mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.10.15

Spätná väzba: Workshop

SPÄTNÁ VÄZBA
Spätná väzba je ústne vyjadrená osobná reakcia na nejaké správanie.
Spätná väzba
- Komunikátor-príjemca
- Efekt spätnej väzby
- Účinnosť spätnej väzby
- Druhy spätnej väzby
- Hodnotenie-reflektovanie
- Pochvala

Workshop
- Spätná väzba
- Hodnotenie-reflektovanie
- Vyjadrenie pochvaly

Spätná väzba: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

27.10.15

Riešenie konfliktov: Workshop

RIEŠENIE KONFLIKTOV
Konflikty sú problémy, alebo úlohy, ktoré vznikajú medzi ľuďmi, ktorí majú čo do činenia, preto je ich treba riešiť. 


Riešenie konfliktov
- Konflikty a vzťahy
- Riešenie konfliktov
- Pravidlá riešenia konfliktov
- Rozhodovanie
- Predchádzanie konfliktom

Workshop
- Riešenie konfliktov

Riešenie konfliktov: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

25.10.15

Komunikačné bariéry: Workshop

KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY
Úspešné konanie nie je súhrou šťastných náhod, ale má svoje pevné pravidlá.

Pravidlá prekonávania komunikačných bariér
- Pravidlo
- Pravidlá komunikácie
- Pravidlá prekonávania komunikačných bariér
- Pravidlo 1-10
- Komunikačné bariéry

Komunikačné bariéry: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

22.10.15

Náročné rozhovory: Workshop

NÁROČNÉ ROZHOVORY
Nepočúvajte veľmi, čo vám ľudia hovoria. Premýšľajte o tom, čo vám chcú povedať. Petr Parma.Náročné rozhovory
- Priebeh rozhovoru
- Udržujte si prehľad
- Štruktúrovanie rozhovoru
- Štruktúrovanie obsahu
- Zaujímajte stanovisko
- Otázka
- Typy otázok
- 6 najdôležitejších prekážok v rozhovoroch

Workshop
- Prijímanie zamestnanca
- Zvýšenie platu
- Tvorba rozpočtu
- Výber dovolenky

Náročné rozhovory: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

20.10.15

Aktívne počúvanie: Workshop

AKTÍVNE POČÚVANIE 
Problém komunikácie nespočíva ani tak v tom, že je náš partner v komunikácii je iný, ale v tom, ako s týmto fenoménom odlišnosti vieme zaobchádzať.


Aktívne počúvanie
- Aktívne počúvanie
- Transpozícia
- Akceptujte iný uhol pohľadu
- Komunikačný partner
- Emócie
- Pocity
- Proces počúvania
- Proces počutia
- Úspech počúvania
- Bariéry počúvania
- Odporúčania
- Dôvera
- Vnútorný postoj
- Ako zvládať vonkajší a vnútorný tlak

Workshop
- Šiesty zmysel
- Odovzdávanie príbehu
- Aktívne počúvanie

Aktívne počúvanie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

18.10.15

Vzťahy v komunikácii: Workshop

VZŤAHY V KOMUNIKÁCII 
Úprimnosť a otvorenosť v komunikácii sú vizitkou kvality vzájomného vzťahu. Jiři Suchý, Pavel NáhlovskýVzťahy v komunikácii
- 2 roviny komunikácie
- Vzťahy v komunikácii a vhodné techniky
- Komunikačná hmla
- 10 pravidiel komunikácie

Vzťahy v komunikácii: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331