mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.6.16

Hodnotenie tímu: Formuláre

HODNOTENIE TÍMU
Najlepší systém hodnotenia zamestnancov je váš.

HODNOTENIE TÍMU
Hodnotenie nadriadeným
- Párové porovnanie
- Sociogram

Hodnotenie členmi tímu
- Analýza fungovania tímu
- Hodnotenie tímu

Hodnotenie tímu: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

27.6.16

Hodnotenie zamestnancov: Formuláre

HODNOTENIE ZAMESTNANCOV
Hlavným cieľom systému hodnotenia zamestnancov je zvýšenie ich výkonu a zvýšenie produktivity firmy.HODNOTENIE ZAMESTNANCOV
Motivačno hodnotiaci rozhovor
- Formulár 1
- Formulár 2

Dotazníková metóda
- Kritéria hodnotenia zamestnancov
- Hodnotenie zamestnancov

Management by objectives
- Formulár 1
- Formulár 2


Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

23.6.16

Hodnotenie manažérov: Formuláre

HODNOTENIE MANAŽÉROV
Emocionálna inteligencia tvorí 80-90% kompetencií, ktoré rozlišujú pracovníkov s priemerným a nadpriemerným výkonom.


HODNOTENIE MANAŽÉROV
Manažérske kompetencie
- Kompetenčný model
- Kompetenčné profily

360 stupňová spätná väzba, sebahodnotenie
- Hodnotenie kompetencií
- Vyhodnotenie kompetencií
- Stupnica hodnotenia

Hodnotenie nadriadeným
- Hodnotenie kompetencií
- Hodnotenie výkonu
- Hodnotenie vedúcich
- Maticový diagram: výkon-hodnoty
- Maticový diagram: výkonnosť-konanie


Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

19.6.16

Hodnotenie organizácie: Formuláre

HODNOTENIE ORGANIZÁCIE 
Najsilnejšou stránkou modelu EFQM je sebahodnotenie, kontinuálne zlepšovanie, monitorovanie spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a dopadov činnosti organizácie na komunitu.MODEL CAF 2013
Klasické bodové hodnotenie
- Vodcovstvo
- Stratégia a plánovanie
- Zamestnanci
- Partnerstvá a zdroje
- Procesy
- Výsledky orientované na občana/zákazníkov
- Výsledky vo vzťahu k zamestnancom
- Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti
- Kľúčové výsledky výkonnosti


Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

16.6.16

Samostatnosť: Článok-2

SAMOSTATNOSŤ 
Manažment môže zvládnuť ktokoľvek, pokiaľ má tie správne informácie, nástroje, motiváciu a zodpovednosť.

Zuzka
Vysokoškoláčka Zuzka zavolala, predstavila sa a pekne poprosila o pomoc. Našla si ma na internete. Napísala mail, čo robí, čo potrebuje a zase pekne poprosila a poďakovala. Hneď som jej odpovedala a začali sme bez veľkých rečí a dohôd riešiť jej problém. Pozrela som si jej podklady, ktoré mi poslala mailom. Pozorne som si všetko preštudovala, urobila som si na to názor a spracovala som to, čo potrebovala. V priebehu 2 dní som jej poslala môj návrh riešenia, ktoré si porovnala so svojim riešením. Urobili sme si spätnú väzbu a dohodli sme si termín stretnutia. Zuzka prišla presne. Pekne pozdravila, predstavila sa a hneď na začiatku poďakovala, že som si našla na ňu čas. Stretnutie trvalo presne toľko, ako sme sa dohodli, pretože Zuzka prišla pripravená, vedela čo chce a otvorene hovorila o tom, čo nevie. Ja som bola tiež pripravená. Pracovali sme vysoko efektívne. Urobili sme čo bolo treba a rozišli sme sa. Zuzka slušne poďakovala. Koučing bol platený. Úspešný výsledok mi Zuzka oznámila mailom. Veľmi som sa potešila.

Martin
Martin je manažér vo vysokej funkcii. Nebýva v Bratislave a preto celá komunikácia s ním prebieha mailom a telefonicky. Martin najprv zavolá. V priebehu 5 minút mi povie, čo potrebuje. Pozorne ho počúvam a píšem si poznámky, aby som si zaznamenala dôležité myšlienky. Ďalší deň o tom rozmýšľam, ako by som mu vedela pomôcť. Urobím výber materiálov a spracujem mu podklady pre uvažovanie, ktoré mu čím skôr pošlem. Martin pracuje tiež sám na druhej strane. Moje podklady si porovná so svojimi, doplní si myšlienky, vypracuje sám prezentáciu a pošle mi ju na posúdenie. Potom mi zavolá a odprezentuje, čo sme spolu pripravili. Hovor trvá niekedy aj hodinu. Nič nehovorím, len ho počúvam a robím si poznámky. Spätnú väzbu mu poviem na konci hovoru a napíšem mu ju do mailu. Naša spolupráca je vysoko efektívna, pretože Martin nemá čas na zbytočnosti a ide po podstate vecí. Martin má bohaté manažérske skúsenosti, je vysoko samostatný, zodpovedný, pracovitý, veľa číta. Nepotrebuje, aby som mu hovorila, čo má robiť, to vie aj sám. Potrebuje ale koučing a spätnú väzbu na svoju prácu. Navzájom si absolútne dôverujeme. Keď sa veci podaria, obidvaja máme z toho radosť. Martin slušne a s vďakou vždy poďakuje.

