mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

16.12.08

Poďakovanie za spoluprácu v roku 2008

Vážení zákazníci, milí priatelia,

pomaly sa blíži koniec roka 2008. Vo firmách sa usilovne píšu záverečné správy, robia sa účtovné závierky a pripravujú sa vianočné večierky. Ja tieto "procesy" :-) nerobím, ale rada by som sa poďakovala v tomto predvianočnom čase za spoluprácu ľuďom, ktorí v roku 2008 pre mňa veľa znamenali, pretože sme spolu urobili kus užitočnej práce a bolo nám spolu dobre. Medzi týchto ľudí patria:
Ing. Rudolf Krajňák, manažér PAKKO, holding, Ukrajina


Ing. Igor Gazárek, predseda družstva KOVOTVAR, v.d. Kúty,
RNDr. Mária Karáčová, riaditeľka ekonomického úseku,
Ing. Peter Antálek, riaditeľ výrobného úseku,
Štefan Mračna, riaditeľ obchodného úseku


Ing. Václav Kalenda, Business Architect, BPS Business Process Services, s. r. o. Roztoky

Ing. Milena Košturiaková, IPA Slovakia, združenie, Žilina


Ing. Jana Machatová, NRK SOPK, Nitra
Mgr. Daniela Bestrová, BRRK SOPK, Bratislava
Mgr. Anna Cabajová, ŽRK SOPK, ŽilinaIng. Mária Dvořáčková, BBRK SOPK - v červenom saku, Banská BystricaĎakujem tiež všetkým ďalším spolupracovníkom na projektoch a zo seminárov za peknú spoluprácu v roku 2008. Ďakujem aj vám bloggerom (4104) + 1543 na web stránke, za vašu priazeň na blogu v roku 2008.

Prajem vám všetkým príjemné Vianoce a v Novom roku 2009 veľa zdravia, spokojnosti a radosti.

Marta Krajčíová

10.12.08

TPS: BRRK SOPK

09.12.2008 sme v predvianočnej atmosfére uskutočnili v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK seminár Toyota Production System. Účasť riaditeľov a konateľov firiem z celého Slovenska potvrdila, že o tému TPS je veľký záujem.
Program seminára bol tento:

- Koncepcia firmy Toyota
- 14 zásad TPS
- Uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére
- Implementácia TPS
- TPS a procesné riadenie

Účastníkom seminára sa najviac páčili témy: jednokusový procesný tok, kaizen a hansei - sebareflexia, sebakritičnosť, túžba zlepšovať sa a otázky manažmentu a vedenia vo firme Toyota.

Odpoveď na otázku, ako je možné, že firma Toyota dlhodobo dosahuje fenomenálny úspech, nie je jednoduchá. Je to určite preto, lebo robí veci jednoducho, tímovo, dlhodobo, vytrvalo, pokorne, zodpovedne, dôsledne, s rozumom a so zaujatím.

Včera som však prišla ešte na jeden dôvod a tým je súlad:

- tradície so súčasným svetom,
- toku s ťahom,
- kaizen a hansei,
- členov tímu,
- dodávateľov a partnerov,
- finančných aspektov podnikania s duchovnými aspektami,
- manažmentu pri vedení zamestnancov,
- manažmentu pri rozhodovaní ....

Prajem všetkým účastníkom seminára a aj vám ostatným, aby sa vám podarilo dosiahnuť v živote súlad a harmóniu.

Marta Krajčíová

3.12.08

Manažérske hry

Milí priatelia,

pomaly sa blíži koniec roka a vtedy zvykneme robiť rekapituláciu svojej ročnej práce. Takú malú rekapituláciu som urobila aj ja a zistila som, že sme sa v priebehu roka na seminároch pekne hrali.

- Vežu z lega sme stavali na seminároch: Management.
- Myšlienkové mapy sme tvorili na seminároch: Analýza a zlepšovanie procesov.
- Obrázky vašej firmy ste kreslili na seminároch: Koučovanie.
- Príbehy z prekrásnych kníh sme si čítali na seminároch: Toyota Production System.
- Dotazníky a cvičenia ste usilovne vypĺňali na seminároch: Manažérske kompetencie a Strategické riadenie.
- Komunikáciu ste si precvičovali na seminári: Pravidlá komunikácie.

Bola to práca, alebo zábava ? Číňania majú pre nepracovanie, alebo prácu bez úsilia, výraz "wu wei", ktorý hovorí, že najlepšie vyzerá práve to, čo ide samé. Želám vám, aby vám práca išla bez väčšieho úsilia a aby ste ju robili s radosťou.

Pre potešenie vám prikladám zoznam zaujímavých hier a štyri hry, pri ktorých si môžete preveriť vaše manažérske zručnosti.

- Silné a slabé stránky
- Rozbor riadiacich situácií
- Kreslenie
- Priatelia

Ak nedosiahnete maximálny počet bodov, nebuďte smutní. V roku 2009 môžete na sebe pracovať a zlepšovať sa :-) .

Chcem sa vám všetkým poďakovať za spoločnú prácu a pekné spoločné zážitky na seminároch. Budem sa tešiť, ak vám budem môcť byť aj naďalej užitočná :-) .

Veselého Mikuláša vám praje

Marta Krajčíová

Základné manažérske zručnosti

Vážení zákazníci, milí priatelia,

na základe skúseností a vašich požiadaviek, ktoré som sledovala na seminároch v priebehu celého roka, som pre vás pripravila 3 nové semináre pre podporu rozvoja vašich základných manažérskych zručností:

M6: Tímová práca
M7: Efektívne vedenie porád
M8: Úspešná prezentácia

Ponuku seminárov nájdete tu.

Teším sa na váš záujem a stretnutia s vami.

Marta Krajčíová

21.11.08

Strategické riadenie: NRK SOPK

V spolupráci s NRK SOPK sme 19.11.2008 uskutočnili seminár Strategické riadenie s týmto programom:

- Systémový prístup
- Definovanie podstaty stratégie
- Strategické analýzy
- Definovanie stratégie
- Realizácia stratégie
- Meranie a vyhodnotenie stratégie

Stratégiu tvorí generálny riaditeľ so svojimi podriadenými. Na seminári boli prítomní konatelia a riaditelia firiem.

Jack Welch vo svojich známych knihách Cesta k víťazstvu a Rovno k veci hovorí, že stratégia je živá, dynamická, zábavná a rýchla hra.

- Ak to má byť hra, tak nesmie byť teoretická a smrteľne vážna.
- Ak má byť rýchla, tak firmy musia bežať, nie vykračovať pomalým tempom.
- Ak má byť zábavná, tak manažéri musia mať z nej radosť a mali by sa tešiť, keď sa ju podarí realizovať.
- Ak má byť dynamická, tak musí reagovať na zmeny a teda aj na "finančnú krízu".
- Ak má byť živá, tak to nesmie byť šanón v kancelárii generálneho riaditeľa, ale musí byť v hlavách a srdciach vrcholových manažérov.

Želám všetkým manažérom, ktorí tvoria a realizujú stratégiu, aby to tak bolo. No a ešte jedna rada od pána Welcha.

Ak chcete zvíťaziť, menej o stratégii hĺbajte a viac konajte.

Potešila ma :-) :-) :-) spätná väzba: 1,08 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie 3). V spätnej väzbe, ktorú som večer čítala, som našla aj tieto vety:

Výborné školenie, maximálne zrozumiteľné, jasné informácie, logicky postavené, efektívne využitý čas. Ďakujem za ochotu podeliť sa o know how, ďakujem za pekný deň. Napísala pani Kováčová, riaditeľka ĽZ, Matador Automotive, a.s. Vráble.

Ďakujem.

Marta Krajčíová

13.11.08

Strategické riadenie

Stratégia je súhrn hypotéz o príčine a následku medzi učením a rozvojom, procesmi, zákazníkmi a financiami. Norton a Kaplan - autori metódy Balanced Scorecard.

Vážení zákazníci, milí priatelia,

rada by som vás pozvala na seminár Strategické riadenie, ktorý sa bude konať:

19.11.2008 v NRK SOPK v Nitre

Myslím si, že v dnešnej dobe "hospodárskej recesia", je to vysoko aktuálna téma. Možno nie je treba hovoriť o recesii, ale používať tie správne slová a zamyslieť sa nad tým, čo spôsobuje, že niektoré firmy aj v recesii prosperujú a iné nie.
Program seminára je bohatý. Pripravovala som ho asi 3 mesiace, preto sa veľmi teším na stretnutie s vami, odovzdanie znalosti a výmenu skúseností.

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

6.11.08

Manažérske kompetencie: NRK SOPK

05.11.2008 sme v spolupráci s NRK SOPK zorganizovali seminár Manažérske kompetencie. Som veľmi potešená, že je medzi manažérmi o túto tému záujem a to preto, lebo:


- Rozvoj manažmentu sa postupne stáva neoodeliteľnou súčasťou života našich firiem.
- Ľudia vo firmách začínajú byť vnímaní ako zdroj konkurenčnej výhody a tým najcennejším, čo firma má.
- Firmy dnes súťažia stále viac tým, čo majú ich zamestnanci v hlave.
- Znamená to výrazný posun v pohľade na ich rozvoj.

Program seminára bol tento:

- Manažérske kompetencie
- Identifikácia kompetencií
- Meranie úrovne kompetencií
- Vyhodnotenie kompetencií
- Rozvoj kompetencií

Ďakujem všetkým prítomným za zaujímavé stretnutie, ktoré sme si spestrili príkladmi z praxe, mnohými cvičeniami a samozrejme tiež knihami.

Pekné myšlienky nájdete v minútovej učebnej stránke: Kubeš, Spillerova, Kurnický: Manažerské kompetence, Grada 2004.

Ďakujem Ing. Machatovej za organizačné zabezpečenie seminára a príjemnú pracovnú atmosféru v NRK SOPK v Nitre.

23.10.08

Pravidlá komunikácie: NRK SOPK

22.10.2008 sme v spolupráci s regionálnou komorou SOPK v Nitre zorganizovali seminár na tému Pravidlá komunikácie. Semináre v Nitre už pokladám za stretnutia s priateľmi.
Cieľom seminára bola pozitívna komunikácia, čo znamená:

"Nepočuť zlo, nehovoriť zlo, nevidieť zlo", čo nám ukazujú tri opičky na fotke (šintoistická svätyňa v meste Nikkó - Japonsko). Nezaoberali sme sa preto manipuláciou, mobbingom, klamaním a ohováraním.

Program seminára bol takýto:

- Komunikácia
- Pravidlá prekonávania komunikačných bariér
- Náročné rozhovory
- Pravidlá vyjednávania
- Pravidlá predaja
- Pravidlá blogovania

Všetko čo sa deje medzi ľuďmi je komunikácia, povedal pán Petr Parma. Ak jeho výrok berieme vážne, tak potom komunikácia má v živote človeka obrovský význam, lebo ovplyvňuje:

- spokojnosť s prácou
- dobré medziľudské vzťahy
- profesionálny úspech

Prajem všetkým účastníkom seminára, aby im informácie získané na seminári pomohli v dosahovaní týchto cieľov.

