mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

31.12.12

Najvyhľadávanejšie slová v roku 2012


Najvyhľadávanejšie slovo v roku 2012: komunikáciawww.krajciova.sk
- marta krajčíová
- efektívny manažér

martaprocesy.blogspot.com
- manažérske hry
- procesná organizácia

martasloboda.blogspot.com
- slobodné firmy
- 25 podnikateľov, ktorí zmenili svet

martaseminare.blogspot.com
- komunikácia
- pravidlá komunikácie

martaznalosti.blogspot.com
- hodnotenie zamestnancov
- tímová práca

martaknihy.blogspot.com
- tajomstvá uzatvárania predaja
- balanced scorecard v praxi

16.12.12

Vianoce 2012

Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech. Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza Váš krok.


Krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2013 vám praje

Marta Krajčíová 


Ďakujem všetkým priaznivcom za milé vianočné pozdravy, ktoré ma potešili. :-)

13.12.12

Nové príspevky

 

Vážení zákazníci, milí priatelia,
vysoko si vážim váš záujem o témy BPM a ďakujem vám za vaše komentáre a kliky k príspevkom na tomto blogu. Rada by som vám oznámila, že od októbra 2012 zverejňujem nové príspevky na blogu slobodná organizácia. Teším sa na vašu účasť na novom blogu.

Pekný dušičkový voľný deň vám praje

Marta Krajčíová

5.12.12

Riadenie procesov: mimoriadne verejné vzdelávanie

Vážení zákazníci, milí priatelia,

v spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK, dovoľujeme si vás pozvať na 


mimoriadne verejné vzdelávanie
2013

RIADENIE PROCESOV 

Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Program
- Procesné riadenie - 15.1.2013
- Návrh procesov - 29.1.2013
- Štíhle procesy - 12.2.2013
- Výkonnosť procesov - 26.2.2013
- Analýza procesov - 12.3.2013
- Zlepšovanie procesov - 26.3.2013 

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky.
Prihlášku prosíme poslať e-mailom, faxom alebo poštou na adresu:

Mgr. Anna Cabajová - manažér pre vzdelávanie
SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina
T: 041/7235 655, -103, F: 041/7235 653
e-mail: sekrza@za.scci.sk

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutia s vami.

4.12.12

Manažér kvality QM a EOQ: certifikáty


Vážení zákazníci, milí priatelia,

v týchto dňoch mi Česká společnost pro jakost udelila už III. recertifikáciu:

MANAŽÉR KVALITY QM a EOQ QUALITY SYSTEMS MANAGER

Ďakujem a teším sa. :-)

Pekný pozdrav do Prahy posiela

Marta Krajčíová

16.11.12

Účtovníctvo: služby

ÚČTOVNÍCTVO 

Peniaze vždy boli, budú, len nikdy nie sú.Modelovanie a dokumentovanie procesov
- Správa záväzkov a pohľadávok
- Spracovanie účtovníctva
- Výkazníctvo
- Podpora účtovného auditu
- Ekonomická ochrana majetku
- Podpora implementácie informačného systému účtovníctva


Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

13.11.12

Účtovníctvo: produkty

ÚČTOVNÍCTVO
Ak získate 1 000 €, tým, že zatlačíte klienta do kúta, alebo ho oklamete, stratíte 20 000 € tým, že demotivujete schopných ľudí. John Whitmore
DocUC: dokumenty účtovníctva
- Katalóg dokumentov účtovníctva
- Procesný model účtovníctva
  - Hierarchia procesov
  - Interné produkty
  - Popisy procesov
  - Zodpovednosti za procesy
- Smernice účtovníctva
- Procesné listy účtovníctva

WebUC: dokumenty a procesy účtovníctva na webe
- DocUC: dokumenty účtovníctva
- Procesy účtovníctva

Účtovníctvo: produkty 

Cena
DocUC: 100 €
WebUC: 400 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

9.11.12

Finančné riadenie: článok

FINANČNÉ RIADENIE
Na peniazoch záleží a významne. Treba si ujasniť, na akom množstve peňazí vám záleží. Na samotnom postoji k peniazom, túžbe po nich alebo pocite ľahostajnosti k nim, či niečomu medzi tým, nie je nič zlé. Jack Welch

Pocity
Keď počujem slovo financie, predstavujem si manažéra v čiernom obleku, s mŕtvou tvárou, ktorý raz za čas niečo povie, neustále sa tvári múdro a len čakáte, aký argument použije na obhajobu svojich finančných cieľov.

Možno by som mala začať najprv tým, čo si predstavujem, keď počujem slovo peniaze. Musím veľmi rozmýšľať. Peniaze ma živia a prinášajú mi pocit slobody. To sú ich lepšie stránky. Ináč, peniaze sa u mňa v prevažnej miere spájajú so zlými pocitmi a preto im nevenujem veľa pozornosti.

Ako konzultantka som sa však musela vysporiadať so svojimi pocitmi, pretože tie zákazníkov veľmi nezaujímajú. Manažéri chcú vedieť, či dobre riadia tvrdé faktory organizácie, ktorými sú aj financie.

Vzdelanie
Či som chcela, či nie, prihlásila som sa na kurz CUB Riadenie financií. Už na prvej hodine som avizovala, že o peniazoch nič neviem, že peniaze ma nezaujímajú, a že som tu iba profesionálne. Všetci sa smiali. Lektorka sa však potešila, že je aspoň niekto úprimný. Mala šťastie a aj ja. Ona mala šťastie na dobrú, aktívnu študentku a ja som mala obrovské šťastie na človeka, ktorý mi prekrásnou formou vysvetlil, že peniaze nie sú zlé a že riadenie financií je úžasne krásna téma. Otvorili sa mi oči. Nechcem povedať, že sa mi to zapáčilo, ale minimálne som prekonala svoj negatívny postoj a strach zo slova peniaze a niečo som sa aj naučila. Nemyslela som si však, že získané vedomosti budem niekedy potrebovať. Na financie sú tu iní experti.

Výzva
Život ale priniesol niečo iné. Vrcholový manažment v jednej firme si želal, aby som ich naučila robiť finančnú analýzu organizácie. Dobre čítate, naučila, nie aby som analýzu urobila ja. S porozumením som si ich vypočula a doporučila som im inú konzultačnú firmu. Zorganizovala som aj spoločný workshop, na ktorom bola predstavená iná firma. Pri prezentácii som iba ticho sedela v ústraní a sledovala som tváre vrcholových manažérov. To, čo som videla, ma veľmi nepotešilo. Nemohla som tomu uveriť, ako sa z príjemných a zhovorčivých ľudí, zrazu stali smutní, strohí, podozrievaví a nedôverčiví ľudia. Firmu neprijali a generálny riaditeľ mi oznámil, že oni chcú, aby sme finančnú analýzu urobili spolu. Zbytočne som ho presviedčala, že ja nemám skúsenosti a že iní to urobia lepšie. Bolo rozhodnuté. Teraz aspoň vidíte, ako zákazníci riadia naše životy.

Notebook
Keď som sa s tým zmierila, povedala som si, že to nie je prvýkrát, čo robím niečo prvýkrát :-) a že to skúsime. Asi týždeň som sa na workshop pripravovala, až nastal deň „D“, alebo „F“? V hlave som mala iba súvahu a výkaz ziskov a strát. Zapla som projektor, notebook, pripravila som flipchard, fixky a začali sme. Asi po 15 minútach mi zhasol notebook. Bolo mi do smiechu. Naozaj som nevedela, či sa mám smiať, alebo plakať? Chcela som im povedať: „Aspoň vidíte, že ani „hore“ nechcú aby sme finančnú analýzu robili spolu“. Spokojne sme sa rozišli a dohodli sme si iný termín workshopu. Na notebooku mi odišiel zdroj a náhradný sme našťastie nemali. :-)

Tvrdá príprava
Teraz mi možno neuveríte, ale na druhý workshop som sa pripravovala ďalšie dva týždne. To, že mi odišiel zdroj na notebooku, som vzala ako príležitosť. Myslím, že v mojej praxi nebol workshop, na ktorý by som sa tak poctivo a dlho pripravovala. Nechcela som sklamať dôveru ľudí, na ktorých mi záležalo. Čím viac som sa pripravovala, tým viac otázok sa vyriešilo.

