mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

24.7.09

Internetový prieskum záujmu o semináre

Vážení manažéri a podnikatelia,

ďakujem Vám za Váš doterajší záujem a účasť na seminároch. Vaše požiadavky na semináre boli pre mňa vždy silným podnetom pre vývoj nového seminára, alebo skvalitnenie existujúceho seminára. Vážim si Váš názor, lebo posúva kvalitu seminárov. Boli ste to tiež Vy, pre ktorých som sa rozhodla semináre akreditovať.

Je čas prázdnin, dovoleniek a oddychu. Je to čas, kedy sa môžeme viac zamyslieť nad tým, čo sme urobili a čo by sme chceli v najbližšej budúcnosti urobiť, dosiahnuť.

Ponúkam Vám preto možnosť vyjadriť svoje očakávania, priania a názory na Váš osobný rozvoj, ktorý rozhodne v budúcnosti o Vašom úspechu, prosperite Vašej firmy a spokojnosti Vašich zamestnancov a zákazníkov.

Odpovedzte prosím na niekoľko otázok, ktoré sú uvedené v dotazníku Prieskum záujmu o semináre.

Vážim si Váš názor a čas, preto som dotazník navrhla v internetovej forme pod Google docs. Stačí dotazník iba vyplniť a kliknúť na Odoslať. Údaje sa nahrajú u mňa v súbore. Nemusíte nič tlačiť, posielať poštou, ani faxovať a to všetko zadarmo. Vyskúšajte to a uvidíte, aký jednoduchý a úžasný je Google docs.

Ďakujem Vám pekne za vyplnenie dotazníka.

Pekné leto Vám praje

Marta Krajčíová

23.7.09

Akreditácia seminárov Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Vážení zákazníci,

s veľkým potešením a radosťou :-) vám oznamujem, že po troch rokoch vývoja seminárov, som získala Akreditáciu MŠ SR pre 2 vzdelávacie projekty a ich moduly:

Riadenie procesov - 56 hodín

- Modul: Procesné riadenie - 8 hodín
- Modul: Výkonnosť organizácie - 8 hodín
- Modul: Analýza a zlepšovanie procesov - 8 hodín
- Modul: Strategické riadenie - 8 hodín
- Modul: Toyota Production System - 8 hodín
- Modul: Systém manažérstva kvality - 8 hodín
- Modul: Projektové riadenie - 8 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti riadenia procesov. Postupnosť modulov je daná metodikou životného cyklu procesov - BPM - Business Process Management a postupom implementácie znalostí v praxi.

Efektívny manažér - 80 hodín

- Modul: Riadenie zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Manažérske kompetencie - 8 hodín
- Modul: Vedenie efektívnych porád - 8 hodín
- Modul: Úspešná prezentácia - 8 hodín
- Modul: Asertívna komunikácia - 8 hodín
- Modul: Vyjednávanie - 8 hodín
- Modul: Vedenie zamestnancov a tímová práca - 8 hodín
- Modul: Hodnotenie výkonnosti zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Riadenie znalostí - 8 hodín
- Modul: Koučovanie - 8 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja, riadenia a vedenia zamestnancov. Absolvovaním prvých 5 modulov získa manažér základné manažérske a sociálne zručnosti. Absolvovaním ďalších 5 modulov získa manažér vyspelé manažérske a sociálne zručnosti.

Potvrdenie o akreditácii si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve vzdelávacej aktivity.
Popis modulu si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve modulu.

Ponuku akreditovaných seminárov nájdete tu.
V prípade vášho záujmu o ďalšie informácie: podrobný program jednotlivých modulov, termíny a ceny ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Prajem vám pekné prázdniny a dovolenky a teším sa na stretnutia s vami na akreditovaných seminároch s osvedčením MŠ SR :-) .

Marta Krajčíová

18.7.09

Riadenie procesov v podmienkach TMSK: T-Mobile Slovensko, a.s.

16.07.2009 sme v spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. začali sériu letných vzdelávacích aktivít s názvom Riadenie procesov v podmienkach TMSK. Semináre sú zamerané na teóriu, workshopy, diskusie, prípadové štúdie a príklady z praxe.

