mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.1.16

Time management: Projekt

TIME MANAGEMENT 
Úspešní sa vyznačujú nežnou láskou k času. Petr Pacovský
Time management 
- Sebavedenie
- Sebariadenie

Time management: produktový list

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

25.1.16

Sebariadenie: Workshop

SEBARIADENIE 
My nechceme iba čas, my chceme byť spokojní. Petr Pacovský
Sebariadenie
- Riadenie
- Týždeň
- Dôležité a naliehavé
- Každodenné žitie
- Inšpirácie-1
- Inšpirácie-2

Workshop
- Analýza hospodárenia s časom
- Eisenhowerov princíp
- Časožrúti
- Interné hodiny v organizovaní času
- Pravidlá obrany svojho času
- Model pracovného správania
- Emočná previerka
- Logická previerka

Sebariadenie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

21.1.16

Sebavedenie: Workshop

SEBAVEDENIE 
Umenie viesť druhých začína u umenia viesť seba samého. Petr Pacovský Sebavedenie
- Vedenie
- Stav-odkiaľ ideme
- Cieľ-kam smerujeme
- Kroky-ako pôjdeme
- Life management
- Inšpirácie

Workshop
- Časový snímok
- Poslanie
- Životné hodnoty
- Silné stránky
- Vzťahy
- Zmena
- Kondícia
- Aký bude môj život za jeden rok
- Upracte si všetko z hlavy
- Rituály

Sebavedenie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

20.1.16

Sebapoznanie-2: Workshop

SEBAPOZNANIE-2 
Úspech v akejkoľvek oblasti je podmienený osobnou kvalitou.
Úspech nie je iba záležitosťou znalostí, skúseností a techník v danom obore, ale súhrou pevného základu (charakteru) a návykov (správania), ktoré z toho vyplýva.Sebapoznanie
- Rast
- Žiť teraz
- Vnútorná skutočnosť
- Nedokonalosť
- Pozitívne myslenie
- Návyk
- Proaktivita
- Skúsenosti a inšpirácie

Workshop
- Pozitívne myslenie
- Paradigmy-ich prekonávanie a využívanie
- Vytváranie dobrých návykov
- Proaktívne správanie

Sebapoznanie-2: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

17.1.16

Sebapoznanie-1: Workshop

SEBAPOZNANIE-1
Ak sa má zmeniť svet, musí zmena prebehnúť v nás samotných. Petr Pacovský Sebapoznanie
- Manažér a čas
- Princípy time managementu
- Celistvý človek
- Myseľ z hľadiska štruktúry
- Myseľ z hľadiska kmitočtu
- Myseľ z hľadiska emócií a rozumu
- Myseľ z hľadiska pohody a stresu

Workshop
- Úvodná diagnóza
- Vyhnutie sa workoholizmu
- Zásady obnovy síl

Sebapoznanie-1: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331