Marta Krajčíová

13.10.08

PAKKO holding, Ukrajina: Výkonnosť organizácie

Aktuálnou témou na projekte BPM v spoločnosti PAKKO holding Ukrajina je výkonnosť organizácie.
Iste budete súhlasiť s mojim názorom, že organizácia je výkonná vtedy, ak má výkonných manažérov a zamestnancov.

Jim Collins v knihe Z dobrého skvelé hovorí, že:

- Správni ľudia sú tí, ktorí nastupujú do autobusu kvôli iným ľuďom a nie kvôli tomu, kam ide.
- Správnych ľudí netreba prísne riadiť, ani povzbudzovať.
- Motivuje ich túžba dosahovať čo najlepšie výsledky a byť súčasťou niečoho väčšieho.
- Správni ľudia urobia správne veci a bez ohľadu na odmeňovanie vyprodukujú najlepšie výsledky.
- Jediný spôsob ako pomôcť ľuďom, ktorí dosahujú výsledky, je nezaťažovať ich ľuďmi, ktorí výsledky nedosahujú.
- Správnych ľudí demotivuje, ak ignorujete tvrdé fakty reality.
- Nemíňajte veľa energie na motivovanie a usmerňovanie ľudí.
- Podpora zo strany ľudí vychádza z výsledkov a hybnej sily, nie naopak.

Takými ľuďmi na projekte BPM v spoločnosti PAKKO holding Ukrajina sú:

- Ing. Rudolf Krajňák - manažér
- Nataly, Vladimír a Saša - zamestnanci

Ďakujem kolegovia za peknú spoluprácu a výsledky, ktoré dosahujete nielen na projekte BPM, ale aj v každodennom živote u vás vo firme.

Marta Krajčíová

8.10.08

Samostatná konzultantka - 2 roky

Vážení zakazníci, milí priatelia,

dnes vám nebudem písať o práci, ale o sebe. V týchto dňoch budú dva roky, odkedy som samostatná konzultantka. Dnes na prechádzke prekrásnou jesennou prírodou som rozmýšľala o tom, čo mi to dalo, čo vzalo, kde som bola pred 2 rokmi a kde som dnes. Robila som takú malú rekapituláciu a povedala som si, že vám napíšem, čo ma najviac za tie dva roky potešilo. :-)
Jack Welch povedal, že život sú vlastne len ľudia - rodina, priatelia, kolegovia, učitelia, inštruktori, susedia. Záleží len na ľuďoch. Začnem teda ľuďmi.
Najviac ste ma potešili vy. Nebudem vás však všetkých menovať - to by bol dlhý príspevok.

Ak sa niečo za tie dva roky podarilo, tak to bolo hlavne vďaka vašej dôvere, dobrej komunikácii a záujmu o vec. Chcem sa vám preto všetkým pekne poďakovať za slová povzbudenia, nasmerovania, pomoci a spolupráce.
Tešia ma aj výsledky práce a to, že práca ktorú robím, je pre vás užitočná.
Javorové lístky na fotke som vybrala zámerne, lebo jeden taký mám aj na mojej webovej stránke. Sú symbolom jesene a to znamená:

- pokoj, ktorý tak potrebujeme pri práci
- sústredenie, ktoré je nevyhnutné, ak chceme niečo tvoriť
- skúsenosti, ktoré sú potrebné, ak vám mám pomáhať
- krása, keď niečo pekné spolu urobíme a baví nás to

Pre potešenie vám prikladám zopár fotiek.

Prajem vám peknú "jeseň" a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami.

Marta Krajčíová

24.9.08

Ivan Bureš: 10 zlatých pravidiel predaja

Úspešné jednanie nie je súhrou šťastných náhod, ale má svoje pevné pravidlá.

Resumé knihy sa nachádza tu.

22.9.08

PAKKO holding, Ukrajina: Organizácia

Projekt procesného riadenia v spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina sa dostáva do fázy, kedy sa zaoberáme organizačnými aspektami riadenia.
Medzi hlavné manažérske otázky patria:

- zodpovednosti a právomoci manažmentu
- pracovné náplne zamestnancov
- organizačná štruktúra

Uvedené témy sú jednoduché a v každej organizácii známe. Našou úlohou je prepojiť procesy s organizáciou a navrhnúť budúci stav organizačnej štruktúry.

Na hore uvedenom obrázku vidíte zamestnancov spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina, pri oslave 11. výročia vzniku firmy. Všetkým želám, aby im zavedenie procesného riadenia sprehľadnilo procesy do úrovne zodpovednosti za vykonávanie činností a zároveň poskytlo informáciu o všetkých činnostiach, ktoré vykonáva každé funkčné miesto v rámci organizačnej štruktúry.

Pre povzbudenie ich práce končím citátom:
"Existuje spôsob ako sa to dá urobiť lepšie - Nájdite ho!" Thomas A. Edison

Marta Krajčíová

19.9.08

TPS: ŽRK SOPK

V spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK sme 18.09.2008 zorganizovali pre podnikateľov seminár TPS.
V peknej zasačke sme sa od 9:00 do 17:00 rozprávali o výrobnom systéme firmy Toyota s týmto obsahom:

- Koncepcia firmy Toyota
- 14 zásad TPS
- TPS a procesné riadenie

Pre lepšie pochopenie excelentnosti firmy Toyota sme veľkú pozornosť venovali histórii firmy Toyota, japonskej kultúre a vzťahu Japonska a Ameriky.
Verím, že informácie o TPS budú prítomní ďalej komunikovať vo svojich firmách a prajem im veľa šťastia pri implementácii TPS.

Ďakujem pani Mgr. Cabajovej za vynikajúce organizačné zabezpečenie seminára a teším sa na ďalšie semináre v ŽRK SOPK.

