Veľmi sa mi páči štruktúra knihy: zásady, príbeh z praxe a zhrnutie. Pán Bureš je veľký znalec komunikácie a zábavný rozprávač príbehov. Svoje bohaté obchodné a marketingové skúsenosti získal na náročných amerických a kanadských trhoch. O čom pán Bureš nepíše, ale vyplýva to z kontextu, je spôsob, akým sa predieral životom a ako vždy hľadal rozumové argumenty pre svoje rozhodnutia a vedel sa aj v náročných situáciách pozerať na život optimisticky a s humorom. Na dovolenke som sa pri tejto knihe dobre zabávala. :-)

Zaujíma vás vaša výkonnosť a výkonnosť vašich zamestnancov ? Pán prof. Koubek napísal o tom peknú knihu. Kniha vyšla v roku 2004, ale myšlienky, ktoré sú v nej uvedené, sú ešte žiaľ ďaleko vzdialené od praxe.Knihy si môžete objednať kliknutím na obrázok. Príjemné čítanie a tiež dovolenku vám praje

Marta

2.7.08

TPS: Poďakovanie

Milí priatelia, dnes vám píšem poslednú časť seriálu TPS. Cieľ seriálu bol: Odovzdať vám pekné myšlienky z knihy Jeffrey K. Liker: Tak to dělá Toyota, Management Press, Praha 2007. Verím, že seriál bol pre vás zaujímavý a poučný.

Za zverejnenie seriálu TPS na BPM blogu patrí moje poďakovanie hlavne pánovi Ing. Václavovi Kalendovi, ktorý ma pred 2 mesiacmi "na to nahovoril". Moje poďakovanie mu patrí za podporu, pomoc a peknú spoluprácu pri zverejňovaní jednotlivých častí seriálu TPS. Ďakujem Vašku.

Chcem sa tiež poďakovať všetkým vám (124), ktorí ste písali v seriáli komentáre (209). Ďakujem vám za vaše úvahy, príklady z praxe a postrehy. Urobili ste seriál zaujímavejším.

Ďakujem aj vám, ktorí ste nepísali, ale čítali.

Pekné dovolenky a prázdniny vám praje

Marta Krajčíová

samostatná konzultantka
email: mail@krajciova.sk
web: www.krajciova.sk
blog: martakrajciova.blogspot.com
mobil : +421 911 556 331