mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

25.9.16

Manažment: Projekt

MANAŽMENT 
Organizácie postavené na ideológii, ktorá preventívne a štrukturálne dáva moc menšine a odoberá ju väčšine, nebude mať v budúcnosti šancu na úspech. Gary Hamel

MANAŽMENT
- Moderný manažment
- Manažment 21. storočia
- Manažment pre facebookovú generáciu
- Budúcnosť pre vašu firmu

Manažment: poduktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

22.9.16

Budúcnosť pre vašu firmu: Workshop

BUDÚCNOSŤ PRE VAŠU FIRMU
V posledných rokoch sa firmy na celom svete snažili vyvinúť čo najefektívnejšie a najrýchlejšie metódy fungovania svojej prevádzky. V tomto desaťročí musia firmy vynaložiť podobnú snahu a financií na to, aby prišli s novou koncepciou manažmentu tak, aby boli schopné čeliť výzvam, ktoré prinášajú zmeny bez traumatu. Gary Hamel

BUDÚCNOSŤ PRE VAŠU FIRMU
Slidy
- Predvídavosť
- Intelektuálna flexibilita
- Strategická rozmanitosť
- Strategická flexibilita
- Štrukturálna flexibilita
- Hodnoty podporujúce pružnosť

Budúcnosť pre vašu firmu: poduktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

18.9.16

Manažment pre FB generáciu: Workshop

MANAŽMENT PRE FB GENERÁCIU 
Pokiaľ má vaša organizácia mať nádej na prilákanie tých najkreatívnejších a najenergickejších príslušníkov facebookovej generácie, bude musieť porozumieť týmto očakávaniam, ktoré vychádzajú z fungovania internetu a podľa toho od základov zmeniť metódy svojho manažmentu. Gary Hamel 

MANAŽMENT PRE FB GENERÁCIU
Slidy
- Manažment pre facebookovú generáciu
- Internet

Manažment pre facebookovú generáciu: poduktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

15.9.16

Manažment 21. storočia: Workshop

MANAŽMENT 21. STOROČIA
Na čom dnes záleží viac, než kedykoľvek predtým, je nutnosť, aby ste sa zamysleli nad svojimi zažitými domnienkami, vzdali sa svojej ješitnosti, prehodnotili svoje zásady, zvýšili svoje nároky a vyzvali ostatných, aby urobili to isté. Gary Hamel


MANAŽMENT 21. STOROČIA
Slidy
- Manažment
- Ľudia
- Sloboda
- Náklady
- Riziká
- Daň z manažmentu
- Koordinácia
- Na čom dnes záleží 

Príklady
- Sebariadenie
- Podnikanie

Workshop
- Inovácie manažmentu

Manažment 21. storočia: poduktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

12.9.16

Moderný manažment: Workshop

MODERNÝ MANAŽMENT 
Pokiaľ nie sú zamestnanci tak nadšení, zapálení a zaujatí, ako by mohli byť, nie je to preto, že práca je na kočku, ale preto, že manažment je pod psa. Gary Hamel

MODERNÝ MANAŽMENT
Slidy
- Manažment
- Čo robí manažér
- Zásady moderného manažmentu
- Efektívnosť
- Výkonnosť
- Pravidelnosť
- Nepravidelnosť
- Predvídateľnosť
- Byrokracia
- Rozhodovanie
- Disciplína
- Moderný manažment
- Výzvy
- Zmena
- Model riadenia

Moderný manžment: produktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

10.9.16

Zápal: Projekt

ZÁPAL 
Inovácie a vôľa ku zmenám sú výsledkom zápalu.
Na tom nezáležalo so svete znalostnej ekonomiky, ale veľmi na tom záleží v ekonomike kreatívnej. 
Problém nie je v nedostatku znalostí, ale v nedostatku nadšenia.
Gary Hamel


- Zamestnanci 21. storočia

Zápal: produktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

7.9.16

Zamestnanci 21. storočia: Workshop

ZAMESTNANCI 21. STOROČIA
Pokiaľ ľudia neprejavujú tvorivé schopnosti v práci, nebýva to preto, že by nemali predstavivosť, ale skôr preto, že k tomu nemajú príležitosť. Gary Hamel 

ZAMESTNANCI 21. STOROČIA
Slidy
- Hierarchia ľudských schopností v práci
- Odlišnosť
- Hodnota pre zákazníkov
- Poslušnosť, usilovnosť a odborné znalosti
- Znalosti
- Riadenie kreativity
- Tvorivosť
- Angažovanosť
- Konkurenčná výhoda zamestnancov
- Vedenie
- Špinavé tajomstvo manažmentu
- Pracovné prostredie
- Prekážky
- Sloboda
- Spoločenstvo
- Účel
- Morálny príkaz 

Workshop
- Osobná výkonnosť
- Zábava
- Šťastie
- Rovnováha 

Zamestnanci 21. storočia: produktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

2.9.16

Zamestnanci 20. storočia: Workshop

ZAMESTNANCI 20. STOROČIA 
Zamestnanci potrebujú manažérov preto, lebo nie sú schopní samoregulácie. Gary Hamel


ZAMESTNANCI 20. STOROČIA
Slidy
- Zamestnanci 20. storočia
- Produktivita ľudí

Zamestnanci 20. storočia: produktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

1.9.16

Zmena: Workshop

ZMENA 
Aby organizácie mohli prosperovať v dobe plnej zmien, musia sa menej organizovať a uvoľniť mieru riadenia, štrukturalizácie, hierarchie a rutiny. Gary Hamel


ZMENA
Slidy
- Zmena
- Adaptabilná firma
- Adaptabilní ľudia
- Zmena organizácie
- Princípy budovania organizácie
- Budúcnosť pre vašu firmu

Workshop
- Organizačná štruktúra
- Tímy
- Decentralizácia
- Reorganizácia
- Zmena
- Pracovné prostredie
- Informácie-transparentnosť
- Interná komunikácia

Zmena: produktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331