Workshop
O dva týždne som už do firmy kráčala profesionálne. V taške som mala pripravené príklady, vzorce, formuláre, dáta a náhradný zdroj. :-) Manažment si prizval na workshop aj najšikovnejšiu účtovníčku a všetci si priniesli kalkulačky. Workshop prebiehal pokojne a pracovne. Spočítali sme všetky možné ukazovatele finančnej výkonnosti organizácie: rentabilitu, aktivitu, likviditu, prevádzkový kapitál, zadĺženosť a produktivitu. Celý deň sme sa rozprávali o výsledkoch a rozmýšľali sme o tom, čo a ako ovplyvňuje finančné zdravie organizácie. Opatrenia na ozdravenie hospodárenia boli ťažké. Manažment vedel, že to nebude ľahké, ale ešte nikdy to nemal tak presne, čierne na bielom, spočítané a zdôvodnené. Teraz sme tomu rozumeli všetci, aj ja. Manažéri rozumeli sile finančných výsledkov a ja som rozumela významu finančnej analýzy pre organizáciu. Mala som úžasný pocit. Bol to najkrajší workshop v mojom živote. Tento zážitok som mala v predvianočnom čase, podobne ako teraz, preto som sa rozhodla, že vám o ňom napíšem.

Prajem vám pekné predvianočné workshopy a nezabudnite, že aj financie sa dajú riadiť s ľudskou tvárou. 

Finančné riadenie: služby
Finančné riadenie: produkty
Finančné riadenie: článok

Pekný predvianočný čas vám praje

Marta Krajčíová

8.11.12

Finančné riadenie: služby

FINANČNÉ RIADENIE 
Bohatstvo je ako potok. Niekedy prúdi tok peňazí ako príval, inokedy vyschne. Peniaze sú zaujímavé len kvôli tomu, čo vám umožnia podniknúť. Richard Branson
Modelovanie a dokumentovanie procesov
- Spracovanie plánu cash flow
- Zabezpečenie cudzích finančných zdrojov
- Riadenie voľných finančných zdrojov
- Riadenie platobného styku
- Vypracovanie pravidiel ekonomického riadenia
- Vypracovanie smerníc finančného riadenia

Finančná analýza
- Štruktúra majetku
- Štruktúra kapitálu
- Výpočet ukazovateľov finančnej výkonnosti
- Benchmarking finančnej výkonnosti
- Vypracovanie správy z finančnej analýzy
- Návrh opatrení na zlepšenie finančnej výkonnosti
  

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

6.11.12

Finančné riadenie: produkty

FINANČNÉ RIADENIE 
Prepúšťanie ľudí nie je cesta k zvyšovaniu výkonnosti, lebo nemať žiadne peniaze a nemať zisk sú dve rozdielne veci. Eliyahu M. GoldrattDocFI: dokumenty finančného riadenia
- Katalóg dokumentov finančného riadenia
- Vzdelávanie: prípadové štúdie
   - Ako porozumieť informáciám vo spoločnosti
   - Základy financií v spoločnosti
   - Podpora rozhodovania na základe správnych informácií
- Finančná analýza
  - Postup finančnej analýzy
  - Pomerové ukazovatele-príklad
  - Pomerové ukazovatele-hodnoty
  - Správa z finančnej analýzy
- Smernice finančného riadenia

WebFI: dokumenty a procesy finančného riadenia na webe
- DocFI: dokumenty finančného riadenia
- Procesy finančného riadenia

Finančné riadenie: produkty

Cena
DocFI: 400 €
WebFI: 700 €
Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

1.11.12

Administratívne procesy: článok

ADMINISTRATÍVNE PROCESY

Milí priatelia,

keby som sa vás opýtala, čo sú administratívne procesy, vedeli by ste odpovedať? Otázka je na prvý pohľad jednoduchá a neškodná. Veď kto by nevedel, čo sú administratívne procesy, však? Takto som sa pýtala aj mojich zákazníkov a ich odpovede boli prekvapivé.

