mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

17.6.09

Výkonnosť zamestnancov: NRK SOPK

16.06.2009 sme v spolupráci so SOPK v Nitre uskutočnili jeden z mojich najobľúbenejších seminárov: Výkonnosť zamestnancov.

Hlavné témy programu boli:

- Výkonnosť zamestnancov v kontexte výkonnosti organizácie a výkonnosti procesov.
- Koho sa týka výkonnosť zamestnancov - manažérov, alebo rádových zamestnancov?
- Rozdiel medzi meraním úrovne kompetencií a meraním výkonu.
- Je vôbec možné merať výkonnosť zamestnancov? Ako a akými metódami?
- Kedy implementovať systém hodnotenia výkonnosti zamestnancov, v ktorej fáze vývoja organizácie (užitočnosť, efektivita, stabilita, dynamika)?

Na seminári sme spolu hľadali odpovede na tieto kľúčové otázky:

- Ako dosiahnuť, aby ľudia boli výkonní?
- Ako dosiahnuť, aby ľudia nielen vedeli (znalosti), mohli (schopnosti), ale aj chceli (myslenie) výkonne pracovať?
- Ako súvisí výkonnosť ľudí s rastom osobnosti - zmenou postojov a návykov?

Meranie výkonu zamestnancov majú už firmy pomerne slušne zvládnuté. Ako je to však s rozvojom emocionálnej a duchovnej inteligencie? Je známe, že emocionálna inteligencia tvorí 80-90% kompetencií, ktoré rozlišujú pracovníkov s priemerným a nadpriemerným výkonom. Tam vidím ešte obrovský potenciál našich firiem.

Osobná zmena predchádza organizačnú, preto ak firmy chcú byť výkonné, musia začať u svojich zamestnancov.

My však chceme nielen výkonných, ale aj spokojných zamestnancov. Takmer každá firma to má v svojom poslaní. Čo to ale znamená v každodennom živote firmy?

Zvýšenie prevádzkovej výkonnosti môžeme dosiahnuť metódami moderného manažmentu (plánovanie, kontrola, koordinácia, delegovanie, organizovanie). Pokiaľ však chceme vybudovať firmu, ktorá reaguje na zmeny, je prispôsobivá a flexibilná, musíme zmeniť aj systém riadenia organizácie - procesy riadenia, alebo inovovať manažment - prijať nové zásady riadenia, ktoré umožnia zamestnancom rozvinúť svoj talent a tvorivosť. Je to veľká výzva pre manažment 21. storočia.

V Nitre medzi priateľmi v SOPK sa cítim vždy veľmi dobre. Tomu zodpovedá aj výsledok seminára: spokojní zákazníci, aj ja. Keď cestujem autobusom naspäť do Bratislavy, usmievam sa :-). Ďakujem všetkým, ktorí sa o tieto príjemné zážitky pričinili: Ing. Machatovej, Ing. Belkovi zo SOPK v Nitre a všetkým prítomným manažérom za zaujímavé diskusie a názory.

MK

12.6.09

TPS: KOVMECH s.r.o.

11.06.2009 sme v príjemnom prostredí firmy KOVMECH s.r.o. Vráble uskutočnili seminár Toyota Production System.

Príjemné bolo nielen prostredie firmy, ale aj ľudia v nej - so záujmom o tému TPS, vzdelávanie za účasti manažérov a riešenie náročných otázok výroby.

Prajem manažmentu a zamestnancom firmy, aby myšlienky zo seminára, čo najskôr premenili v činy v prospech svojej firmy.

MK

8.6.09

Gary Hamel&Bill Green: Budoucnost managementu

Vážení zákazníci, milí priatelia,

dnes sa chcem s vami podeliť o môj úžasný čitateľský zážitok posledného mesiaca. Prečítala som mimoriadne inšpiratívnu knihu o systéme riadenia organizácie. Kniha je prekrásna: vtipná, múdra, odvážna, vizionárska, inteligentná, objektívna a zaujímavá od prvej po poslednú stranu.

Je to kniha o budúcnosti managementu.

V knihe nájdete odpovede na tieto otázky:

- Ako dosiahnuť, aby firma bola inovatívna?
- Sú zamestnanci tvoriví?
- Ako súvisia inovácie manažmentu so zmenami?
- Aké druhy inovácií poznáme a ktoré nám prinášajú konkurenčnú výhodu a prečo?
- Aký je program inovácií managementu?
- Prečo sú inovácie managementu dôležité?
- Ako súvisí moderný management s managementom 21. storočia?
- Aký je vzťah medzi strategickou a prevádzkovou výkonnosťou?
- Aký je nový model riadenia?
- Aké sú zásady, východiská a hodnoty modelu riadenia budúcnosti?
- Aká je úloha managementu ako inovátora managementu?
- Odkiaľ vziať zdroje financovania?
- Aká bude budúcnosť managementu?

Pre vysokú aktuálnosť témy, som sa rozhodla, že vám myšlienky z knihy sprostredkujem na blogu vo forme seriálu s názvom:

Ako riadiť firmu v 21. storočí?

- Koniec managementu?
- Najvyššia výhoda
- Program inovácií managementu

- Vytváranie spoločného účelu: Whole Foods Market
- Budovanie demokracie inovácií: W. L. Gore & Associates
- Usilovanie o evolučnú výhodu: Google

- Zbavovanie sa pút minulosti: Samler
- Osvojovanie si nových zásad
- Poučenia z periférie: Grameen Bank, Zopa, Linux, SourceForge.net

- Premena v inovátora managementu: IBM, Best Buy
- Utváranie managementu 2.0

Cieľom seriálu je podeliť sa s vami o zaujímavé myšlienky pána Hamela z knihy Budúcnosť managementu.

Gary Hamel je:

- jeden z najuznávanejších odborníkov v obore managementu na svete
- hosťujúcim profesorom strategického a medzinárodného managementu na London Business School
- členom Svetového ekonomického fóra
- spoluzakladateľom združenia Managament Innovation Lab
- jeden z najvyhľadávanejších svetových poradcov
- autorom mnohých kníh a článkov v oblasti managementu
- mail: gh@managementlab.org
- web: www.managementlab.org

Dnes začíname. Jednotlivé príspevky budem zverejňovať postupne. Minútové účebné stránky si môžete sťahovať kliknutím na zelenú linku. Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Vítajte na blogu a prajem vám príjemne a užitočne strávené chvíle pri čítaní seriálu.

Pekne vás pozdravuje

Marta Krajčíová