mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

20.12.11

SPP, a.s. Bratislava: Meranie výkonnosti procesov

19.12.2011 som prijala pozvanie procesných analytičiek v spoločnosti SPP, a.s. Bratislava, na predvianočný workshop k meraniu výkonnosti procesov.

Kolegynky z SPP ma informovali o stave projektu merania výkonnosti procesov. Veľmi ma potešili výsledky ich práce a úsilie, ktoré vložili do náročného projektu. Patrí im za to moje veľké verejné poďakovanie a pochvala.

Na workshope sme si odpovedali na vopred pripravené otvorené otázky. Veľkú pozornosť sme venovali významu merania výkonnosti procesov pre spoločnosť, vyjadreniu pridanej hodnoty procesov a vzťahu troch základných ukazovateľov procesov: čas, náklady a kvalita. 

Hovorili sme o ľudskom aspekte výkonnosti procesov a vzťahu výkonnosti procesov k výkonnosti zamestnancov a výkonnosti manažérov. Povedali sme si, že pre zvyšovanie výkonnosti organizácie sú potrebné zmeny manažérov, zmeny zamestnancov, zmeny procesov a uviedli sme poradie ich dôležitosti. Dosiahnuť zmenu v týchto troch oblastiach nie je ľahké, pretože u manažérov a zamestnancov je potrebné zmeniť slovíčko "musím" na slovíčko "chcem". 

Je vôbec možná takáto zmena? Pomáha nám v tom vzdelávanie, koučovanie, dobrá komunikácia, zdieľanie informácií, prípadne motivácia zamestnancov. Pred Vianocami je dobrá aj finančná motivácia, ale my sme hovorili o takej motivácii, ktorá vyviera zo slobodného prostredia vo firme, z rastu zamestnancov a ich sebariadenia. To sú hybné sily, ktoré vedú ľudí k mimoriadnym výkonom a následne aj k vysokej výkonnosti ich procesov a organizácie.

Prajem manažmentu SPP, a.s., aby také prostredie vo firme vytvárali, aby sa zamestnanci čo najviac vzdelávali a pokiaľ možno, aby ich čo najmenej riadili a počúvali hlas zdola, kde na nich čakajú mimoriadne zaujímavé námety a projekty na zlepšenie výkonnosti procesov a celej spoločnosti SPP a.s..

Ďakujem za zaujímavé stretnutie a posielam do SPP pekný predvianočný pozdrav.

Marta Krajčíová

17.12.11

Šťastný Nový rok 2012

Ďakujem mojim cteným zákazníkom za krásne novoročné priania a prajem všetkým šťastné a veselé Vianoce a úspešný Nový rok 2012.

Ďakujem za zaujímavú a obohacujúcu spoluprácu.
Marta Krajčíová

Kliknite na obrázky.
 

6.12.11

Slobodná firma: článok

V slobodných firmách sa ľuďom páči.

1 Aká je slobodná firma - vstup:
slobodných lídrov a zamestnancov, ktorí vyznávajú tieto hodnoty:

- Sloboda
- Demokracia
- Spravodlivosť
- Slušnosť

2 Čo robí slobodný líder:
- Budí dôveru tým, že robí to, čo hovorí. 
- Vytvára prostredie založené na rovnosti, úcte a dôstojnosti.
- Otvorene poskytuje informácie.
- Počúva iných, konzultuje s inými, dodržiava sľuby.
- Poskytuje pomoc a podporu.
- Nevie, čo robiť, preto sa radí so zamestnancami.
- Používa zdravý rozum, je múdry.
- Vzdeláva sa.
- Definuje a komunikuje víziu.

- Mení fyzické prostredie.
- Podporuje tímy.
- Zabezpečuje rotáciu ľudí.
- Odstraňuje privilégia manažérov.
- Odstraňuje byrokratické prekážky a zvyklostí pre radikálnu zmenu.
- Odstraňuje hierarchiu a zavádza decentralizáciu.
- Obmedzuje oddelenie ľudských zdrojov, finančnej kontroly, IT.
- Šetrí, nemíňa zbytočne, buduje štíhlu firmu.

3 Čo robí slobodný zamestnanec:
- Riadi seba.
- Plní záväzky a prijíma rozhodnutia.
- Je zodpovedný, disciplinovaný a motivovaný.
- Rozvíja sa, sleduje a vyhodnocuje svoj rast.
- Riskuje, je odvážny a iniciatívny.
- Vzdeláva sa.
- Číta knihy. 
           
4 Aká je slobodná firma - výstup: 
- Má šťastných zamestnancov, ktorí
- sa pri práci zabávajú, majú dobrú náladu a sú pozitívne naladení.
- Má spokojných zamestnancov a zákazníkov.
- Má vyššiu výkonnosť, ako konkurencia.

Sloboda nie je pre každého a pre niekoho je nesmierne náročná, lebo ju sprevádza zodpovednosť.


Peknú predvianočnú náladu vám praje

Marta Krajčíová

5.12.11

Efektívny manažér: web kniha


Milí priatelia, vážení zákazníci,

prajem vám veselého a štedrého
M i k u l á š a  2 0 11 
E f e k t í v n y  m a n a ž é r

Cyklus vzdelávania pre manažérov na slidoch:
darček pre vás je tu
< ---

Pekný predvianočný pozdrav vám posiela
Marta Krajčíová