mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

17.12.07

Vianoce 2007


Milí priatelia a vážení zákazníci,

príjemné a pokojné vianočné sviatky a šťastie, zdravie a radosť v Novom roku 2008 vám praje

Marta Krajčíová
PS: Ďakujem vám za vašu priazeň na blogu v roku 2007 a teším sa na stretnutie s vami v roku 2008.

Darček sa nachádza tu.

12.12.07

KOVOTVAR, v.d. Kúty: 2.Etapa - Procesy

12.12.2007 sme ukončili 2. Etapu projektu "Podpora ozdravenia hospodárenia" KOVOTVAR, v.d. Kúty.

Projekt prebieha formou koučovania. Kľúčové výsledky manažmentu sú:

1 Strategické riadenie:

- analýza vzdialeného vonkajšieho prostredia (STEEP)
- analýza blízkeho vonkajšieho prostredia (Porter, konkurencia)
- analýza kľúčových faktorov úspešnosti (CSF)
- analýza vnútorného prostredia (SWOT)
- definovanie hodnôt organizácie
- určenie procesov, ktoré podporujú strategické zámery
- definovanie kritických skupín procesov
- definovanie strategických cieľov

2 Marketing:

- analýza trhu
- definovanie trhových segmentov
- vytvorenie BSM pre skupiny produktov
- GAP analýza
- analýza životného cyklu skupín produktov
- výpočet rentability predaja
- uplatnenie Paretovho princípu 80/20 pre skupiny produktov
- určenie cenových stratégií skupín produktov
- definovanie distribučných kanálov
- vypracovanie plánu marketingovej komunikácie

3 Riadenie financií:

- finančná analýza
- analýza bodu zvratu pre skupiny produktov

Najdôležitejšie výsledky vlastníkov procesov sú:

- určenie kritických miest procesov
- analýza problémov s návrhom opatrení
- definovanie úloh a zodpovedností za ich realizáciu
- definovanie cieľov procesov a ukazovateľov ich výkonnosti

Ďakujem manažmentu KOVOTVARu, v.d. Kúty za prejavenú dôveru, výbornú tímovú spoluprácu a príjemnú atmosféru na workshopoch.

Prajem manažmentu a zamestnancom KOVOTVARu, v.d. Kúty veľa úspechov pri realizácii zmien, veľa optimizmu, šťastia a zdravia v Novom roku 2008, nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote.

Marta Krajčíová

Galéria sa nachádza tu.

6.12.07

tempo: Semináre

V spolupráci s firmou tempo organizujeme vo februári a marci 2008 v Bratislave tieto semináre:

- Procesné riadenie - 12.02.2008
- Výkonnosť organizácie - 13.02.2008
- Koučovanie 11.03. - 12.03.2008

Program a prihlášku S1 a S2 nájdete tu.
Program a prihlášku S3 nájdete tu.

Pekne Vás na semináre pozývam a teším sa na stretnutie s Vami.

SOPK Bratislava: Vzdelávanie manažérov

V spolupráci so SOPK Bratislava pripravujeme v Novom roku 2008 cyklus seminárov pre manažérov.

Program a termíny seminárov nájdete tu.
Prihlásiť sa môžete zaslaním mailu na adresu: mail@krajciova.sk.

Teším sa na stretnutie s Vami.

IPA Slovakia: Časopis Úspěch/4

Prečo nefungujú informačné systémy ?

Je to jednoduchá otázka, na ktorú je ťažké odpovedať, pretože veci sú zložité. To je možno ten hlavný problém. Máme rôzne informačné systémy (ERP, CRM, SCM, MIS ...), rôzne organizácia (poisťovací IS, bankový IS, retailový IS, výrobný IS ...) a rôznych dodávateľov IS (SAP, Oracle, Navision ...). To, či IS fungujú, alebo nefungujú je relatívne. Existujú kritéria, podľa ktorých posudzujeme efektívnosť IS. Spokojnosť alebo nespokojnosť s IS má tiež istú mieru.

Ako konzultantka procesného manažmentu by som na hore uvedenú otázku odpovedala veľmi jednoducho: IS nefungujú preto, lebo nie sú navrhnuté a implementované v súlade s procesmi a to je tiež hlavný dôvod nespokojnosti ľudí, ktorí s IS pracujú. Ak chceme riešiť fungovanie IS, musíme sa zamyslieť nad problémami, ktoré súvisia so stratégiou IS, procesmi, používaním a zmenami IS, ako aj vzťahom organizácie a dodávateľskej sw firmy. Uvediem niektoré z nich.

Pokračovanie článku nájdete tu.