Samostatnosť
Čo majú títo dvaja ľudia spoločné? Sú samostatní, zodpovední, majú výbornú priamu komunikáciu, sú otvorení a úprimní. Vedia poprosiť a poďakovať. Sú slušní. Vedia aké majú silné stránky a vedia kde potrebujú pomoc. Vedia jasne pomenovať problém. Zuzka a Martin na sebe tvrdo pracujú. Vedia čo chcú, neboja sa prekážok a vedia si nájsť na internete pomoc. Pracujú moderne, rýchlo a vysoko efektívne. Sú za spoluprácu povďační a vedia ju oceniť. Výsledky spolupráce nás vždy obojstranne potešia.

Som nadšená. Takto funguje priatelia v dnešnej dobe samostatnosť. Pre takých zanietených ľudí, ako je Zuzka a Martin, som ešte ochotná pracovať a pomáhať im. Má to totiž význam. Posúva ich to neskutočne vpred a dáva im to väčší pocit istoty, že svoju prácu robia dobre. 

Samostatnosť: článok-2

Marta Krajčíová

13.6.16

Samostatnosť: Článok-1

 SAMOSTATNOSŤ 
Súčasťou podstaty bytia človeka je klásť otázky, nie na ne odpovedať. John Seely Brown.
OTÁZKY
Zákazníci
- Ste manažér a potrebujete pripraviť prezentáciu?
- Ste podnikateľ a potrebujete si utriediť myšlienky?
- Ste startupová firma a potrebujete nejako začať?
- Ste študent a potrebujete napísať prácu?
- Ste absolvent a potrebujete sa pripraviť na pohovor?

Samostatnosť
- Chcete sa vzdelávať samostatne?
- Chcete pracovať samostatne?
- Chcete byť podporovaný koučingom pri samostatnej práci?

On-line
- Chcete sa vzdelávať moderne?
- Chcete sa vzdelávať cez internet?

Knihy
- Chcete mať rýchly prehľad v najnovších knihách o manažmente?
- Chcete si prečítať najkrajšie myšlienky o manažmente?

Slidy
- Potrebujete mať komplexný prehľad o manažmente?
- Potrebujete rozumieť jednoduchým nástrojom manažmentu?
- Chcete efektívne riadiť, viesť a koučovať zamestnancov?
- Potrebujete sa zdokonaliť v komunikácii a vedení porád?
- Poznáte sám seba? Viete viesť a riadiť sám seba?
- Chcete poznať najnovšie trendy v manažmente?
- Chcete vedieť najaktuálnejšie informácie o svetovom manažmente?
- Chcete sa inšpirovať modelmi riadenia špičkových svetových firiem?

Formuláre
- Potrebujete formuláre pre rôzne manažérske analýzy?

Hodnotenia
- Potrebujete formuláre pre samohodnotenie organizácie?
- Potrebujete formuláre pre hodnotenie manažérov?
- Potrebujete formuláre pre hodnotenie zamestnancov?
- Potrebujete formuláre pre hodnotenie tímov?

Hry
- Chcete si precvičiť svoje manažérske schopnosti formou hier?

Výhody
- Viac zodpovednosti
- Viac slobody
- Viac iniciatívy
- Viac kvalifikácie
- Viac dobrého úsudku
- Osobný rast
- Kariérny postup
- Viac flexibility
- Viac efektivity
- Menšie náklady

Ceny
- Chcete investovať do samostatného vzdelávania a samostatnej práce?

Ak sú Vaše odpovede na hore uvedené otázky väčšinou kladné, potom ste na správnom mieste. Rada Vám pomôžem. Poskytnem Vám odborné informácie a koučing. Všetky podklady k Vášmu samostatnému vzdelávaniu a samostatnej práci sú pripravené. Stačí poslať mail: mail@krajciova.sk, alebo zavolať na číslo mobilu: +421 911 556 331. Ďakujem za Váš záujem.

Samostatnosť: článok-1

Marta Krajčíová

11.6.16

Samostatnosť: Ponuka

SAMOSTATNOSŤ
20% času je možno najlepším vzdelávacím programom, aký firma môže mať. Urs Hölzle-Google.SAMOSTATNOSŤ
- Knihy
- Slidy
- Formuláre
- Hodnotenia
- Hry
- Príklady

Samostatnosť: produktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331