mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

31.1.12

Projektové riadenie: produkty

            PROJEKTOVÉ RIADENIE

Procesne orientovaná metodika projektového riadenia.
Procesy, postupy, zodpovednosti a dokumenty projektového riadenia.


MetPM - metodika projektového riadenia
- Smernica projektového riadenia 
- Hierarchia procesov
- Interné produkty
- Vstupy, výstupy

DocPM - dokumenty projektového riadenia
- Katalóg projektovej dokumentácie
- Vzory projektovej dokumentácie

WebPM - procesy a dokumenty projektového riadenia na webe
- Vzdelávanie: slidy prednášok, hry
- Teória riadenia zamestnancov a vedenia tímov
- MetPM: metodika projektového riadenia
- DocPM: dokumenty projektového riadenia
- Procesný model projektového riadenia
- Príklady procesných modelov projektového riadenia
MetPM: 300 €
DocPM: 400 €
WebPM: 1300 €
Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

28.1.12

Projektové riadenie: článok

PROJEKTOVÉ RIADENIE

V decembri minulého roku, som cez facebook dostala správu z Thajska. V správe ma majiteľ jednej slovenskej firmy požiadal o pomoc s riadením firmy. Po výmene ďalších dvoch - troch správ, sme usúdili, že vo firme je potrebné zaviesť projektové riadenie. Bol to pre mňa silný impulz na to, aby som sa zamyslela nad projektmi, ktoré som robila a poradila mladým manažérom, čo a ako majú robiť.

Rozhodla som sa, že svoje projektové skúsenosti zhrniem a vypracujem balíček služieb s názvom Projektové riadenie. Celý január som sa preto venovala projektovému riadeniu: procesom projektového riadenia, manažérskym zručnostiam, ktoré sú k tomu potrebné, vzdelávaniu a projektovej dokumentácii.

Kedy je vhodné implementovať projektové riadenie:

- Pri zavádzaní procesného riadenia. 
- Pri zlepšovaní procesov a zmene organizácie práce.
- Pri koordinácii práce viacerých tímov na jednej zákazke.
- Pri zmene organizačnej štruktúry.
- Pri zavádzaní maticovej organizačnej štruktúry.
- Vo firme, ktorá nemá organizačnú štruktúru a chce zaviesť novú organizáciu práce.
- Pri poskytovaní služieb viacerým zákazníkom. 
 
Hlavné výhody projektového riadenia:

- Zlepšenie riadenia zamestnancov.
- Zlepšenie organizácie práce.
- Zlepšenie sledovanie plnenia úloh.
- Optimalizácia práce zamestnancov.
- Sprehľadnenie ekonomiky práce.
- Zavedenie poriadku a disciplíny.
- Zlepšenie kvality výstupov.
- Zlepšenie času dodania výstupných produktov.
- Štandardizácia dokumentácie riadenia.
- Zvýšenie zisku firmy.

Písať o projektovom riadení pre mňa hlavne znamená myslieť na projekty, ktoré som viedla ako projektová vedúca, prípadne konzultantka, spomínať na ľudí s ktorými sme spolu niečo tvorili a tešiť sa zo skúseností, ktoré sme nadobudli. Mnohé projekty začali definíciou problému, pričom riešenia neboli na začiatku celkom jasné. Až na projekte sme si vyskúšali a overili nové metodiky, postupy a spoluprácu. Rástli sme spolu so zákazníkmi. Dôležité neboli naše úvodné znalosti, ale odvaha, pracovitosť, vytrvalosť a možnosť kreatívne pracovať. Rozhodujúca bola najmä obrovská dôvera a podpora vrcholového manažmentu, za ktorú aj dnes ďakujem manažérom v týchto firmách: Pekný koniec januára (a nezamrznite) vám praje

Marta Krajčíová

21.1.12

Projektové riadenie: služby

PROJEKTOVÉ RIADENIE
Projekt je organizovaný vývoj hmatateľného alebo nehmatateľného koncového produktu, ktorý má jasne stanovený začiatok a koniec a je preukázateľne realizovateľný.


Inicializácia projektu
- Metodika projektového riadenia
- Definovanie požiadaviek zákazníka
- Audit projektového riadenia
- Vzdelávanie projektového riadenia

Príprava projektu
- Plánovanie
- Organizovanie
- Vedenie tímu
- Komunikácia
- Riadenie rizík
- Motivácia
- Kick off projektu
   
Realizácia projektu
- Delegovanie
- Koordinácia
- Kontrola

Ukončenie projektu
- Spracovanie záverečnej správy
- Meranie spokojnosti zákazníka
- Odmeňovanie
- Spracovanie skúseností z projektu
- Kick out projektu

Projektové riadenie: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

2.1.12

PF 2012

 Vážení zákazníci, milí priatelia,

v Novom roku 2012 vám prajem veľa zdravia, šťastia a pohody v súkromnom aj pracovnom živote.


Vízia budúcnosti spoločnosti
Václav Havel a Dominik Duka

Najdôležitejšie aktivity v roku 2011:

Zákazníci
- ELKOND HHK, a.s. Trstená
- Slovak Telekom, a.s. Bratislava
- Siemens, s.r.o. Bratislava
- SPP, a.s. Bratislava

Sebavzdelávanie na internete
- Efektívny manažér

Nové semináre
- Google
- Semco
- Zappos
- Slobodná firma

Najkrajšie knihy
- Čo by urobil Google?
- Podivín
- Štěstí doručeno
- Sloboda v práci

Ďakujem všetkým zákazníkom, priateľom a priaznivcom za podporu, pekné spoločné chvíle a zážitky.

Marta Krajčíová