mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.10.16

Druhý vek strojov: web kniha

ZÁVER
Hlavným prianím tohto sveta už nie je mier, sloboda ani demokracia. Nejde o založenie rodiny, o Boha alebo vlastníctvo domova či pozemku. Svet chce predovšetkým dobrú prácu. Až potom všetko ostatné. Jim Clifton  ZÁVER

- Druhý vek strojov: Web kniha
- Druhý vek strojov: Citáty
- Druhý vek strojov: Video

Kniha
Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů, Jan Melvil Publishing, 2015

26.10.16

Druhý vek strojov-5

BUDÚCNOSŤ 
V budúcnosti sa bude vaša výplata odvíjať od toho, ako dobre spolupracujete s robotmi.
BUDÚCNOSŤ

- Budúcnosť

Kniha
Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů, Jan Melvil Publishing, 2015

23.10.16

Druhý vek strojov-4

ODPORÚČANIA V DRUHOM VEKU STROJOV 
Práca chráni človeka pred tromi veľkými zlami: nudou, neresťou a chudobou. Voltaire.ODPORÚČANIA V DRUHOM VEKU STROJOV

- Odporúčania pre jednotlivcov
- Odporúčania pre politikov

Kniha
Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů, Jan Melvil Publishing, 2015

19.10.16

Druhý vek strojov-3

HOSPODÁRSKE NÁSLEDKY DRUHÉHO VEKU STROJOV 
Cieľom budúcnosti je úplná nezamestnanosť, aby sme sa mohli hrať. Arthur C. Clarke.HOSPODÁRSKE NÁSLEDKY DRUHÉHO VEKU STROJOV

- Hojnosť
- HDP
- Rozpätie
- Víťazi
- Následky

Kniha
Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů, Jan Melvil Publishing, 2015

16.10.16

Druhý vek strojov-2

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY DRUHÉHO VEKU STROJOV 
Naša generácia pravdepodobne bude mať to šťastie, že zažije dve najúžasnejšie udalosti v dejinách-vytvorenie skutočne umelej inteligencie a prepojenie všetkých ľudí prostredníctvom spoločnej digitálnej siete.


ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY DRUHÉHO VEKU STROJOV 

- Exponenciálnosť
- Digitalizácia
- Kombinatórna inovácia

Kniha
Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů, Jan Melvil Publishing, 2015

12.10.16

Druhý vek strojov-1

TECHNOLÓGIA
Technológia je dar od Boha. Po dare života je to možno jeden z najväčších božích darov. Je to matka civilizácie, umenia a vedy. Freeman Dyson.


TECHNOLÓGIA
  
- Úvod
- Technológia

- Boston Dynamics: Video-1
- Boston Dynamics: Video-2
- Boston Dynamics: Video-3

Kniha
Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů, Jan Melvil Publishing, 2015

9.10.16

Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee: Druhý vek strojov

Eric Brynjolfsson
Je riaditeľom Center for Digital Business Massachusettského technologického inštitútu (MIT). V svojej akademickej a konzultačnej práci sa sústreďuje na otázky ako informačné technológie transformujú firmy a celý trh, aký je dopad investícií do IT na produktivitu práce alebo ako internet ovplyvňuje obchodovanie. Obdŕžal mnoho akademických ocenení a časopis BusinessWeek ho zaradil medzi 5 najvýznamnejších vizionárov e-businessu.

Andrew McAffe
Je popredným vedcom Center for Digital Business Massachusettského technologického inštitútu (MIT). Skúma dopad informačných technológií na výkon, organizáciu alebo konkurenčný boj firiem, ale tiež na pracovný trh a národné hospodárstvo. Okrem akademického publika prednáša i pre širokú verejnosť na konferenciách TED. Svoje poznatky pravidelne publikuje v The Economist, The Wall Street Journal alebo The New York Times.

