mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

27.8.09

Manažér 21. storočia

V spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Bratislave a Žiline pripravujeme od septembra 2009 cyklus odborných seminárov v oblasti riadenia organizácie a osobného rozvoja manažérov.

Cieľom seminárov je sprostredkovať vám najnovšie poznatky v uvedených oblastiach manažmentu a zamerať vašu pozornosť na budúcnosť vašej firmy a spôsob riadenia organizácie v 21.storočí.

Bratislavská regionálna komora SOPK:

- Základné manažérske zručnosti: 17.09.2009
- Strategické riadenie: 08.10.2009
- Inovačný manažment: 29.10.2009 - NOVINKA !!!
- Riadenie zmien: 13.11.2009 - NOVINKA !!!
- Výkonnosť zamestnancov: 26.11.2009
- Toyota Production System: 10.12.2009

Viac informácií vám poskytne organizačný garant:

Mgr. Daniela Bestrová
vedúca ekonomicko-právneho oddelenia
e-mail: daniela.bestrova@sopk.sk
tel: 02/48291297

Žilinská regionálna komora SOPK:

- Strategické riadenie: 29.09.2009
- Inovačný manažment: 14.10. - 15.10.2009 - NOVINKA !!!
- Time management: 21.10. - 22.10.2009 - NOVINKA !!!

Viac informácií vám poskytne organizačný garant:

Katarína Gacíková
manažérka pre vzdelávanie a marketing
e-mail: sekcieza@za.scci.sk
tel: 041/7235103

Účastníci obdržia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou pre semináre akreditované Ministerstvom školstva SR.

Teším sa na stretnutia s vami.

MK

25.8.09

Riadenie procesov v podmienkach TMSK: T-Mobile Slovensko, a.s.

25.08.2009 sme v spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. ukončili sériu letných vzdelávacích aktivít s názvom Riadenie procesov v podmienkach TMSK záverečným procesným workshopom.


Vzdelávanie bolo zamerané na komplexné znalosti v oblasti BPM:

- Procesné riadenie
- Analýza procesov
- Výkonnosť procesov
- Optimalizácia procesov
- Simulácia procesov
- Procesný workshop

Medzi najviac ocenené semináre patrili: Procesné riadenie, Optimalizácia procesov, Simulácia procesov a Procesný workshop, na ktorom účastníci seminára prezentovali, ako uplatnili vedomosti získané na seminároch na vybranom procese TMSK.

Potešila ma pozitívna spätná väzba: 1,34 (najlepšia hodnota 1, najhoršia hodnota 3), tímová práca účastníkov seminárov a úprimný záujem o osobný rozvoj a zlepšovanie procesov v TMSK.

Účastníci seminárov obdržali Osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou na semináre akreditované MŠ SR.

Gratulujem všetkým účastníkom k úspešnému ukončeniu seminárov záverečnou skúškou.

Ďakujem za príjemné procesné leto v TMSK :-) a prajem účastníkom seminárov veľa nadšenia pre procesy a BPM :-).

Pekný pozdrav do TMSK posiela

Marta Krajčíová

21.8.09

William L. Simon & Jeffrey S. Young: iKona

Posolstvo: Nestrácať čas žitím života niekoho iného, nenechať sa brzdiť tým, čo si myslia ostatní.

Nie každý dostal do vienka dobrých rodičov, vzdelanie a vysoké morálne vlastnosti. Steve Jobs - adoptované dieťa, otec, manžel, človek, ktorý prežil rakovinu, perfekcionalista, extrémny egocentrik, filmový, hudobný a počítačový magnát ich nedostal.

iKona je o jeho pádoch a vzostupoch, o prekonávaní prekážok, možností a tiež seba samého.

Hybnou silou Steva boli jeho emócie, obrovský zápal v boji s konkurenciou a priateľmi, láska k počítačom a svojej firme - Apple. Išiel si svojou cestou hlava-nehlava, až ho z firmy Apple vyhodili.

Ako založil ďalšie firmy - NeXT a Pixar (pozri Partly Cloudy), aký bol vývoj počítačov Apple a Macintosh, prečo vznikol softvér RenderMan a ako sa Steve vrátil do Apple a ovládol filmový a hudobný priemysel produktom iPod, o tom všetkom je kniha iKona.

Na jeho osobnej premene sa výrazne podieľala jeho manželka.

V jeho profesionálnom živote zohrali významnú úlohu tieto vlastnosti: schopnosť upútať davy, vizionárstvo, poznanie správnej príležitosti na trhu, záujem o detail a dokonalosť.

Kľúčom k jeho úspechu boli: zákazníci, inovácie produktov a malé pracovné tímy, ktoré pracovali s vysokým pracovným nasadením.

