mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.1.10

Maverici - modely riadenia

Zaujíma vás, ako pracujú maverici? Mňa to veľmi zaujímalo, preto som knihu "Ako pracujú maverici" spracovala do takejto formy:

Modely riadenia maverikov

Príklady uvedené v knihe sú z konkrétnych amerických firiem. Myslíte si, že sa takéto modely riadenia vyskytujú aj u nás? Rozmýšľam nad tým, kde sa nachádza management na Slovensku.

Ak chcete vedieť či pracujete ako maverici, tu sú niektoré otázky:

Stratégia:
- Má vaša spoločnosť výrazný rozvratnícky zmysel, ktorý vás odlišuje od vašich súperov?
- Máte slovník, ktorý je unikátny vo vašom odvetví a presvedčivý pre vašich zákazníkov a zamestnancov?
- Ste pripravení odmietať príležitosti, ktoré ponúkajú krátkodobé výhody, no odpútavajú vašu organizáciu od jej dlhodobého zámeru?
- Keby vaša spoločnosť zajtra opustila biznis, komu by ste chýbali a prečo?

Inovácie:
- Máte zadefinovaný svoj zámer čo najužšie a držíte sa ho?
- Uvažujete o zapojení väčšieho okruhu ľudí do vášho biznisu?
- Viete sa pri práci baviť?
- Viete si predstaviť, ako by vo vašom biznise fungovala open source inovácia?

Zákazníci:
- Aké konkrétne kroky ste urobili vo vzťahu k zákazníkom, ktoré vás odlišujú od konkurencie?
- Na ktorých zákazníkoch vám najviac záleží a prečo?
- Viete prenášať kultúru svojej firmy aj na zákazníkov?
- Ako maximalizujete hodnotu pre zákazníkov?

Vedenie:
- Som ja druh človeka, s ktorým chcú inteligentní ľudia spolupracovať?
- Dokážem sa správať otvorene a transparentne ako účastníci môjho projektu?
- Dokážem prejaviť osobnú silu, či charizmu zároveň s intelektuálnou skromnosťou?
- Ako presvedčím inteligentných ľudí, aby so mnou spolupracovali?

Ľudia:
- Prečo by práve u vás mali chcieť pracovať skvelí ľudia?
- Ako poznáte skvelého človeka, keď sa s ním stretnete?
- Panuje u vás súlad medzi zákazníckou spokojnosťou a spokojnosťou zamestnancov?
- Je niečo na myšlienkach, ktoré presadzuje vaša firma, na jej názore na trh, na spôsobe, akým iteragujú zamestnanci so zákazníkmi alebo spolupracujú navzájom, aby to bolo neoddolateľné pre najlepších ľudí vo vašom odvetví?

Pokiaľ ste sa dostali až sem, gratulujem vám, asi vás téma maverikov zaujala. :-) Ďakujem za vašu pozornosť.

Prajem vám príjemný zasnežený víkend a teším sa na ďalšie stretnutia s vami na blogu.

MK

27.1.10

William C. Taylor&Polly LaBarre: Ako pracujú maverici

Silní prevýšia slabých, no chytrí prevýšia silných. Najlepší spôsob, ako vyradiť konkurenciu, je pretromfnúť ju v myslení.

V svetovom manažmente sa dejú úžasne veci. Ak sa chcete dozvedieť aké, prečítajte si túto neuveriteľne inšpiratívnu knihu o stratégii, konkurencii, open source inováciách, vzťahoch so zákazníkmi a skvelých ľuďoch.

Maverick:

- má nekonvenčné myslenie, kontroverzné nápady či spôsoby práce,
- nedrží sa zavedených pravidiel, myslí a koná nezávisle,
- nezávislý jedinec, ktorý sa nespráva ako ostatní členovia skupiny,
- osoba, ktorá myslí a koná inak, ako sa očakáva, ako je zaužívané.

Minútovú učebnú stránku nájdete na blogu: martaknihy.blogspot.com

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Príjemný čitateľský zážitok s maverikmi vám praje

Marta

23.1.10

Efektívne procesné riadenie: Magistrát mesta Martin

21.01. a 22.01.2010 sme v spolupráci s firmou Qeduca Slovakia, pripravili a realizovali pre zamestnancov Magistrátu mesta Martin vzdelávanie Efektívne procesné riadenie.


