mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

29.6.17

SMK ISO 9001:2015: 9 Hodnotenie výkonnosti

9 HODNOTENIE VÝKONNOSTI 
Najnepríjemnejšia a najviac utajovaná skutočnosť moderného sveta podnikania je, že nástroje, ktoré používa firma na meranie výkonnosti (zlepšovanie výkonnosti) sú k ničomu. Podniky používajú buď príliš veľa, alebo príliš málo ukazovateľov výkonnosti, alebo sa sledujú úplne zlé ukazovatele výkonnosti. Michael Hammer


9 HODNOTENIE VÝKONNOSTI

9 Hodnotenie výkonnosti: dokumenty online
9 Hodnotenie výkonnosti: workshopy online

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

21.6.17

SMK ISO 9001:2015: 8 Prevádzka

8 PREVÁDZKA 
Tú najväčšiu zmenu v 21. storočí neprinesú technológie, ale rozšírenie koncepcie toho, čo znamená byť človekom. John Naisbitt.


8 PREVÁDZKA

8 Prevádzka: dokumenty online
8 Prevádzka: workshopy online

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

15.6.17

SMK ISO 9001:2015: 7 Podpora

7 PODPORA
 Stále viac ľudí má dnes z čoho žiť, ale nie prečo žiť. Viktor Frankl.
7 PODPORA

7 Podpora: dokumenty online
7 Podpora: workshopy online

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

7.6.17

SMK ISO 9001:2015: 6 Plánovanie

6 PLÁNOVANIE
Pokiaľ chcete Boha rozosmiať, povedzte mu o svojich plánoch. Woody Allen.6 PLÁNOVANIE

6 Plánovanie: dokumenty online
6 Plánovanie: workshopy online

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte: 

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

1.6.17

SMK ISO 9001:2015: 5 Vodcovstvo

5 VODCOVSTVO
Pre účinné systémy kvality je nevyhnutným predpokladom, aby sa vrcholoví riadiaci pracovníci z roly štatistov dostali do role vedúcich osobností. Jaroslav Nenadál

5 VODCOVSTVO

5 Vodcovstvo: dokumenty online
5 Vodcovstvo: workshopy online

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331