mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.8.11

Semco

R I C A R D O  S E M L E R
zakladateľ 1. slobodnej firmy

Prevzal v roku 1981 po otcovi tradičnú (výrobnú) spoločnosť s pyramídovou hierarchiou a veľkým množstvom pravidiel. Ako 23 ročný, prepustil 60% vrcholového manažmentu a tým sa zaradil medzi najprogresívnejších inovátorov manažmentu.


S E M C O
najneobvyklejšie pracovisko na svete

O svojej firme napísal niekoľko kníh. Na začiatku roku 2011 bola preložená a vydaná kniha Podivín, ktorá ma zabávala počas horúcich letných dní. O firme Semco som sa prvýkrát dozvedela v roku 2009 a už vtedy som tušila, že to, čo urobil Semler je pozoruhodné. Zmeny, ktoré dnes obdivujeme, robil Semler v Brazílii už v roku 1981. Dávam vám do pozornosti zdroje, kde sa dozviete o najúžasnejších inováciách manažmentu, ktoré ohúrili celý svet.

Ricardo Semler: FB
Ricardo Semler: web
Ricardo Semler: citáty

Semco: web

Podivín: kniha
Podivín: proberme To
Podivín: minútová učebná stránka   

Semco: produktový list
Semco: seminár

A nezabudnite sa tešiť začiatkom septembra do práce. :-)))
Pekný predĺžený víkend a krásny koniec prázdnin vám praje

Marta Krajčíová

23.8.11

Akreditácia seminárov MŠ SR: Kontrola

22.08.20011 som mala zaujímavý deň. Navštívili ma pracovníci Ministerstva školstva Slovenskej republiky a kontrolovali moje vzdelávacie aktivity akreditované MŠ SR. Kontrolu som absolvovala prvýkrát v živote, preto som mala zmiešané pocity. Našťastie všetko dopadlo dobre, dokonca ma aj pochválili, čo ma veľmi teší. -:)))

O výsledku kontroly MŠ SR vás budem informovať po obdŕžaní oficiálnej správy.

Ďakujem pracovníkom MŠ SR za ich čas a vykonanie kontroly. Teší ma, že aj oni svoju prácu vykonávajú poctivo s cieľom garantovať kvalitné služby pre vás zákazníkov.

Pekný pozdrav z horúcej BA (12:00-33°) vám posiela

Marta Krajčíová 

22.8.11

Budúcnosť procesného riadenia: Slovak Telekom, a.s. Bratislava

D2: 18.08.2011
Inovačný manažment
Inovácia, 4 druhy inovácií – inovácie prevádzkových procesov, inovácie produktov, inovácie stratégie, inovácie manažmentu.

Inovácie manažmentu
Čo robí manažér, ako organizuje prácu a ako sa správa. Najprogresívnejšie inovácie, ktoré prinášajú firme dlhodobú konkurenčnú výhodu.

Procesy riadenia organizácie
Strategické. zákaznícke, personálne - modely riadenia organizácií.

Inovačná organizácia
Inovácia je koktejl namiešaný z nových myšlienok, tímovej práce a schopnosti viesť ľudí. Tvorivý čin kvitne v prostredí vzájomného podnecovania, spätnej väzby a konštruktívnej kritiky - inými slovami v tvorivom spoločenstve.

Poslušnosť, usilovnosť a odborné znalosti je dnes možné kúpiť za babku. Sú to globálne komodity. Zamestnanci, ktorí dodržiavajú pravidlá, majú zanedbateľnú cenu z hľadiska konkurenčnej výhody, ktorú vytvárajú. Znalosti sa stávajú zameniteľnou komoditou, strácajú mnoho zo svojho potenciálu pre vytváranie konkurenčnej výhody.

Pokiaľ chceme obsadiť hospodárske výšiny v tvorivej ekonomike, potrebujeme zamestnancov, ktorí nebudú iba poslušní, usilovní a bystrí, ale musia byť plní chuti, trochu blázni a vytrvalí.

Iniciatívnosť, tvorivosť a vášnivé zaujatiedary. Sú to dobročinné príspevky, ktoré zamestnanci podľa okamžitej situácie, deň po dni, každým okamžikom a podľa svojho rozhodnutia, organizácii buď venujú, alebo nevenujú. Nie je možné ich od nich vymáhať.

Aké sú prekážky, ktoré stoja v ceste k dosiahnutiu tohto stavu - organizačnej blaženosti?

Príliš mnoho manažmentu, príliš málo slobody.
Príliš mnoho hierarchie, príliš málo spoločenstva.
Príliš mnoho nabádania, príliš málo účelu.

Krása, pravda, láska, služba, múdrosť, spravodlivosť, sloboda, súcit. To sú morálne príkazy, ktoré už celé roky prebúdzali ľudské bytosti k mimoriadnym výkonom.

Veľmi ma teší, že téma manažérov v ST zaujala. Zhodli sme sa v názore, že takýto manažment vyžaduje zmenu názorov, vybudovanie dôvery, uvedomenie si hodnôt a vytvorenie kultúry, ktorá tieto cnosti podporuje.

Literatúra:
Gary Hamel & Bill Green, Budúcnosť manažmentu, Management Press, Praha, 2009

Budúcnosť procesného riadenia: Slovak Telekom, a.s. Bratislava

17.08. a 18.08. 2011 sme v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava ukončili rozsiahly vzdelávací program:  

R I A D E N I E  P R O C E S O V
modernou a vysoko aktuálnou témou
B u d ú c n o s ť   p r o c e s n é h o   r i a d e n i a

D1: 17.08.2011
Súčasná organizácia
3C: zákazník, konkurencia, zmena

Procesné riadenie
Vznik a vývoj procesného riadenia, princípy, metódy a nástroje procesného riadenia.

Zmeny v organizácii
Procesná - druhy zmien
Efektívna - produktivita organizácie - rastové stratégie
Výkonná - produktivita ľudí - potenciál

Moderný manažment
Zásady moderného manažmentu: štandardizácia, špecializácia, koordinácia cieľov, hierarchia, plánovanie a kontrola, odmeňovanie.

Efektívnosť
Moderný manažment nie je iba súbor užitočných nástrojov a techník. Je to paradigma - viac ako spôsob myslenia, je to svetový názor, hlboké presvedčenie o tom, ktoré typy problémov stojí za to riešiť. Bol vyvinutý na paradigme efektívnosti = riešení problémov neefektívnosti. Pomáha zásadným spôsobom zvyšovať výkonnosť podnikov.

Byrokracia
S rastom produktivity rastie aj byrokracia: štandardizované postupy, nalinkované popisy práce, hierarchické ciele, organizačná štruktúra. Byrokratický systém z technického hľadiska dosahuje najvyššiu efektívnosť a je najracionálnejším prostriedkom výkonu zvrchovanej moci nad ľudskými bytosťami. Je presný, stabilný, prísny, spoľahlivý a vyžaduje disciplínu. Sústreďuje sa na jeden problém: ako maximalizovať prevádzkovú efektívnosť a spoľahlivosť. Zaisťuje vysokú mieru vypočítateľnosti výsledkov. Taylor, Fayol, Weber - sú už 90 rokov mŕtvi.

Pravidelnosť
Vďaka pravidelnosti je práca manažérov ľahšia, lebo pomáha odstraňovať odchýlky a formulovať predpovede. Stále viac však platí, že žijeme v nepravidelnom svete, v ktorom nepravidelní ľudia používajú nepravidelné prostriedky, ktoré prinášajú nepravidelné zisky. V 21. storočí pravidelnosť neprináša prvoradú výkonnosť.

Obmedzenia
Náš pokrok je doposiaľ obmedzovaný našimi manažérskymi paradigmami - efektívnosť a byrokracia.

Predvídateľnosť
Ak je cieľom organizácie vytvoriť organizáciu, ktorá je vysoko prispôsobivá a ľudská, tieto zásady sú nedostatočné a často aj škodlivé.

Výzvy
Najzákladnejšia otázka pre každú firmu 21. storočia je: Meníme sa tak rýchlo, ako sa mení svet okolo nás? Cieľom je vybudovať organizácie, ktoré budú schopné nepretržitej zmeny bez zraňujúcich otrasov. Premeniť hlboké zmeny skôr v automatický proces - vybudovať organizácie, ktoré sú schopné nepretržitej sebaobnovy bez výskytu krízy. Zmena musí byť automatická, spontánna, nepretržitá - učenie a prispôsobivosť organizácie, zameraná na príležitosti.

Organizácia budúcnosti
Inovácie + rýchla reakcia na zmenu + rozvoj ľudského kapitálu + manažér osobnosť.

Literatúra:
Gary Hamel & Bill Green, Budúcnosť manažmentu, Management Press, Praha, 2009

7.8.11

Google tlačítko +1


Milí priatelia, 

konečne, po pol roku, sa mi podarilo vyriešiť funkciu tlačítka vašej priazne v mojich blogoch. Je mi ľúto FB, ale tvoje tlačítko Like nefungovalo podľa mojich predstáv. Tlačítko +1 od Googlu je nielen krásne, ale aj funkčné. Znamená to, že sa viaže ku každému príspevku na blogu a hlavne pri vyhľadávaní na webe je spojené s názvom príspevku. Google zase raz dokázal, že to myslí s transparentnosťou pri vyhľadávaní vážne a že nemení svoju stratégiu - zoraďuje príspevky nie podľa toho, kto koľko zaplatí, ale podľa toho, koľko iní klikajú na príspevky. Som nadšená. Nech sa vám dobre kliká.

Nové tlačítko na blogoch:
- Vzdelávanie
- Knihy
- Znalosti
- Procesy

Facebook:
- Mladý manažér
- Knihy
- Business Process Management

Ďakujem za vaše vyjadrenie spokojnosti a všetky komentáre na blogoch. 

Peknú nedeľu vám praje: MK