mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

27.2.13

Baťa a Google
a


Milí priatelia,

uvažovala som nad tým, ktorá dnešná firma sa najviac podobá firme Baťa, kde sa zamestnanci cítia šťastní, spokojní a kde zažívajú taký malý raj na Zemi. Z množstva firiem som vybrala môj obľúbený Google. Porovnala som čo majú firmy Baťa a Google spoločné a čo rozdielne, zamyslela som na tým, čo by robil pán Baťa, keby dnes žil a aký odkaz nám pán Baťa zanechal v svojom systéme riadenia. 
  
Doba
B: Pomalá, predvídateľná, presná, spoľahlivá.
G: Rýchla, dynamická, nepredvídateľná.

Vízia
B: Obúvať celý svet.
G: Meniť svet k lepšiemu.

Hodnoty
B: Vysoké morálne hodnoty.
G: Vysoké morálne hodnoty.

Hlavné ciele
B: Spokojní zamestnanci, zisk firmy, spokojné spoločenstvo-mesto Zlín.
G: Robíme veci, ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelaniu ľudí, k tomu, aby boli ľudia inteligentnejš-veci, ktoré zdokonaľujú myšlienkové schopnosti sveta.

Podnikanie
B: Viedol všetkých zamestnancov k podnikaniu, vychovával živnostníkov a podnikateľov.
G: Prostredie v Silikon Valley je liahňou talentov a nových firiem.

Rozsah pôsobnosti
B: Celý svet.
G: Celý svet.

Vedenie
B: Charizmatickí lídri-Tomáš Baťa a Jan Baťa. Základné manažérske funkcie: plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, rýchlosť, akčnosť, delegovanie-príkazy a kontrola ich plnenia, náročnosť, spravodlivé odmeňovanie.
G: Charizmatickí lídri-Sergej Brin a Larry Page. Základné manažérske funkcie: sloboda, spoločenstvo, účel.

Riadenie organizácie
B:
- Závodné plánovanie čo do množstva a hodnoty.
- Samospráva práce v dielňach a oddeleniach.
- Účtovníctvo s týždennými výkazmi.
- Systém úkolových miezd.
G:
- Firma, v ktorej sa cítite ako na vysokej škole.
- Príležitosť meniť svet.
- Pásmo, v ktorom sa nevyskytujú hlupáci.
- Neuveriteľne plochá, krajne decentralizovaná organizácia.
- Malé, seba riadiace tímy.
- Udržiavanie nepretržitej, celo firemnej komunikácie.
- Recept na inovácie.
- Voľnosť venovať sa tomu, čo človeka priťahuje.
- Rýchle, nenákladné experimentovanie.
- Odstupňovanie odmien. Mimoriadne odmeny za mimoriadne výkony.

Procesy
B: Štíhle procesy: efektívnosť, hospodárnosť, produktivita, rýchlosť, kvalita, štandardizácia, špecializácia.
G: Vyhľadávanie a služby na webe.

Technológie
B: Najnovšie v svojej dobe. Všetko robil vo svojich firmách. Nepoužíval ICT. Kupoval najmodernejšie stroje, zaviedol výrobnú linku, v budovách mali výťahy, telefóny, v areáli premávali električky.
G: Najnovšie, líder v oblasti technológií.

Organizačná štruktúra
B: Nemal hierarchickú organizačnú štruktúru.
G: Nemá hierarchickú organizačnú štruktúru.

Zamestnanci
B: Poslušnosť, usilovnosť, disciplína, úcta k autorite, vzdelanie, výkony podľa normy, vysoká pracovná morálka, účasť na zisku a strate, pracovitosť.
G: Vášeň, tvorivosť, iniciatíva, nemajú úctu k autorite, vzdelanie, mimoriadne výkony, mimoriadna pracovitosť.

Prostredie
B: Čistota, poriadok, zdravie, materská škôlka, starostlivosť o zamestnancov-bývanie, výživa, nakupovanie, lekárska starostlivosť, kultúra, šport, nízke ceny, vysoké platy.
G: Zábava, krása, jedlo zadarmo, materská škôlka, bývanie v areáli, športové vyžitie v priebehu pracovnej doby.

Peniaze
B: Vedel zarábať haliere aj milióny. Šetrenie, vlastná banka. Nemal rád sprostredkovateľov.
G: Príjmy z reklamy na webe, filantropia.

Najzásadnejšia vec, ktorá sa za 100 rokov zmenila, je okrem doby, otázka poslušnosti a slobody. V dnešnej rýchlej dobe majú konkurenčnú výhodu tie firmy, ktoré majú vášnivých, tvorivých a iniciatívnych zamestnancov. Plnenie príkazov a poslušnosť už dnes neprinášajú konkurenčnú výhodu. Neznamená to, že zamestnanci nemajú poslúchať. Majú poslúchať nadriadených, ale nie preto, že to od nich niekto vyžaduje, ale preto, že to sami chcú a považujú za dôležité. V tom je podstatný rozdiel.

Z čoho by sa pán Baťa určite nepotešil, keby dnes žil? Z rozdávania informácií na webe zadarmo. To by asi nevedel prežiť. Určite by bol tiež prekvapený z toho, že dnes je možné zarábať peniaze na webe. Tomáš Baťa bol však moderný človek a veľmi rýchlo by sa zorientoval v dnešnej dobe. S krízami by si vedel hravo poradiť. Tie by riešil len a len tvrdou prácou a nie prázdnymi rečami. Jeho názor na politikov platí aj v dnešnej dobe. Do Indie, Číny, Afriky a Ameriky cestoval aj on, preto by ho asi neprekvapili naše zahraničné aktivity. Nad nepoctivým podnikaním by len krútil hlavou a ani by ho nechápal. Asi by sa zamyslel nad informačnými systémami. Ako ho poznám, pokiaľ by informatika neprinášala úžitok firme a ľuďom a neviedla k nižším cenám obuvi, asi by ju nepodporoval a nerozhadzoval zbytočne peniaze. Štíhlu výrobu zavádzal v rovnakom čase ako Ford alebo Toyota. Možno by bol smutný z toho, že práve také štandardné veci (100 rokov známe) nemajú ešte dnešné výrobné firmy zavedené. Z Googlu by sa určite tešil, pretože mal rád nové technológie.

Mimoriadnu starostlivosť o ľudí, akú mal pán Baťa, má v dnešnej dobe asi iba Google. Okrem starostlivosti o zamestnancov sa firma Baťa podobá na Google v zásadných hodnotových veciach, vo vízii, pracovnom zápale, charizmatickom vedení, celosvetovom pôsobení, zaujímavom biznise, zameraní na najmodernejšie technológie a inovácie. Sú to veci nadčasové, ktoré platili pred 100 rokmi a platia aj dnes. Preto môžu byť pre firmy dobrým kompasom na ceste za ich úspechom.

Som veľmi rada, že sme mali v Československu pána Baťu, ktorého nám môže závidieť celý svet. V svojom systéme riadenia nám pán Baťa zanechal veľký odkaz. Baťov systém riadenia odráža nielen dobu v ktorej žil, ale hlavne jeho myslenie, hodnoty a činy, ktoré posunuli ľudstvo vpred. Baťov systém riadenia je ešte aj v dnešnej dobe pre nás inšpiráciou a zdrojom poučenia. Ďakujeme pán Baťa.

Baťa a Google: článok

Pekný začiatok marca vám praje

Marta Krajčíová

20.2.13

Baťov systém riadenia: článok


BAŤOV SYSTÉM RIADENIA
Dokonalá firma.

Vážení zákazníci, milí priatelia,

vo februári som študovala. Čítala som knihu od Mareka Kudzbela: Actionmanagement. Kniha ma zaujala hlavne preto, že jej podstatná časť je venovaná pánovi Baťovi a jeho systému riadenia.

Už ako malé dieťa som počúvala od rodičov, aký bol pán Baťa významný podnikateľ a dobrý človek. Bývala som asi 30 km od Svitu, kde pán Baťa postavil svoje známe závody. Na strednej škole som mala triednu profesorku a spolužiakov zo Svitu. Keď som ich občas navštívila, obdivovala som domy, ktoré dal postaviť pán Baťa a vŕtalo mi v hlave, prečo sú všetky rovnaké? V Chemosvite som  prežila 2 roky práce na projekte procesného riadenia a pozerala som sa na vitrínku, kde bola zobrazená história Baťovho pôsobenia vo Svite a kde sa ešte stretávali žiaci Baťovej školy práce a spomínali na staré zlaté časy. Tak sa pomaly skladali kamienky môjho poznania o Baťovi. Téma Baťu bola dlho opradená rúškom tajomstva, pretože som žila v čase, kedy bolo zakázané o ňom hovoriť.

Dnes je však situácia iná. Známi podnikatelia a manažéri sa o Baťovi vyjadrujú s úctou a uvádzajú pána Baťu ako príklad a vzor, ktorý by chceli nasledovať. Už menej sa hovorí o tom, ako presne riadil pán Baťa svoju firmu a ktoré zásady riadenia sú dnes hodné nasledovania.

Zaujímali ma odpovede na tieto otázky, preto som sa vo februári preniesla o 100 rokov do minulosti a vychutnávala som si atmosféru konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. Pri čítaní knihy som sa cítila ako v dokonalej firme, kde všetko fungovalo: šéfovia boli múdri, vzdelaní a dobrí, ich slovo platilo a to čo hovorili, dokazovali aj činmi, rozumeli práci a vedeli ju vlastnoručne urobiť, zamestnanci boli poslušní, pracovití a disciplinovaní, mládež bola mravná a dobre vychovaná, ženy nemuseli chodiť do práce a mohli sa venovať výchove detí a viesť domácnosť, platili morálne zásady v podnikaní a každý ich rešpektoval, pracovitosť bola dobrá cnosť, zamestnanci boli nielen odmeňovaní za dobre vykonanú prácu, ale aj potrestaní za zlú prácu, mladí muži a ženy pracovali od 7,00 do 17, 00 a večer ešte 3 hodiny študovali, chodiť do školy znamenalo celý deň pracovať-učiť sa prácou a teoretické vedomosti získavať až potom, nie opačne, zakázané bolo brať od rodičov peniaze a každý mladý človek si musel na živobytie zarobiť sám, šetrilo sa a nie míňalo, prekonávali sa ťažké prekážky-vojny, krízy, chudoba, v práci sa nefajčilo a nepilo, obchodník a nákupca nesmel dávať a prijímať úplatky-ani prijať cigaretu, šéf myslel na úlohy a skontroloval ich vykonanie, zamestnanci si mohli každý deň vypočítať koľko zarobili, ľudia si vážili prácu kolegov a dbali na kvalitu svojej práce, zamestnanci mohli lacno a zdravo bývať, jesť, nakupovať a športovať, vyučovali sa mravné zásady a spôsoby správania. Dokonalá firma.

Úplne som zabudla, čo som to vlastne chcela povedať? Aha, procesy a zásady riadenia a či má ešte dnes význam zaoberať sa Baťom.

Tak priatelia, na tieto otázky je veľmi ťažké odpovedať. Vzhľadom na to, že ma pán Baťa veľmi zaujal, namodelovala som „procesy firmy Baťa“ v ARISe a spracovala som hlavné myšlienky knihy do minútových učebných stránok. To je jediné, čo som mohla urobiť-šíriť jeho myšlienky. Myslím, že pán Baťa by sa potešil, keby to videl. Dúfam, že sa potešíte aj vy. Pánovi Baťovi patrí moja hlboká úcta a obdiv. Osobne si myslím, že to, čo dokázal, už dnes dokáže málokto. Zmenila sa nielen doba, ale aj ľudia. Mne je za dokonalou dobou smutno a priala by som si, aby sa vrátila, nielen v knihách, ale aj v skutočnosti.

Ďakujem Marekovi Kudzbelovi sa peknú a zaujímavú knihu.

Baťov systém riadenia: článok
Baťov systém riadenia: minútové učebné stránky
Tomáš a Jan Baťa: citáty

Literatúra:
Marek Kudzbel, Actionmanagement, Marada, 2012

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

10.2.13

Baťov systém riadenia: web kniha

Moje dielo nemôže zaniknúť a ani nezanikne. Tieto budovy-možno budovy, komíny, stroje-to sú len hromady tehál a starého železa. Ale môj systém ostane k úžitku pre všetkých, ktorí prídu po nás.

Tomáš Baťa, 1876-1932 
Marek Kudzbel, Actionmanagement, Marada, 2012

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

5.2.13

Informačný systém: článok-časť druhá

INFORMAČNÝ SYSTÉM
Pravú hodnotu informačného systému si uvedomíme až v okamžiku, keď o neho prídeme. Zdeněk Molnár 

Z á k o n y  p o d n i k a n i a
časť druháZložitosť
Problematika informačných systémov je veľmi zložitá. O jednoduchosti tu nemôže byť ani reč. Zložité sú firmy, ľudia, komunikačné kanály, softvérové nástroje pre analýzu procesov (BPM nástroje), softvérové nástroje pre analýzu a dizajn informačných systémov (CASE nástroje), zložité sú technológie, programovacie jazyky, testovacie nástroje a metodiky.

Firmy nemajú jeden informačný systém, ale niekoľko informačných systémov. Vo veľkých firmách sa tieto počty pohybujú okolo sto. Vzájomné prepojenie informačných systémov, konzistencia dát, bezpečnosť a spoľahlivosť informačných systémov si zasluhuje osobitnú pozornosť.

Informačné systémy vyvíjajú tímy ľudí, niekedy aj niekoľko rokov. Myslím, že neexistuje odvetvie, ktoré by sa menilo tak rýchlo, ako sa mení informatika. Menia sa technológie, mení sa architektúra spracovania dát, menia sa spôsoby fyzického uloženia dát. Je divné, že pri všetkej tej zložitosti to ešte celé funguje, alebo nefunguje? Potrebujeme vôbec takéto zložité informačné systémy?

Semco
Keď v demokratickom Semcu nastala počítačová éra, vrhli sa na nákup nového informačného systému. Oslovili svetoznáme firmy IBM, HP, Bull. Zriadili aj manažéra strategického plánovania, ktorým bol jeden Japonec. Starý systém zrušili a nový im nechodil. Ľudia zrazu nevedeli nič vymyslieť, keď mali pred sebou klávesnicu a monitor. Počítače im nepomáhali triediť informácie, ale utápali sa v nich.

Po jednej prehliadke výpočtového strediska, Semler (CEO-Chief Executive Officer) zistil, že pri ručnej fakturácii spracovali denne viac faktúr, ako pri automatizovanom spracovaní. Počítače na druhý deň zmizli a kolegovia sa vrátili k „primitívnemu“ ručnému spracovaniu údajov. Hodili za hlavu starosti, aby všetky počítače komunikovali spolu. Kto chce, môže si počítač kúpiť, tak ako všetko ostatné, ale na vlastné náklady. 

Pri čítaní knihy Podivín, kde pán Semler o tom píše, som sa dobre pobavila. :-) Čo keby sme zaviedli niečo také aj v našich firmách? To by nebola demokracia, ale revolúcia. :-) [4]

Baťa
Viete aký systém používal pán Baťa, pred 80-100 rokmi, kedy neboli žiadne informačné systémy? Informácie a dáta zapisovali do obyčajných zošitov. Systém nebol zameraný na spracovanie dát, ale na riadenie firmy, zvyšovanie produktivity zamestnancov a zlepšovanie efektívnosti a hospodárnosti procesov. Baťa svojim systémom riadenia predbehol svoju dobu asi o 70 rokov. Vybudoval firmu svetového formátu aj bez informačného systému. [5]

Zákony podnikania
Nesnažme sa robiť veci proti zákonom podnikania, ktoré sú už rokmi vyskúšané a osvedčené. Zložitosť sa stáva nekontrolovateľná a neúnosne drahá. Treba sa vrátiť k podstate podnikania, k hodnotám, k poctivej a tvrdej práci a k postupom, ktoré zaručujú prínosy pre firmu, zamestnancov a široké spoločenstvo. Žiadny informačný systém to nenahradí a nevyrieši.

Informačný systém: článok-časť druhá

Literatúra:
[4] Ricardo Semler, Podivín
[5] Marek Kudzbel, Actionmanagement

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

4.2.13

Informačný systém: článok-časť prvá

INFORMAČNÝ SYSTÉM 
Mám problém? Tak si kúpim počítač. Mám stále problém? Tak si kúpim ešte väčší počítač! 

R e č  p r o c e s o v
časť prvá


Babylonská veža
Poznáte príbeh o Babylonskej veži? Podľa Biblie sa ľudia rozhodli postaviť mesto a vežu až do neba (Babylonskú vežu) aby dokázali, že ich moc je podobná moci Božej. Bohu sa to nepáčilo, a preto rozhodol, že pomätie ich jazyky, aby nik nerozumel reči druhého. Tým sa nemohli dohovoriť a následne vežu dostavať. Odvtedy vraj ľudia hovoria rôznymi jazykmi. [1]

Jazyky
Keby ste počúvali reč programátorov, určite by ste jej ako laici nerozumeli. Je to preto, lebo programátori používajú jazyk programového kódu.

Analytici sa vyjadrujú terminológiou modelovacieho jazyka, napríklad UML (Unified Modeling Language) a snažia sa priblížiť programátorovi to, čo zistili od zákazníka, aby to programátor pretransformoval do programového kódu, ktorému už rozumie iba on a počítač.

V jednej firme som bola dokonca svedkom toho, ako sa zákazníci vyjadrovali pomocou obrazoviek v informačnom systéme. Tak ich programátori vyškolili, že úplne zabudli čo je proces, kde začína, kde končí, prípadne, kto je za proces zodpovedný a aká je jeho výkonnosť. Musím priznať, že to bolo zaujímavé, ale smutné. Menej vyškoleným zákazníkom často krát nerozumejú ani analytici, lebo zákazníci hovoria ľudskou rečou o svojej práci a to je od jazyka UML ešte stále dosť vzdialené. Ako si porozumieť v tomto zložitom svete? Jazyky už máme dosť popletené. Hotový Babylon.

Reč procesov
Konzultanti BPM (Business Process Management) sa dorozumievajú so zákazníkmi prostredníctvom procesov. Procesy modelujú do systémov, modelov a objektov, najlepšie v BPM nástrojoch a prostredníctvom štandardov modelovania, napríklad eEPC (Event driven process chain), BPMN (Business Process Modeling Notation) odovzdávajú informácie analytikom IS (informačných systémov). 

Reč procesov je jazyk, ktorému zákazníci rozumejú najviac. Procesy tvoria podstatu ich práce, na procesoch je založená celá firma, ľudia vykonávajú konkrétne činnosti v procesoch, podľa výsledkov v procesoch sú zamestnanci odmeňovaní a firma dosahuje, alebo nedosahuje zisk. Je to reč priama a jasná. 

Zisk
Zisk je jeden z hlavných cieľov, ku ktorému majú smerovať akékoľvek aktivity v oblasti informačných systémov-zakúpenie, vývoj, alebo implementácia nového informačného systému. Veľmi pekne to popisuje v svojej knihe, Jak vzniká zisk, pán Goldratt. [2]

Toyota
Pre firmu Toyota majú informačné technológie zásadný význam. Toyota technológie považuje za nástroje, ktoré ako všetky ostatné nástroje-existuje preto, aby poskytovala podporu ľuďom a procesom. Technológia musí byť názorná a intuitívna, nesmie vyžadovať ďalšiu pracovnú silu, ktorá by niekde v kancelárii zadávala vstupné dáta. Toyota uprednostňuje vizuálne riadenie, pretože ľudia sú zameraní vizuálne, hmatovo a sluchovo.

Príprave projektu venuje Toyota 2/3 času, realizácii projektu 1/3 času. V prípravnej fáze sa pri preskúmaní novej technológie posudzuje:

Podpora plynulého toku vo výrobnom procese
- vplyv na súčasný proces a jeho pridanú hodnotu,
- príležitosť k odstráneniu plytvania a k vyrovnaniu toku,
- sústredenie prevádzkových činností na odstraňovanie strát,
- možnosti okamžitého a prírastkového zlepšenia procesu.
Pomoc ľuďom podávať lepší výkon v rámci stanovených štandardov.
Súlad s hodnotami a prevádzkovými zásadami
- prikladanie vyššej hodnoty ľuďom ako technológiám,
- rozhodovanie na základe širokej zhody. [3]

Skúsenosti
V priebehu praxe som pracovala na mnohých projektoch, ktoré boli zamerané na vývoj IS, analýzu a dizajn IS, stratégiu ICT (informačno-komunikačné technológie), výber IS a implementáciu IS. Som hlboko presvedčená o tom, že keď sa zapne prvý gombík zle, celé zapínanie je zlé.

Tým prvým gombíkom je zaradenie procesnej analýzy na začiatok zložitého reťazca výberu, vývoja alebo implementácie informačného systému. Procesná analýza je východiskovým bodom na projektoch ICT, pretože poskytuje najdôležitejšie informácie o firme, jej procesoch, potrebách a cieľoch. Uľahčuje komunikáciu medzi zákazníkom, konzultantom, analytikom a programátorom a tým tiež prispieva k urýchleniu a skvalitneniu celého projektu ICT. Verte mi, je to tak.

Pokiaľ máte záujem o vypracovanie stratégie IS/IT, výber IS, vývoj IS, alebo implementáciu IS, ponúkam vám tieto služby procesného poradenstva:

Informačný systém: služby
Informačný systém: článok-časť prvá

Literatúra:
[1] Wikipédia
[2] Eliyahu M. Goldratt, Jak vzniká zisk
[3] Jeffrey K. Liker, Tak to dělá Toyota

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Informačný systém: služby

INFORMAČNÝ SYSTÉM
Zásadné omyly v užívaní IS/IT sú spôsobené tým, že máme veľmi dobrú informačnú technológiu a zlý podnikateľský zámer. Úspech je daný dobrou informačnou technológiou a jasným pochopením zákazníka. Peter Keen.


Modelovanie aplikácií a dát vo väzbe na procesy
- Modelovanie procesov 
- Modelovanie toku informácií a dát 
- Modelovanie aplikácií a dát

Analýza aplikácií a dát vo väzbe na procesy
- Analýza aplikácií, dát a technológií
- Analýza informačných tokov a rozhraní
- Matica priradenia proces-aplikácia
- Analýza informačných potrieb

Meranie výkonnosti vo väzbe na IS/IT
- Meranie strategickej výkonnosti
- Meranie operatívnej výkonnosti

Zlepšovanie vo väzbe na IS/IT
- Vypracovanie stratégie IS/IT
- Podpora výberu IS v súlade s procesmi
- Podpora vývoja IS v súlade s procesmi
- Podpora implementácie IS v súlade s procesmi


Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

3.2.13

Informačný systém: produkty

INFORMAČNÝ SYSTÉM 
K dosiahnutiu efektívnosti IS/IT je nevyhnutné, aby každý projekt IS/IT bol riadený tak, aby bol úspešný. Zdeněk Molnár
DocIT: dokumenty IT
- Katalóg dokumentov IT
- Stratégia IS/IT
- Analýza aplikácií
- Matica priradenia proces-aplikácia
- Správa z analýzy IS/IT
- Správa z výberu IS/IT
- Prípadové štúdie, články

WebIT: dokumenty a procesy IT na webe
- DocIT: dokumenty IT
- Príklady procesov správy informácií, dát a aplikácií
- Príklady modelov toku informácií, dát a aplikácií
- Príklady procesov pre manažérsky informačný systém-MIS
- Príklady procesov pre zákaznícky informačný systém-CRM
- Príklady procesov pre celopodnikový informačný systém-ERP

Informačný systém: produkty

Cena
DocIT: 100 €
WebIT: 400 € 
Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.