mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.4.08

SOPK Nitra: Koučovanie

30.04.2008. Cyklus seminárov Procesné riadenie sme v SOPK Nitra ukončili seminárom o koučovaní. Ako súvisí koučovanie s procesným riadením, výkonnosťou organizácie, výkonnosťou ľudí a našou predstavou o práci ? Čo vlastne znamená pracovať ? Je práca to isté ako výkon ? Kedy podávame najlepší výkon ? Ukazuje sa, že vtedy, keď nás práca teší :-) . Máte radosť zo svojej práce ? Ak áno, gratulujem Vám a teším sa s Vami :-) . Ak náhodou nie, možno by Vám pomohli niektoré zaujímavé zistenia z koučovania.

Na seminári sme si tiež kreslili. Cieľom hry bolo sebapoznávanie, dosiahnutie vzájomného porozumenia a pozitívneho naladenia.

Želám prítomným manažérom veľa radosti v práci a úspechov v hľadaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Ďakujem pani Ing. Machatovej za organizačné zabezpečenie cyklu seminárov a teším sa na ďalšie stretnutia v Nitre.

24.4.08

SOPK Nitra: Management, Riadenie znalostí

22.04. a 23.04.2008 sme sa opäť stretli v SOPK v Nitre s manažérmi viacerých firiem.

Semináre boli zamerané na:

- Management
- Riadenie znalostí

Najdiskutovanejšími témami boli: komunikácia, konverzia znalostí a trh znalostí.
Ako je to s odovzdávaním znalostí vo vašej firme ? Sú vzťahy mladších a starších kolegov OK ? Odovzdávajú zamestnanci svoje znalosti radi a ochotne ? Akú cenu majú znalosti ? Za akých podmienok odovzdávajú zamestnanci svoje znalosti zadarmo ? Čo tvorí intelektuálny kapitál firmy ? Na tieto a ďalšie otázky sme hľadali spoločné odpovede.

23.04.2008 organizovala SOPK NR klubové stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre zavedenie eura, pánom Igorom Barátom, na ktorom som sa tiež zúčastnila. Ďakujem manažmentu SOPK NR za pozvanie a stretnutie so zaujímavými ľuďmi.

17.4.08

SOPK BA: Management

17.04.2008. Na seminár "Management" prišli manažéri z celého Slovenska - od Spišskej Novej Vsi, Martina, Žiliny až po Bratislavu. Boli mladí aj skúsenejší :-) . Vytvorili skupinu, s ktorou sa veľmi príjemne pracovalo. Aj keď nás bolo veľa (16), prebrali sme všetky témy a seminár sme ukončili v stanovenom čase. Asi preto, lebo to bol seminár o managemente :-) .

Obsah seminára bol tento:

- Management
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie
- Vedenie
- Tímová práca
- Komunikácia
- Motivácia

Dobrý manažér by mal profesionálne ovládať tieto základné manažérske procesy. Dôvody sú jednoduché: zvyšuje sa tým jeho osobná výkonnosť, výkonnosť zamestnancov a tiež výkonnosť organizácie.

Želám prítomným manažérom, aby im získané vedomosti pomohli pri riadení ich firiem.

Galéria sa nachádza tu.

13.4.08

1. výročie blogu - pohľad späť

13.04.2008. Dnes je práve rok od zverejnenia prvého príspevku na mojom blogu. Teším sa - máme 1. rok.
Najprv by som chcela poďakovať môjmu synovi Martinovi, ktorý pred rokom prišiel s myšlienku blogovania a technicky mi pomohol blog rozbehať.
Blog píšem pre vás zákazníkov, aby som vás informovala o novinkách v mojej práci, aby som vedela koho, čo zaujíma, prípadne sa môžeme na blogu aj porozprávať.

Výsledky z Google Analytics (pre prvých 10) nájdete tu.

Ďakujem vám veľmi pekne za vaše návštevy na blogu a teším sa na ďalšie stretnutia s vami.

Všetkých 2432 vás pozdravuje

Marta Krajčíová

10.4.08

QEM: Quality of Energy Management

09.04. - 11.04.2008 sa v Častej Papierničke konala 11. odborná medzinárodná konferencia Riadenia kvality v energetike.
Hlavnou témou konferencie bolo "Projektové riadenie v systémoch manažérstva kvality".
Mala som česť vystúpiť na tejto konferencii. Môj príspevok sa volal "Projektové riadenie v SMK - teória a prax" a obsahoval tieto časti:

- Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2000 na projektové riadenie
- Integrovaný audit SMK v spoločnosti SEPS, a.s. Bratislava
- Kritické faktory úspechu projektu "ISO"

Ďakujem organizátorom za možnosť vystúpiť na konferencii a poslucháčom za ich záujem a živú diskusiu, ktorá ma milo prekvapila.

Teším sa, že sa konferencia konala a vyjdrujem vďaku a obdiv ľuďom, ktorí takéto podujatie pripravili a zorganizovali s cieľom vymeniť si skúsenosti a dozvedieť sa niečo nové.

Galéria sa nachádza tu.

9.4.08

SOPK Nitra: Analýza a zlepšovanie procesov

08.04.2008 sa na seminári v Nitre stretli starší aj mladší manažéri. Ukazuje sa, že skúsenosti a uvážený prístup sa veľmi dobre dopĺňajú s energiou, nadšením a sympatickým mladým myslením.
S najväčším záujmom sa stretla simulácia procesov. Tentokrát som pre účastníkov seminára pripravila prípadové štúdie:

- Chemosvit, a.s. Svit
- MPSVR, ESF, Bratislava
- Simulácia poisťovňa
- Koncepcia ISO a neustále zlepšovanie procesov

Najkrajšia na seminári bola tímová práca pri spoločnom riešení cvičení. Účastníkom sa najviac páčila analýza problémov pomocou 5 krát prečo - asi preto, lebo je jednoduchá a výstižná. Používajú ju aj vo firme Toyota :-) .
Na záver seminára sme spolu vytvorili obľúbenú myšlienkovú mapu. Porozprávali sme sa aj o dobrých knihách a obojstranných skúsenostiach z firiem.

Ďakujem všetkým účastníkom seminára za tvorivú a príjemnú atmosféru a teším sa na ďalšie stretnutie 22.04. a 23.04. na tému Management a Riadenie znalostí.