mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.11.15

Vedenie: Workshop

VEDENIE 
Viesť znamená slúžiť, nič viac a nič menej.
 
Vedenie
- Vedenie
- Vedúci tímu
- Vedenie seba
- Vedenie organizácie 

Workshop
- Typ osobnosti
- Pracovný štýl
- Profil štýlu
- Rozbor riadiacich situácií
- Silné a slabé stránky vedúceho tímu

Vedenie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

23.11.15

Riadenie: Workshop

RIADENIE
Efektívnosť znamená robiť správne veci. Účinnosť predstavuje čo najhospodárnejšie využívanie zdrojov.
 


Riadenie
- Manažment
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie

Workshop
- Typ osobnosti
- Rozbor riadiacich situácií
- Delegovanie úloh
- Delegovanie
- Odovzdávanie informácií
- Charakteristika kvalitnej informácie
- Kontrola kvality
- Stavba veže

Riadenie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

18.11.15

Predaj: Projekt

PREDAJ 
Uzatvorený obchod je dobrý iba vtedy, ak je dobrý pre obidve strany. Ivan Bureš 


Predaj

Predaj: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

15.11.15

Vyjednávanie: Workshop

VYJEDNÁVANIE 
Dobré vyjednávanie poznáte podľa toho, že sa tam nevyjednáva, ale rozhoduje. 
Vyjednávanie
- Vyjednávanie
- Vyjednávač
- Verbálna a neverbálna komunikácia
- Počúvanie a porozumenie
- Otázky
- Námietky
- Zlaté pravidlá vyjednávania

Vyjednávanie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

13.11.15

Predaj: Workshop

PREDAJ 
Obchodný prípad je až vtedy uzavretý, keď máme podpísanú zmluvu. Ivan BurešPredaj
- Informácie
- Príprava predaja
- Prezentácia
- Forma
- Požiadavky zákazníka
- Odbornosť
- Námietky
- Rozhodovanie
- Flexibilita
- Obchodný vzťah
- Osobná výkonnosť
- Základné pravidlá predaja

Predaj: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

10.11.15

8.11.15

Prezentácia: Workshop

PREZENTÁCIA
Účelovo prednesená reč musí pobaviť, poučiť a prinútiť ku konaniu.
Cicero
 

Prezentácia
- Príprava prezentácie
- Forma prezentácie
- Realizácia prezentácie
- Čo robiť a čo nie
- Vyhodnotenie prezentácie
- Pravidlá úspešnej prezentácie

Workshop
- Príprava prezentácie
- Individuálna prezentácia
- Skupinová prezentácia

Prezentácia: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

5.11.15

Porada: Workshop

PORADA 
Termín „porada“ nepochádza zo slova „poradiť“, ale z výrazu „poradiť sa“. 
Porada
- Porada
- Príprava porady
- Realizácia porady
- Ukončenie porady

Workshop
- Efektívnosť porád
- Nedostatky porád
- Verbálna pohotovosť
- Príprava na poradu
- Vedenie porady
- Potenciál účastníkov
- Spätná väzba
- Vyhodnotenie porady

Porada: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

4.11.15

Osobná komunikácia: Workshop

OSOBNÁ KOMUNIKÁCIA 
Vo chvíli, keď začínaš hovoriť, míňaš cieľ. 
Osobná komunikácia
- Komunikačný profil
- Komunikačné typy
- Komunikačné štýly
- Plán rozvoja komunikácie
- Úroveň komunikácie

Workshop
- Komunikačný profil
- Typ osobnosti
- Asertivita
- Silné a slabé stránky komunikácie
- Plán rozvoja komunikácie

Osobná komunikácia: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

1.11.15

Kritika: Workshop

KRITIKA
Keď vás ostatní kritizujú, neznamená to, že vás nemajú radi.Kritika
- Druhy kritiky
- Obranné stratégie
- Prínosy kritiky
- Kritika-budúci cieľ

Workshop
- Kritika
- Kritika-budúci cieľ

Kritika: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331