mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

21.11.08

Strategické riadenie: NRK SOPK

V spolupráci s NRK SOPK sme 19.11.2008 uskutočnili seminár Strategické riadenie s týmto programom:

- Systémový prístup
- Definovanie podstaty stratégie
- Strategické analýzy
- Definovanie stratégie
- Realizácia stratégie
- Meranie a vyhodnotenie stratégie

Stratégiu tvorí generálny riaditeľ so svojimi podriadenými. Na seminári boli prítomní konatelia a riaditelia firiem.

Jack Welch vo svojich známych knihách Cesta k víťazstvu a Rovno k veci hovorí, že stratégia je živá, dynamická, zábavná a rýchla hra.

- Ak to má byť hra, tak nesmie byť teoretická a smrteľne vážna.
- Ak má byť rýchla, tak firmy musia bežať, nie vykračovať pomalým tempom.
- Ak má byť zábavná, tak manažéri musia mať z nej radosť a mali by sa tešiť, keď sa ju podarí realizovať.
- Ak má byť dynamická, tak musí reagovať na zmeny a teda aj na "finančnú krízu".
- Ak má byť živá, tak to nesmie byť šanón v kancelárii generálneho riaditeľa, ale musí byť v hlavách a srdciach vrcholových manažérov.

Želám všetkým manažérom, ktorí tvoria a realizujú stratégiu, aby to tak bolo. No a ešte jedna rada od pána Welcha.

Ak chcete zvíťaziť, menej o stratégii hĺbajte a viac konajte.

Potešila ma :-) :-) :-) spätná väzba: 1,08 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie 3). V spätnej väzbe, ktorú som večer čítala, som našla aj tieto vety:

Výborné školenie, maximálne zrozumiteľné, jasné informácie, logicky postavené, efektívne využitý čas. Ďakujem za ochotu podeliť sa o know how, ďakujem za pekný deň. Napísala pani Kováčová, riaditeľka ĽZ, Matador Automotive, a.s. Vráble.

Ďakujem.

Marta Krajčíová

13.11.08

Strategické riadenie

Stratégia je súhrn hypotéz o príčine a následku medzi učením a rozvojom, procesmi, zákazníkmi a financiami. Norton a Kaplan - autori metódy Balanced Scorecard.

Vážení zákazníci, milí priatelia,

rada by som vás pozvala na seminár Strategické riadenie, ktorý sa bude konať:

19.11.2008 v NRK SOPK v Nitre

Myslím si, že v dnešnej dobe "hospodárskej recesia", je to vysoko aktuálna téma. Možno nie je treba hovoriť o recesii, ale používať tie správne slová a zamyslieť sa nad tým, čo spôsobuje, že niektoré firmy aj v recesii prosperujú a iné nie.
Program seminára je bohatý. Pripravovala som ho asi 3 mesiace, preto sa veľmi teším na stretnutie s vami, odovzdanie znalosti a výmenu skúseností.

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

6.11.08

Manažérske kompetencie: NRK SOPK

05.11.2008 sme v spolupráci s NRK SOPK zorganizovali seminár Manažérske kompetencie. Som veľmi potešená, že je medzi manažérmi o túto tému záujem a to preto, lebo:


- Rozvoj manažmentu sa postupne stáva neoodeliteľnou súčasťou života našich firiem.
- Ľudia vo firmách začínajú byť vnímaní ako zdroj konkurenčnej výhody a tým najcennejším, čo firma má.
- Firmy dnes súťažia stále viac tým, čo majú ich zamestnanci v hlave.
- Znamená to výrazný posun v pohľade na ich rozvoj.

Program seminára bol tento:

- Manažérske kompetencie
- Identifikácia kompetencií
- Meranie úrovne kompetencií
- Vyhodnotenie kompetencií
- Rozvoj kompetencií

Ďakujem všetkým prítomným za zaujímavé stretnutie, ktoré sme si spestrili príkladmi z praxe, mnohými cvičeniami a samozrejme tiež knihami.

Pekné myšlienky nájdete v minútovej učebnej stránke: Kubeš, Spillerova, Kurnický: Manažerské kompetence, Grada 2004.

Ďakujem Ing. Machatovej za organizačné zabezpečenie seminára a príjemnú pracovnú atmosféru v NRK SOPK v Nitre.