Vzdelávací projekt s názvom "Mesto Martin - poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom" sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Semináre prebiehali v prekrásnom prostredí Terchovej, za účasti 25 zamestnancov Magistrátu mesta Martin.

Fotky zo seminárov nájdete tu.

Ďakujem firme Qeduca Slovakia za organizáciu seminárov.

MK

20.1.10

Vzdelávania manažérov: Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná

19.01.2010 sme slávnostne ukončili vzdelávanie manažérov v spoločnosti Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná.

Manažéri spoločnosti absolvovali semináre akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Vzdelávanie bolo zamerané na riadenie procesov a systém manažérstva kvality.

Semináre sme ukončili záverečným testom a odovzdaním osvedčení s celoštátnou platnosťou.

Spätná väzba zo seminárov bola 1,27. Ďakujem a teším sa. :-)

Manažment firmy ma nadchol: svojou inteligenciou, slušnosťou, úprimnosťou a záujmom o vec.

Všetkým účastníkom seminárov želám veľa zdravia, sily a nadšenia pri riadení ich procesov a ľudí.

Marta Krajčíová

16.1.10

Vzdelávanie manažérov: EuroFinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná

14.01.2010 sme v spoločnosti Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná zahájili vzdelávania manažérov v oblasti procesného riadenia. Manažéri spoločnosti absolvujú tieto semináre:

- Procesné riadenie - 14.01.2010
- Výkonnosť procesov - 15.01.2010
- Riadenie zmien - 18.01.2010
- Systém manažérstva kvality - 19.01.2010

Som milo potešená:

- mimoriadnym záujmom manažmentu o procesné riadenie a vzdelávanie
- aktívnou diskusiou na seminároch
- otvorenosťou s akou prezentujú svoju firmu a priznávajú si chyby
- inteligenciou, priateľským prístupom a pohostinnosťou

V priebehu prvých seminárov sme sa zhodli v názore, že v oblasti poskytovania služieb predávame znalosti ľudí, preto sú múdri zamestnanci, ktorí premenia získané vedomosti na konkrétne činy a výsledky, najvyššou konkurenčnou výhodou firmy.

-->Najlepší spôsob, ako vyradiť konkurenciu, je pretromfnúť ju v myslení. William C. Taylor a Polly LaBarre.
Mojim želaním je, aby táto moderná, mladá a dynamická firma, ktorá pracuje v perspektívnej oblasti a kde manažéri vedia čo chcú, bola úspešná.

MK

8.1.10

Ponuka služieb - novinky

Vážení zákazníci,

v roku 2010 vám dávam do pozornosti ponuku nových služieb v oblasti riadenia procesov a vášho osobného rozvoja.

Procesné tréningy

Cieľ: rozvoj schopností - nácvik techník a nástrojov riadenia procesov.

Obsah: pracovné zošity, cvičenia, otázky a formuláre pre - návrh procesov, výkonnosť procesov, analýzu procesov a optimalizáciu procesov.

Prehľad procesných tréningov nájdete tu.

Procesné workshopy

Cieľ: rozvoj možností riadenia procesov.

Obsah: analýzy a úlohy riadenia procesov usporiadané podľa fáz životného cyklu procesov.

Prehľad procesných workshopov nájdete tu.

Hry pre manažérov

Cieľ: rozvoj schopností - nácvik techník a nástrojov osobného rozvoja a rastu.

Obsah: hry pre manažérov v týchto oblastiach - manažment, komunikácia a vyjednávanie, vedenie efektívnych porád, úspešná prezentácia, vedenie a tímová práca, výkonnosť tímov, time management, koučovanie, inovačný manažment, procesný workshop.

Prehľad hier pre manažérov nájdete tu.

Knihy pre manažérov

Cieľ: rozvoj vedomostí - získanie zaujímavých a rýchlych informácií z dobrých manažérskych kníh.

Obsah: knihy pre manažérov.

Knihy pre manažérov nájdete tu.

V prípade vášho záujmu o ponúkané služby ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším na peknú spoluprácu s vami v roku 2010.

Marta Krajčíová

4.1.10

Akreditácia seminárov Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Vážení zákazníci,

najvýznamnejšou udalosťou v roku 2009 bola pre mňa Akreditácia seminárov Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
V decembri 2009 som získala akreditáciu pre 3 vzdelávacie projekty a ich moduly:

1 Riadenie procesov - 56 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti riadenia procesov. Postupnosť modulov je daná metodikou životného cyklu procesov - BPM - Business Process Management a postupom implementácie znalostí v praxi.

- Modul: Procesné riadenie - 8 hodín
- Modul: Výkonnosť procesov - 8 hodín
- Modul: Analýza procesov - 8 hodín
- Modul: Optimalizácia procesov - 8 hodín
- Modul: Simulácia procesov - 8 hodín
- Modul: Riadenie zmien - 8 hodín
- Modul: Projektové riadenie - 8 hodín

2 Systémy riadenia - 48 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom najnovšie poznatky v oblasti systémov riadenia organizácie. Jednotlivé moduly svojou zložitosťou tvoria nadstavbu riadenia procesov, majú celofiremný charakter a ich implementácia v praxi prispieva výraznou mierou k dlhodobému zvýšeniu konkurencieschopnosti organizácie.

- Modul: Toyota Production System - 8 hodín
- Modul: Systém manažérstva kvality - 8 hodín
- Modul: Strategické riadenie - 8 hodín
- Modul: Výkonnosť organizácie - 8 hodín
- Modul: Inovačné manažérstvo - 16 hodín

3 Efektívny manažér - 96 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja, riadenia a vedenia zamestnancov. Absolvovaním prvých 5 modulov získa manažér základné manažérske a sociálne zručnosti. Absolvovaním ďalších 6 modulov získa manažér vyspelé manažérske a sociálne zručnosti.

- Modul: Riadenie zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Asertívna komunikácia - 8 hodín
- Modul: Vyjednávanie - 8 hodín
- Modul: Vedenie efektívnych porád - 8 hodín
- Modul: Úspešná prezentácia - 8 hodín

- Modul: Manažérske kompetencie - 8 hodín
- Modul: Time management - 16 hodín
- Modul: Vedenie zamestnancov a tímová práca - 8 hodín
- Modul: Hodnotenie výkonnosti zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Riadenie znalostí - 8 hodín
- Modul: Koučovanie - 8 hodín

Potvrdenie o akreditácii si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve vzdelávacej aktivity.
Popis modulu si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve modulu.

Ponuku akreditovaných seminárov nájdete tu.
V prípade vášho záujmu o ďalšie informácie: podrobný program jednotlivých modulov, termíny a ceny ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Prajem vám úspešný Nový rok 2010 a teším sa na stretnutia s vami na akreditovaných seminároch s osvedčením MŠ SR :-) .

Marta Krajčíová

3.1.10

Nový rok 2010

Vážení zákazníci, milí priatelia,

zamysleli ste sa niekedy nad významom slov - nový rok? Ja som sa nad tým trošku zamyslela a na začiatku roka vám ponúkam svoje úvahy.


Nový
Slovo "nový" nevyjadruje iba časovú dimenziu, ale môže tiež súvisieť s novými:

- myšlienkami
- slovami
- skutkami

Všetko, čo v živote dosiahneme je tvorené myšlienkami. Slovom začína pozitívny prístup. Vedieť a naozaj konať má k sebe tak ďaleko ako deň a noc. V skutočnosti je to práve vzdialenosť medzi znalosťami a skutočným konaním, čo prináša úspech, vytvára osobnosti a odlišuje ich od ostatných ľudí.

Nový môže znamenať tiež: krajší, lepší, pozitívnejší ....

