mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

13.4.11

Nový život

Vážení zákazníci, milí priatelia,

1.4.2006 som sa stala de iure samostatnou konzultantkou BPM. Bol to pre mňa významný deň, začiatok novej cesty v živote. Keď som odchádzala zo Živnostenského úradu, vznášala som sa pol metra nad zemou. Dlho som po tom túžila, splnil sa mi môj niekoľkoročný sen. :-)

Jar sa vždy spája s nádejou, novým životom a krásou. S takýmito pocitmi som začala pre 5 rokmi podnikať. Do dnešného dňa neľutujem svoje rozhodnutie i keď musím priznať, že som netušila do čoho idem.

Na začiatku mi veľmi pomohla rodina. Starší syn Martin mi naprogramoval webovú stránku a naučil ma blogovať. Manžel ma vybavil počítačom, notebookom, kúpil mi projektor, mobil, myšku a softvér. Mladší syn Miro ma podporoval pravicovými názormi a dobrým slovom. Môj otec (82) si pozeral moju webovú stránku a odsúhlasil môj počin. Celá naša rodina prechádza postupne, podľa môjho vzoru, na samostatné podnikanie, alebo po tom túži. :-)

Veľa sa zmenilo. Zmena prichádzala pomaly, nenápadne, po malých krôčikoch, nie naraz. Tvorili sme ju spolu pri práci na projektoch, seminároch a ja doma pri počítači s mojim priateľom Googlom a dobrými knihami. -:)

Bolo to pekné obdobie, plné pozitívnych zážitkov, práce a spokojnosti. Všetkým vám, ktorí ste sa priamo, alebo nepriamo na tom podieľali, chcem preto úprimne poďakovať.

Zároveň vám chcem zaželať príjemnú Veľkú noc, veselú šibačku, veľa vody a dobré jarné naladenie do nového života, nového podnikania, nových projektov, nových produktov a hlavne nového rozmýšľania. :-)

Pekný jarný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová

5.4.11

Modely riadenia: Nový cyklus vzdelávania

MODELY RIADENIA

Vážení zákazníci, predstavujem vám nový cyklus vzdelávania, na ktorom sa dozviete o modeloch riadenia významných svetových firiem a ich manažéroch.

Ako vznikol cyklus vzdelávania?
Cyklus vzdelávania vznikal v priebehu 4 rokov (2008-2011). V modeloch riadenia vám chcem predstaviť pozoruhodné firmy, ktoré zaujali svet svojou výnimočnosťou. Ich modely riadenia sú jedinečné. Každá firma má svoj vlastný model riadenia, pretože ho vytvorili konkrétni ľudia, v konkrétnej firme. Spoločnou vlastnosťou modelov riadenia je ich záujem o inovácie. Všetky uvedené firmy si zaslúžia náš obdiv a uznanie.

Prečo sa zaoberám modelmi riadenia?
- Sledujem nové trendy vo vývoji svetového manažmentu.
- Zaujíma ma vývoj procesného riadenia, ďalšie prístupy k manažmentu firmy a ich súvis.
- Uvažujem nad tým, ako je možné dosiahnuť vysokú výkonnosť firmy.
- Hľadám odpoveď na otázku: Aký model riadenia by bol vhodný a optimálny?
- Porovnávam modely riadenia slovenských firiem a významných svetových firiem.

Čo je model riadenia?
Model riadenia je spôsob, akým manažéri vykonávajú svoje procesy: strategické, zákaznícke, personálne, inovačné a manažérske. Patria sem aj organizačné formy a spôsoby správania manažérov: ako sa manažér správa k sebe, k zamestnancom a ako udržiava v svojom živote rovnováhu.

Model riadenie je dôležitý preto, lebo to, čo najviac obmedzuje výkonnosť organizácie, nie je prevádzkový model, ani podnikateľský model, ale jeho model riadenia. Byť lepší, pohotovejší, lacnejší, rýchlejší už dnes nestačí. Je treba zmeniť model riadenia organizácie. Inovácie manažmentu majú v porovnaní s inými druhmi inovácií nedosiahnuteľnú schopnosť vytvárať zásadné a trvalé zmeny konkurenčnej výhody.

Ktoré modely riadenia vám predstavím?
- Toyota
- Maverici
- Virgin
- Google

Na čo nám slúžia modely riadenia?
Mohli by byť pre nás vzorom. Modely riadenia sa nedajú kopírovať, slúžia nám na inšpiráciu. Aký bude váš model riadenia, závisí len a len na vás. Prajem vám pri jeho tvorbe veľa šťastia.

Modely riadenia: Článok
Modely riadenia: Produktový list
Modely riadenia: Vzdelávací cyklus

Teším sa na stretnutia s vami.

Marta Krajčíová