mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.7.15

Detailný procesný audit: Workshop

DETAILNÝ PROCESNÝ AUDIT 


Detailný procesný audit
- Analýza 5 otázok
- Analýza úzkych miest
- Analýza činností pridávajúcich a nepridávajúcich hodnotu
- Analýza plytvania
- Analýza efektivity činností a celého procesu
- Časová analýza procesov
- Analýza kvality
- Analýza informačných potrieb

Príklady
- Detailný procesný audit

Workshop
- Detailný procesný audit

Detailný procesný audit: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

28.7.15

Lean procesný audit: Workshop

LEAN PROCESNÝ AUDIT   
Cesta k zavedeniu procesnej organizácie práce začína sebadiagnostikou organizácie. Čo sa snažíte dosiahnuť a prečo?
Michael Hammer

Audit
- Audit
- Základné pojmy
- Požiadavky auditu
- Ciele auditu
- Typ auditu
- Postup auditu

Procesný audit
- Procesný audit
- Cieľ procesného auditu
- Postupy BPM
- Druhy procesného auditu
- Realizácia procesného auditu
- Prínosy procesného auditu

Lean procesný audit
- Procesný audit Michaela Hammera
- Procesný audit BPM
- Procesná mapa-kategórie procesov
- Procesná mapa-strategická mapa
- Procesná mapa-kritické faktory úspechu
- Procesná mapa-organizačné jednotky
- Procesná mapa-funkčné miesta
- Procesná mapa-aplikácie
- Potenciál procesov

Príklady
- Lean procesný audit

Workshop
- Lean procesný audit

Lean procesný audit: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

26.7.15

Výkonnosť procesov: Projekt

VÝKONNOSŤ PROCESOV
Človek by si myslel, že sledovanie výkonnosti je pre riadenie podniku tak zásadné, že už dávno musel vzniknúť nejaký účinný a funkčný systém. Nie je tomu tak. Merítka výkonnosti firiem sú príšerné a podniky ich nedokážu zmeniť. Michael HammerVýkonnosť procesov
- Index výkonnosti procesu
- Zdravý rozum

Výkonnosť procesov: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

23.7.15

Zdravý rozum: Workshop

ZDRAVÝ ROZUM 


Meranie výkonnosti procesov
- Ciele merania
- Základné pojmy
- Ciele
- Proces
- Výkonnosť procesov
- Kvalita
- Produktivita
- Výkonnosť procesov
- Meranie výkonnosti procesov
- 8.2.3 Monitorovanie a meranie procesov
- Systémové merania podľa koncepcie ISO
- Prečo uskutočňovať merania

Postupy merania výkonnosti procesov
- Postupy BPM
- Postup merania výkonnosti procesov-1
- Postup merania výkonnosti procesov-2
- Postup definovania ukazovateľov výkonnosti
- Zdravý rozum

Príklady
- Metodika
- Systém

Workshop
- Zdravý rozum

Zdravý rozum: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

21.7.15

Index výkonnosti procesu: Workshop

INDEX VÝKONNOSTI PROCESU

  
Meranie výkonnosti procesov
- Ciele merania
- Základné pojmy
- Ciele
- Proces
- Výkonnosť procesov
- Kvalita
- Produktivita
- Výkonnosť procesov
- Meranie výkonnosti procesov
- 8.2.3 Monitorovanie a meranie procesov
- Systémové merania podľa koncepcie ISO
- Prečo uskutočňovať merania

Postupy merania výkonnosti procesov
- Postupy BPM
- Postup merania výkonnosti procesov-1
- Postup merania výkonnosti procesov-2
- Postup definovania ukazovateľov výkonnosti
- Index výkonnosti procesu

Príklady
- Smernica
- Metodika
- Systém

Workshop
- Index výkonnosti procesu

Index výkonnosti procesu: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

19.7.15

Návrh procesov: Projekt

NÁVRH PROCESOV 
Pomocou správne navrhnutých procesov môže vaša organizácia dosahovať lepšiu výkonnosť. Michael Hammer


Návrh procesov
- Procesná architektúra
- Procesná mapa
- Pridaná hodnota
- Procesy
- Činnosti
- Dokumentácia riadenia

Návrh procesov: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

16.7.15

Dokumentácia riadenia: Workshop

DOKUMENTÁCIA RIADENIA


Dokumentácia riadenia
- Podniková architektúra
- Procesná architektúra
- Štruktúra dokumentácie riadenia
- Postup tvorby dokumentácie riadenia
  - Modelovanie procesov
  - Popis procesov
  - Dokumentovanie procesov
  - Vizualizácia procesov
  - Nutné podmienky pre tvorbu dokumentácie
- Systém manažérstva kvality
  - Požiadavky na dokumentáciu SMK
  - Riadenie dokumentov
  - Riadenie záznamov
  - Povinné dokumenty SMK

Príklady
- Popisy
- Smernice
- Procesné listy
- HTML

Dokumentácia riadenia: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

14.7.15

Činnosti: Workshop

ČINNOSTI


 Procesy
- Proces
- Organizačne neprerušovaný tok procesu
- 6M
- SIPOC
- Základné otázky návrhu procesov

Príklady
- Procesné rozhrania
- Vstupy-výstupy

Workshop
- Podprocesy
- Činnosti

Činnosti: produktový list  

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

12.7.15

Procesy: Workshop

PROCESY 
Procesy
- Proces
- Organizačne neprerušovaný tok procesu
- 6M
- SIPOC
- Základné otázky návrhu procesov

Príklady
- Zodpovednosti
- Dokumenty
- Záznamy
- Legislatíva
- Aplikácie

Workshop
- Procesy

Procesy: produktový list  

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

10.7.15

Pridaná hodnota: Workshop

PRIDANÁ HODNOTA


 Pridaná hodnota
- Podniková architektúra
- Hodnotový reťazec
- Proces
- Pridaná hodnota
- Externé prostredie
- Interné prostredie

Príklady
- Externí zákazníci
- Externé produkty
- Interné produkty

Workshop
- Pridaná hodnota-skupiny procesov
- Pridaná hodnota-procesy

Pridaná hodnota: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

7.7.15

Procesná mapa: Workshop

PROCESNÁ MAPA
  
Procesná mapa
- Čo to je?
- Kde sa to využíva?
- Kedy sa to využíva?
- Ako sa to využíva?
- Typické prínosy
- Obmedzenia a riziká

Príklady
- Procesná mapa

Workshop
- Procesná mapa
- Scenáre

Procesná mapa: produktový list

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

5.7.15

Procesná architektúra: Workshop

PROCESNÁ ARCHITEKTÚRA 

Procesná architektúra
- Podniková architektúra
- Trojúrovňová procesná architektúra
- Štvorúrovňová procesná architektúra
- Kategórie procesov
- Názov procesu
- Hierarchia procesov
- Skupiny procesov
- Procesy
- Podprocesy
- Činnosti 

Príklady
- Hierarchia procesov

Procesná architektúra: produktový list

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Financie: Workshop

FINANCIE 
Podnikanie je opakovateľný proces, ktorý zarába peniaze. Všetko ostatné je len koníček. Paul FreetFinancie
- Finančné riadenie
- Finančná analýza

Financie: produktový list

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331