mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

31.12.15

P. F. 2016

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016
vám praje
Marta Krajčíová 

Pokiaľ si myslíme, že šťastie príde od vonkajších vecí, alebo od iných ľudí, nikdy sa nedočkáme. Jediná cesta je zvnútra von. Šťastie začína vo vnútri. Petr Pacovský

27.12.15

Manažéri: Projekt

MANAŽÉRI
Účelom organizácie je vytvoriť tím úspešných ľudí s vysokou morálkou, s dobrými postojmi a s dobrým presvedčením. Jeho svätosť Dalajláma
Manažéri
- Manažérske kompetencie
- Zodpovednosti
- Riadenie
- Vedenie
- Tímová práca
- Koučovanie-1
- Koučovanie-2
- Výkonnosť
- Hodnotenie
- Odmeňovanie
- Motivácia 
- Znalosti

Manažéri: produktový list

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

20.12.15

Znalosti: Workshop

ZNALOSTI 
Konkurenčný náskok a dlhodobosť firmy záleží hlavne na sebavzdelávaní, na vytváraní, zdieľaní a kapitalizácii znalostí.


Znalosti
- Riadenie znalostí
- Typy znalostí
- Konverzia znalostí
- Nástroje zdieľania tacitných znalostí
- Znalostná stratégia
- Organizačná štruktúra
- Trh znalostí
- Znalostné aktíva
- Intelektuálny kapitál
- Implementácia riadenia znalostí
- Organizačné zabezpečenie riadenia znalostí
- Meranie a vykazovanie
- Prostredie vhodné pre riadenie znalostí

Workshop
- Príbehy 1-15

Znalosti: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

17.12.15

Motivácia: Workshop

MOTIVÁCIA 
Ľudia môžu byť šťastní iba vtedy, keď uspokojujú okrem vlastných potrieb tiež potreby druhých.Motivácia
- McGregorova teória X
- McGregorova teória Y
- Maslowova pyramída potrieb
- Potreby
- Herzbergova dvojfaktorová teória spokojnosti
- Teória očakávaní
- Sebamotivácia
- Správni ľudia
- Motivačná sila

Workshop
- Motivačné faktory
- Motivačný program

Motivácia: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

15.12.15

Odmeňovanie: Workshop

ODMEŇOVANIE 
Diferenciáciu musíme aj robiť, nielen o nej rozmýsľať. Znamená to, že najlepších odmeňujeme bonusmi, akciami, chválou, láskou, výcvikom a rôznymi odmenami od ich peňaženiek až po dušu. Jack Welch 

Odmeňovanie
- Systém odmeňovania
- Pravidlá odmeňovania 

Workshop
- Virgin
- Google
- Toyota
- Semco

Odmeňovanie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

13.12.15

Hodnotenie: Workshop

HODNOTENIE
Hodnotenie ľudí si musí všímať výkony a hlavne potenciál ľudí, lebo ináč nemá význam. 

Hodnotenie
- Metódy hodnotenia pracovnej výkonnosti
- Implementácia systému hodnotenia
- Vzťah medzi hodnotením a ostatnými HR nástrojmi

Workshop
- Motivačno hodnotiaci rozhovor
- 360 stupňová spätná väzba
- Management by Competencies-MbC
- Management by Objectives-MbO

Hodnotenie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

10.12.15

Výkonnosť: Workshop

VÝKONNOSŤ
Pokiaľ vzniká nerovnováha medzi prínosom zamestnancov pre firmu a prínosom firmy pre zamestnancov, vedie taká situácia k nestabilite a v konečnom dôsledku i k rozpadu vzťahov. 


Výkonnosť
- Riadenie výkonnosti
- Riadenie pracovnej výkonnosti
- Hodnotenie pracovnej výkonnosti

Workshop
- Ciele
- Kritéria hodnotenia

Výkonnosť: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

8.12.15

Koučovanie-2: Workshop

KOUČOVANIE-2
Akékoľvek množstvo vedomostí je zbytočné, pokiaľ nezačnete konať.

Koučovanie-2
- Dôvody koučovania
- Princípy koučovania
- Komunikácia
- Postup koučovania

Workshop
- Radosť z práce
- Nová definícia práce
- Prerámcovanie
- Láska
- Podporiť nápady
- Pochvala
- Pozitívne myslenie
- Konštruktívne otázky
- Akčný plán
- Študijný plán-QUEST
- Minulosť, súčasnosť, budúcnosť
- Hodnotenie-reflektovanie
- Kritika-budúci cieľ

Koučovanie-2: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

6.12.15

Koučovanie-1: Workshop

KOUČOVANIE-1 
Často uvažujeme o tom, ako zariadiť, aby nebolo to, čo nechceme, namiesto toho, aby sme premýšľali o tom, čo vlastne chceme. 
Petr Parma

Koučovanie-1
- Čo je koučovanie
- Osobná výkonnosť
- Kouč
- Kto koho koučuje
- Metodiky koučovania

Workshop
- Hodnotenie organizácie
- Myslíte ako GR
- Sebahodnotenie kouča
- Hodnotenie kouča
- Koučovanie seba
- Koučovanie šéfa
- Koučovanie kolegu
- Vzájomné vzťahy
- Dôvera
- Koučovanie tímu
- GROW

Koučovanie-1: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

1.12.15

Tímová práca: Workshop

TÍMOVÁ PRÁCA 
Efektívnosť skupiny možno posudzovať podľa vyriešenia danej úlohy a miery uspokojenia členov skupiny. 
Tímová práca
- Tímová práca
- Dynamika tímu
- Tímové riešenie problémov
- Hodnotenie výkonnosti tímov

Workshop
- Kreslenie
- Test stroskotanca
- Priatelia
- Komu patrí zebra
- Modrá Harmónia

Tímová práca: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

26.11.15

Vedenie: Workshop

VEDENIE 
Viesť znamená slúžiť, nič viac a nič menej.
 
Vedenie
- Vedenie
- Vedúci tímu
- Vedenie seba
- Vedenie organizácie 

Workshop
- Typ osobnosti
- Pracovný štýl
- Profil štýlu
- Rozbor riadiacich situácií
- Silné a slabé stránky vedúceho tímu

Vedenie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

23.11.15

Riadenie: Workshop

RIADENIE
Efektívnosť znamená robiť správne veci. Účinnosť predstavuje čo najhospodárnejšie využívanie zdrojov.
 


Riadenie
- Manažment
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie

Workshop
- Typ osobnosti
- Rozbor riadiacich situácií
- Delegovanie úloh
- Delegovanie
- Odovzdávanie informácií
- Charakteristika kvalitnej informácie
- Kontrola kvality
- Stavba veže

Riadenie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331