Vo výrobnej firme mi s opovrhnutím povedali, že to sú tie, ktoré robia v ich bielom dome (biela administratívna budova) a na ktorých oni vo výrobe robia. V bielej budove sedeli: generálny riaditeľ, ktorý mal na starosti okrem iného aj strategické riadenie a marketing, riaditeľ obchodu, ktorý riadil všetky obchodné procesy a ekonomická riaditeľka, ktorá spravovala celý podnik po ekonomickej stránke. Sedeli tam aj ľudia z oddelenia návrhu a vývoja, personalisti, informatici, kuchárky, upratovačky a strážna služba. Spozornela som a zrazu som presne nevedela, ktoré procesy by tak asi mohli byť administratívne. Asi tie, ktoré robia sekretárky?! Pýtala som preto na počet sekretárok.

Keď sme optimalizovali procesy na ministerstve, tiež som sa stretla s pojmom administratívne procesy. Myslela som si, že to budú asi všetky, pretože na ministerstve sa vykonáva prevažne administratívna práca. Tu som už zaváhala druhýkrát. Nie je predsa jedno, či skúmame projektovú činnosť, alebo varenie kávy. Keď som videla, ako sekretárky pobehujú s kávovarom z jednej miestnosti do druhej a keď som s prekvapením zistila, koľko sekretariátov je na ministerstve a s tým spojený príslušný počet sekretárok, zbystrila som pozornosť. Moja otázka sa zase týkala počtu sekretárok.

Tento článok nemá byť priatelia o sekretárkach a ich práci, hoci to tak na prvý pohľad vyzerá. Neodpustím si len malú poznámku, že Richardo Semler, ktorý v svojich 23 rokoch prevzal od otca vedenie firmy Semco, skúmal ako dlho ide list internou cestou do vedľajšej kancelárie. Keď s hrôzou zistil, že to trvá 3 dni, na druhý deň zrušil všetky sekretárky a od toho okamžiku všetky administratívne činnosti sekretárky si robia riaditelia sami.

S pojmom administratívne procesy som sa stretla aj pri výberovom konaní. Zákazník si želal vyškoliť svojich zamestnancov v zlepšovaní administratívnych procesov. Keď som sa spýtala, ktoré procesy presne tým myslí, bol prekvapený. Pojem administratívny proces bol pre neho taký jasný, že sa ešte nikdy nezamyslel nad jeho významom. Ja som však trošku zamyslela, spýtala som sa a dozvedela som sa zaujímavé veci. Odpoveď bola: "Veď viete, to sú tie, čo sa robia v kancelárii a kde je bordel. My vo výrobe už máme poriadok?!"

V odbornej literatúre sa administratívnym procesom venuje veľká pozornosť. Sú predmetom osobitného skúmania a to preto, lebo nie sú výrobné a keďže existujú, je pre nich vyhradená osobitná kapitola. V poslednej knihe, od renomovaných autorov, sa mi to potvrdilo. Delenie procesov na výrobné a tie ostatné mi pripadá dosť elitárske a pre firmu nebezpečné. Administratívne procesy sa optimalizujú, aplikujú sa na ne metódy zlepšovania procesov, 5S, analyzuje sa plytvanie, robia sa workshopy kaizen a sledujú sa prínosy. Metóda 5S sa aplikuje na papiere, neporiadok na stole a v počítači. Veľmi rada by som uverila, že to firme pomôže. Žiaľ si to nemyslím a preto som sa rozhodla napísať tento článok.

V základnom kurze procesného riadenia učím svojich poslucháčov, že procesy rozdeľujeme na riadiace, hlavné a podporné. V slovenských a českých firmách je to najčastejšie delenie, hoci si viem predstaviť aj iné delenia. Delenie procesov nie je náhodné. Súvisí s tým, ktoré procesy pridávajú hodnotu zákazníkovi, ktoré sú podporné a ktoré majú riadiaci charakter. Na prvý pohľad nevinná kategorizácia má však obrovský význam, pretože určuje, ktorým procesom je potrebné venovať maximálnu pozornosť. Priradením takto kategorizovaných procesov k strategickým cieľom, alebo kritickým faktorom úspechu, zistíme, ktoré procesy sú kritické a ktoré je potrebné napríklad optimalizovať.  

Názov procesu by mal obsahovať sloveso a podstatné meno, t.j. mal by vyjadrovať nejakú činnosť, napr. odoslať objednávku, vypracovať stratégiu. Už z názvu procesu je jasné, čo sa robí. Názov procesu administratívny proces môže obsahovať procesy strategického riadenia, procesy predaja, od definovania požiadaviek zákazníka, až po starostlivosť o zákazníka, môžu to byť tiež procesy marketingu, inovačné procesy, procesy personálneho a finančného riadenia. Všetky tieto procesy sa odohrávajú v kancelárii.

Uznávam, že aj generálny riaditeľ by mal mať poriadok na stole a v počítači a že to urýchľuje komunikáciu. V porovnaní s významom strategického riadenia pre firmu sú to zanedbateľné, nepodstatné veci, ktoré malou mierou, ak vôbec, ovplyvňujú konkurencieschopnosť firmy. V strategickom riadení je rozhodujúca rýchlosť a originalita myslenia. Podobné úvahy platia aj pre ďalšie uvedené procesy. Obávam sa, že pokiaľ firma nemá dobrú stratégiu, marketing, predaj a inovácie, žiadne 5S jej nepomôže. Žiaľ, nepomôže jej ani efektívna prevádzka.

Už viete, čo by mohli byť tie administratívne procesy? Mohli by to byť naozaj činnosti sekretárok, bez ohľadu na odvetvie podnikania (vo výrobnej firme, v štátnej a verejnej správe, alebo v službách). Vážim si ich prácu, len aby nedopadli tak ako tie v Semcu. Tie náhodou dopadli dobre, lebo ich preradili na inú prácu. :-)

Keďže som konzultantka BPM, mám pre vás tieto odporúčania. Skúste sa niekedy zamyslieť nad tým, čo sú administratívne procesy a podľa toho vyberajte vhodné metódy ich riadenia. Možno by bolo tiež dobré nepoužívať pojem administratívny proces, ktorý je zavádzajúci a nič nehovoriaci. V oblasti BPM už máme (niekoľko rokov) na procesy jasné a osvedčené názvy.

Administratívne procesy: článok

Veľa šťastia a pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

25.10.12

Audity

AUDITY 

Existuje spôsob ako sa to dá urobiť lepšie. Nájdite ho. T. A. Edison 

- Procesný audit
- Organizačný audit
- Personálny audit 

Ponuka audity 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:
mobil: + 421 911 556 331

13.10.12

John A. Byrne: 25 podnikateľov, ktorí zmenili svet


1 John Mackey; Whole Foods Market
2 Arthur Black a Bernie Marcus; The Home Depont
3 Reed Hastings; Netflix
4 Howard Schultz; Starbucks
5 Jeff Bezos; Amazon
6 Herb Kelleher; Southwest Airlines
7 Steve Jobs; Apple
8 Herb Kohler Jr.; Kohler
9 Dan Lufkin; Donaldson, Lufkin a Jenrette
10 Michael Dell; Dell Inc.
11 Reid Hoffman; LinkedIn
12 Bill Gates; Microsoft
13 Richard Branson; Virgin
14 Oprah Winfrey; Harpo Inc.
15 Ted Turner; Turner Broadcasting
16 Fred Smith; Federal Express Corporation
17 Narayana Murthy; Infosys
18 Larry Page, Sergey Brin; Google
19 Charles Schwab; The Charles Schwab Corporation
20 Muhammad Yunus; Grameen Bank
21 Ratan Tata; Tata Group
22 Phil Knight; Nike
23 Carlos Nuzman; Výbor pre organizáciu olympijských hier
24 Mark Zuckerberg; Facebook
25 Eike Batista; EBX Group

Literatúra:
John A. Byrne: 25 podnikateľov, ktorí zmenili svet, Eastone Books, 2012

26.9.12

Osobný rozvoj: článok

OSOBNÝ ROZVOJ

Keď sa chcete dostať dopredu, musíte to chcieť. Jack Welch

6. výročie samostatnosti. 
Výchova
Patrím ku generácii, ktorá bola vychovávaná k poslušnosti, pracovitosti a službe pre druhých. Už od detstva bola pre mňa najväčšou odmenou pochvala rodičov a učiteľov. Dobrá známka v škole bol ten najvyšší cieľ, pre ktorý som bola ochotná urobiť všetko. Môj život riadili rodičia a učitelia, oni určovali, čo je pre mňa dobré a čo nie. Rodičia mi nedovolili ani minútu zaháľať. Keď som mala chvíľku čas, musela som upratovať, pomáhať s domácimi prácami a starať sa o mladších súrodencov. Na zábavu a šport mi už čas neostal. To neboli dôležité veci v živote. Na prvom mieste bola práca a povinnosti. Myslím, že tento model výchovy bol v 60-tych rokoch minulého storočia normálny. Ani vo sne by ma nenapadla myšlienka, či je to spávne a či existuje nejaká iná alternatíva. Výchova a prostredie v ktorom som vyrastala, mi hlboko zakorenili isté návyky, ktoré mi mali zaručiť, že sa budem mať v živote dobre. 

Návyky
Moje návyky určovali takmer celý môj nasledujúci osobný aj pracovný život. Na prvých miestach bola práca, deti a rodina. Na zábavu a šport mi už čas neostal. Svoj základný názor na život som v priebehu 25 rokov nijako výrazne nezmenila. Návyky ma síce viedli k tomu, že som sa mala v živote dobre, ale zároveň ma viedli k workoholizmu, absencii akejkoľvek starostlivosti o seba, stresu a neposlušnosti tela. Keď som mala 50 rokov, už som začala rozmýšľať o tom, či je to správne a či existuje aj iná alternatíva.

Osobná výkonnosť
Môj záujem o life management súvisel aj s prácou konzultantky. Zaujímalo ma, či existujú metódy a spôsoby merania osobnej výkonnosti. Nemám na mysli pracovnú výkonnosť merateľnú rôznymi ukazovateľmi, ale osobnú výkonnosť, ktorú by si človek manažoval sám. Do rúk sa mi dostali prekrásne knihy o koučovaní, ktoré mi otvorili oči a ukázali mi, že metódy a spôsoby existujú, len ich treba vedieť používať. Potiaľ by to bolo dosť jednoduché a ľahké. Moje úvahy sa na začiatku uberali profesionálnym smerom. Bola som konzultantka a očakávalo sa, že budem vedieť poradiť iným ako pracovať a ako žiť.

Zmena
To ťažké nastalo až v okamžiku, keď som si uvedomila, že sa to týka aj mňa. Páni Parma a Pacovský (autori kníh Umění koučovat a Člověk a čas) začali nenápadne meniť najprv moje myslenie a neskôr aj moje konanie. Hlatala som jednu knihu o koučovaní za druhou, aby som sa čo najviac dozvedela. Nastal však okamžik, kedy bolo treba aj konať, nielen študovať a tešiť sa z krásnych kníh. Tým okamžikom bol október 2006, kedy som sa rozhodla, že zmením svoj život. Zmena sa navonok prejavovala tým, že som opustila firmu a stala som sa samostatnou konzultantkou.

Samostatnosť
Slovíčko samostatná nebolo len označenie môjho nového stavu, ale malo hlboký význam. Znamenalo skutočnú samostatnosť. Znamenalo nezávislosť na názoroch iných. Znamenalo, že som si uvedomila, kde je môj nový začiatok a čo by som chcela ešte v živote robiť. Znamenalo, že som dostala nový smer v živote. Zároveň sa mi otvorili obrovské možnosti nielen v tom čo robiť, ale aj prečo to robiť a ako si riadiť svoj život, nielen pracovný, ale aj súkromný. Bola to obrovská osobná zmena, ktorú bežný pozorovateľ nemohol vidieť. 

Energia
V októbri 2006 začala moja osobná premena. Začala som cieľavedomo a tvrdo na sebe pracovať. Začala som pomaly meniť svoje návyky. Na mojej osobnej zmene zapracovala aj moja kozmetička Janka. Začala som cvičiť, zmenila som si šatník, vymenila som čierne kostýmy sa farebné oblečenie a zmenila som aj stravovacie návyky. Manžel mi kúpil nový (môj prvý) bicykel, pravidelne navštevujem lekárov, ktorí dohliadajú na moje zdravie, pravidelne chodím na prechádzky do okolia Bratislavy, v zime s manželom bežkujeme v Rači a s manželom (keď má čas :-)) chodíme do divadla. Energia sa mi pomaly začala vracať.

Priestor
Obrovské zmeny sme začali robiť aj v byte. Nastalo také malé 5S. Urobili sme poriadok v byte, množstvo vecí sme preniesli do garáže, vymenili sme okná, dvere, radiátory, rekonštruovali sme kuchyňu a kúpelňu. Mojim cieľom bolo dosiahnuť jednoduchosť a mať v byte čo najmenej vecí.

Čas
To, čo som si okamžite všimla, keď som prestala chodiť do práce, bolo, že zrazu mám veľa času. Môžem byť v kníhkupectve ako dlho chcem, môžem sa prechádzať po meste, keď iní tvrdo pracujú, môžem chodiť na prechádzky cez týždeň, nielen cez víkend, môžem pracovať vtedy keď sa mi chce, nie vtedy keď musím, môžem v kľude chodiť do divadla, nielen na Vianoce, keď zvýši čas a môžem chodiť aj na 2-3 týždňové dovolenky, bez toho, aby mi niekto dal na to súhlas. V mojom slovníku sa začali pomaly udomácňovať slovíčka môžem a chcem, nie musím.

Vzťahy
Priznávam, že vzťahy s okolím sa výrazne vyčistili. Mám úplne nových priateľov, nadviazala som nové vzťahy, mám vlastných zákazníkov a to ma veľmi, veľmi teší.

Ciele
Keby ste sa ma spýtali, čo chcem ešte robiť a aké mám ciele, asi vás sklamem. Ciele si vôbec nedávam a to preto, lebo už sa neriadim cieľmi, ale prioritami. Týždenné aktivity si píšem na obyčajný papier A4. Keď niečo nestihnem v jednom dni, urobím to v priebehu týždňa. Pokiaľ ma niečo nebaví, tak to jednoducho nerobím, ale keď ma niečo zaujme a je to v súlade s mojimi hodnotami, venujem sa tomu s celým svojim srdcom a mysľou.

Práca
V práci sa snažím o jednoduchosť. Keďže pracujem doma, môžem sa na prácu maximálne sústrediť a zažívať úžasný pocit z plynutia myšlienok, ktorý v svojich knihách opisuje aj Leo Babauta. Pri práci si robím prestávky. Pracujem vtedy, keď mám dobré nápady, inokedy zase oddychujem. Rada čítam. Keďže som konzultantka BPM, mám štíhle procesy a poskytujem nízkonákladové konzultácie.

Ovocie
Pán Pacovský uvádza v svojej knihe Člověk a čas, že dôvod, prečo máme pracovať na sebe je jednoduchý. Pretože sa nám to vyplatí. S tým už dnes môžem súhlasiť. Čo sa také významné stalo v mojom živote? Minimalizoval sa stres, zlepšilo sa zdravie, objavila sa spokojnosť o ktorej som kedysi vôbec neuvažovala, zlepšili sa vzťahy. V takomto naladení môžem pre vás pripravovať pekné produkty a služby, môžem pre vás pracovať a radiť vám, ako pracovať a ako žiť. 

Veľmi by som si priala, aby vám interval nastavenia rovnováhy v živote netrval 30 rokov ako mne, ale omnoho menej. To je dôvod, prečo som sa rozhodla napísať tento článok.

Osobný rozvoj: článok
Osobný rozvoj: produkty 

Literatúra:
[1] Petr Parma, Umění koučovat, Alfa Publishing, 2006
[2] Petr Pacovský, Človék a čas, Grada, 2006
[3] Dita Zandl, Life management, Grada, 2006

Pekný jesenný (hoci upršaný) deň vám praje

Marta Krajčíová

Osobný rozvoj: produkty

OSOBNÝ ROZVOJ

My všetci musíme riadiť svoj život a správne rozdeľovať čas - je to otázka priorít a hodnôt. Jack Welch


Vzdelávanie
- Sebapoznanie
- Sebavedenie
- Sebariadenie 
 
DocOR: dokumenty osobného rozvoja
- Katalóg dokumentov osobného rozvoja
- Vzdelávanie: slidy prednášok, pracovný zošit
- Hry pre manažérov
- Minútové učebné stránky
- Mladý manažér 

WebOR: dokumenty osobného rozvoja na webe
- DocOR: dokumenty osobného rozvoja

Osobný rozvoj: produkty

Cena
DocOR: 200 €
WebOR: 300 € 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.