mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

16.12.08

Poďakovanie za spoluprácu v roku 2008

Vážení zákazníci, milí priatelia,

pomaly sa blíži koniec roka 2008. Vo firmách sa usilovne píšu záverečné správy, robia sa účtovné závierky a pripravujú sa vianočné večierky. Ja tieto "procesy" :-) nerobím, ale rada by som sa poďakovala v tomto predvianočnom čase za spoluprácu ľuďom, ktorí v roku 2008 pre mňa veľa znamenali, pretože sme spolu urobili kus užitočnej práce a bolo nám spolu dobre. Medzi týchto ľudí patria:
Ing. Rudolf Krajňák, manažér PAKKO, holding, Ukrajina


Ing. Igor Gazárek, predseda družstva KOVOTVAR, v.d. Kúty,
RNDr. Mária Karáčová, riaditeľka ekonomického úseku,
Ing. Peter Antálek, riaditeľ výrobného úseku,
Štefan Mračna, riaditeľ obchodného úseku


Ing. Václav Kalenda, Business Architect, BPS Business Process Services, s. r. o. Roztoky

Ing. Milena Košturiaková, IPA Slovakia, združenie, Žilina


Ing. Jana Machatová, NRK SOPK, Nitra
Mgr. Daniela Bestrová, BRRK SOPK, Bratislava
Mgr. Anna Cabajová, ŽRK SOPK, ŽilinaIng. Mária Dvořáčková, BBRK SOPK - v červenom saku, Banská BystricaĎakujem tiež všetkým ďalším spolupracovníkom na projektoch a zo seminárov za peknú spoluprácu v roku 2008. Ďakujem aj vám bloggerom (4104) + 1543 na web stránke, za vašu priazeň na blogu v roku 2008.

Prajem vám všetkým príjemné Vianoce a v Novom roku 2009 veľa zdravia, spokojnosti a radosti.

Marta Krajčíová

10.12.08

TPS: BRRK SOPK

09.12.2008 sme v predvianočnej atmosfére uskutočnili v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK seminár Toyota Production System. Účasť riaditeľov a konateľov firiem z celého Slovenska potvrdila, že o tému TPS je veľký záujem.
Program seminára bol tento:

- Koncepcia firmy Toyota
- 14 zásad TPS
- Uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére
- Implementácia TPS
- TPS a procesné riadenie

Účastníkom seminára sa najviac páčili témy: jednokusový procesný tok, kaizen a hansei - sebareflexia, sebakritičnosť, túžba zlepšovať sa a otázky manažmentu a vedenia vo firme Toyota.

Odpoveď na otázku, ako je možné, že firma Toyota dlhodobo dosahuje fenomenálny úspech, nie je jednoduchá. Je to určite preto, lebo robí veci jednoducho, tímovo, dlhodobo, vytrvalo, pokorne, zodpovedne, dôsledne, s rozumom a so zaujatím.

Včera som však prišla ešte na jeden dôvod a tým je súlad:

- tradície so súčasným svetom,
- toku s ťahom,
- kaizen a hansei,
- členov tímu,
- dodávateľov a partnerov,
- finančných aspektov podnikania s duchovnými aspektami,
- manažmentu pri vedení zamestnancov,
- manažmentu pri rozhodovaní ....

Prajem všetkým účastníkom seminára a aj vám ostatným, aby sa vám podarilo dosiahnuť v živote súlad a harmóniu.

Marta Krajčíová

3.12.08

Manažérske hry

Milí priatelia,

pomaly sa blíži koniec roka a vtedy zvykneme robiť rekapituláciu svojej ročnej práce. Takú malú rekapituláciu som urobila aj ja a zistila som, že sme sa v priebehu roka na seminároch pekne hrali.

- Vežu z lega sme stavali na seminároch: Management.
- Myšlienkové mapy sme tvorili na seminároch: Analýza a zlepšovanie procesov.
- Obrázky vašej firmy ste kreslili na seminároch: Koučovanie.
- Príbehy z prekrásnych kníh sme si čítali na seminároch: Toyota Production System.
- Dotazníky a cvičenia ste usilovne vypĺňali na seminároch: Manažérske kompetencie a Strategické riadenie.
- Komunikáciu ste si precvičovali na seminári: Pravidlá komunikácie.

Bola to práca, alebo zábava ? Číňania majú pre nepracovanie, alebo prácu bez úsilia, výraz "wu wei", ktorý hovorí, že najlepšie vyzerá práve to, čo ide samé. Želám vám, aby vám práca išla bez väčšieho úsilia a aby ste ju robili s radosťou.

Pre potešenie vám prikladám zoznam zaujímavých hier a štyri hry, pri ktorých si môžete preveriť vaše manažérske zručnosti.

- Silné a slabé stránky
- Rozbor riadiacich situácií
- Kreslenie
- Priatelia

Ak nedosiahnete maximálny počet bodov, nebuďte smutní. V roku 2009 môžete na sebe pracovať a zlepšovať sa :-) .

Chcem sa vám všetkým poďakovať za spoločnú prácu a pekné spoločné zážitky na seminároch. Budem sa tešiť, ak vám budem môcť byť aj naďalej užitočná :-) .

Veselého Mikuláša vám praje

Marta Krajčíová

Základné manažérske zručnosti

Vážení zákazníci, milí priatelia,

na základe skúseností a vašich požiadaviek, ktoré som sledovala na seminároch v priebehu celého roka, som pre vás pripravila 3 nové semináre pre podporu rozvoja vašich základných manažérskych zručností:

M6: Tímová práca
M7: Efektívne vedenie porád
M8: Úspešná prezentácia

Ponuku seminárov nájdete tu.

Teším sa na váš záujem a stretnutia s vami.

Marta Krajčíová