mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

20.12.11

SPP, a.s. Bratislava: Meranie výkonnosti procesov

19.12.2011 som prijala pozvanie procesných analytičiek v spoločnosti SPP, a.s. Bratislava, na predvianočný workshop k meraniu výkonnosti procesov.

Kolegynky z SPP ma informovali o stave projektu merania výkonnosti procesov. Veľmi ma potešili výsledky ich práce a úsilie, ktoré vložili do náročného projektu. Patrí im za to moje veľké verejné poďakovanie a pochvala.

Na workshope sme si odpovedali na vopred pripravené otvorené otázky. Veľkú pozornosť sme venovali významu merania výkonnosti procesov pre spoločnosť, vyjadreniu pridanej hodnoty procesov a vzťahu troch základných ukazovateľov procesov: čas, náklady a kvalita. 

Hovorili sme o ľudskom aspekte výkonnosti procesov a vzťahu výkonnosti procesov k výkonnosti zamestnancov a výkonnosti manažérov. Povedali sme si, že pre zvyšovanie výkonnosti organizácie sú potrebné zmeny manažérov, zmeny zamestnancov, zmeny procesov a uviedli sme poradie ich dôležitosti. Dosiahnuť zmenu v týchto troch oblastiach nie je ľahké, pretože u manažérov a zamestnancov je potrebné zmeniť slovíčko "musím" na slovíčko "chcem". 

Je vôbec možná takáto zmena? Pomáha nám v tom vzdelávanie, koučovanie, dobrá komunikácia, zdieľanie informácií, prípadne motivácia zamestnancov. Pred Vianocami je dobrá aj finančná motivácia, ale my sme hovorili o takej motivácii, ktorá vyviera zo slobodného prostredia vo firme, z rastu zamestnancov a ich sebariadenia. To sú hybné sily, ktoré vedú ľudí k mimoriadnym výkonom a následne aj k vysokej výkonnosti ich procesov a organizácie.

Prajem manažmentu SPP, a.s., aby také prostredie vo firme vytvárali, aby sa zamestnanci čo najviac vzdelávali a pokiaľ možno, aby ich čo najmenej riadili a počúvali hlas zdola, kde na nich čakajú mimoriadne zaujímavé námety a projekty na zlepšenie výkonnosti procesov a celej spoločnosti SPP a.s..

Ďakujem za zaujímavé stretnutie a posielam do SPP pekný predvianočný pozdrav.

Marta Krajčíová

17.12.11

Šťastný Nový rok 2012

Ďakujem mojim cteným zákazníkom za krásne novoročné priania a prajem všetkým šťastné a veselé Vianoce a úspešný Nový rok 2012.

Ďakujem za zaujímavú a obohacujúcu spoluprácu.
Marta Krajčíová

Kliknite na obrázky.
 

6.12.11

Slobodná firma: článok

V slobodných firmách sa ľuďom páči.

1 Aká je slobodná firma - vstup:
slobodných lídrov a zamestnancov, ktorí vyznávajú tieto hodnoty:

- Sloboda
- Demokracia
- Spravodlivosť
- Slušnosť

2 Čo robí slobodný líder:
- Budí dôveru tým, že robí to, čo hovorí. 
- Vytvára prostredie založené na rovnosti, úcte a dôstojnosti.
- Otvorene poskytuje informácie.
- Počúva iných, konzultuje s inými, dodržiava sľuby.
- Poskytuje pomoc a podporu.
- Nevie, čo robiť, preto sa radí so zamestnancami.
- Používa zdravý rozum, je múdry.
- Vzdeláva sa.
- Definuje a komunikuje víziu.

- Mení fyzické prostredie.
- Podporuje tímy.
- Zabezpečuje rotáciu ľudí.
- Odstraňuje privilégia manažérov.
- Odstraňuje byrokratické prekážky a zvyklostí pre radikálnu zmenu.
- Odstraňuje hierarchiu a zavádza decentralizáciu.
- Obmedzuje oddelenie ľudských zdrojov, finančnej kontroly, IT.
- Šetrí, nemíňa zbytočne, buduje štíhlu firmu.

3 Čo robí slobodný zamestnanec:
- Riadi seba.
- Plní záväzky a prijíma rozhodnutia.
- Je zodpovedný, disciplinovaný a motivovaný.
- Rozvíja sa, sleduje a vyhodnocuje svoj rast.
- Riskuje, je odvážny a iniciatívny.
- Vzdeláva sa.
- Číta knihy. 
           
4 Aká je slobodná firma - výstup: 
- Má šťastných zamestnancov, ktorí
- sa pri práci zabávajú, majú dobrú náladu a sú pozitívne naladení.
- Má spokojných zamestnancov a zákazníkov.
- Má vyššiu výkonnosť, ako konkurencia.

Sloboda nie je pre každého a pre niekoho je nesmierne náročná, lebo ju sprevádza zodpovednosť.


Peknú predvianočnú náladu vám praje

Marta Krajčíová

5.12.11

Efektívny manažér: web kniha


Milí priatelia, vážení zákazníci,

prajem vám veselého a štedrého
M i k u l á š a  2 0 11 
E f e k t í v n y  m a n a ž é r

Cyklus vzdelávania pre manažérov na slidoch:
darček pre vás je tu
< ---

Pekný predvianočný pozdrav vám posiela
Marta Krajčíová

21.11.11

Slobodné firmy a ich lídri

Úspech alebo neúspech liberalizačnej kampane jednoznačne spočíva na bedrách lídra a úplne zásadnými faktormi, ktoré vedú k úspechu sú: jeho hodnoty, kreativita a múdrosť.

Bill Gore

Jean-Francois Zobrist


Bob Koski

Riche Teerlink
 Robert TownsendBob Davids


Stéphane MorgnanJacques Raiman

Robert McDermott
Stan Richards

Liisa Joronen
David Kelley

Tony Hsieh

Ricardo Semler

Budem preč osem mesiacov. ... Ak budete mať pocit, že je absolútne nevyhnutné ma kontaktovať, aby som vám pomohol vyriešiť váš problém, tak si choďte na chvíľu ľahnúť. Keď vás ten pocit prejde, tak sa zoberte, problém vyriešte a napíšte mi email, ako ste to urobili. Bob Davids

Katalóg slobodných firiem

Literatúra:  Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, PeopleComm, 2011

Pekný pozdrav zo slobodnej firmy Marta Krajčíová vám posiela

Marta

18.11.11

Sloboda v práci

Sloboda v práci nie je ani chaos, ani anarchia. Je to stav, kedy všetci smerujú jedným smerom a dohodnú sa na niekoľkých základných pravidlách. Tak ako vtáci na oblohe.Sloboda pre mňa znamená silný osobný pocit, od ktorého sa odvíja tiež sloboda v práci, sloboda v rozhodovaní, sloboda v organizovaní vlastného času a sloboda konania. Je to niečo nielen pekné, ale priam úžasné.

Bola som preto veľmi potešená, keď na našom trhu vyšli tri knihy: Podivín, Štěstí doručenoSloboda v práci, ktorých hlavnou témou je sloboda a šťastie. Posledné dve knihy som čítala cez dovolenku, na gréckom ostrove Zakyntos. Bola som nadšená. Pohoda bola nielen na dovolenke, ale vyžarovala aj z pekných a zaujímavých kníh.

Sloboda v práci je z uvedených troch kníh najťažšia. Brian M. Carney a Isaac Getz venovali 4 roky štúdiu, asi 20 slobodných firiem z celého sveta. Rozprávali sa s mnohými manažérmi týchto firiem a zamýšľali sa nad spôsobom ich práce. V príbehoch slobodných firiem vidíme ich dlhoročný vývoj, náročné zmeny manažérov, ľudí, prostredia, štýlu riadenia a zavádzania kultúry.

Sloboda v práci je u nás nová manažérska téma, ktorá oslovila aj mňa. Je to nový smer v riadení organizácie. Príklady mnohých svetových firiem nám ukazujú, že sloboda v práci existuje a funguje. Slobodné firmy a ich manažéri nám dávajú príklad, ako vybudovať novú slobodnú firmu, alebo ako viesť liberalizačný proces v spoločnosti „ako“ a zmeniť ju na spoločnosť „prečo“.