Marta Krajčíová
email : mail@krajciova.sk
web : www.krajciova.sk
mobil : +421 911 556 331

17.9.08

TPS: BBRK SOPK

16.09.2008 nás privítala upršaná Banská Bystrica na seminári Toyota Production System. Pekné prostredie na BBRK SOPK a teplá káva a čaj od Ing. Dvořáčkovej nás povzbudili a priaznivo naladili na zaujímavú tému TPS.
Hovorili sme o koncepcii a zásadách TPS a uvádzali sme veľa príkladov z praxe z oblasti procesného riadenia. Veľký dôraz sme dávali na 4P: Philosophy, Process, People/Partners, Problem solving.

Pre skúsených účastníkov nebola téma TPS nová. V dotazníku, ktorý sme vypĺňali, sa ukázalo, že slovenské firmy sú na tom s implementáciou zásad TPS celkom dobre. Na stupnici od 1-3 dosiahli viacerí hodnotu 2. Máme však čo zlepšovať. :-)

Ďakujem všetkým prítomným za príjemnú atmosféru a záverečný potlesk, ktorý ma milo potešil. :-)

Marta Krajčíová
email : mail@krajciova.sk
web : www.krajciova.sk
mobil : +421 911 556 331

27.8.08

Komunikácia - knihy

Jedným z najnáročnejších prípadov uplatnenia komunikácie sú situácie, kedy chceme zmeniť chod vecí okolo nás, alebo myslenie a správanie ľudí. Akonáhle sa o zmenu chodu vecí začneme pokúšať slovom, zákonite narazíme na komunikačné bariéry.

Resumé knihy nájdete tu.Jedna z aktivít nášho súkromného a profesionálneho života, v ktorej sa bez komunikácie nezaobídeme, je vyjednávanie. Vyjednávanie, ak má byť úspešné, musí prebiehať systémovo a riadiť sa špecifickými pravidlami. Pokiaľ sa budete nimi riadiť, miera vašej úspešnosti vo vyjednávaní pôjde hore a zvýši sa aj váš pôžitok z vyjednávacieho procesu.

Resumé knihy nájdete tu.

Techniky vedenia rozhovorov a modely myslenia vám síce môžu pomôcť, aby ste si boli istejší v neobvyklých pracovných situáciach, ale k tomu, aby ste s ostatnými ľuďmi vychádzali dobre, potrebujete viac než len techniky a pravidlá. Súžitie a spolupráca je založená na dôvere, ktorú človek poskytuje vopred.

Resumé knihy nájdete tu.


Termín "porada" nepochádza zo slova "poradiť", ale z výrazu "poradiť sa." Porozumenie tomuto na prvý pohľad veľmi jemnému významovému rozdielu je kľúčom k efektivite porád i spokojnosti jej účastníkov.


Resumé knihy nájdete tu.Knihy si môžete objednať kliknutím na ich obrázok.

Želám vám úspešný začiatok nového školského roku s dobrou knihou.

Marta Krajčíová

14.8.08

Semináre - jeseň 2008

Vzdelaní ľudia sú základom adaptability a to je cesta k prosperite. prof. Tošenovský

Vážení zákazníci,

v spolupráci s regionálnymi obchodnými komorami SOPK: Nitra, Bratislava, Banská Bystrica a Žilina pripravujeme od septembra do decembra 2008 tieto semináre:
Toyota Production System

16.09.2008 Banskobystrická regionálna komora SOPK
18.09.2008 Žilinská regionálna komora SOPK
09.12.2008 Bratislavská regionálna komora SOPK

Pravidlá komunikácie
22.10.2008 Nitrianska regionálna komora SOPK

Manažérske kompetencie
05.11.2008 Nitrianska regionálna komora SOPK

Strategické riadenie
19.11.2008 Nitrianska regionálna komora SOPK

Prihlásiť sa môžete takto:

SOPK: kliknutím na linku SOPK, termíny na stránkach SOPK budú zverejňované postupne
e-mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na stretnutia s vami.

Marta Krajčíová

13.8.08

Pravidlá komunikácie

Všetko, čo sa deje medzi ľuďmi je komunikácia.
Petr Parma

Čo je pravidlo ? Vo Wikipédii som našla túto definíciu:

Pravidlo je kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznania spôsobu realizácie konania a je vyjadrovaný v podobe návodu, predpisu alebo normy. Pravidlo určuje (kodifikuje) východisko činnosti, vlastnosti krokov, postupnosti krokov (operácií), ako aj zamýšľaný výsledok činnosti (výsledok poslednej operácie, cieľ činnosti).

Čo je komunikácia ? Wikipédia hovorí:

Komunikácia môže byť: výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov.

Keď si pozorne prečítate kľúčové slová v definícii pravidla, zistíte, že sa veľmi podobajú na definíciu procesu: Proces je skupina činností - aktivít, ktoré sú navzájom prepojené, vyžadujú jeden alebo viac vstupov a vytvárajú výstup, ktorý má pre zákazníka hodnotu (produkt, služba).

Pravidlá komunikácie hovoria o tom, ako má prebiehať proces komunikácie. Cieľom pravidiel je definovať postup v zložitom "procese" komunikácie. Proces komunikácie je preto zložitý, lebo ľudia sú zložití. Pri komunikácii pracujeme s ich emóciami, často s rozdielnymi názormi a postojmi, pričom výsledok komunikácie nie je vopred známy. To je na komunikácii krásne, ale najťažšie - tvoriť "ľudský" proces v reálnom čase. :-)

Aký význam majú pravidlá ?

