mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

25.9.09

Riadenie projektových rizík: T-Mobile Slovensko, a.s.

25.09.2009 som vyhovela špeciálnej požiadavke zákazníkov spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. a pripravila som pre nich seminár na tému Riadenie projektových rizík.

Program seminára bol tento:

- Projektové riziká
- Riadenie rizík
- Identifikácia rizík
- Katalóg rizík
- Ohodnotenie rizík
- Minimalizácia rizík

Na seminári sa zúčastnili projektoví manažéri, ktorých táto téma osobitne zaujímala. Seminár bol moderovaný formou diskusie a tak sme si obojstranne vymenili bohaté skúsenosti z riadenia rizík na projektoch.

Zhodli sme sa v názore, že riadením rizík chránime záujmy spoločnosti pre ktorú pracujeme a zároveň chránime zamestnancov a projektových manažérov pred vznikom udalosti, alebo situácie, ktorá môže ohroziť celý projekt.

Prajem projektovým manažérom v spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., aby takých udalostí a situácií bolo čo najmenej, a keď sa už vyskytnú, aby boli na ne dobre pripravení. :-)

Pozdravuje vás

MK

18.9.09

Management: BRRK SOPK

17.9.2009 sme v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK uskutočnili seminár Management - základné manažérske zručnosti s týmto programom:

- Management
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie
- Vedenie
- Tímová práca
- Komunikácia
- Motivácia

Seminár sa nám všetkým páčil. Účastníci seminára vyjadrili svoju spokojnosť v spätnej väzbe, ktorá bola 1,00 (najlepšie 1, najhoršie 3). Som milo potešená úprimným záujmom prítomných manažérov o základné procesy riadenia, ktoré každý deň vykonávajú.

Účastníci obdržali Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou pre seminár akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Teším sa ďalšie stretnutia s vami.

MK

12.9.09

John Adair: Efektivní inovace

Iba Boh je stvoriteľom a človek iba pretvára dané. Tomáš Akvinský

To, čo je v zemi uznávané, má byť v nej tiež pestované. Platón

Kniha plná dobrých myšlienok, citátov a poučení o inováciách. Ak vás táto téma zaujíma, máte možnosť rozšíriť si znalosti o tom, ako pracuje vaša myseľ pri vyhľadávaní nových myšlienok, rozvíjať schopnosti, ktoré z vás urobia tvorivého mysliteľa a naučiť sa zvládať a riadiť inovácie.

Minútová učebná stránka sa nachádza tu.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.