Program stretnutí bol nasledovný:

D1: 16.07.2009

- Základné princípy riadenia procesov
- Procesná mapa
- Návrh procesov
- Procesné audity
- Kvantitatívna analýza procesov

D2: 17.07.2009

- Kvalitatívna analýza procesov
- Koncepcie kvality (ISO, TQM, EFQM)
- Metódy zvyšovania prevádzkovej výkonnosti (TOC, Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma)
- Metódy merania výkonnosti organizácie a procesov (BSC, IVP, MbO)
- Riadenie výkonnosti

D3: 22.07.2009

- Výkonnosť organizácie
- Výkonnosť procesov
- Definovanie cieľov a ukazovateľov výkonnosti procesov
- Meranie a vyhodnotenie výkonnosti procesov
- Prínosy merania výkonnosti procesov

D4: 05.08.2009

- Optimalizácia procesov
- Nástroje kreativity a generovania nápadov
- Postup zlepšovania procesov
- Prínosy optimalizácie procesov
- Systém zlepšovania

D5: 07.08.2009

- Úvod do simulácie procesov
- Dynamická simulácia procesov
- Priebeh simulácie procesov
- Výsledky simulácie procesov
- Optimalizácia procesov metódou simulácie

Teší ma záujem sympatických mladých ľudí v spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. o procesné riadenie a prajem im, aby znalosti, získané na seminároch, boli pre nich užitočné a prínosné.

MK

12.7.09

Romana Lešingrová: Baťova soustava řízení

Robme hoci tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete. Tomáš Baťa

Už dlhšie som si chcela prečítať niečo o Baťovi. Všetky knihy na túto tému však boli beznádejne vypredané. Tretie vydanie Baťovej sústavy riadenia od Romany Lešingrovej vyšlo iba v náklade 1 000 výtlačkov a hneď bolo vypredané. V bratislavskom Artforume mi ju však objednali a mala som šťastie. Už viem trošku viac o významnom podnikateľovi celosvetového formátu - o pánovi Baťovi.

Nebudem vám hovoriť o obsahu knihy, ale poviem vám, čo ma na knihe najviac zaujalo:

- Osobnosť pána Baťu - skromnosť, vytrvalosť a úžasná odhodlanosť predávať topánky na celom svete.
- Spolupráca s ľuďmi, ktorí na začiatku 20. storočia ovládali 3-4 cudzie jazyky.
- Starostlivosť o zamestnancov - bývanie, životná úroveň, najvyššie mzdy. Pri svojej práci nemal na mysli vybudovanie závodu, ale ľudí.
- Odmeňovanie zamestnancov, ale aj potrestanie zamestnancov za neplnenie povinností.
- Disciplína vo firme.
- Systematické vzdelávanie a výchova zamestnancov k trvalým hodnotám - Baťova škola práce.
- Vedenie firmy v čase hospodárskej krízy a vojny.
- Postupné vybudovanie firmy svetového mena.

Aké posolstvo nám zanechal pán Baťa?

Moje dielo nemôže zaniknúť a nezanikne. Tieto budovy - možno, budovy, komíny, stroje. Ale môj systém zostane k úžitku všetkým, ktorí prídu po nás. Tomáš Baťa

Nad myšlienkami v knihe som dlho uvažovala a uvažujem. Sama seba som sa spýtala, či by som chcela pracovať v Baťovej firme a moja odpoveď bola "Nie". Aby ste mi dobre rozumeli. Nesmierne obdivujem pána Baťu a vážim si ho, ako človeka, aj ako manažéra. Nechcela by som však pracovať v jeho firme z týchto dôvodov:

Pán Baťa budoval byrokratickú firmu, založenú na disciplíne, poslušnosti a usilovnosti a zdá sa, že ju riadil tvrdou rukou - direktívne.

Byrokratický systém z technického hľadiska dosahuje najvyššiu efektívnosť a je najracionálnejším prostriedkom výkonu zvrchovanej moci nad ľudskými bytosťami. Je presný, stabilný, prísny, spoľahlivý a vyžaduje disciplínu. Zaisťuje vysokú mieru vypočítateľnosti výsledkov. Hamel.

V 21. storočí však žijeme v "nepravidelnom" svete, v ktorom "nepravidelní" ľudia používajú "nepravidelné" prostriedky, ktoré prinášajú "nepravidelné" zisky. "Pravidelnosť" neprináša prvoradú výkonnosť. Hamel.

Poslušnosť, usilovnosť a odborné znalosti je dnes možné kúpiť za babku. Sú to globálne komodity. Pokiaľ chceme obsadiť hospodárske výšiny v tvorivej ekonomike, potrebujeme zamestnancov, ktorí sú nielen poslušní, usilovní a bystrí, ale musia byť plní chuti, trochu blázni a vytrvalí. Hamel.

Prečo by som však osobne nechcela pracovať vo firme Baťa? Lebo už by som nechcela byť zamestnaná. Byť samostatnou pre mňa znamená veľmi veľa. Nevymenila by som svoje hodnoty, slobodu, zodpovednosť za seba, spoliehanie sa na seba, za žiadnu mzdu. Hoci mám vlastnosti, ktoré pán Baťa vyžadoval od zamestnancov, nevedela by som pracovať pod tvrdou rukou manažéra, lebo by mi to neumožňovalo lietať, vymýšľať nové veci, robiť čo ma baví a sledovať, ako to, čo robím, je užitočné pre iných.

Pán Koch v svoje známej knihe Pravidlo 80/20 charakterizuje 3 skupiny ľudí:

- radšej sú zamestnaní
- radšej sú samostatní živnostníci bez zamestnancov
- radšej zamestnávajú alebo organizujú iných

Ja patrím k tej druhej skupine.

Chcela som vám však písať o tretej skupine ľudí - o podnikateľoch, ktorí sú pre mňa vzorom. Nesmierne ma teší, že sú - pred 20 rokmi ešte na Slovensku neboli. Pre podnikateľov je pán Baťa a jeho systém riadenia určite vysoko inšpiratívny. Nezabúdajte však pritom aj na myšlienky pána Hamela z knihy Budúcnosť managementu, ktoré som uviedla vyššie. Je to v záujme vás - vašej spokojnosti, vašich zamestnancov - ich spokojnosti a vašich firiem - vašej prosperity.

Pekne vás všetkých pozdravuje

MK

6.7.09

Budúcnosť managementu - zhrnutie

Vážení zákazníci, milí priatelia,

dovoľte mi ukončiť seriál "Ako riadiť firmu v 21. storočí" záverečným zhrnutím najdôležitejších myšlienok pána Hamela:

Nástroje a metódy moderného managementu boli určené k tomu, aby sa riešili problémy kontroly a efektívnosti vo veľkých organizáciách. Management však slúži trošku obecnejšiemu cieľu: násobeniu ľudských schopností. Firmy dosahujú výkonnostnú výhodu vtedy, keď prídu na lepšie spôsoby umocňovania a zoskupovania úsilia - keď posúvajú hranice individuálneho a kolektívneho výkonu. Toto je cieľ inovácie managementu.

Pripájam niektoré moje poznámky, prípadne odpovede na otázky:

- Inovácie manažmentu sa týkajú zmeny existujúcich manažérskych procesov a zavedenia nových manažérskych procesov - čo manažéri robia a ako sa správajú.
- Robíme to preto, lebo sa nám to vyplatí - vyššia dlhodobá výkonnosť firmy.
- Ako dosiahneme, aby boli ľudia tvoriví? Je to otázka nielen rozvoja ľudí, ale aj spôsobu riadenia - zásady, kultúra.
- Všetci ľudia sú tvoriví, pokiaľ im v tom nebránime, ale podporujeme systémom riadenia.
- Pre zmenu myslenia ľudí musí byť dôvod - hodnoty, záujem, pozitívne naladenie. Pozitívne naladení ľudia sa menia radi, zmenu nepokladajú za niečo neprekonateľné a ťažké.
- Správna zmena nie je skokovitá, ale plynulá. Zmena nevyžaduje krízu - reaktívne správanie. Uprednostňujeme proaktívne konanie - prechádzanie krízam.
- Pri inováciách sa nesústreďujeme prioritne na potlačenie konkurencie. Inovácia, spokojný zákazník a zničená konkurencia sú výstupom procesu. Na vstupe do procesu je: náš záujem, hodnoty, myšlienka: zmeniť svet, spolupráca múdrych ľudí, zdravá planéta, láska ...
- Inovácie manažmentu môžu fungovať iba v spoločnosti a firme, kde je vysoko rozvinutá sloboda, demokracia a trh.
- Prevádzková efektívnosť a strategická efektívnosť nie je to isté.
- Organizácia bez manažérov, bez titulov a moci, založená na hodnote rovnocenného prispenia.
- Management 2.0 má rovnaké vlastnosti ako web 2.0 - úžasné.
- Financovanie zabezpečíme z vlastných zdrojov - trh.
- Inovácie manažmentu sú o umocňovaní a zoskupovaní úsilia - jednotlivcov a skupín, čím sa dosahuje dlhodobý rast výkonnosti organizácie.

Sú naše firmy pripravené a schopné rozvinúť inovácie manažmentu? Rada by som sa dozvedela, čo si o tom myslíte :-). Ďakujem za vaše názory.

Prajem vám pekné leto, prázdniny, dovolenky a teším sa na ďalšie stretnutia na blogu.

MK