mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.12.10

Šťastný Nový rok 2011

Vážení zákazníci, milí priatelia,

máme za sebou vianočné sviatky. Čítam si vaše e-maily, sms-ky, pozdravy a takmer v každom z nich sa vyskytuje slovo pokoj. Želáme si pokojné sviatky, pokoj v rodine, pokoj vo svete, pokoj na pracovisku. Slovo pokoj zaznieva v rádiu, v kostole, v televízii, na internete. Na pokoj sa tešíme, lebo pokoj predstavuje príjemný stav. Čo je vlastne pokoj? Ničnerobenie? Pokoj od ľudí, kolegov, šéfa? Mier vo svete? Harmónia v rodine? Minimalizácia stresu a chaosu? Takéto definície sú iba na povrchu skutočného pokoja. Ja si pod pokojom predstavujem pokoj v duši.

Pokoj spájame s obdobím Vianoc. Mohli by sme ho však spájať aj s celým rokom. Kto nám v tom bráni? Kolegovia, šéf, rodina, politici, zákazníci? Vždy sa nájde niekto, alebo niečo, čo náš pokoj ruší. Vyhovárať sa na druhých nemá zmysel. O pokoj sa musíme usilovať sami a ak nám na ňom skutočne záleží, musíme preto aj niečo urobiť. Dosiahnuť stav harmónie nie je ľahké. Pozrime sa preto spolu, čo by sa dalo pre pokoj v duši a s ním spojený pocit spokojnosti urobiť.

Prenesme sa na chvíľu do Nepálu, do mesta Boudhanath, kde vznikajú takéto krásne thangky, ako vidíte na obrázku. Vytvoriť thangku je mimoriadne náročné. Vyžaduje si to maximálne sústredenie na prácu a pokoj. Keď som sledovala maliarov thangky, rozmýšľala som o tom, či pokoj je základným predpokladom, alebo dôsledkom tejto náročnej práce. Usúdila som, že asi oboje. Thangka má duchovný obsah a význam. Výsledkom sú prekrásne, ručne vytvorené, jemne maľované obrázky, nad ktorými človeku zastáva rozum a obdivuje umenie, trpezlivosť a sústredenie ľudí, ktorí ich tvoria. Je to prekrásne - ľudia, aj thangky.

Sústredenie je to, čo najviac prispieva k pokoju, prekrásnym výsledkom v práci a spokojnosti v živote. Sústredenie je najúčinnejším nástrojom k efektivite. Najlepší výkon podávame vtedy, keď sa sústredíme. Keď robíme niečo, čo nás baví, viac sa sústredíme. Skromnosť a pokora predstavuje dôležitý prvok sústredenia. Sústrediť sa, znamená vnímať faktory, ktoré sú dôležité a venovať im pozornosť. Uvediem niektoré z nich.

Priority. Akú prioritu má pre vás potreba rovnováhy, radosti, spokojnosti a rastu? V akej miere má pre vás prioritu vlastný život?

Ciele. Pustiť sa do náročných cieľov vyžaduje energiu, sústredenie a motiváciu. Aby sa tieto tri veci nerozptyľovali, stanovte si menší počet cieľov a dosiahnete lepšie výsledky. Zamerajte sa na jeden cieľ, rozdeľte ho na podciele a každodenné akcie. Podobne je to aj s projektmi.

Úlohy. Pokiaľ máte menej cieľov a menej projektov, pracujete menej, ale efektívnejšie a výkonnejšie. Napíšte si najdôležitejšie úlohy dňa a tie vyriešte hneď po príchode do práce. Rozdeľte si úlohy na malé. V jednom okamžiku sa sústreďte iba na jednu úlohu. Odstráňte vyrušovanie, zakážte si činnosti, ktoré vás rozptyľujú. Úplne ponorenie do práce je fenomén, ktorý sa volá flow. Flow je stav mysle, ktorý sa dostaví, keď sa úplne ponoríte do svojej práce, až svet dookola mizne a vy stratíte pojem o čase. Stav plynutia môže viesť k zvýšenej produktivite a pocitu šťastia. Čím viac budete myslieť na úlohu, tým viac sa sústredíte. Môžete sa pre úlohu nadchnúť a pritom sa baviť. Poznáte ten pocit?

Prítomnosť. Keď jete, jedzte. Keď cvičíte, cvičte. Keď beháte, bežte. Pri prechádzke sa prechádzajte. Myslíte na daný okamžik a jeho krásu.


Pozitíva. Všetko, čo v živote dosiahnete, je tvorené myšlienkami. Tvorba zahŕňa tri faktory: myšlienku, slovo a skutok. Slovom začína pozitívny prístup. Myslíte pozitívne, vyjadrujte sa pozitívne, konajte pozitívne. Naučte sa vidieť pozitíva na každej situácii. Vedie to k pocitu spokojnosti. Buďte vďační za to, čo sa vám dostalo.


Dôvera. Všímajte si, ako úprimne, bez predsudkov a otvorene konáte vy a ďalší ľudia.

Komunikácia. Sústredená pozornosť je rozhodujúcim faktorom dobrej komunikácie. Všímajte si nielen to, čo ľudia hovoria, ale hlavne to, čo chcú povedať. V komunikácii sú dôležité 4 stránky: obsah, cieľ, správa o sebe, vytváranie vzťahu. Dobrá komunikácia je teda základným predpokladom dobrých vzťahov.

V Novom roku 2011 vám želám pokoj v duši, sústredenie na dôležité veci, harmóniu vás a okolitého sveta, radosť z práce a dobré medziľudské vzťahy. Myslím si, že toto by sa mohlo volať šťastie.

Marta Krajčíová

17.12.10

Vianoce 2010

Vážení zákazníci, milí priatelia,

rok 2010 bol pre mňa bohatý na mimoriadne zaujímavé projekty v malých, aj veľkých firmách.

Na začiatku roka ma ohromila spolupráca v spoločnosti EuroFinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná - vysoko nadštandardné profesionálne vzťahy, mimoriadne zaujímavé prostredie, mladí manažéri, dynamická firma, podnikateľské myslenie. Získala som novú skúsenosť, za ktorú som povďačná vedeniu spoločnosti a všetkým kolegom.

Projekt v Dunajskej Lužnej ma natoľko inšpiroval, že som napísala knihu Mladý manažér, ktorá je zverejnená na blogu knihy. Takto vznikol aj blog: znalosti.

V priebehu roka som aktualizovala existujúce semináre a doplnila som nové semináre. Vytvorila som nový blog: vzdelávanie manažérov a tým som zavŕšila 4 ročnú prácu pri príprave seminárov. Najviac úsilia som venovala inovačnému manažmentu, ktorý som vyvíjala asi dva roky. V tejto práci budem aj naďalej pokračovať, lebo sa mi páči poskytovať vám najaktuálnejšie informácie v manažmente.

Druhý polrok bol pre mňa plný projektov. Nasledovala spolupráca vo firmách Schneck s.r.o. Bratislava a Verejné obstarávanie s.r.o. Bratislava, na ktorých som sa tešila z krásy myšlienok a nápadov podnikateľov. Ďakujem za spoluprácu.

Ak by som mala jedným slovom pomenovať to najdôležitejšie v tomto roku, tak by to bolo určite podnikanie. Ak si k tomu pridáte ešte knihu Richarda Bransona - Biznis v plnej nahote, tak dostanete úplný obraz môjho nadšenia. Uvedená kniha bola najkrajšia kniha, ktorú som prečítala v roku 2010. Podarilo sa mi spracovať ju do minútových učebných stránok, spolu s ďalšími knihami.

Knihy sú neodmysliteľnou súčasťou mojej práce. Knihy milujem. Na Vianoce som pre vás pripravila novinky na blogu: knihy. Určite si prečítajte najnovšie tituly, aby ste vedeli, čo je v biznise nové.

V novembri a decembri som pracovala vo veľkých firmách: Siemens, s.r.o. Bratislava a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, kde som sa stretla so známymi kolegami. Témy spolupráce boli veľmi zaujímavé: procesná architektúra a meranie výkonnosti procesov.

Rada by som vám všetkým na konci roka úprimne poďakovala za spoluprácu a vzájomné obohatenie. V tomto predvianočnom čase myslím na vás a prajem vám, aby vám všetky vedomosti o procesoch pomohli pri práci, aby práca bola pre vás radosťou.

Ďakujem aj všetkým priaznivcom na blogoch a FB. Osobitne pozdravujem vysokoškolákov a študentov.

Môj vianočný pozdrav posielam aj manažérom a kolegom s ktorými som sa v priebehu roka stretla. Verím, že dizertačné práce sú úspešné ukončené a podnikanie rozbehnuté. Ďakujem za zaujímavé rozhovory.

Prajem vám prekrásne Vianoce 2010 a pokojný Vianočný čas.

Marta Krajčíová

15.12.10

SPP, a.s. Bratislava: Meranie výkonnosti procesov

Zaoberať sa v predvianočnom čase Meraním výkonnosti procesov v SPP, a.s. Bratislava sa mi zdala celkom zaujímavá práca, preto som prijala pozvanie ľudí, ktorí sa zaoberajú procesným riadením a na decembrových workshopoch sme si odpovedali na otvorené otázky, ktoré súvisia s:

- výkonnosťou organizácie a výkonnosťou procesov
- dôležitosťou merania výkonnosti procesov pre celú spoločnosť
- prepojením strategickej a operatívnej úrovne merania výkonnosti
- definovaním kritických procesov v spoločnosti
- rozsahom merania výkonnosti procesov
- zodpovednosťou za meranie a zber dát
- definovaním cieľov a KPI
- pomôckami a predpokladmi pre efektívne definovanie KPI
- prepojením merania výkonnosti procesov na iné systémy riadenia
- metodikou merania výkonnosti procesov
- technickým zabezpečením merania výkonnosti procesov
- organizovaním workshopov a projektu merania výkonnosti procesov
- odbornou literatúrou merania výkonnosti procesov

Merať výkonnosť procesov je ťažká, no nesmierne kreatívna a zaujímavá práca. Mimoriadnym prínosom pre rozbehnutie projektu je vytvorený procesný model spoločnosti. Kritickými faktormi úspechu projektu je záujem a podpora vrcholového manažmentu firmy a obrovské nadšenie a úsilie ľudí, ktorí sa budú projektu zúčastňovať.

Dávať si takéto ciele na konci roka, je veľmi pekné a povzbudzujúce. Teší ma, ak som k tomu trošku prispela.

Prajem kolegom v SPP šťastné a veselé vianočné sviatky a v Novom roku 2011 úspešný začiatok dobre premysleného projektu.

A teraz už všetci ideme piecť vianočné koláčiky. -:)

Pekný predvianočný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová