mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

15.6.11

Siemens s.r.o. Bratislava: Procesné poradenstvo

15.6.2011 sme sa dohodli so spoločnosťou Siemens s.r.o. na pokračujúcej spolupráci v oblasti procesného poradenstva.

Predmetom spolupráce je modelovanie procesov EMS a tvorba dokumentácie riadenia.

Spolupráca vo firme Siemens je založená na dobrých medziľudských vzťahoch, dôvere a vzájomnej pomoci. V takejto atmosfére je možné pracovať pokojne, kvalitne a s dobrými výsledkami.

10.08.2011 sme ukončili prvú etapu projektu: Modelovanie procesov EMS.
26.08.2011 sme ukončili druhú etapu projektu: Tvorba dokumentácie riadenia

Ďakujem za peknú spoluprácu.

Marta Krajčíová