- Stanovujú normu správania medzi ľuďmi.
- Sú to najlepšie praktiky, odskúšané životom a teda sú dobrým návodom pre druhých.
- Uľahčujú komunikáciu, lebo hovoria, ako sa má komunikovať.
- Vnášajú do komunikácie racionálny prvok.
Pomáhajú predvídať správanie druhých, eliminovať emócie vyvolané rozdielnymi názormi ľudí.
- Pomáhajú udržiavať takú úroveň komunikácie, ktorá vedie k obojstranne výhodnému riešeniu (win-win - vyhrávajú obidve strany).
- Pomáhajú ľuďom dohodnúť sa kultúrnym spôsobom.

Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej oblasti života. Známe pravidlá sú predpokladom dobrej komunikácie a tiež jej výsledku, ktorým môže byť: odovzdanie informácie, dosiahnutie cieľa, vzťahy medzi komunikujúcimi, podanie správy o sebe.

Aké pravidlá komunikácie poznáme ?

Sú to napríklad: pravidlá vyjednávania, pravidlá predaja, pravidlá, ako povedať "nie" a pritom sa dohodnúť, pravidlá blogovania, pravidlá vedenia náročných rozhovorov, napr. kritiky, pravidlá prekonávania komunikačných bariér....

Seminár na tému Pravidlá komunikácie sa bude konať:

22.10.2008 Nitrianska regionálna komora SOPK
28.10.2008 Bratislavská regionálna komora SOPK

Prihlásiť sa môžete takto:

SOPK: termíny na stránkach SOPK budú zverejňované postupne
e-mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na stretnutia s vami.

Marta Krajčíová

22.7.08

PAKKO holding, Ukrajina: Komunikácia PM

Projekt koučovania procesného riadenia v spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina sa dostáva do fázy komunikácie PM.

Čo budeme komunikovať ?

- Procesnú architektúru.
- Pridanú hodnotu procesov, interné produkty.
- Rozhrania medzi procesmi.
- Štandardizované postupy s podrobným popisom procesov.
- Vývojové diagramy, ktoré vizualizujú priebeh procesov.

Štandardizované procesy sú základom: vykonávania štandardizovanej práce, zlepšovania procesov a merania progresu vo výkonnosti procesov a ľudí.

Moje veľké poďakovanie za riadenie projektu patrí Ing. Rudolfovi Krajňákovi, ktorý sa odvážne pustil do tejto náročnej práce.
Obdiv, uznanie a pochvalu za doteraz vykonanú prácu a príjemnú spoluprácu si zaslúžia: Nataly, Vladimír a Alexander. Spasibo.
Verím, že vynaložené úsilie všetkých prispieva k zvyšovaniu znalostí o procesoch, ich porozumeniu a riadeniu v spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina.

Krasivij privet. :-)

Marta

17.7.08

Manažeři se lvíčkem II

Jaroslav A. Jirásek, Jan Preclík, Jan Přikryl: Manažeři se lvíčkem II

Úspešní českí manažéri na prahu 21. storočia používajú 4 hlavné manažérske techniky:

- Portfóliova matica - BCG
- Total Quality Management - TQM
- Reengineering - BPR
- Plánovanie a forecasting

Veľkou výzvou pre manažérov je produktivita znalostí, čo znamená: pracovať chytrejšie, nie usilovnejšie.

Najprv som si začala písať najdôležitejšie vlastnosti úspešných manažérov: orientácia na ľudí, pracovitosť, skromnosť, energia, nadšenie, technológie, inovácie, kvalita - ISO 9001:2000, :-) štíhla výroba, rodina, región, EÚ ...

Uvedomila som si však, že to, čo majú manažéri uvedení v knihe spoločné, sú: vzdelanie, znalosti a ich neustály rozvoj.

No a keďže sú to českí manažéri, tak majú aj levíka, ktorý je symbolom odvahy a sily.
:-)

Najviac ma zaujali príbehy manažérov, ktorí zachránili upadajúce firmy, alebo vybudovali nové prosperujúce firmy.

Doporučujem vám knihu prečítať. Je zdrojom inšpirácie, poučenia a možno aj povzbudenia na vašej náročnej manažérskej ceste.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej názov.

Prajem vám pekný čitateľský zážitok.

9.7.08

TPS: Lean príručka

Milí priatelia,

sľúbila som vám, že na konci seriálu TPS, na BPM blogu, spracujem lean príručku. Je hotová. Obsahuje: minútové učebné stránky, príklady, prípadové štúdie, komentáre a zhrnutia diskusie.

Lean príručka.

Prajem vám príjemné čítanie.

7.7.08

Dovolenka s knihou

Symaptická kniha o výrobe systému ťahu, porozumení, zavádzaní, riadení a rozširovaní výroby systému ťahu. Na konci každej kapitoly sú 3 otázky na 5 minút a zhrnutie hlavných myšlienok so zamyslením. Pekné - také "lean" v knihe. :-)
Poznáte knihy Ivana Bureša ? Ak nie, tak si rýchlo kúpte túto. Je napísaná úžasne zábavným a zároveň poučným spôsobom. 10 zlatých pravidiel predaja by mal ovládať každý obchodník. Veľmi sa mi páči štruktúra knihy: zásady, príbeh z praxe a zhrnutie. Pán Bureš je veľký znalec komunikácie a zábavný rozprávač príbehov. Svoje bohaté obchodné a marketingové skúsenosti získal na náročných amerických a kanadských trhoch. O čom pán Bureš nepíše, ale vyplýva to z kontextu, je spôsob, akým sa predieral životom a ako vždy hľadal rozumové argumenty pre svoje rozhodnutia a vedel sa aj v náročných situáciách pozerať na život optimisticky a s humorom. Na dovolenke som sa pri tejto knihe dobre zabávala. :-)

Zaujíma vás vaša výkonnosť a výkonnosť vašich zamestnancov ? Pán prof. Koubek napísal o tom peknú knihu. Kniha vyšla v roku 2004, ale myšlienky, ktoré sú v nej uvedené, sú ešte žiaľ ďaleko vzdialené od praxe.Knihy si môžete objednať kliknutím na obrázok. Príjemné čítanie a tiež dovolenku vám praje

Marta

2.7.08

TPS: Poďakovanie

Milí priatelia, dnes vám píšem poslednú časť seriálu TPS. Cieľ seriálu bol: Odovzdať vám pekné myšlienky z knihy Jeffrey K. Liker: Tak to dělá Toyota, Management Press, Praha 2007. Verím, že seriál bol pre vás zaujímavý a poučný.