Zmena
Robiť nové veci znamená: meniť staré, alebo vytvárať úplne nové veci. Vyžaduje si to zmenu. Čo môžeme meniť? Meniť druhých je nemožné. Jediné, čo môžeme urobiť, je zmeniť seba a ostatní nás (možno) budú nasledovať. :-)

Dôvod, prečo by sme sa mali zmeniť, je jednoduchý. Lebo sa nám to vyplatí.
:-) Odmenou nám môže byť pestrejší život, pracovné úspechy, inšpiratívne vzťahy, zdravie, spokojnosť. :-)

Osobný rast
Práca na sebe nie je čítanie múdrych kníh, ani manažérsky tréning, ani stretnutie s inšpiratívnym človekom, ani počúvanie rád znalých ľudí, ani rozmýšľanie o svojich chybách.

Skutočný rast je neustále preverovanie svojich vnútorných programov, návykov a ich prepisovanie, ak sú zastarané.

Prečo sa väčšinou nedarí? Hlavným dôvodom je to, že výrazná zmena k lepšiemu nie je daná iba rozhodnutím používať rozumné a prepracované techniky, ale zmena nás samotných. Nie je to otázka rozhodnutia a naučeného správania, ale vlastností, ktoré sa dotýkajú samotnej podstaty nášho života, našich najintímnejších a najemotívnejšich vzťahov: tolerancie, porozumenia, disciplíny.

Spokojnosť
Nech je vízia firmy akákoľvek, jej mottom budú vždy peniaze, zisk. Tlaky na ľudí sú silné (firma, zákazník, čas, termíny ...). Berme to ako fakt a skúsme to vyvážiť niečím rovnako silným: vlastnou spokojnosťou.

Čo je to spokojnosť? Spokojnosť je udržanie rovnováhy v dôležitých aspektoch nášho života.

Rovnováha
Platí jeden prírodný zákon. Život sa buď zlepšuje, alebo zhoršuje. Z toho vyplýva, že rovnováha nie je stabilný stav. Ak chceme zachovať kvalitu čohokoľvek (života, vzťahu, kondície) musíme ho dopovať, aktívne podporovať. Ináč sa začne zhoršovať.

Nech uvažujeme o úspechu, vzťahoch, zdraví, ekonomike, financiách, dostaneme sa nakoniec vždy k požiadavke určitej vyváženosti. Rovnováha nie je iba to dobré. Jej existencia je podmienená neustálym bojom s protikladmi. Na vyjadrenie rovnováhy máme symboly: spravodlivosť a jej váhy.

Šťastie
Pokiaľ si myslíme, že šťastie príde od vonkajších vecí, alebo od iných ľudí, nikdy sa nedočkáme. Šťastie začína v našom vnútri.

Úspech
Úspech v akejkoľvek oblasti je podmienený osobnou kvalitou. Úspech nie je iba záležitosťou znalostí, skúseností a techník v danom obore, ale je súhrou pevného základu (charakteru) a návykov (správania), ktoré z toho vyplýva.

Jedinou možnosťou je preto náš rast, čo je zmena návykov. Nie je to pôsobenie zvonka, ale pomalá vnútorná premena, aktívne konanie, namiesto toho, aby iní rozhodovali za nás.

Viete čo robia najúspešnejší? Vedú svoj život - žijú proaktívne. Nie sú vo vleku udalostí, ale aktívne premýšľajú a vyberajú si najdôležitejšie smery.

Rok
Rok je dlhá doba. Na prvý pohľad sa zdá, že máme veľa času. Kedy by sme mali začať? Minulosť je za nami, budúcnosť ďaleko pred nami. Súčasnosť je jediná časová dimenzia, kedy môžeme niečo urobiť. Aké budú naše jednotlivé dni, taký bude i náš život. Začnime preto ešte dnes, ihneď.

Novoročné želanie
V "novom roku" vám prajem veľa nadšenia z nových vecí, veľa odvahy k osobnej zmene, veľa radosti z osobného rastu, spokojnosť, šťastie a úspech v priebehu celého roka 2010.

Použitá literatúra
Petr Pacovský, Člověk a čas, Grada Publishing, a.s., Praha, 2006
Petr Parma, Umění koučovat, Alfa Publishing, s.r.o., Praha, 2006
Paul Birch, Koučování, CP Books, a.s., Brno, 2005

Pekný novoročný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová