mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.12.10

Šťastný Nový rok 2011

Vážení zákazníci, milí priatelia,

máme za sebou vianočné sviatky. Čítam si vaše e-maily, sms-ky, pozdravy a takmer v každom z nich sa vyskytuje slovo pokoj. Želáme si pokojné sviatky, pokoj v rodine, pokoj vo svete, pokoj na pracovisku. Slovo pokoj zaznieva v rádiu, v kostole, v televízii, na internete. Na pokoj sa tešíme, lebo pokoj predstavuje príjemný stav. Čo je vlastne pokoj? Ničnerobenie? Pokoj od ľudí, kolegov, šéfa? Mier vo svete? Harmónia v rodine? Minimalizácia stresu a chaosu? Takéto definície sú iba na povrchu skutočného pokoja. Ja si pod pokojom predstavujem pokoj v duši.

Pokoj spájame s obdobím Vianoc. Mohli by sme ho však spájať aj s celým rokom. Kto nám v tom bráni? Kolegovia, šéf, rodina, politici, zákazníci? Vždy sa nájde niekto, alebo niečo, čo náš pokoj ruší. Vyhovárať sa na druhých nemá zmysel. O pokoj sa musíme usilovať sami a ak nám na ňom skutočne záleží, musíme preto aj niečo urobiť. Dosiahnuť stav harmónie nie je ľahké. Pozrime sa preto spolu, čo by sa dalo pre pokoj v duši a s ním spojený pocit spokojnosti urobiť.

Prenesme sa na chvíľu do Nepálu, do mesta Boudhanath, kde vznikajú takéto krásne thangky, ako vidíte na obrázku. Vytvoriť thangku je mimoriadne náročné. Vyžaduje si to maximálne sústredenie na prácu a pokoj. Keď som sledovala maliarov thangky, rozmýšľala som o tom, či pokoj je základným predpokladom, alebo dôsledkom tejto náročnej práce. Usúdila som, že asi oboje. Thangka má duchovný obsah a význam. Výsledkom sú prekrásne, ručne vytvorené, jemne maľované obrázky, nad ktorými človeku zastáva rozum a obdivuje umenie, trpezlivosť a sústredenie ľudí, ktorí ich tvoria. Je to prekrásne - ľudia, aj thangky.

Sústredenie je to, čo najviac prispieva k pokoju, prekrásnym výsledkom v práci a spokojnosti v živote. Sústredenie je najúčinnejším nástrojom k efektivite. Najlepší výkon podávame vtedy, keď sa sústredíme. Keď robíme niečo, čo nás baví, viac sa sústredíme. Skromnosť a pokora predstavuje dôležitý prvok sústredenia. Sústrediť sa, znamená vnímať faktory, ktoré sú dôležité a venovať im pozornosť. Uvediem niektoré z nich.

Priority. Akú prioritu má pre vás potreba rovnováhy, radosti, spokojnosti a rastu? V akej miere má pre vás prioritu vlastný život?

Ciele. Pustiť sa do náročných cieľov vyžaduje energiu, sústredenie a motiváciu. Aby sa tieto tri veci nerozptyľovali, stanovte si menší počet cieľov a dosiahnete lepšie výsledky. Zamerajte sa na jeden cieľ, rozdeľte ho na podciele a každodenné akcie. Podobne je to aj s projektmi.

Úlohy. Pokiaľ máte menej cieľov a menej projektov, pracujete menej, ale efektívnejšie a výkonnejšie. Napíšte si najdôležitejšie úlohy dňa a tie vyriešte hneď po príchode do práce. Rozdeľte si úlohy na malé. V jednom okamžiku sa sústreďte iba na jednu úlohu. Odstráňte vyrušovanie, zakážte si činnosti, ktoré vás rozptyľujú. Úplne ponorenie do práce je fenomén, ktorý sa volá flow. Flow je stav mysle, ktorý sa dostaví, keď sa úplne ponoríte do svojej práce, až svet dookola mizne a vy stratíte pojem o čase. Stav plynutia môže viesť k zvýšenej produktivite a pocitu šťastia. Čím viac budete myslieť na úlohu, tým viac sa sústredíte. Môžete sa pre úlohu nadchnúť a pritom sa baviť. Poznáte ten pocit?

Prítomnosť. Keď jete, jedzte. Keď cvičíte, cvičte. Keď beháte, bežte. Pri prechádzke sa prechádzajte. Myslíte na daný okamžik a jeho krásu.


Pozitíva. Všetko, čo v živote dosiahnete, je tvorené myšlienkami. Tvorba zahŕňa tri faktory: myšlienku, slovo a skutok. Slovom začína pozitívny prístup. Myslíte pozitívne, vyjadrujte sa pozitívne, konajte pozitívne. Naučte sa vidieť pozitíva na každej situácii. Vedie to k pocitu spokojnosti. Buďte vďační za to, čo sa vám dostalo.


Dôvera. Všímajte si, ako úprimne, bez predsudkov a otvorene konáte vy a ďalší ľudia.

Komunikácia. Sústredená pozornosť je rozhodujúcim faktorom dobrej komunikácie. Všímajte si nielen to, čo ľudia hovoria, ale hlavne to, čo chcú povedať. V komunikácii sú dôležité 4 stránky: obsah, cieľ, správa o sebe, vytváranie vzťahu. Dobrá komunikácia je teda základným predpokladom dobrých vzťahov.

V Novom roku 2011 vám želám pokoj v duši, sústredenie na dôležité veci, harmóniu vás a okolitého sveta, radosť z práce a dobré medziľudské vzťahy. Myslím si, že toto by sa mohlo volať šťastie.

Marta Krajčíová

17.12.10

Vianoce 2010

Vážení zákazníci, milí priatelia,

rok 2010 bol pre mňa bohatý na mimoriadne zaujímavé projekty v malých, aj veľkých firmách.

Na začiatku roka ma ohromila spolupráca v spoločnosti EuroFinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná - vysoko nadštandardné profesionálne vzťahy, mimoriadne zaujímavé prostredie, mladí manažéri, dynamická firma, podnikateľské myslenie. Získala som novú skúsenosť, za ktorú som povďačná vedeniu spoločnosti a všetkým kolegom.

Projekt v Dunajskej Lužnej ma natoľko inšpiroval, že som napísala knihu Mladý manažér, ktorá je zverejnená na blogu knihy. Takto vznikol aj blog: znalosti.

V priebehu roka som aktualizovala existujúce semináre a doplnila som nové semináre. Vytvorila som nový blog: vzdelávanie manažérov a tým som zavŕšila 4 ročnú prácu pri príprave seminárov. Najviac úsilia som venovala inovačnému manažmentu, ktorý som vyvíjala asi dva roky. V tejto práci budem aj naďalej pokračovať, lebo sa mi páči poskytovať vám najaktuálnejšie informácie v manažmente.

Druhý polrok bol pre mňa plný projektov. Nasledovala spolupráca vo firmách Schneck s.r.o. Bratislava a Verejné obstarávanie s.r.o. Bratislava, na ktorých som sa tešila z krásy myšlienok a nápadov podnikateľov. Ďakujem za spoluprácu.