Za zverejnenie seriálu TPS na BPM blogu patrí moje poďakovanie hlavne pánovi Ing. Václavovi Kalendovi, ktorý ma pred 2 mesiacmi "na to nahovoril". Moje poďakovanie mu patrí za podporu, pomoc a peknú spoluprácu pri zverejňovaní jednotlivých častí seriálu TPS. Ďakujem Vašku.

Chcem sa tiež poďakovať všetkým vám (124), ktorí ste písali v seriáli komentáre (209). Ďakujem vám za vaše úvahy, príklady z praxe a postrehy. Urobili ste seriál zaujímavejším.

Ďakujem aj vám, ktorí ste nepísali, ale čítali.

Pekné dovolenky a prázdniny vám praje

Marta Krajčíová

samostatná konzultantka
email: mail@krajciova.sk
web: www.krajciova.sk
blog: martakrajciova.blogspot.com
mobil : +421 911 556 331

7.6.08

TPS: NRK SOPK Nitra

05.06.2008 sme na seminári TPS v SOPK Nitra poodkryli tajomstvo systému štíhlej výroby a fenomenálneho úspechu firmy Toyota.

O TPS je veľký záujem, ako potvrdila veľká účasť manažérov slovenských firiem. Súčasný stav vo firmách je potešujúci. Mnohé zásady TPS sú známe (tok, ťah, vizualizácia, andon, 5S, kanban, gemba, kaizen ...). V niektorých zásadach majú firmy rezervy (dlhodobá filozofia, vedúce osobnosti, tímy, rozhodovanie, zvažovanie, hansei ...).

Na seminári sme si tiež povedali, ako súvisí TPS s procesným riadením, čo je v TPS nové, čo je v súlade s procesným riadením a čo je v rozpore so zásadami procesného riadenia. Zaujímavé boli tiež postrehy účastníkov seminára ku kultúrnym rozdielom Japonska a Slovenska.

Seminár bol náročný, ale veľmi podnetný a bohatý na nové myšlienky. Ďakujem všetkým prítomným za ich postrehy z praxe a výmenu skúsenosti. Prekvapila ma reakcia prítomných. Keď sme skončili, všetci sedeli a rozmýšľali. Neponáhľali sa domov, tak ako býva zvykom na iných seminároch.

Myslíme spolu na to, čo hovorí pán Liker v knihe Tak to děla Toyota:

"Na to, aby sme mali koncepciu "štíhleho" myslenia v srdci a duši potrebujeme 5-10 rokov."

Viete čo znamená horný obrázok ? V Japonsku ho vidíte vždy tam, kde sa vstupuje do šintoistického chrámu. Označuje vstup na posvätné územie.

Vstup do sveta TPS a prekrásneho duchovného bohatstva firmy Toyota bol úspešný. Spätná väzba zo seminára bola 1,4 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3). Teším sa.

Ďakujem Ing. Masarikovi (riaditeľ SOPK Nitra) za prejavenú dôveru a možnosť školiť manažérov Nitrianskej regionálnej komory SOPK a Ing. Machatovej za peknú spoluprácu a pomoc pri organizovaní seminárov: Procesné riadenie a TPS.

Veľa šťastia na vašej ceste k TPS vám praje:

Marta Krajčíová

TPS: Zhrnutie diskusie na BPM blogu

Milí priatelia,

na BPM blogu prebieha k TPS zaujímavá diskusia. Zhrnutia diskusie jednotlivých zásad si môžete prečítať nižšie.

Pitie čaju v Japonsku je obrat, ktorého zmyslom nie je vypiť čaj, ale posedieť si a porozprávať sa s priateľmi. Vítam vás pekne na čajovej párty.

Z1 dlhodobá filozofia
Z2 procesný tok
Z3 ťah
Z4 pracovné zaťaženie
Z5 zastavenie procesu
Z6 štandardizácia
Z7 vizualizácia
Z8 technológie
Z9 vedúce osobnosti
Z10 ľudia a tímy
Z11 partneri a dodávatelia
Z12 vlastné oči
Z13 rozhodovanie a zvažovanie
Z14 premýšľanie a zlepšovanie
TPS a procesné riadenie

28.5.08

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

Vážení zákazníci,

v spolupráci s Nitrianskou regionálnou komorou SOPK a Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK sme pre vás pripravili seminár:

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

Ako to robí Toyota ?

Jednoducho, tímovo, dlhodobo, vytrvalo, pokorne, zodpovedne, dôsledne, s rozumom a so zaujatím.

Cieľ seminára:

- Odhaliť "tajomstvo" systému štíhlej výroby firmy Toyota.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Toyota.
- Uviesť postup implementácie TPS.
- Porovnať zásady TPS so zásadami procesného riadenia.

