mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

17.11.07

SOPK Nitra: Koučovanie

Splnil sa mi môj sen. 15.11.2007 som v Nitre školila manažérov o koučovaní.

Okrem teórie sme si precvičili aj niektoré techniky koučovania. Nechýbali ani dobré knihy o koučovaní.

Prítomní už vedia, že pri koučovaní techniky nestačia a že koučovanie je poslanie, umenie a rozprávka o tom, ako pomáhať druhým ľuďom v ich rozvoji v pracovnom aj osobnom živote.

Prajem všetkým prítomným, aby sa im tiež splnil ich sen. Som šťastná, že som im v tom trošku pomohla.

Svoju spokojnosť so seminárom vyjadrili prítomní spätnou väzbou - známkou 1,00. :-) :-) :-) Ďakujem.

Ďakujem pani Ing. Darine Volákovej zo SOPK Nitra za organizačné zabezpečenie seminárov a za pekný spoločný večer v Nitre.

Galéria sa nachádza tu.

SOPK Nitra: Riadenie znalostí

Človek je najcennejší zdroj organizácie.

Duševný kapitál sa stáva účinným nástrojom konkurencie a prosperity.

14.11.2007 na seminári v Nitre sme sa zaoberali týmito témami:
- Kto je znalostný pracovník ?
- Čo je manažment znalostí ?
- Aký je rozdiel medzi dátami, informáciami a znalosťami ?
- Aké sú tacitné a explicitné znalosti ?
- Ako prebieha konverzia znalostí ?
- Ako je možné zdieľať znalosti ?
- Aké sú znalostné stratégie ?
- Ako funguje trh znalostí ?
- Ako pracovať so znalostnými aktívami ?
- Čo tvorí intelektuálny kapitál organizácie ?
- Ako implementovať manažment znalostí ?

Veľkým prínosom boli praktické príklady. Ing. Peter Beluský, SCHURTER, s.r.o. Radošina

Spätná väzba zo seminára bola 1,12.

Galéria sa nachádza tu.

9.11.07

SOPK Nitra: Management

Seminár 8.11.2007 v Nitre mal bohatý program:

- Management
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie
- Vedenie
- Tímová práca
- Komunikácia
- Motivácia

Seminár sa niesol v znamení "škola hrou". Pri plánovaní sme stavali vežu z lega, rozhodovanie sme spestrili odovzdávaním informácií, pri vedení sme si testovali štýl osobnosti, tímovú prácu sme si precvičili testom stroskotanca, komunikáciu hrou šiesty zmysel a motiváciu zaradením motivačných faktorov do Maslowovej pyramídy potrieb.

Najlepšia bola hra s legom. Ing. Dobrovodská, Slomedical, s.r.o. Vráble

Spätná väzba 1,08 nás všetkých teší.

Prajem všetkým účastníkom seminára veľa úspechov pri riadení svojich firiem a teším sa na posledné dva semináre: 14.11.2007 Riadenie znalostí a 15.11.2007 Koučovanie opäť v Nitre.

Pekný víkend vám praje

Marta Krajčíová

3.11.07

SOPK Nitra: Analýza a zlepšovanie procesov

Schopnosti ľudí patria často medzi najmenej využívané zdroje v podniku. Podľa odborníkov využíva sa iba 10-20% intelektuálneho potenciálu ľudí.

30.10.2007 sme sa v rámci cyklu vzdelávania manažérov venovali analýze a zlepšovaniu procesov - kvalitatívna a kvantitatívna analýza procesov, simulácia procesov, six sigma, lean six sigma, kaizen a TOC. Rozprávali sme sa o zložitosti riešenia problémov vo firmách a spôsoboch, ako tieto náročné úlohy riešiť. Precvičili sme si myšlienkové mapy a obrátený brainstorming. Pozreli sme sa aj na dobré knihy o zlepšovaní procesov.

Stretnutia v Nitre sú pre mňa veľkým obohatením. Som veľmi potešená záujmom, schopnosťami a spoluprácou s manažérmi, ktorí semináre navštevujú. Veľmi pozitívne bol seminár prijatý aj na strane zákazníkov - spätná väzba 1,09 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3). Zlepšujeme sa. :-)

Galéria sa nachádza tu.

8.11.2007 sa opäť stretneme v Nitre. Tentokrát k téme manažment. Už teraz sa teším na stretnutie s vami. Pripravila som pre vás množstvo cvičení. Budeme sa tiež hrať s legom.
:-)

Pekne vás pozdravuje

Marta Krajčíová