Ak by som mala jedným slovom pomenovať to najdôležitejšie v tomto roku, tak by to bolo určite podnikanie. Ak si k tomu pridáte ešte knihu Richarda Bransona - Biznis v plnej nahote, tak dostanete úplný obraz môjho nadšenia. Uvedená kniha bola najkrajšia kniha, ktorú som prečítala v roku 2010. Podarilo sa mi spracovať ju do minútových učebných stránok, spolu s ďalšími knihami.

Knihy sú neodmysliteľnou súčasťou mojej práce. Knihy milujem. Na Vianoce som pre vás pripravila novinky na blogu: knihy. Určite si prečítajte najnovšie tituly, aby ste vedeli, čo je v biznise nové.

V novembri a decembri som pracovala vo veľkých firmách: Siemens, s.r.o. Bratislava a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, kde som sa stretla so známymi kolegami. Témy spolupráce boli veľmi zaujímavé: procesná architektúra a meranie výkonnosti procesov.

Rada by som vám všetkým na konci roka úprimne poďakovala za spoluprácu a vzájomné obohatenie. V tomto predvianočnom čase myslím na vás a prajem vám, aby vám všetky vedomosti o procesoch pomohli pri práci, aby práca bola pre vás radosťou.

Ďakujem aj všetkým priaznivcom na blogoch a FB. Osobitne pozdravujem vysokoškolákov a študentov.

Môj vianočný pozdrav posielam aj manažérom a kolegom s ktorými som sa v priebehu roka stretla. Verím, že dizertačné práce sú úspešné ukončené a podnikanie rozbehnuté. Ďakujem za zaujímavé rozhovory.

Prajem vám prekrásne Vianoce 2010 a pokojný Vianočný čas.

Marta Krajčíová

15.12.10

SPP, a.s. Bratislava: Meranie výkonnosti procesov

Zaoberať sa v predvianočnom čase Meraním výkonnosti procesov v SPP, a.s. Bratislava sa mi zdala celkom zaujímavá práca, preto som prijala pozvanie ľudí, ktorí sa zaoberajú procesným riadením a na decembrových workshopoch sme si odpovedali na otvorené otázky, ktoré súvisia s:

- výkonnosťou organizácie a výkonnosťou procesov
- dôležitosťou merania výkonnosti procesov pre celú spoločnosť
- prepojením strategickej a operatívnej úrovne merania výkonnosti
- definovaním kritických procesov v spoločnosti
- rozsahom merania výkonnosti procesov
- zodpovednosťou za meranie a zber dát
- definovaním cieľov a KPI
- pomôckami a predpokladmi pre efektívne definovanie KPI
- prepojením merania výkonnosti procesov na iné systémy riadenia
- metodikou merania výkonnosti procesov
- technickým zabezpečením merania výkonnosti procesov
- organizovaním workshopov a projektu merania výkonnosti procesov
- odbornou literatúrou merania výkonnosti procesov

Merať výkonnosť procesov je ťažká, no nesmierne kreatívna a zaujímavá práca. Mimoriadnym prínosom pre rozbehnutie projektu je vytvorený procesný model spoločnosti. Kritickými faktormi úspechu projektu je záujem a podpora vrcholového manažmentu firmy a obrovské nadšenie a úsilie ľudí, ktorí sa budú projektu zúčastňovať.

Dávať si takéto ciele na konci roka, je veľmi pekné a povzbudzujúce. Teší ma, ak som k tomu trošku prispela.

Prajem kolegom v SPP šťastné a veselé vianočné sviatky a v Novom roku 2011 úspešný začiatok dobre premysleného projektu.

A teraz už všetci ideme piecť vianočné koláčiky. -:)

Pekný predvianočný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová

29.11.10

Siemens s.r.o. Bratislava: Procesné poradenstvo

V novembri 2010 sme sa dohodli so spoločnosťou Siemens s.r.o. na spolupráci v oblasti procesného poradenstva.

Predmetom spolupráce je zmena procesnej architektúry v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry spoločnosti.

Ďakujem manažmentu spoločnosti za prejavenú dôveru. Som potešená možnosťou pracovať pre koncern, v ktorom som pred niekoľkými rokmi tiež pracovala.

Verím, že spolupráca a výsledky projektu budú užitočným podkladom pre riadenie procesov tejto spoločnosti, ktorá je známa vysokými štandardmi projektového riadenia a riadenia kvality.

Marta Krajčíová

7.11.10

Podnikateľ, podnikavosť, podnikanie

Podnikateľ
Podnikatelia majú energiu niečo rozbehnúť. Vidia svet inak ako ostatní ľudia. Vytvárajú príležitosti, ktoré si ostatní nemusia všimnúť a majú odvahu ich využiť. Podnikateľ nemusí byť schopný viesť firmu. Ak ste podnikateľ, potrebujete si nájsť manažéra.

Medzi podnikateľom a manažérom je základný rozdiel. Ide často o protichodné typy. Nesnažte sa byť jedno aj druhé. Dobrých manažérov je treba vyvažovať zlatom. Ľudia, ktorí ovládajú to jemné psychologické tajomstvo, majú know how, ako hladko organizovať prebiehajúce obchodné špekulácie a pritom zvládať s tým súvisiace tlaky, sú tmelom sveta biznisu. Takým ľuďom poskytnite patričný podiel vo firme, pretože sa veľkou mierou pričinia o úspech. Úlohou podnikateľa je stiahnuť sa zakaždým, keď sa mu podarí rozbehnúť novú spoločnosť.

Podnikavosť
Nie je niečo z čoho by sme mali vyrásť, ani to nie je čosi, čo sa hodí pre drobných živnostníkov alebo malé firmy. Podnikavosť je univerzálna podnikateľská cnosť. Dá sa uplatniť na všetky problémy, výzvy a príležitosti, bez ohľadu na ich rozsah. Ak sa chcete stať podnikateľom, musíte byť ochotní vstúpiť do priepasti. Je to nebezpečné. Ak chcete zažiť trochu vzruchu, staňte sa podnikateľom a vyskúšajte si to.

Ľudia sa neúspechu boja, čo je pochopiteľné, ale zároveň čudné. Práve robením chýb sa učíme, ako postupovať správne. Neúspech nie je to, že skúšate, čo by vám mohlo ísť. Neúspešní ľudia sú takí, ktorí nikdy nič nevyskúšajú a o nič sa nesnažia.

Podnikavosť je pulzujúce srdce biznisu. Podnikavosť nepramení z kapitálu, ale z myšlienok. Podnikavosť pramení z dobrých výsledkov, ktoré človek dosahuje pre seba a za seba, keď skúma, čo je v živote dobré. Čo sa vďaka podnikavosti naučíte, prinesie priamy úžitok vašej firme, či živnosti. Veľké firmy zabudli myslieť ako podnikatelia a dávno zabudli, aký je to vlastne pocit - podnikať.

Podnikanie
Podnikateľ je v histórii známy ako kapitalista, ktorý zarába peniaze a to sú hanlivé výrazy. Podnikanie však odstraňuje chudobu, zabezpečuje väčšinu daňových príjmov, vytvára pracovné miesta a bohatstvo celého štátu. Kapitalizmus funguje. Komunizmus a reálny socializmus už nemožno brať vážne, pretože jednoducho nefungujú.

V podnikaní nejde o ošmeknutie zákazníka, nejde o to, že pracujete pre seba, nejde o honbu za stupňami víťazov, nevyhnutne ani o zarábanie veľkých peňazí. A už vôbec nejde o to, že by sa váš život mal obmedziť iba na prácu. Práve naopak.

Ide o to, aby z toho, čo vás baví a zaujíma, vytvoriť kapitál, ten zveľadiť a niečo s ním dosiahnuť. Podnikanie je náš prirodzený stav - vznešené dospelácke slovo, ktoré sa zredukuje na niečo oveľa samozrejmejšie, a to "hravosť" , kde hrdlačenie nemá miesto.

Základom podnikania je: držať jazyk za zubami, schopnosť počúvať, ochota riskovať, klásť triviálne otázky. V podnikateľskom sektore vás konzervatívne uvažovanie ochromí, obratný postoj vás oslabí a neschopnosť pozrieť sa realite do očí vás zničí.

Článok si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku.
Seminár

Literatúra:
Richard Branson, Biznis v plnej nahote, eastone books, 2009

4.11.10

Verejné obstarávanie, s.r.o. Bratislava: Procesné poradenstvo

4.11.2010 sme sa dohodli s manažmentom spoločnosti Verejné obstarávanie, s.r.o. Bratislava na spolupráci v oblasti procesného poradenstva.

Hneď v úvode spolupráce ma zaujala podstata biznisu spoločnosti a spôsob, akým pracuje so základnou myšlienkou obchodovania a tou je ponuka a dopyt.

Procesy verejného obstarávania sú veľmi zaujímavé. Teším sa, že spoločnosť, pre ktorú budem teraz pracovať, ich vykonáva ako svoj core biznis. Zaujímavé na tom je to, že sú to vlastne podporné procesy v iných firmách. Pokiaľ budú na trhu firmy, ktoré profesionálne (výberom v reťazci ponuka-dopyt) zabezpečia podporné procesy organizácie, stávajú sa tým tieto procesy štandardom na trhu. Zlepšuje sa tým trhové prostredie, možnosti obchodovania a z firiem sa odstraňujú činnosti, ktorých pridanú hodnotu je ťažké vyčísliť, až do okamžiku, keď ich za nás vykonáva niekto iný. Spojiť záujmy viacerých externých firiem, dodať konečnému odberateľovi kvalitnú službu a mať z toho ešte aj úžitok, je inteligentný biznis. -:)

Podľa môjho názoru, vývoj pôjde týmto smerom, čoho dôkazom sú aj mnohé internetové aplikácie, pracujúce na princípe ponuka-dopyt.

Ďakujem za oslovenie a teším sa na zaujímavú spoluprácu.

Marta Krajčíová

3.11.10

Podnikatelia v Spišskom Štiavniku

Počas dušičkových sviatkov sme navštívili mojich rodičov v Spišskom Štiavniku. Je to malá dedinka pri Poprade, počet obyvateľov asi 1 500. Ako vždy, porozprávame sa s mojim otcom aj o tom, čo je nové a ako sa rozvíja vo Štiavniku biznis. Posledné informácie sú potešujúce. Vo Štiavniku už majú piatich podnikateľov:

- farmára, ktorý chová kravy a pestuje obilie,
- zámočníka so zámočníckou dielňou,
- murára s murárskou čatou,
- majiteľa píly,
- podnikateľa, ktorý vyrába matrace.

Ako sa títo ľudia stali podnikateľmi? Najprv ich prepustili z okolitých fabrík. Keďže mali rodiny, ktoré museli živiť, tak sa pustili do práce. Odkúpili od miestnych občanov pozemky, na ktorých vybudovali dielne. Sú odborníci, vedia urobiť svoju prácu kvalitne. O zákazky sa neboja. Najprv zamestnávali svoje deti, ale dnes zamestnávajú ľudí z okolitých dedín. Zamestnávajú iba toľko ľudí, koľko uživia. Ich zamestnanci chodia do práce na bicykli o 6-7 ráno. Svoju prácu si vážia, lebo v regióne je veľká nezamestnanosť. Zamestnávajú iba zodpovedných a svedomitých ľudí, nie pijanov. Toľko z rozprávania môjho otca.

Som potešená, ako sa podnikanie vyvíja, ako sa dostáva aj na slovenské dedinky, ako sa mení myslenie ľudí. Spomínaní podnikatelia sú obyčajní ľudia, ktorých život prinútil niečo so sebou robiť. Myslím si, že najväčšou motivačnou silou a dôvodom pre ich podnikanie bol nedostatok. Nedostatok práce, peňazí, uznania. Dnes sú v širokom okolí známi. Majú prácu, vedia uživiť nielen seba, ale aj iných, čo im dvíha sebavedomie. Majú dosť peňazí a prekrásne domy, kde vychovávajú svoje deti. Pravidelne chodia do kostola. Tak, toto je taký jednoduchý recept na šťastie a spokojnosť.

Pamätám si na jednu múdrosť, ktorú mi povedal môj starý tato, keď som bola malá. Modli sa a pracuj. Vtedy som tomu nerozumela vôbec, ale dnes mi to dáva zmysel. Starý tato bol múdry človek. Bol murárom, ale nie obyčajným murárom. Bol podnikateľom. Zamestnával ďalších murárov, hľadal pre nich prácu, chodili spolu murovať domy do širokého okolia. Objednával tiež šindle na strechy a tie predával. Keď nemal čo robiť, tak strihal všetkých ľudí dookola. Myslím, že to robil zadarmo. Okrem toho bol starostom, mal 9 detí, prežil dve svetové vojny, bol vo vyhnanstve v Rusku a zažil kolektivizáciu, kedy mu komunisti vzali všetok majetok. Moja mamka často opakuje historickú vetu, ktorú vtedy chudák pri svojom dome povedal: "Cez tento prah bieda nikdy neprejde." Počas svojho života postavil všetkým svojim žijúcim deťom (5) krásne domy.

Je čas dušičiek. Myslím na môjho starého tata. Chcem mu za všetko poďakovať a posielam mu pekný pozdrav do nebíčka.

Marta Krajčíová

22.10.10

Vzdelávanie manažérov

VZDELÁVANIE MANAŽÉROV
Duševný kapitál sa stáva účinným nástrojom konkurencie a prosperity. H. Tureková, B. Mičieta
Vážení zákazníci, milí priatelia,

veľmi sa teším, že vám môžem predstaviť nový blog:
Vzdelávanie manažérov


Prečo blog vznikol:
- Vzdelávanie je moja hodnota.
- Vzdelávanie je moja pomoc manažérom a podnikateľom.
- Vzdelávanie je môj osobný záujem - zaujímajú ma nové veci a chcem, aby ste sa ich dozvedeli aj vy.
- Vzdelaní ľudia vidia svet v širšej perspektíve a preto môžu robiť lepšie rozhodnutia.

Ucelené vzdelávanie:
- Podľa fázy vývoja organizácie.
- Komplexné vzdelávanie o procesoch.
- Prepojenie procesov a ľudí.
- Prepojenie zamestnancov a manažérov.
- Prepojenie ťažkých a ľahkých faktorov riadenia.

Vývoj:
- Vzdelávanie si pre svoju dôležitosť vyžaduje - samostatnú pozornosť.
- 32 seminárov je potrebné spracovať - prehľadne.
- Chcela som vám urobiť - radosť. -:)

Prajem vám, aby sa vám nový blog páčil a bol pre vás užitočný.

Pekný víkend vám praje

Marta Krajčíová

8.10.10

Stratégia

Stratégia je moja obľúbená téma. -:) Takmer všetky projekty procesného riadenia začíname s manažmentom firmy strategickým riadením. Stratégia sa mi páči preto, lebo je zaujímavá - je o budúcnosti firmy.

Zaujímavá je aj jej tvorba a zaujatie manažérov. Často krát sme sa s manažérmi na strategickom workshope hrali. -:) Ak sa pýtate prečo, tak dnes vám to poviem. Preto, aby sme navodili tvorivú atmosféru, rozosmiali vážne tváre a aby sme ju poľudštili. -:) Stratégia je predsa o ľuďoch, o ich živote vo firme a o tom, ako si predstavujú svoju budúcnosť, ako dosiahnu to, čo si myslia, že by sa dalo urobiť.

Stratégiu tvorí vrcholový manažment firmy a preto si myslím, že je opradená rúškom tajomstva, dôležitosti a vážnosti. Stratégia je vážna téma. Je pomerne ťažké predstaviť si, ako bude firma vyzerať za niekoľko rokov. Vyžaduje si to predstavivosť a tvorivosť manažérov. No a to je to, čo ma už dlhšiu dobu zaujíma. Ako dosiahnuť, aby stratégia bola tvorivá, aby manažéri nielen definovali strategické ciele, ale aby chŕlili nápady a tie premieňali v činy.

Na poslednom projekte procesného riadenia mi majiteľ firmy úprimne povedal, že oni nemajú strategický plán a pouvažuje, či ho budú robiť. Čo im však určite nechýbalo, boli nápady, nápady, nápady, na ktorých je založený celý ich biznis. -:)

Doba sa mení. Vo veľkých firmách tvoríme a rozvíjame ťažké stratégie, v menších firmách je stratégia súčasťou života, je založená na tvorivom myslení, nápadoch a na tom, ako rýchlo sa tieto nápady premieňajú v reálny biznis.

Počuli ste už o inováciách stratégie? Gary Hamel ich v svojej inšpiratívnej knihe, Budúcnosť manažmentu, zaradil na druhé miesto v poradí dôležitosti z hľadiska získavania konkurenčnej výhody. Na prvom mieste sú inovácie manažmentu. Keďže sú to inovácie, ich základným stavebným kameňom sú nápady. V prípade inovácií stratégie sú to nápady zamerané na konkurenciu, trh, firmu, obchodné siete, spotrebiteľskú hodnotu, trhový ekosystém ...

Nápady majú v procese tvorby stratégie mimoriadnu dôležitosť. Dobrá stratégia je podmienená jednou kritickou zložkou a tou je silný nápad. Nápadom začína každá úspešná stratégia. Získavanie nápadov, hodnotenie nápadov a zmena nápadov na stratégiu a jej realizáciu sú kľúčové témy dnešného strategického riadenia.

Som milo potešená, že na našom trhu vyšla kniha Stratégia odvážnych. Pán Schmitt v nej rozvíja témy odvážneho myslenia a odvážnych nápadov pri tvorbe stratégie. Pokiaľ vás stratégia a nápady zaujímajú, určite si ju prečítajte.

Minútovú učebnú stránku si môžete prečítať na:
- blogu: martaknihy.blogspot.com
- facebooku

Pekný slnečný víkend vám praje

MK

26.9.10

Tvorivosť

Pri príprave seminára o inovačnom manažmente som nedávno dostala zaujímavú otázku: "Je potrebná pri inováciách tvorivosť?" Ani minútu som neváhala s odpoveďou. Predtým, než som ju vyslovila, som sa však zamyslela, prečo vôbec taká jasná otázka niekoho trápi? Možno preto, lebo nie sú jasné odpovede na iné otázky, napríklad tieto:

- Vedia manažéri a zamestnanci niečo o inovačnom manažmente?
- Chcú mať manažéri tvorivých zamestnancov?
- Podporujú manažéri rozvoj tvorivosti svojich zamestnancov? Ako?
- Prečo je potrebná tvorivosť zamestnancov?
- Sú všetci zamestnanci tvoriví?
- Môžu byť zamestnanci tvoriví?
- Chcú byť zamestnanci tvoriví?
- Prečo zamestnanci cítia, že ich tvorivosť nie je využitá?
- Ako súvisí moja práca s tvorivosťou?
- Som tvorivý typ?
- Dá sa tvorivosť naučiť?

V mojej praxi (ako zamestnaná) som sa žiaľ stretla skôr so zápornými odpoveďami na tieto otázky. Iste sa s podobnými otázkami stretávate aj vy. Pozrime sa preto na tvorivosť trošku bližšie.

Produktivita ľudí
Pokiaľ by sme si mali vybrať jedinú otázku, ktorou sú manažéri 21. storočia posadnutí najviac, bola by to táto: "Ako dosiahnuť zo svojich ľudí viac?" Otázka je neškodná. Kto by nechcel mať vysokú produktivitu ľudí? Zároveň je zaťažená myslením priemyselného veku. Ako my (manažment) dostaneme viac (jednotiek produkcie za hodinu) zo svojich ľudí (jednotlivcov, ktorí sú povinní riadiť sa našimi príkazmi).
Je iróniou, že model riadenia, ktorý je v tejto otázke zahrnutý, prakticky "zaručuje", že firma nikdy zo svojich ľudí nedostane to najlepšie.
Ľudia pociťujú najväčšie nadšenie, keď robia veci, ktoré robiť chcú.

Angažovanosť
Výskum Towers Perrin zameraný na angažovanosť zamestnancov (86 tisíc zamestnancov, vo veľkých a stredne veľkých firmách, na celom svete) zistil, že:

- 14% sa vysoko angažuje
- 24% sa o prácu nezaujíma
- 62% sa angažuje priemerne

Väčšina zamestnancov na všetkých úrovniach sa plne neangažuje pre svoju prácu. 86% ľudí zo seba vydáva menej, ako by mohli.
To je hanebné plytvanie ľudskými schopnosťami.

Schopnosť vytvárať hodnotu
- 35% vášnivé zaujatie
- 25% tvorivosť
- 20% iniciatíva
- 15% rozumové schopnosti
- 5% usilovnosť
- 0% poslušnosť

Zamestnanci, ktorí dodržiavajú pravidlá, majú zanedbateľnú cenu z hľadiska konkurenčnej výhody, ktorú vytvárajú.
Poslušnosť, usilovnosť a odborné znalosti je dnes možné kúpiť za babku. Sú to globálne komodity.
Znalosti sa stávajú zameniteľnou komoditou, strácajú mnoho zo svojho potenciálu pre vytváranie konkurenčnej výhody.

Pokiaľ chceme obsadiť hospodárske výšiny v tvorivej ekonomike, potrebujeme zamestnancov, ktorí nebudú iba usilovní, poslušní a bystrí, ale musia byť plní ch
uti, trochu blázni a vytrvalí.

Tvorivosť
Existuje veľká skupina ľudí, ktorá si myslí, že tvorivé schopnosti sú medzi ľuďmi pomerne vzácne.
Pokiaľ ľudia neprejavujú tvorivé schopnosti v práci, nebýva to preto, že by nemali predstavivosť, ale skôr preto, že k tomu nemajú príležitosť.
Ako ľudské bytosti sme podivuhodne prispôsobiví a tvoriví, napriek tomu, že pracujeme vo firmách, ktoré také nie sú.
Vyzerá to tak, že v moderných organizáciách je niečo, čo ničí prirodzenú pružnosť a tvorivosť ľudí, čo zamestnancov zbavuje týchto vlastností.

Vlastnosti tvorivých zamestnancov
- všeobecná inteligencia
- vysoká sebamotivácia
- zaujatie, nadšenie, tvorivosť, bláznovstvo
- negatívna schopnosť - človek vie žiť v neistote, záhadách, pochybnostiach
- zvedavosť
- nezávislá myseľ
- široko rozvetvené záujmy

Výrok: "Nemôžete sa naučiť tvorivosti, buď ste tvorivý, alebo nie."
Tvorivosť je ľudská vloha, podobne ako inteligencia, hudobné nadanie, alebo koordinácia pohybov očí a rúk. Ako každá iná vloha môže byť posilňovaná prostredníctvom výuky a cvičenia.

Nápady
Nie je pravda, že veľký nápad sa zrodí iba v hlave prirodzených géniov. Proces tvorby ani nie je nutný. Mnohé nápady sú skôr objavené, nie vynájdené. Ak máte talent na objavovanie, vždy porazíte tých, ktorí majú talent na vytváranie. Je to preto tak, lebo okolitý svet vždy vytvorí viac vynikajúcich nápadov, ako ktorýkoľvek jednotlivec, aj ten najkreatívnejší z kreatívnych.

Literatúra:
Gary Hamel & Bill Breen, Budoucnost managementu, Management Press, 2009
Chip Heath & Dan Heath, Nápad za milión, Eastone Books, 2010

Minútovú učebnú stránku si môžete prečítať na:
- blogu: martaknihy.blogspot.com
- facebooku

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

18.9.10

Jednoduchosť

Keď sme boli pre niekoľkými rokmi v Japonsku, navštívili sme aj záhrady, v ktorých boli takéto pekné kamene. Zaujalo ma to, ale nerozumela som tomu. Vnímala som to ako estetickú záležitosť. Jednoduché je pekné. Dnes viem, že to nebolo o jednoduchosti kameňa, ale jednoduchosti života.

Japonci sú experti na jednoduchosť. Nie preto, že robia veci jednoducho, ale preto, že sa snažia robiť ich jednoducho. Stojí ich to pomerne veľa úsilia. Nie je to vec samozrejmá. Jednoduchosť je podstatou ich systému zlepšovania a životnej filozofie. Príklady vidíme na mnohých miestach aj vo firme Toyota a svetoznámom výrobnom systéme - TPS (správa A3, 5S, 5krát prečo, odstraňovanie plytvania, eliminácia neefektívnych činností ...). Japonci hovoria, že menej je niekedy viac. Prečo je to tak?

menej zbytočnej práce - viac dôležitej práce
menej slov - viac myšlienok
menej rozptýlenia - viac sústredenia
menej nedisciplinovaného konania - viac disciplíny
menej zlých návykov - viac dobrých návykov
menej naliehavých úloh - viac dôležitých úloh
menej stresu - viac pokoja
menej chaosu - viac poriadku
menej závislosti - viac nezávislosti
menej .... viac ...

Aká je naša rovnováha, koľko je menej a koľko viac, je na nás. Keď na jednej strane uberieme, pribudne na druhej. Je to jednoduché. Menej a viac sú ako spojené nádoby.

Problémom je, že my sme naučení robiť veci zložito, veľa vecí naraz, snažíme sa vyhovieť každému, stihnúť všetko, splniť si všetky úlohy, odpovedať na všetky maily a telefonáty ... Málo myslíme na seba, svoje zdravie, svoje pocity, svoju spokojnosť. Takéto konanie však vedie k stresu a nespokojnosti.

Robiť veci tak, aby smerovali k našej spokojnosti, znamená, robiť ich premyslene a jednoducho. Cieľom je rozpoznať dôležité a eliminovať zvyšok. Získame tým čas na veci, na ktorých nám záleží, ktoré sú pre nás dôležité, ktoré sú našou prioritou. Takto budeme spokojnejší, menej stresovaní a tiež produktívnejší.

Žiť život jednoducho je veľké umenie, podobne ako tie záhrady v Japonsku. Robiť veci jednoducho je ťažké. Mne trvalo 20 rokov, kým som jednoduchosť pochopila, prijala a niečo preto urobila. Želám vám, aby váš interval pochopenia bol kratší a zážitok z poznania a aplikovania jednoduchosti rýchlejší. -:)

Myšlienky o jednoduchosti nájdete v mnohých knihách. Knihu o tom, čo robiť, aby bol náš život jednoduchý, napísal aj Leo Babauta: Sila jednoduchosti. Minútovú učebnú stránku (jednoduchú - 1A4) si môžete prečítať na blogu: martaknihy.blogspot.com.

Pekný víkend vám praje

Marta

15.9.10

Živnostníčka - 4. výročie

Biznis je to, čo vás zaujíma. Ak vám na niečom záleží tak veľmi, že sa začnete tomu venovať, tak skrátka podnikáte. Richard Branson

Poďakovanie
Ďakujem za zdravie, rozum, silu a príležitosti vykonávať svoju prácu, tak, aby bola pre vás užitočná.

Živnostníčka - čo to znamená
- Sloboda - robím to, čo ma baví, rozhodovanie.
- Samostatnosť.
- Zodpovednosť za zákazníkov, seba, kvalitu práce.
- Malá firma je efektívnejšia.

Hodnoty
- Neporušujem, majú pre mňa obrovský význam.
- Podľa nich sa rozhodujem a vykonávam svoju prácu.

Zákazníci
- Existuje jasný dôvod pre spoluprácu.
- Otvorená komunikácia.
- Výborné medziľudské vzťahy.
- Dlhodobá spolupráca.

Kolegovia
- Živnostníci.
- Majitelia s.r.o..
- Pravidelné stretnutia.
- Vysoko si ich vážim, pre ich názory, rozhodnutia a prácu, ktorú robia.

Konkurencia
- Sledujem, ale nerozhodujem sa podľa nej.
- Občas sa pousmejem nad jej konaním. -:)

Knihy
- Vzdelávanie osobné - zdroj inšpirácie, sledovanie najnovších trendov.
- Príprava vzdelávania pre druhých.

Semináre
- 4 roky vývoja.
- Počet seminárov - 30.
- Akreditácia MŠ SR.

Najkrajšie semináre
- Komunikácia
- Koučovanie
- Sebapoznanie manažéra
- Vedenie manažéra
- Riadenie manažéra
- Budúcnosť procesného riadenia

Inovácie
Neustála aktualizácia seminárov a príprava nových produktov - súčasť každodennej práce.

Internet
- HTML stránka
- blog: procesy a ľudia
- blog: knihy
- blog: znalosti
- blog: semináre
- facebook

Výsledok
- Spokojnosť.
- Organizovanie svojho času.
- Radosť z práce, vývoja nových vecí, keď sa niečo podarí.

Budúcnosť
- Sústreďujem sa na každodenné žitie.
- Verím, že bude zaujímavá.

Najväčším bohatstvom, ktoré sa môže dostať ľudským bytostiam, je sebadôvera. Jeho svätosť Dalajláma.

Pekne pozdravujem všetkých živnostníkov a prajem im veľa sebadôvery v podnikaní.

Marta Krajčíová

24.8.10

Schneck s.r.o. Bratislava: Procesné poradenstvo

23.08.2010 sme v spolupráci s kolegami spoločnosti Schneck, s.r.o. Bratislava začali spoluprácu v oblasti procesného poradenstva.

Zákazníci vidia veľký význam a prínos procesného riadenia v prípade zmien v spoločnosti, pri prijímaní nových zamestnancov, v sprehľadnení činností, popise pracovných pozícii a určení zodpovednosti za procesy.

Teší ma využitie procesného riadenia a štandardizácie procesov pri riadení tejto mladej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. :-)

Marta Krajčíová

10.8.10

Richard Branson: Biznis v plnej nahote

Milí priatelia,

v priebehu letných dovolenkových dní som si s radosťou prečítala knihu Biznis v plnej nahote. Bol to pre mňa zážitok.

Neuveriteľne inšpiratívna kniha Richarda Bransona je plná hlbokých myšlienok, nabitá optimizmom, vyžarujú z nej životné skúsenosti a úžasne dobre sa číta.

Osobne ma najviac zaujali témy, ktoré súvisia s podnikaním, inováciami, etikou podnikania a životným úspechom.

Najkrajšie myšlienky som spracovala do minútovej učebnej stránky, ktorú vám dnes ponúkam na spríjemnenie letných dní, povzbudenie a pozitívne naladenie.

Richard Branson žije svoj šťastný život na ostrove Necker Island.

Podrobne spracované myšlienky z knihy nájdete na blogu: martaknihy.blogspot.com

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na obrázok.

Prajem vám pekné prázdniny a oddych na načerpanie nových síl.

Marta Krajčíová

14.6.10

Znalosti

Vážení zákazníci, milí priatelia,

s potešením vám dávam k dispozícii nový blog s názvom: Znalosti

Na blogu budem postupne zverejňovať znalosti v oblasti riadenia procesov, vedenia zamestnancov a osobného rozvoja manažérov.

Aké sú to znalosti?

- Prípadové štúdie
- Analýzy a audity
- Cvičenia, otázky
- Dotazníky
- Dokumenty

Verím, že sa vám blog bude páčiť a bude pre vás užitočný. :-)

Všetkých vás pekne pozdravujem a želám
vám po nádhernom výsledku volieb veľa optimizmu v podnikaní a vyznávaní hodnôt akými sú: sloboda, tolerancia, spolupráca a slušnosť. :-)

Marta Krajčíová

3.6.10

BPM na Facebooku

Vážení zákazníci, milí priatelia,

od dnešného dňa, 3.6.2010, môžete sledovať najnovšie novinky v mojej práci aj na facebooku. :-)

Ten nenápadný mladý muž (26) na obrázku je Mark Zuckerberg. Vďaka jeho geniálnej myšlienke vytvoriť sociálnu sieť a húževnatému programovaniu, máme dnes facebook. :-)

"...Kto všetko nedá, ten len málo dal ..." Boris Filan

Vítajte na facebookovej stránke: Business Process Management.

Pekný neupršaný deň vám všetkým praje

Marta Krajčíová

29.5.10

Ben Mezrich: Miliardáři z Facebooku

Eduardo Saverin a Mark Zuckerberg boli študenti na Harvarde a najlepší kamaráti.

Vysokoškolská neviazanosť, príznačná pre ich spoluprácu, padla za obeť dospelému svetu peňazí a právnikov. Je veľkou iróniou osudu, že kým Facebook úspešne spája ľudí, práve jeho úspech od seba týchto dvoch najlepších kamarátov oddelil.
Venujem všetkým vysokoškolákom, ktorí usilovne "drtia" skriptá, knihy, skladajú skúšky a štátnice.

Prajem vám, aby vaše priateľstvá vydržali a aby ich žiaden biznis nerozdelil.

Pekný pozdrav na univerzity v Žiline, Trenčíne, Prešove, Trnave, Nitre, Bratislave, Prahe, Brne a Zlíne posiela

Marta Krajčíová
Facebook Song

18.5.10

Budúcnosť procesného riadenia: exkluzívny workshop

BUDÚCNOSŤ PROCESNÉHO RIADENIA
e x k l u z í v n y- w o r k s h o p
22.6.2010
Bratislava

Program:

Procesné riadenie a manažment
- Základné princípy procesného riadenia
- Vývojové fázy organizácie
- Moderný manažment

Procesné riadenie a konkurenčná výhoda
- Druhy zmien v procesne riadenej organizácii
- Hodnota firmy a zmena procesov

Budúcnosť procesného riadenia
- Inovácie manažmentu
- Procesy riadenia organizácie

Podrobný program workshopu.

Cena:
125 EUR, 3766,- Sk /1 účastník - firma, podnikateľ, živnostník
62,5 EUR, 1883,- Sk /1 účastník - študent, doktorant = 50% zľava

Na workshop sa môžete prihlásiť:

Vyplnením záväzného formulára, alebo
Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na mailovú adresu: mail@krajciova.sk.

Podrobné informácie o workshope nájdete v produktovom liste.

Lektorka:

RNDr. Marta Krajčíová
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na stretnutie s vami.

2.5.10

Richard L. Brandt: Jak myslí Larry Page a Sergej Brin

Podnikanie je zločin z vášne.

Prečítať si knihu o Googli patrí u mňa k umeleckým zážitkom. V roku 2009, (2010 u nás) vyšla nová kniha o Googli, v ktorej sú uvedené najnovšie informácie o Googli a jej zakladateľoch.

Len pre zopakovanie uvádzam kľúčové body fenomenálneho podnikateľského úspechu firmy Google:

- nadšenie a záujem o najlepšie vyhľadávanie na webe
- vedecký prístup k riešeniu problémov
- nesmierna pracovitosť a vytrvalosť
- vysoké morálne hodnoty, poctivosť podnikania
- na prvom mieste je zákazník a jeho potreby, nie zisk firmy
- liberálne názory, sloboda vyjadrovania názorov, otvorenosť
- investori, ktorí na začiatku podporili ich podnikateľský zámer

Čo robia nové:

- cloud computing
- telekomunikačný biznis
- mediálny biznis
- vesmírny výskum
- filantropia

Minútová učebná stránka

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Príjemne strávené chvíle s "googlákmi" vám praje

MK

30.4.10

Procesné riadenie: Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná

30.04.2010 sme slávnostne ukončili s manažmentom spoločnosti Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná projekt: Procesné riadenie.

Ďakujem manažmentu spoločnosti za pekné spoločné workshopy, za príjemnú pracovnú atmosféru, pohostinnosť, zaujímavé rozhovory o riadení firmy a prekrásnu záverečnú kyticu a knihu. :-)

Tri mesiace spolupráce nás vzájomne obohatili po odbornej, aj osobnej stránke. Na projekte sa stretli dva prístupy - prax a teória a pekne sa vzájomne dopĺňali. :-)

"Teória bez praxe je fantázia, prax bez teórie je chaos." A. Einstein

Spätná väzba z projektu bola 1,00 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3). Ďakujem. :-)

Prajem manažmentu spoločnosti veľa dobrých nápadov, veľa podnikateľských úspechov a veľa vytrvalosti pri plnení pracovných a osobných cieľov, ktoré sme si spolu dali.

Pekný pozdrav do Dunajskej Lužnej posiela

Marta Krajčíová

27.4.10

Mladý manažér: web kniha

Milí priatelia,

mladý manažér je hlavne múdry a vzdelaný manažér, ktorý:

- vyznáva a dodržiava správne hodnoty, morálku, pravidlá, účel podnikania,
- používa nové metódy riadenia, zamerané na inovácie, konkurencieschopnosť a dlhodobú prosperitu,
- pozná a riadi procesy, špeciálne manažérske procesy,
- vie spolupracovať s inými manažérmi, podriadenými, partnermi, dodávateľmi,
- vyznáva a dodržiava životný štýl, ktorý mu umožní byť dlhodobo manažérom,
- má vysoké manažérske kompetencie, svoju výkonnosť sleduje, vyhodnocuje a neustále sa zlepšuje.

Seriál Mladý manažér je o tom:

- Čo robí manažér - procesy
- Ako sa správa k ostatným - vedenie
- Ako sa správa k sebe - sebariadenie
- Ako udržiava v svojom živote rovnováhu - time management

Cieľom seriálu bolo poskytnúť vám komplexné informácie o práci manažéra, formou minútovej (prečítate za minútu) učebnej (niečo sa naučíte) stránky (1A4).

Na otázku, prečo seriál obsahuje pravidlá, nájdete odpoveď, keď si kliknete na tento odkaz.

Zoznam použitej literatúry nájdete na blogu: martaknihy.blogspot.com

Príručku Mladý manažér si môžete stiahnuť kliknutím na zelené linky a tiež na facebooku.


Veľa šťastia na vašej ceste k získaniu (opakovaniu) :-) múdrosti vám praje

Marta Krajčíová

17.4.10

Mladý manažér: Time management 2

Druhá časť seriálu o time managemente sa zaoberá vedením a riadením.

Vedenie odpovedá na základné otázky: Čím chceme byť, čo prinášame ostatným, aké hodnoty vyznávame a ako ich v živote využívame. Vedenie je o našom poslaní, vízii, stratégii, koncepcii a našich prioritách. Vedenie je o budúcnosti.

Riadenie je o tom, ako vieme skĺbiť v celok to, čo chceme, s tým čo robíme. Ako napĺňame našu víziu, ako žijeme v súlade s našimi hodnotami, čo robíme každý deň, ako si plánujeme týždeň, čo nás oslabuje a čo posilňuje. Riadenie je o súčasnosti.

Vedenie:
Vedenie
Rovnováha
Priority
Inšpirácie 1

Riadenie:
Riadenie
Týždeň
Deň
Dôležité a naliehavé
Firma
Inšpirácie 2
Inšpirácie 3

Príručku Mladý manažér: Time management si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku.

Použitá literatúra: Petr Pacovský, Člověk a čas, Grada Publishing, a.s., Praha, 2006

Pekné čítanie a premýšľanie :-) všetkým praje

Marta Krajčíová

11.4.10

Mladý manažér: Time management 1

Vážení zákazníci, milí priatelia,

téma time managementu a osobnej výkonnosti patrí k mojim najobľúbenejším. Možno preto, že najviac o nej uvažujem. :-) V priebehu niekoľkých rokov som nadobudla silné osobné presvedčenie a skúsenosť v novom životnom štýle, ktoré najkrajšie vyjadril pán Petr Pacovský v svojej knihe Člověk a čas.

Mladý manažér: Time management - prvá časť

Čas:
- Manažér a čas
- Princípy time managementu
- Celistvý človek

Sebapoznanie:
- Emócie
- Pohoda
- Stres
- Rast
- Návyky
- Proaktivita
- Pozitívne myslenie

Budem rada, ak si príručku so záujmom prečítate. :-)

Knihu Člověk a čas si môžete prečítať aj v elektronickej forme v Google knižnici.

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

28.3.10

Výkonnosť a spokojnosť

Ako sa máte? Pýtala som sa v poslednom období mladých manažérov. So smútkom hovoria: Máme veľa práce, veľa pracujeme. Koľko pracujú iní manažéri?

Pýtala som na ich spokojnosť a oni mi hovoria o práci. Spokojnosť spájajú s prácou.

Prečo sú manažéri nespokojní s prácou? Naozaj pre množstvo práce? Mohli by byť šťastní, ak majú v dnešnej dobe prácu. Platy majú vysoké. V peniazoch to asi nebude. Manažéri nemajú čas na seba, svoje rodiny, priateľov, oddych, lebo musia ťažko - výkonne pracovať.

Celkom ma to zaujalo, preto sa prosím pozrime na to, čo je výkonnosť, spokojnosť a ako tieto dva pojmy medzi sebou súvisia.

Výkonnosť
Výkonnosť je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, tímami, procesmi a systémami. Poznáme:
- Výkonnosť organizácie
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť zamestnancov
- Výkonnosť manažérov

Výkonnosť súvisí s produktivitou a kvalitou. Ich hodnoty pre organizáciu a procesy je možné ľahko vypočítať. Výkonnosť zamestnancov a manažérov nie je iba číslo. Pokiaľ výkonnosť ľudí nesmeruje k ich spokojnosti, je systém merania výkonnosti neúčinný.

Spokojnosť
Spokojnosť zamestnancov a manažérov je o udržaní rovnováhy v dôležitých aspektoch pracovného a súkromného života. Nech uvažujeme o úspechu, vzťahoch, zdraví, ekonomike, financiách, dostaneme sa nakoniec vždy k požiadavke určitej vyváženosti:

- súkromie-zamestnanie
- blahobyt-skromnosť
- práca-odpočinok
- náklady-zisk

Rovnováha
Nie je iba to dobré. Rovnováha je boj s protikladmi.

Úspech a neúspech
- Úspech poteší, ale stagnujeme.
- Neúspech bolí, ale štartuje nové riešenia.
- Obidva majú rovnakú cenu, preto sa namiesto trápenia rýchlo poučme a sústreďme na zmenu.

Deň a život

- Hľadať rovnováhu v jednom dni je nemožné, odkazovať sa stále na budúcnosť je nekonečné.
- Hľadajme rovnováhu v období, ktoré naša myseľ ľahko obsiahne - v týždni.

Stres a nezáujem
- Obidva znižujú sústredenie.
- Hľadajme a sami si dávkujme mierny stres.
- Potom môžeme očakávať kvalitné výsledky.

Podrobný plán a nič
- Hľadajme rámcovo pevný, ale v podrobnostiach voľný plán, ktorý upozorňuje na dôležité veci, ale ponecháva priestor na zmenu, tvorivosť a nepredvídané situácie.

Našu dlhodobú spokojnosť môže zaistiť dynamická rovnováha v troch oblastiach života:

- Vzťahy
- Kondícia
- Potreby

Ako sa máte vy milí čitatelia?

Veľmi by som želala, aby ste boli v práci spokojní, primerane výkonní, aby ste poznali mieru vašej spokojnosti a výkonnosti. Preto sú potrebné tri veci:

- Dobre poznať svoju prácu.
- Dobre poznať svoje možnosti.
- Vedieť dosiahnuť medzi nimi rovnováhu.

V priebehu blížiacich sa veľkonočných sviatkov vám prajem pekné jarné prechádzky v prírode, oddych a malé zamyslenie nad vašou spokojnosťou a výkonnosťou. :-)


Použitá literatúra:
Petr Pacovský, Člověk a čas, Grada Publishing, a.s., Praha, 2006

Marta Krajčíová

23.3.10

Mladý manažér: Pravidlá sebariadenia manažéra

Tretia časť seriálu Mladý manažér je o manažérskych procesoch, výkonnosti manažérov a komunikácii.

Mladý manažér: Pravidlá sebariadenia manažéra - tretia časťManažérske procesy:
- Manažment
- Plánovanie
- Organizovanie
- Rozhodovanie
- Delegovanie
- Kontrola
- Porada
- Prezentácia

Výkonnosť manažérov:

- Manažérske kompetencie
- Spätná väzba

Komunikácia:
- Pravidlá komunikácie
- Aktívne počúvanie
- Otázky
- Spätná väzba
- Kritika
- Konflikty

Zoznam použitej literatúry nájdete na blogu: martaknihy.blogspot.com

Príručku Mladý manažér: Pravidlá sebariadenia manažéra si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku.


Pekný začiatok jari vám praje

Marta Krajčíová

15.3.10

Mladý manažér: Pravidlá vedenia zamestnancov

Druhá časť seriálu Mladý manažér je o personálnych procesoch: vedení zamestnancov, tímovej práci, výkonnosti zamestnancov, riadení znalostí a koučovaní.

Mladý manažér: Pravidlá vedenia zamestnancov - druhá časť

Personálne procesy:
- Vedenie

Tímová práca:
- Zásady tímovej práce, pracovná skupina
- Roly, fázy vývoja tímu

Výkonnosť zamestnancov:
- Riadenie výkonnosti
- Hodnotenie zamestnancov
- Motivácia

Riadenie znalostí:
- Znalosti

Koučovanie:
- Čo je koučovanie
- Dobrý výkon
- Sústredenie, STOP
- Kouč
- Kto, koho koučuje
- Metodiky koučovania
- Práca
- Predmet koučovania
- Princípy koučovania
- Komunikácia
- Postup koučovania
- Osobné ciele, akčný plán
- Kreslenie, skúsenosti, znalosti
- Meranie zlepšenia

Zoznam použitej literatúry nájdete na blogu: martaknihy.blogspot.com

Príručku Mladý manažér: Pravidlá vedenia zamestnancov si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku.


Príjemný čitateľský zážitok a poučenie vám praje

Marta Krajčíová

9.3.10

Procesy: Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná

Začiatkom marca sme v spoločnosti EuroFinancie Bratislava úspešne ukončili prvú etapu projektu: Procesné riadenie - Procesy. :-)

Presne poznáme procesy firmy, vieme čo robí manažment a zamestnanci, aké sú rozhrania medzi procesmi, aké produkty si navzájom procesy odovzdávajú, kto vykonáva činnosti, aká je organizácia práce a dokumentácia riadenia.

Doteraz sme si odpovedali na otázku: ČO sa vo firme robí? Získať odpoveď na túto otázku nebolo pre nás ťažké.
:-)

ČO však nestačí.

Omnoho zaujímavejšie bolo pre nás hľadať odpovede na otázky AKO?

- AKO rozmýšľa manažment firmy?
- AKO dosahuje firma konkurenčnú výhodu?
- AKO má manažment premyslené procesy, aby boli úspešní na trhu?
- AKO procesy vykonávajú zamestnanci, aby boli rýchli a flexibilní?

Zásadný význam pri procesnom riadení majú:

- Myšlienky, úvahy a inteligencia manažmentu.
- Rýchlosť a flexibilita pri reagovaní na trh.
- Ponuka atraktívnych produktov.
- Cieľavedomé budovanie partnerských vzťahov so zákazníkmi.

- Záujem, nadšenie a výnimočnosť zamestnancov.
- Spolužitie zamestnancov založené na dohodnutých pravidlách.
- Rozvoj manažérov a zamestnancov.
- Poznanie dôležitosti informačných systémov pre podporu procesov.


Teší ma, že pracujem s ľuďmi, ktorí hľadajú odpovede na otázky, ktorí si priznávajú, že nevedia všetko, ktorí na sebe pracujú a ktorí majú obrovský záujem o nové a moderné veci. :-)

Ďakujem všetkým za doteraz odvedenú prácu, peknú spoluprácu a príjemné prostredie v ich firme.
:-)

Marta Krajčíová

6.3.10

Mladý manažér: Pravidlá riadenia procesov

Dnes oslovujem vás mladí (30) manažéri a podnikatelia.

Pripravila som pre vás seriál:

Mladý manažér:
- Pravidlá riadenia procesov
- Pravidlá vedenia zamestnancov
- Pravidlá sebariadenia manažéra

Čo ma k tomu viedlo?

Môj syn Martin, ktorý sa ma raz spýtal: "Mami, Ty vieš niečo o tých procesoch? Potrebujem rýchlo, rýchlo niečo o tom vedieť. Nemáš nejakú príručku BPM?" :-)
Aktuálny projekt v spoločnosti EuroFinancie a úžasné stretnutia s mladými manažérmi tejto firmy.

Prečo pravidlá?

Pán Vojtech Cepl, bývalý ústavný sudca ČR, povedal:

"Nechceme žiť pod nadvládou ľudí, ale chceme sa riadiť pravidlami a vládou práva, ktoré si slobodne volíme."

Preložené do jazyka BPM, to znamená asi toľko: Pravidlá určujú normy správania ľudí, ktorí sa na nich slobodne dohodli, lebo uznali, že to bude najlepší spôsob ich spolužitia. Pravidlá sú dohody. Pokiaľ máme dohody, je riadenie ľahšie, efektívnejšie a spolužitie ľudí príjemnejšie. Preto nechceme žiť pod nadvádou tých, ktorí tieto dohody nedodržiavajú.

Mladý manažér: Pravidlá riadenia procesov - prvá časť

Strategické procesy:
- Stratégia
- Balanced ScoreCard
- Výkonnosť organizácie

Zákaznícke procesy:
- Zákazníci
- Produkty
- Predaj
- Vyjednávanie

Inovačné procesy:
- Inovácie
- Inovácie manažmentu
- Budúcnosť manažmentu

Regulačné procesy:
- Koncepcie kvality
- Požiadavky normy na procesné riadenie
- 8 zásad SMK

Prevádzkové procesy:
- Procesné riadenie - základné pojmy
- Procesné riadenie - základné princípy
- Procesné riadenie - procesná architektúra
- Procesné riadenie - metódy
- Procesné riadenie - slovník pojmov
- Výkonnosť procesov
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Myšlienková mapa
- Brainstorming
- 5 krát prečo
- Ishikawa diagram

- TOC
- Lean
- Six Sigma a Lean Six Sigma
- Simulácia procesov

Riadenie zmien:
- Druhy zmien v procesne riadenej organizácii
- Roly riadenia zmien
- Riadenie zmien
- Riadenie projektov

Zoznam použitej literatúry nájdete na blogu: martaknihy.blogspot.com

Príručku Mladý manažér: Pravidlá riadenia procesov si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku.

Príručku venujem môjmu synovi Martinovi, k jeho blížiacim sa 30-tim narodeninám.
:-)

Pekný jarný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová