mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

29.7.17

SMK ISO 9001:2015: Workshopy

WORKSHOPY
Ak ľudia nemajú čo povedať, v takom prípade asi nemajú čo na stretnutí hľadať.
Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

23.7.17

SMK ISO 9001:2015: Audity

AUDITY
Dnes naše organizácie stoja pred novými výzvami: pred zrýchľujúcim sa tempom zmien, hyperkonkurenciou, komodizáciou znalostí, neustále narastajúcimi požiadavkami na sociálnu zodpovednosť. Pre zvládnutie týchto nových nárokov je potreba viac než len schopnosť riadiť. Potrebujeme organizácie, ktoré sú plné zápalu a kreativity a zároveň poddajné. Takéto organizácie sa s byrokraciou vôbec nezlučujú. Gary Hamel

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

18.7.17

SMK ISO 9001:2015: Vzdelávanie

VZDELÁVANIE 
Úlohou manažérov v 20. storočí bolo, aby zaistili dodržiavanie predpisov, minimalizáciu odchýlok, plnenie kvót, potrestanie flákačov. Zamestnanci vyrábajú produkty a služby, manažéri vyrábajú riadenie, tak je to aj dnes. Výhody prístupu: presnosť, stabilita, disciplína, spoľahlivosť. Sú to pozitíva, ale vo väčšine odvetví sú dnes samozrejmosťou. Sú potrebné pre konkurencieschopnosť, ale pre získanie zásadnejšej výhody nestačia. Gary Hamel


VZDELÁVANIE

Vzdelávanie: plná verzia online slidov-zadarmo

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

15.7.17

SMK ISO 9001:2015: 4.4 Procesný prístup

Vážení zákazníci, 

v roku 2015 bola revidovaná norma ISO 9001: 2008. Ak ste certifikovaní podľa tejto normy, iste viete, že po septembri 2018 už certifikát podľa normy ISO 9001:2008 nie je v platnosti. Naša spoločnosť Vám ponúka vzdelávanie, ktoré súvisí s certifikáciou alebo recertifikáciou Vašej firmy podľa novej normy ISO 9001: 2015. Norma ISO 9001: 2015 uvádza tieto požiadavky na riadenie procesov:

4.4.1 Organizácia musí určiť potrebné procesy pre systém manažérstva kvality, ich aplikáciu v organizácii a musí:

a) určiť požadované vstupy a očakávané výstupy z týchto procesov;
b) určiť postupnosť a vzájomné prepojenie týchto procesov;
c) určiť a aplikovať kritériá, metódy (vrátane monitorovania, merania a indikátorov týkajúcich sa výkonnosti) potrebné na zabezpečenie efektívnej prevádzky a riadenie týchto procesov;
d) určiť zdroje potrebné pre tieto procesy a zabezpečiť ich dostupnosť;
e) prideliť zodpovednosť a právomoci pre tieto procesy;
f) zvládať riziká a príležitosti určené podľa požiadaviek čl. 6.1;
g) hodnotiť tieto procesy a implementovať akékoľvek potrebné zmeny na zabezpečenie dosiahnutia zamýšľaných výsledkov; 
h) zlepšovať procesy a systém manažérstva kvality. 

Naša ponuka je zameraná na komplexné vzdelávanie v oblasti procesného riadenia, ktoré pokrýva všetky uvedené požiadavky.


Cyklus vzdelávania absolvovali významné firmy na Slovensku: SPP, T-Mobile Slovensko, ŽSR, STEFE SK, Chemosvit, Neografia a mnohé ďalšie. Vzdelávanie je bohaté na príklady z praxe a workshopy, na ktorých budeme riešiť konkrétne úlohy z Vašej firmy. 

Vzdelávať Vás bude lektorka s 25 ročnými skúsenosťami v oblasti procesného riadenia, ktorá bola 4 krát certifikovaná v ČSJ Praha na manažéra kvality QM a 3 krát získala medzinárodný certifikát manažéra kvality EOQ. 

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte: 

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

14.7.17

Susan Cainová: Ticho

SUSAN CAINOVÁ
Je spisovateľka, ktorej práce o introverzii vychádzajú v New York Times a na PsychologyToday.com. Vyučuje negociačné znalosti vo veľkých podnikoch, právnických firmách i na univerzitách. Sedem rokov sa zaoberala podnikovým právom. Je držiteľkou čestných titulov z Princetonu a z Harvard Law School. Žije v Hudston River Valley so svojim manželom a dvomi synmi. 

http://www.martinus.sk/?uItem=140917 
napísala prekrásnu knihu 

TICHO 

Sila introvertov vo svete, ktorý nikdy neprestáva rozprávať.

Knihu som čítala na dovolenke na Mallorke v prekrásnom prostredí rezortu IBEROSTAR Albufera Playa.

Prekrásne prostredie, prekrásna kniha, prekrásny zážitok.

Tejto knihe som dala v mojom hodnotení kníh najvyššie hodnotenie: „najkrajšia“. Susan Cainová si to naozaj zaslúži za perfektne odvedenú prácu spisovateľky. Na knihe pracovala 5 rokov, kniha má 298 citácií, dobre sa číta-logicky usporiadané myšlienky, obsahuje množstvo príkladov a príbehov zo života, má vysokú vedeckú úroveň. Toto sa Susan naozaj podarilo. Knihu si určite prečítajte.


Pekné dovolenkové dni vám praje

Marta Krajčíová

SMK ISO 9001:2015: Dokumentované znalosti

DOKUMENTOVANÉ ZNALOSTI
Ideológia vedenia a riadenia, na ktorej stoja súčasné veľké ľudské organizácie, je pre ich úspech tak obmedzujúca, ako bola ideológia feudalizmu pre ekonomický úspech v 16. a 17. storočí. Gary Hamel.
DOKUMENTOVANÉ ZNALOSTI

Dokumentované znalosti: online

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

4.7.17

SMK ISO 9001:2015: 10 Zlepšovanie

10 ZLEPŠOVANIE 
Nemusíte byť blázni, aby ste snili o organizácii, kde manažment nie je výsadnou hŕstky vyvolených, ale zodpovednosťou všetkých. Gary Hamel

10 ZLEPŠOVANIE

10 Zlepšovanie: dokumenty online
10 Zlepšovanie: workshopy online

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331