napísali zaujímavú knihu

DRUHÝ VEK STROJOV
Práca, pokrok a prosperita v ére špičkových technológií

Jedna z najstarších túžob ľudstva znie takto-že raz budeme môcť naplniť svoje materiálne potreby bez driny a budeme sa môcť venovať našim skutočným záujmom, zábavám a vášniam. Že raz sa nikto nebude musieť zodierať pri nepríjemnej práci, pretože potraviny, oblečenie, bývanie a všetky ostatné základné veci pre nás zaistia naši automatickí sluhovia, ktorí vyplnia všetky naše priania.

http://martaknihy.blogspot.sk/2015/05/erik-brynjolfsson-andrew-mcafee-druhy.htmlObsah
- Technológia
- Exponenciálnosť
- Digitalizácia
- Kombinatórna inovácia
- Umelá inteligencia
- Hojnosť
- Rozpätie 
- Odporúčania 
- Budúcnosť
- Záver 

Knihu som spracovala do minútových učebných stránok, ktoré budem postupne zverejňovať ako seriál na tomto blogu. Prajem vám príjemné sledovanie príspevkov. 

Druhý vek strojov: Článok 

Kniha
Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů, Jan Melvil Publishing, 2015

10. výročie samostatnosti-3

10. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI-3
V širšom kontexte spoločnosť prekvitá vtedy, keď ľudia rozmýšľajú podnikateľsky.
Reid Hoffman, Ben Casnocha 
 

10. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI

- 10. výročie samostatnosti: Článok-1
- 10. výročie samostatnosti: Článok-2

Pekný pozdrav zo Spišského Štiavnika vám posiela

Marta Krajčíová

6.10.16

10. výročie samostatnosti-2

10. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI-2 
Ak sa chceme prispôsobiť výzvam dnešného pracovného života, musíme oživiť naše podnikateľské inštinkty a používať ich k vytváraniu nového druhu kariéry. Nech ste ktokoľvek, musíte myslieť ako podnikateľ, ktorý riadi aspoň jeden startup-svoju kariéru. Reid Hoffman, Ben Casnocha

Znalosti
Práca vo firmách bola zaujímavá a náročná, ale rovnako veľa úsilia a námahy som venovala aj práci na internete. Okrem toho, že som písala na 5 blogov a fb, celý rok 2012 som spracovávala produkty a služby BPM, pričom som vytvorila znalostný portál BPM a napísala knihu procesná organizácia. Chcela som zachovať všetky moje poznatky o procesoch v elektronickej forme. V roku 2015 som podobne spracovala workshopy, ktoré som vykonávala v priebehu práce vo firmách. Bola to veľmi náročná práca, ale teší ma, že som ju urobila. To, čo po nás ostane, je to, čo dáme na internet. Práca na internete na obrovský význam, pretože prispieva k digitalizácii dát a k online vzdelávaniu. Snáď som k tomu svojou prácou aspoň trošku prispela.

Sloboda
Otázka slobody sa vinie celým mojim životom. Je to moja základná hodnota a životný postoj. Som slobodný človek a bola by som rada, keby boli slobodní aj ľudia okolo mňa. Veľmi dobre si uvedomujem čo sloboda znamená, čo prináša a čo vyžaduje. Musím konštatovať, že firmy veľmi slobodné nie sú. Ale mohli by byť. Sloboda v práci je veľká téma, ktorá ešte len čaká na svoje objavenie. Veľmi oceňujem iniciatívy, ktoré sa v tejto oblasti robia. Téme slobody v práci som sa aj ja trošku venovala. Prečítala som zaujímavé knihy a na blogu „sloboda“ som zverejňovala zaujímavé poznatky z uvedenej oblasti. Tento blog je úplne otvorený pre samovzdelávanie. Myslím si, že ľudia sa musia najprv zoznámiť s myšlienkami slobody a až keď sa vyskytne nejaká životná situácia, budú pripravení a budú vedieť tieto myšlienky uplatniť v živote. O tom je sloboda. Sloboda sa nedá vynútiť, ani prikázať, musí vyplynúť z potrieb ľudí, z ich vnútra. Je to veľká osobná zmena, ktorá môže priniesť aj pozitívne zmeny v riadení firiem.

Inovácie
Ak by som mala uviesť príklad, čomu som sa počas 10-tich rokov venovala najviac, tak to boli jednoznačne semináre. Začala som ich robiť v roku 2006, niekoľkokrát som ich prerábala, dopĺňala a zveľaďovala. Poslednú veľkú zmenu všetkých seminárov som urobila v roku 2015. V roku 2016 som inovovala aj inovácie. Udialo sa tak na požiadanie zákazníka, ktorý akceptoval ponuku na vzdelávanie. Inováciám inovácií som venovala takmer tri mesiace práce. Vrcholový manažment firmy však rozhodol, že musia šetriť a tak vzdelávanie zrušil. Tak to vo firmách chodí, ako vidíte. Rozhodli o svojej budúcnosti. Rozhodli o tom, že zamestnanci, ktorí mali záujem o inovácie, už o ne nebudú mať záujem. Manažment, ktorý v dobe inovácii nechce venovať pozornosť inováciám, je zlý manažment a teda aj budúcnosť firmy je neistá. Šetriť treba, ale v dobe inovácií je potrebné hlavne investovať do zamestnancov, aby v budúcnosti, ak pôjde všetko dobre, to firme prinieslo nejaké výsledky. Myslím si, že v súčasnosti treba vo firmách inovovať hlavne manažment. Zamestnanci majú záujem o inovácie, chcú meniť svet k lepšiemu, len im to žiaľ nie je umožnené.

StartUp
Otázka znie, či má vôbec význam zaoberať sa manažérmi, ktorí nechcú vo firmách nič meniť. Je tu skupina mladých ľudí, ktorá chce tvoriť niečo nové. Tým sa treba venovať. Možno ani nepotrebujú, aby sa im niekto venoval. Sú vynaliezaví, múdri a samostatní. Majú veľké vízie o budúcnosti, neboja sa riskovať, sú nadšení pre svoje projekty a chcú byť veľmi užitoční a bohatí. Často krát končia neúspechom, ale neboja sa začať odznova a poučiť sa z chýb. Týmto ľuďom veľmi fandím a verím, že raz sa im podarí dosiahnuť v živote úspech.

21. storočie
Celý rok 2016 som pripravovala podklady pre vašu samostatnú prácu. V septembri som ukončila tému Manažment 21, lebo viem, že život sa nezastaví a firmy potrebujú už nové témy, nové pohľady, nové znalosti. Manažéri v 21. storočí to nebudú mať ľahké. Mali by byť pripravení na nástup umelej inteligencie. Od zamestnancov sa bude vyžadovať samostatnosť nielen vo vzdelávaní, ale aj v práci.

Keď som začala podnikať, práve začalo 21. storočie. Do popredia sa začali dostávať hodnoty, sloboda, komunikácia, nadšenie, inovácie, samovzdelávanie a technologický pokrok. Verím, že tieto trendy budú aj naďalej pokračovať a budú ovplyvňovať aj vaše šťastie a spokojnosť.

Poďakovanie
Moje poďakovanie za pomoc, podporu a spoluprácu patrí:

- Manželovi za technickú pomoc pri podnikaní.
- Synovi Martinovi za vypracovanie web stránky.
- Synovi Mirovi za záujem a podporu v podnikaní.

- Firme Centire, ktorá mi ako prvá podala pomocnú ruku.
- Firme IPA Slovakia, ktorá mi pomohla na začiatku podnikania.
- Firme Gradient 5, ktorá mi pomohla na začiatku podnikania.
- Vaškovi Kalendovi za pomoc pri blogovaní o TPS.
- SOPK NR, BA, ZA a BB, ktoré mi pomohli s organizáciu seminárov.
- Firme Qeduca Slovakia, ktorá mi pomohla s organizáciu seminárov.
- Firme a_set, ktorá mi pomohla s organizáciou seminárov.

- Všetkým kamarátom, ktorí mi pomohli a ktorí ma podporovali.
- Všetkým zákazníkom, pre ktorých som pracovala.
- Všetkým priaznivcom na blogoch a facebooku.
- Všetkým študentom, ktorí keď niečo rýchlo potrebujú, tak sa ozvú.

