mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

25.2.16

Slidy: Ponuka

SLIDY
Pokiaľ sa snažíme o dosiahnutie znalostí, každý deň niečo pridávame. Pokiaľ sa snažíme o dosiahnutie osvietenia, každý deň niečo uberáme. Lao-c. 
Cieľová skupina
Slidy sú určené pre:

- Manažérov stredných a veľkých firiem.
- Všetky úrovne riadenia (CEO, vrcholový a stredný manažment).
- Rôzne odborné zameranie manažérov.
- Manažérov, ktorí chcú rozvíjať svoje manažérske schopnosti. 

Programy
Slidy sú zoskupené do 4 programov:

- Procesná organizácia

Moduly
Programy obsahujú spolu 22 modulov, ktoré sú zamerané na metódy, postupy, trendy a najlepšie praktiky v danej oblasti.

Procesná organizácia
- Stratégia
- Marketing
- Predaj
- Financie
- Kvalita
- Procesy
- Organizačná štruktúra
- Zamestnanci

Efektívny manažér 

Manažment 21 
- Kultúra
- Sloboda
- Inovácie
- Adaptabilita
- Zápal
- Manažment

Modely riadenia 
- Efektivita
- Sloboda
- Inovácie
- Sebariadenie
- Podnikanie

Moduly obsahujú konkrétne odborné témy (119), ktoré sú spracované formou slidov (4782) v elektronickej forme.

Workshopy
V prípade Vášho hlbšieho záujmu o programy procesná organizácia a efektívny manažér je možné vo Vašej firme realizovať workshopy, na ktorých prediskutujeme uvedené témy, upevníme získané vedomosti formou cvičení alebo hier a uvedieme príklady z praxe. Implementácia uvedených metód riadenia vo Vašej firme má charakter a rozsah projektov. 

Pridaná hodnota
Slidy sú: 

Kvalitné
Vychádzajú z dlhoročných praktických skúseností a znalostí v oblasti manažmentu. 
Moderné
Vzdelávať sa môžete v lietadle, na pláži, v kancelárii, v škole, doma, všade tam, kde máte pripojenie na internet. 
Rozsiahle
Pokrývajú oblasť moderného manažmentu 20. storočia a manažmentu 21. storočia. 
Dobre premyslené
Sú spracované na základe workshopov, trendov, tréningov a seminárov, ktoré boli zverejňované v priebehu 10 rokov na blogoch: procesná organizácia a vzdelávanie. 
Jednoduché a krásne
Konečnú podobu získali v roku 2015, kedy boli aktualizované po obsahovej a grafickej stránke a bola vytvorená ich celková odborná a marketingová štruktúra. 
Akreditované
Mnohé témy sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 
Slobodné
Môžete si vybrať témy podľa vlastného uváženia a rozhodnutia. 
Cenovo výhodné
Šetria Váš vzácny čas a peniaze.

Slidy: produktový list

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

18.2.16

Modely riadenia: Slidy

MODELY RIADENIA 
Robíme veci, ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelaniu ľudí, k tomu, aby boli ľudia inteligentnejší-veci, ktoré zdokonaľujú myšlienkové schopnosti sveta. Google


MODELY RIADENIA: SLIDY
Efektivita


Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331