mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.3.14

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK DOC

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
  
Neváhajte a pripojte sa k jedinečnému projektu na internete

"R o k  k v a l i t y" Riešenie: SMK DOC
Príprava na certifikáciu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001

Dokumenty
1. Predmet normy
1. Požiadavky normy EN ISO 9001 na SMK

4. Systém manažérstva kvality
4.1. Všeobecné požiadavky-procesný prístup
4.2. Požiadavky na dokumentáciu

5. Zodpovednosť manažmentu
5.1. Záväzok manažmentu
5.2. Zameranie na zákazníka
5.3. Politika kvality
5.4. Plánovanie
5.5. Zodpovednosť, právomoc a komunikácia
5.6. Preskúmanie manažmentom

6. Manažérstvo zdrojov
6.1. Poskytovanie zdrojov
6.2. Ľudské zdroje
6.3. Infraštruktúra
6.4. Pracovné prostredie

7. Realizácia produktu
7.1. Plánovanie realizácie produktu
7.2. Procesy súvisiace so zákazníkom
7.3. Návrh a vývoj
7.4. Nakupovanie
7.5. Výroba a poskytovanie služieb
7.6. Riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie

8. Meranie, analýza a zlepšovanie
8.2. Monitorovanie a meranie
8.3. Riadenie nezhodného produktu
8.4. Analýza údajov
8.5. Zlepšovanie 

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK DOC

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Pekné jarné dni vám praje

Marta Krajčíová

15.3.14

Zmena organizačnej štruktúry: riešenie ORG DOC

ZMENA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
Dnes je svet ovládaný veľkými organizáciami, od ktorých sme závislí ako konzumenti, zamestnanci a investori. Organizácie však často neplnia naše očakávania. Pokiaľ budeme smelí, vynaliezaví a odhodlaní, môžeme tieto organizácie zmeniť. Gary Hamel   

Riešenie: ORG DOC
Modelovanie a optimalizácia organizačnej štruktúry na webe 

Vzdelávanie, organizovanie
- Katalóg dokumentov
Modelovanie organizačnej štruktúry
- Katalóg dokumentov
Meranie výkonnosti organizácie
- Katalóg dokumentov
Organizačné analýzy
- Katalóg dokumentov
Analýza-manažéri a zamestnanci
- Katalóg dokumentov
Optimalizácia organizačnej štruktúry
- Katalóg dokumentov
Zmena-manažéri a zamestnanci
- Katalóg dokumentov
Tvorba organizačnej dokumentácie
- Katalóg dokumentov


Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.