10. výročie samostatnosti: Článok-2

Pekný pozdrav zo Starej Lesnej vám posiela

Marta Krajčíová

5.10.16

10. výročie samostatnosti-1

10. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI-1
Narodili sme sa ako podnikatelia. Všetci ľudia sú podnikatelia nie preto, že by mali zakladať spoločnosti, ale preto, že vôľa tvoriť je zakódovaná v ľudskej DNA. Tvorba nových vecí je podstatou podnikania.
Reid Hoffman, Ben Casnocha


Vážení zákazníci, milí priatelia,

v týchto dňoch oslavujem 10. výročie mojej samostatnosti. Trošku som si zaspomínala a zhrnula som najdôležitejšie pocity a myšlienky, ktoré ma sprevádzali počas týchto veľmi pekných a spokojných rokov života.

Hodnoty
V októbri 2006, keď som sa reálne stala živnostníčkou, som sa ocitla bez kolegov, bez šéfov a bez zákazníkov. Myslela som si, že keď zorganizujem veľký marketing, tak sa mi zákazníci ozvú a budú sa ku mne hrnúť. Chcela som začať vo veľkom štýle, ale veľmi rýchlo som pochopila, že takto to nebude fungovať. Začala som počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý mi hovoril niečo iné. Začala som robiť to, čo ma najviac zaujímalo a bavilo: navštevovať kníhkupectvá, čítať knihy, chodiť cez pracovný deň na prechádzky a písať príspevky na blog. To vyjadrovalo najviac môj pocit slobody, ktorý som vtedy prežívala.

Internet
Veľmi silno som si uvedomovala, že moji zákazníci sú na internete a že treba pracovať modernejším spôsobom, ako doteraz. Písanie ponúk a účasť vo výberových konaniach sa mi zdali dosť ťažkopádne a zbytočné. Bola som úplne presvedčená o tom, že web stránka a blog musia byť písané tak, aby oslovili zákazníkov a priniesli im niečo zaujímavé, pekné a užitočné. Tento pocit vo mne pretrváva dodnes. Orientácia na internet, bola pre celú moju prácu kľúčová. Takmer všetci moji zákazníci ma našli na internete a oslovili ma priamo e-mailom, alebo telefonicky.

Marketing
Sloboda a internet majú veľmi blízko k otvorenej a transparentnej komunikácii. Príspevky na blog som písala ľudskou rečou, čo si každý okamžite všimol a čitateľom sa to veľmi páčilo. Ešte aj dnes, keď mi zavolá nejaká redaktorka z časopisu, aby som si u nich urobila reklamu článkom, sa zasmejem. Prečo by som to mala robiť? Potrebujem vôbec reklamu a sprostredkovateľov ako takých? Nepotrebujem. Keďže som konzultantka BPM, vedela som, že akékoľvek medzičlánky v práci nepridávajú zákazníkovi hodnotu, alebo povedané rečou predaja-zvyšujú cenu poskytovaných služieb. Priala som si, aby web stránka a blogy boli také zaujímavé a pekné, ako výklady v obchodoch, kde sa ľudia zastavia, pozrú sa a sami sa rozhodnú, čo si kúpia a čo nie. Potom prišiel prvý, druhý a ďalšie telefonáty s otázkou na spoluprácu.

Procesy-1
Vášeň pre procesy som mala asi od roku 1993. Vedela som, že BPR zažíva v zahraničí veľký boom, ktorý príde aj k nám. Deväťdesiate roky minulého storočia sa niesli v znamení procesného riadenia. Veľké spoločenské zmeny priniesli obrovské zmeny aj vo firmách. Procesné riadenie bolo zamerané na radikálne zvýšenie výkonnosti organizácie, reštrukturalizáciu, unbundling. Vo firmách sme robili veľké zmeny procesov a organizačnej štruktúry. Výrazne sa tým menili aj informačné systémy. Zmena legislatívy v oblasti ISO noriem priniesla tiež veľké uplatnenie procesného riadenia pri recertifikácii firiem. Na začiatku 21. storočia tento trend ešte pretrvával. Ako samostatná konzultantka som riešila projekty reštrukturalizácie, optimalizácie procesov a simulácie procesov. Projekty procesného riadenia boli náročné, ale veľmi zaujímavé.
 