Obsah seminára:

- Koncepcia firmy Toyota
- 14 zásad TPS
- Uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére
- Implementácia TPS
- TPS a procesné riadenie

Termíny:

05.06.2008 - Nitrianska regionálna komora SOPK
16.09.2008 - Banskobystrická regionálna komora SOPK

Na seminári vám rada porozprávam o Japonsku, kde som pred 20 rokmi strávila 1 mesiac (Tokyo).

Na stretnutie s vami sa teší

Marta Krajčíová25.5.08

PAKKO holding, Ukrajina: Procesný model

13.05.2008 sme ukončili v spolupráci s PAKKO holding Ukrajina, 1. etapu projektu Koučovanie v oblasti procesného riadenia - Procesy.
Hlavnou pridanou hodnotou projektu, po 3 mesiacoch náročnej práce, je vytvorený procesný model retailovej organizácie, ktorý bude slúžiť manažmentu pre podporu riadenia v celom holdingu. Procesný model obsahuje:

- procesnú mapu
- produkty pre všetky procesy - pridaná hodnota procesov
- popísané procesy so zdrojmi, dokumentmi, rozhraniami
- identifikované a popísané podprocesy
- popísané činnosti s udalosťami, vstupmi a výstupmi
- grafické zobrazenie priebehu procesov

Z hľadiska procesného riadenia za najväčšiu pridanú hodnotu pokladám:

- štandardizáciu riadiacich a podporných procesov
- definovanie a popis hlavných procesov Category management a Realizácia predaja
- definovanie rozhraní medzi procesmi
- popis všetkých procesov v organizácii s cieľom ujednotenia terminológie a dokumentovania procesov

Projekt prebieha formou koučovania. Ukazuje sa, že táto forma vedenia projektov má obrovské výhody pre zákazníka aj konzultanta. Na projekte sú zaujímavé rôzne formy komunikácie, ktoré je možné realizovať vďaka novým komunikačným technológiám.

Na projekte platí zásada: Kde je vôľa, je aj cesta. Kľúčovými faktormi úspechu projektu sú:

- silný záujem a "drajv" na strane manažmentu
- dôvera
- spolupráca založená na partnerstve
- správni ľudia (skromní, pracovití, šikovní, slušní ...)

Ďakujem manažmentu PAKKO holding za zaujímavú spoluprácu. Pozdravujem kolegov na Ukrajine a želám im veľa vytrvalosti a entuziazmu v ďalšej náročnej práci.

Marta Krajčíová

5.5.08

TPS na BPM blogu

Pred 20 rokmi (1988) som 1 mesiac strávila v Japonsku. Pozval ma tam manžel, ktorý pracoval 1,5 roka na Tokijskej univerzite ako ašpirant. Japonsko a ľudia v ňom urobili na mňa veľký dojem. V časoch hlbokej totality (u nás) bol to pre mňa kultúrny šok.

Dnes sa k Japonsku a ľuďom v ňom vraciam cez peknú knihu "Tak to dělá Toyota" o ktorej som vám písala v januári 2008.

V spolupráci s pánom Ing. Václavom Kalendom uverejňujeme na BPM blogu v záložke MAGAZIN a BPM*BLOG seriál TPS. Dnes vychádza prvý diel - Koncepcia firmy Toyota. Príspevky budú zverejňované vždy v utorok a štvrtok. Minútové učebné stránky k jednotlivým témam si môžete sťahovať v januárovej záložke TPS na mojom blogu.

Prajem vám pekný zážitok pri sledovaní seriálu a keď sa spolu dozvieme aj niečo nové, tak sa budem tešiť.

Motto seriálu je: "V jednoduchosti je krása."

3.5.08

Redakčná rada BPM portálu

24.04.2008 som sa stretla v Bratislave s časťou Redakčnej rady československého BPM portálu, pánmi: Václavom Kalendom a Jánom Satinom.

Dohodli sme sa na spolupráci a tak som sa stala členkou Redakčnej rady BPM portálu :-). Na portále vás budem informovať o témach, ktoré súvisia s mäkkými faktormi BPM.

Teším sa na stretnutia s vami a významnými osobnosťami BPM sveta - na BPM blogu :-) .

Marta Krajčíová

30.4.08

SOPK Nitra: Koučovanie

30.04.2008. Cyklus seminárov Procesné riadenie sme v SOPK Nitra ukončili seminárom o koučovaní. Ako súvisí koučovanie s procesným riadením, výkonnosťou organizácie, výkonnosťou ľudí a našou predstavou o práci ? Čo vlastne znamená pracovať ? Je práca to isté ako výkon ? Kedy podávame najlepší výkon ? Ukazuje sa, že vtedy, keď nás práca teší :-) . Máte radosť zo svojej práce ? Ak áno, gratulujem Vám a teším sa s Vami :-) . Ak náhodou nie, možno by Vám pomohli niektoré zaujímavé zistenia z koučovania.

Na seminári sme si tiež kreslili. Cieľom hry bolo sebapoznávanie, dosiahnutie vzájomného porozumenia a pozitívneho naladenia.

Želám prítomným manažérom veľa radosti v práci a úspechov v hľadaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Ďakujem pani Ing. Machatovej za organizačné zabezpečenie cyklu seminárov a teším sa na ďalšie stretnutia v Nitre.

24.4.08

SOPK Nitra: Management, Riadenie znalostí

22.04. a 23.04.2008 sme sa opäť stretli v SOPK v Nitre s manažérmi viacerých firiem.

Semináre boli zamerané na:

- Management
- Riadenie znalostí

Najdiskutovanejšími témami boli: komunikácia, konverzia znalostí a trh znalostí.
Ako je to s odovzdávaním znalostí vo vašej firme ? Sú vzťahy mladších a starších kolegov OK ? Odovzdávajú zamestnanci svoje znalosti radi a ochotne ? Akú cenu majú znalosti ? Za akých podmienok odovzdávajú zamestnanci svoje znalosti zadarmo ? Čo tvorí intelektuálny kapitál firmy ? Na tieto a ďalšie otázky sme hľadali spoločné odpovede.

23.04.2008 organizovala SOPK NR klubové stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre zavedenie eura, pánom Igorom Barátom, na ktorom som sa tiež zúčastnila. Ďakujem manažmentu SOPK NR za pozvanie a stretnutie so zaujímavými ľuďmi.

17.4.08

SOPK BA: Management

17.04.2008. Na seminár "Management" prišli manažéri z celého Slovenska - od Spišskej Novej Vsi, Martina, Žiliny až po Bratislavu. Boli mladí aj skúsenejší :-) . Vytvorili skupinu, s ktorou sa veľmi príjemne pracovalo. Aj keď nás bolo veľa (16), prebrali sme všetky témy a seminár sme ukončili v stanovenom čase. Asi preto, lebo to bol seminár o managemente :-) .

Obsah seminára bol tento:

- Management
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie
- Vedenie
- Tímová práca
- Komunikácia
- Motivácia

Dobrý manažér by mal profesionálne ovládať tieto základné manažérske procesy. Dôvody sú jednoduché: zvyšuje sa tým jeho osobná výkonnosť, výkonnosť zamestnancov a tiež výkonnosť organizácie.

Želám prítomným manažérom, aby im získané vedomosti pomohli pri riadení ich firiem.

Galéria sa nachádza tu.

13.4.08

1. výročie blogu - pohľad späť

13.04.2008. Dnes je práve rok od zverejnenia prvého príspevku na mojom blogu. Teším sa - máme 1. rok.
Najprv by som chcela poďakovať môjmu synovi Martinovi, ktorý pred rokom prišiel s myšlienku blogovania a technicky mi pomohol blog rozbehať.
Blog píšem pre vás zákazníkov, aby som vás informovala o novinkách v mojej práci, aby som vedela koho, čo zaujíma, prípadne sa môžeme na blogu aj porozprávať.

Výsledky z Google Analytics (pre prvých 10) nájdete tu.

Ďakujem vám veľmi pekne za vaše návštevy na blogu a teším sa na ďalšie stretnutia s vami.

Všetkých 2432 vás pozdravuje

Marta Krajčíová

10.4.08

QEM: Quality of Energy Management

09.04. - 11.04.2008 sa v Častej Papierničke konala 11. odborná medzinárodná konferencia Riadenia kvality v energetike.
Hlavnou témou konferencie bolo "Projektové riadenie v systémoch manažérstva kvality".
Mala som česť vystúpiť na tejto konferencii. Môj príspevok sa volal "Projektové riadenie v SMK - teória a prax" a obsahoval tieto časti:

- Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2000 na projektové riadenie
- Integrovaný audit SMK v spoločnosti SEPS, a.s. Bratislava
- Kritické faktory úspechu projektu "ISO"

Ďakujem organizátorom za možnosť vystúpiť na konferencii a poslucháčom za ich záujem a živú diskusiu, ktorá ma milo prekvapila.

Teším sa, že sa konferencia konala a vyjdrujem vďaku a obdiv ľuďom, ktorí takéto podujatie pripravili a zorganizovali s cieľom vymeniť si skúsenosti a dozvedieť sa niečo nové.

Galéria sa nachádza tu.

9.4.08

SOPK Nitra: Analýza a zlepšovanie procesov

08.04.2008 sa na seminári v Nitre stretli starší aj mladší manažéri. Ukazuje sa, že skúsenosti a uvážený prístup sa veľmi dobre dopĺňajú s energiou, nadšením a sympatickým mladým myslením.
S najväčším záujmom sa stretla simulácia procesov. Tentokrát som pre účastníkov seminára pripravila prípadové štúdie:

- Chemosvit, a.s. Svit
- MPSVR, ESF, Bratislava
- Simulácia poisťovňa
- Koncepcia ISO a neustále zlepšovanie procesov

Najkrajšia na seminári bola tímová práca pri spoločnom riešení cvičení. Účastníkom sa najviac páčila analýza problémov pomocou 5 krát prečo - asi preto, lebo je jednoduchá a výstižná. Používajú ju aj vo firme Toyota :-) .
Na záver seminára sme spolu vytvorili obľúbenú myšlienkovú mapu. Porozprávali sme sa aj o dobrých knihách a obojstranných skúsenostiach z firiem.

Ďakujem všetkým účastníkom seminára za tvorivú a príjemnú atmosféru a teším sa na ďalšie stretnutie 22.04. a 23.04. na tému Management a Riadenie znalostí.

30.3.08

TPS: Seminár

Vážení zákazníci,

uplynuli 3 mesiace od zverejnenia resumé knihy Tak to děla Toyota na mojom blogu. Váš obrovský záujem o túto tému ma viedol k úvahám, ako vám čo najviac priblížiť myšlienky uvedené v tejto prekrásnej knihe. Pripravila som preto pre vás seminár Toyota Production System.

Ciele seminára sú tieto:

- odoznámiť vás so zásadami TPS
- uviesť postup implementácie TPS
- porovnať TPS so zásadami procesného riadenia

Seminár je určený pre vrcholový a stredný manažment.

Program seminára je uvedený tu.

Prihlásiť sa môžete:

- zaslaním mailu na adresu: mail@krajciova.sk
- telefonicky na čísle: +421 911 556 331

Verím, že seminár TPS zanechá vo vás taký silný dojem, ako na mňa urobila kniha Tak to dělá Toyota. Teším sa na stretnutie s vami.

Marta Krajčíová