Dnes, vo svojich 50 rokoch, ho čaká ešte jedna bitka: chce prekonať Billa Gatesa.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Pekný víkend vám praje

MK

20.8.09

David A. Vise a Mark Malseed: Google Story

Nepáchajme zlo!

Robíme veci, ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelaniu ľudí, k tomu, aby ľudia boli inteligentnejší - veci, ktoré zdokonaľujú myšlienkové schopnosti sveta. Mayerová

Kniha je o dvoch sympatických chlapcoch z Googlu, ktorí chcú zmeniť svet. Sergey Brin a Larry Page - zakladatelia Googlu.

Hodnoty: vysoké požiadavky na vzdelanie, inteligencia, pracovitosť, priateľstvo, sloboda akademického sveta, záujem pomáhať ľuďom na celom svete vo vyhľadávaní na webe a to zadarmo.

Google je súčasťou folklóru Silikon Valley. Sergey Brin a Larry Page vytvorili algoritmus, ktorý priniesol kvantový skok vo vyhľadávaní na webe.

Google našiel kúzelný elixír, ako premeniť klikanie na peniaze - reklamu vzťahujúcu sa k výsledkom hľadania. Google demokratizuje znalosti. Google vniesol revolúciu do svetového odvetvia a zásadne ju zmenil.

Model riadenia:

Nízka úroveň hierarchie, hustá sieť laterálnej komunikácie, na základe ktorej ľudia prispievajú mimoriadne podnetnými myšlienkami a dostávajú nezvyklé odmeny, tímový prístup k vývoju nových produktov a firemné krédo, ktoré vyzýva, aby na prvom mieste bol zákazník.

Brin s Pagom chápu, že tým, na čom v nespojite sa vyvíjajúcom svete záleží najviac, nie je konkurenčná výhoda firmy v nejakom konkrétnom čase, ale evolučná výhoda v priebehu času.

Brin a Page vymysleli najlepší algoritmus na vyhľadávanie, ktorý zdokonalili do maximálnej efektívnosti.

Model riadenia firmy je, podobne ako elitná technická univerzita, založený na malých pracovných jednotkách, veľkom experimentovaní, na poskytovaní živej spätnej väzby medzi kolegami. Takáto intelektuálna klíma firmy odráža akademické hodnoty, lebo poskytuje priestor na diskusie a odmeňuje zásluhy.

Postavenie a hierarchia nemá v Googli žiadny význam. Google je organizovaný ako internet, je vysoko demokratický, tesne prepojený a plochý.

Do firmy prijímajú iba tých najlepších z najlepších. Google zamestnáva najšikovnejších ľudí tejto planéty, ktorí riešia najzaujímavejšie problémy sveta. Starostlivosť o zamestnancov v Googli je na veľmi vysokej úrovni.

Prikazovanie a kontrola sú nepoužiteľné, keď zamestnanci sú najšikovnejší ľudia tejto planéty. Kontrola je v Googli - podobne ako na internete, alebo v akademickom živote, v rukách rovnoprávnych kolegov, nie je to vzťah manažéra a jeho prisluhovačov.

Systém odmeňovania rozlišuje medzi tými, ktorí prinášajú veľkú hodnotu a tými, ktorí ju neprinášajú.

Vývoj a inovácie produktov môžete sledovať na webe, kde sa nám každý deň zobrazuje jednoduché a príjemné logo - vstup do sveta vyhľadávania na webe. Inovácie v Googli humanizujú prácu, preto majú veľkú nádej na úspech.

Google je vysoko prispôsobivý, nevymedzuje podnikateľskú oblasť. Google je webová služba, kde zajtrajšia ziskovosť závisí od dnešnej schopnosti vývoja.

Google je internetovou spoločnosťou druhej generácie, zarába peniaze. Po 10 rokoch podnikania je celková hodnota akcií Googlu väčšia ako GM, Disney a Yahoo spolu. Vysokou mierou sa o to pričinili investori zo Silikon Valley. Iste viete, že Google zarába peniaze zo sponzorovaných odkazov na webe.

Google sa zameriava nielen na vyhľadávanie na internete, ale zaoberá sa aj molekulárnou biológiou a genetikou. Google pracuje na digitalizácii svetových knižníc, čo bude mať v budúcnosti dopad na vzdelávanie a sociálnu sféru na celom svete.

Úžasné. Takto si predstavujem úspešnú firmu.

Kniha Google story hovorí prekrásnym spôsobom o tom, ako Brin a Page premenili svoje hodnoty v realitu a podľa nich aj v súčasnosti konajú. Brin a Page sú vizionári, sú skvelým príkladom manažérov v pracovnej aj osobnej rovine.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Držím chlapcom z Googlu palce. Ďakujem im za pekné produkty, ktoré používame a želám im veľa dobrých nápadov na webe.

Google.

MK