Zákazníci
Na začiatku podnikania som mala v hlave iba zákazníkov. Myslela som si, že je dôležité poznať ich požiadavky a splniť všetky ich priania. To zo začiatku fungovalo, ale nestačilo. Zákazníci často ani nevedia, čo chcú. Dať zákazníkom to, o čom ani nevedia, že by potrebovali, sa mi javilo ako zaujímavé a správne. Preto som sa začala zaoberať aj inými témami, ako sú procesy.

Koučovanie
Od procesov som postupne prešla k mäkkým faktorom riadenia, ako je koučovanie, komunikácia a výkonnosť. Koučovanie zohralo v mojom živote obrovskú rolu. Bolo nielen veľmi zaujímavé a krásne, ale aj oslobodzujúce. Veľmi posilnilo moje sebavedomie a ukázalo mi, že život si môžem manažovať aj sama a nepotrebujem k tomu silný podporný aparát. Naberala som neskutočnú silu, myšlienky sa mi hrnuli do hlavy, nestíhala som robiť to, čo som chcela.

Knihy
Výber tém, ktoré ma mimoriadne zaujali, súvisel s knihami, ktoré v tom čase práve vychádzali. Je niekoľko kníh, ktoré ma výrazne odborne ovplyvnili. Medzi moje najkrajšie knihy patrí aj kniha Tak to dělá Toyota. Keď si spomeniem na blogovanie o výrobnom systéme TPS, tak si myslím, že som bola dosť odvážna. Prednášať zákazníkom o Toyote bolo tiež veľmi zaujímavé.

Knihy mám veľmi rada. Sú pre mňa veľkým zdrojom inšpirácie a poznania. Mnohým knihám som venovala veľa pozornosti, pretože som vám chcela sprostredkovať najnovšie poznatky a najkrajšie myšlienky vo forme minútových učebných stránok. Neskôr z toho vznikli seriály na blogu a web knihy.

Vzdelávanie
Potom prišla kríza. Úprimne povedané, krízou som sa veľmi nezaoberala, lebo som nemala na ňu čas. Mala som rozbehnuté akreditované vzdelávania po celom Slovensku a navyše ma oslovili dve najväčšie firmy na Slovensku, čo bola pre mňa veľká výzva, ale aj silný záväzok. Procesné riadenie veľké firmy potrebovali a boli tam tiež zanietení procesní konzultanti, ktorým na procesoch veľmi záležalo. Rada som im pomohla. Boli to pekné školenia a workshopy.

Malé firmy
Najväčším prekvapením bolo pre mňa, keď ma začali oslovovať malé firmy. Dlho som si myslela, že procesné riadenie je výsada veľkých firiem. Malé firmy boli iné. Tiež chceli procesné riadenie, ale biznis tam frčal väčšou rýchlosťou. Procesy mali manažéri v hlavách a bola som veľmi prekvapená, ako im na nich záležalo. Musím priznať, že tak premyslené procesy s cieľom na biznis a to, čo sa má robiť, som často nevidela. Mladí ľudia, výborná komunikácia, rýchlosť a ťah na bránku sprevádzali celú našu spoluprácu. Bola som nadšená.

Procesy-2
Procesné riadenie sa dostávalo do svojej druhej fázy. O procesy sa začali zaujímať firmy so slovenskými vlastníkmi, prípadne začínajúce firmy, v ktorých nebolo potrebné robiť veľké zmeny. Manažment potreboval riešiť narastajúci počet zamestnancov, štandardizáciu činností a tým aj rýchlosť predaja produktov. Projekty procesného riadenia boli zamerané na identifikáciu procesov, dokumentovania procesov a merania výkonnosti procesov. Zlatá éra procesného riadenia pomaly končila. Postupne sa zvyšoval záujem zákazníkov o poskytovanie konzultačných služieb cez internet.

10. výročie samostatnosti: Článok-1

Pekný začiatok októbra vám praje

Marta Krajčíová