Sloboda v práci: minútová učebná stránka
Knihy o slobode v práci

Moje veľké poďakovanie za vydanie kníh patrí spoločnosti Peoplecomm. 

Pekný slobodný novembrový deň vám praje

Marta Krajčíová

30.10.11

Semco: Model riadenia


Úspešné spoločnosti budú tie, ktoré na prvé miesto kladú kvalitu života.Úvod
Semco je najneobvyklejšie pracovisko na svete a prvá slobodná - výrobná firma. Zaujímalo ma preto, ako súvisia princípy slobody so 14 zásadami TPS (Toyota Production System). Trošku som sa nad tým zamyslela a dnes vám ponúkam stručné poznámky k jeho modelu riadenia.    

Model riadenia
Koncepcia
Na prvé miesto kladú kvalitu života. Rovnováha práce a súkromia. Organizovanie času.

Zásada 1 - dlhodobá filozofia
Filozofia
Semco stojí na filozofii slobody a demokracie. Rozhodujúca je otvorenosť, dôvera v zamestnancov a nedôvera k dogmám.
Zisk
Uvedomujú si, že žiadna spoločnosť nemôže byť z dlhodobého hľadiska úspešná, pokiaľ je jej hlavným cieľom zisk.
Spoločenstvo
Nechcú byť jedna veľká šťastná rodina. Chcú fungovať ako obchodná firma.

Zásada 2 - tok
Procesný tok
Hlavné procesy: výroba, predaj, fakturácia a účtovníctvo. Na začiatku robili akvizície. Inovácie manažmentu, inovácie stratégie, inovácie produktov a procesov.
Výrobné bunky
Všetko robili sami v bunke, aj nákup vstupov a riadenie zásob.
Plánovanie
Zamestnanci si sami stanovujú výrobné ciele.
Plytvanie
Zrušenie nepotrebných činností - recepčné, sekretárky, asistentky. Redukcia papierov, šanónov. Úspory z rozsahu nie sú riešením. Vznikajú neúspory z rozsahu. Nemajú oddelenie spracovania dát a vzdelávania. Každý ručí za vlastnú prácu, takže nepotrebujú ani oddelenie kontroly. Vo firme neexistujú žiadne pravidlá pre služobné cesty zamestnancov.
Flexibilita
Vysoká flexibilita vďaka zamestnancom a spôsobu riadenia.

Zásada 3 - ťah
Kanban
Majú kanban, otočia kartičku, keď je treba doplniť materiál.
Just-in-time
Priame prepojenie na dodávateľov. Dodávatelia sú ich bývalí zamestnanci. Vybudovaná sieť Satelit. Dobré partnerské vzťahy.

Zásada 4 - pracovné zaťaženie
Vyrovnaná výroba
Majú vysoko optimalizovanú výrobu.

Zásada 5 - zastavenie procesu 
Kvalita
Kvalita je zabezpečená priamo v procese. Nemajú tím audítorov.

Zásada 6 - štandardizácia 
Štandardizácia
Nemajú postupy, smernice.
Pravidlá
Zrušili pravidlá. Riadia sa zdravým rozumom.
Normy
Stanovujú si normy práce - počet kusov a čas výroby.

Zásada 7 - vizualizácia 
Správa A3
Správa 1A4-jednoduchosť, výstižný nadpis, hlavný obsah v prvom odstavci. Heslo: prečítať, pochopiť, vybaviť a vyhodiť.
5S
Poriadok, maľovanie, kvety, šatne, wc, bidety, kuchyňa.
Vizualizácia
Na tabuliach zverejňujú plány, normy, výsledky práce, výsledky hodnotenia nadriadených, dôvody prepustenia zamestnanca.

Zásada 8 - technológie 
Informačné technológie
Skutočne moderná spoločnosť nie je posadnutá technológiami ale na prvé miesto stavia kvalitu života. Podporujúce procesy, nie opačne - vyhodili nepotrebné IS.

Zásada 9 - vedúce osobnosti 
Štýl riadenia
Participatívny, konzultačný. Nemajú kontrolu. Zamestnancom dôverujú.
Organizačná štruktúra
3 kruhy. Zlikvidovali 12 úrovní riadenia. Nemajú uctievanie nadriadených a starších.
Vedúce osobnosti
Majú hodnotenie nadriadených. Manažéri môžu pracovať doma.  Manažéri si sami určujú plat. Majú vyspelých manažérov po osobnej a profesnej stránke. Zrušili parkovanie pre manažérov. Zrušili jedáleň pre manažérov. Odbúrali nadbytočné privilégia a výhody. Šéfovia riadia oddelenia podľa vlastnej úvahy. Zverejňujú platy manažérov. Ľudia môžu povedať všetko, čo si myslia, dokonca i šéfom. Zamestnanci môžu svojho šéfa aj odvolať a zvoliť si nového.

Zásada 10 - ľudia a tímová práca 
Hierarchia
Nemajú prebujnelú hierarchiu. Rozhoduje prirodzená autorita, nie hierarchia.
Disciplína
Majú sebariadenie zamestnancov.
Pracovná skupina
Majú multiprofesnosť, rotáciu pracovníkov.
Tímová práca
Majú tímovú prácu. Majú pružnú pracovnú dobu pre robotníkov. Pracovnú dobu nekontrolujú a prezčasy neriešia. Zrušili povinné oblečenie. O farbe monteriek hlasovali. Dodržiavajú morálku, podvodníkov trestajú.
Zamestnanci
Vyplácajú podiely zo zisku každému rovnako, nie podľa %. Zvyšovanie platov robotníkov o 7% nad infláciou. Hlavnou hnacou silou produktivity je motivácia a skutočný záujem. Venujú pozornosť ženám. Nepožičiavajú peniaze. 70% stravy predplácajú. Platia náklady na predškolskú starostlivosť do jedného roka, druhý rok menej ...Zamestnanci pracujú aj 10 hodín denne. Majú silné odbory. Merajú spokojnosť zamestnancov. V Semcu nie je bežecká dráha, ani bazén, či telocvičňa. Je to moderný trend na odbúravanie stresu. V Semcu sa hlavne snažia nevytvárať stres.

Zásada 11 - dodávatelia 
Dodávatelia, partneri
Dodávateľmi sú ich vlastní zamestnanci, ktorí poskytujú externé procesy a služby. Zo zamestnancov sa stali podnikatelia. Dodávateľom platia vopred.

Zásada 12 - vlastné oči 
Vlastné oči
Návrhy na zlepšenie zbierajú v prevádzke.

Zásada 13 - rozhodovanie a zvažovanie 
Rozhodovanie, zhoda
Dlho rozmýšľajú, radia sa, hlasujú, ale potom rýchlo realizujú rozhodnutia.
Porada
Majú dve porady.

Zásada 14 - premýšľanie a zlepšovanie 
Kaizen
Každodenná súčasť života. Chyby si priznávajú a nabádajú ľudí k neposlušnosti, aby sa vyjadrovali, diskutovali a priznávali chyby.
Meranie výkonnosti
Finančné ukazovatele zverejňujú. Ľudia sú školení vo finančnom účtovníctve, aby rozumeli finančným výkazom.
Zmeny
Robili veľké zmeny - delili a spájali Semco - reštrukturalizácia. Semco zvládlo zmenu navzdory najkrutejším ekonomickým podmienkam, lebo sa naučili vnímať potrebu zmien a sú tak rozumní, že pri jej zavádzaní poprosili o pomoc zamestnancov. Veľká zmena myslenia. Veľká zmena kultúry. Duchovná zmena.

Záver
Kanban, kvalita, náklady, just-in-time v Semcu dobre poznajú. Od Japoncov sa naučili flexibilite, ale neprevzali rodinné väzby a uctievanie starších. Semco ponúka viac, ako novátorské programy a postupy. Semco stojí na filozofii slobody a dôvery, nie na metódach riadenia.

Za pekné výsledky vďačia manažmentu a hodnotám, ktoré vyznávajú: sloboda a demokracia. 

Model riadenia Semca sa nedá prevziať. Semco je pozvanie, aby firmy viac rozmýšľali nad sebou a svojimi zamestnancami.


Pekný dušičkový víkend vám praje

Marta Krajčíová

8.10.11

Živnostníčka: 5 rokov

Vážení zákazníci, milí priatelia,

v októbri, pred 5 rokmi, som sa stala živnostníčkou. Začala som si svoj život manažovať sama, bez firmy, bez šéfov, bez kolegov a zo začiatku aj bez zákazníkov. Ale verila som si.

Veľmi som túžila po slobode a vyjadrení všetkého, čo s tým súvisí. Mala som vtedy 51 rokov a chcela som ešte v živote veľa dokázať a dohnať to, čo som v mladosti nestihla. Úplne som si zmenila život. 

Snáď najsilnejší pocit, ktorý ma hnal vpred, bola túžba robiť veci, ktoré ma bavia, objavovať nové možnosti, nové témy a rozvíjať takú krásnu oblasť, akou bolo procesné riadenie.

Druhý najsilnejší pocit ste boli vy, zákazníci. Chcela som vám byť užitočná a poskytovať vám vysoko kvalitné služby, čo pre mňa znamená mať s vami výborné priateľské vzťahy, založené na dôvere, vzájomnej úcte a slušnosti.

Veľmi rýchlo som pochopila (keď mi na Daňovom úrade dali pokutu 2000 Sk, za oneskorené prihlásenie), že to asi nebude také jednoduché. Keď som splnila všetky formálne záležitosti a mala som všetko potrebné, podporu najbližších a vybavenie, začala som pracovať. De facto od nuly. Bolo mi jasné, že všetko záleží iba na mne. 

Medzi najdôležitejšie východiskové body mojej práce patrili: knihy, sústredenie na prácu, pochopenie významu detailu a pozitívny vzťah k počítačom, internetu a webu celkovo. Stotožňujem sa s myšlienkou, že skutočný rozdiel medzi prácou vo firme a prácou na webe nie je v použitej technológii, ale v systéme hodnôt. Tými najpodstatnejšími hodnotami na webe sú: otvorenosť a transparentnosť.

V priebehu 5 rokov som sa venovala krásnym témam: koučovanie, komunikácia, výkonnosť, osobný rozvoj, manažment, inovácie, modely riadenia. Posledná téma je prirodzeným vyústením mojej práce. Svojim systémom riadenia ma ohúrili firmy: Toyota, Google, Virgin, Apple, Maverici a v súčasnosti Semco, Zappos a firmy založené na slobode. Chcem, aby ste sa o nich dozvedeli čo najviac, pretože sú prekrásnymi príkladmi firiem, kde to funguje, kde vidieť pokrok, kde sú vzdelaní a múdri manažéri a kde to prináša celému okoliu úžitok. 

Dnes prežívam šťastie a spokojnosť. Kým som pred 5 rokmi učila firmy základom procesného riadenia, dnes ich chcem učiť základom slobody a budovania šťastia, čo pokladám za veľmi dôležité. Slobodu a šťastie nedostávame automaticky, sú výsledkom nášho rozmýšľania a konania. Vychádzajú zo základných hodnôt, ktoré vyznávame a kultúry, v ktorej môžu tieto hodnoty prekvitať. Želala by som si, aby ste šťastie a spokojnosť zažili vo vašej firme, či súkromí. To je moje najväčšie súčasné prianie.

Pekný októbrový víkend vám praje

Marta Krajčíová

30.9.11

Zappos

T O N Y  H S I E H
CEO Zapposu

Potomok tchajwanských emigrantov do Spojených štátov. 

V rokoch 1996-1999 vybudoval firmu LinkExchange, ktorú v svojich 24 rokoch predal Microsoftu za 265 milión dolárov. 

V roku 1999 nastúpil do Zapposu, ktorému pomohol vyrásť do dnešných rozmerov. 

Zappos je do veľkej miery jeho experimentálne laboratórium, kde skúša princípy slobody. 

Dopyt po jeho vystúpeniach zďaleka prevyšuje jeho možnosti. 

Rád experimentoval a čítal. Podnikaniu sa venoval od detstva. 

Napísal knihu o hľadaní cesty k spokojnosti v osobnom aj pracovnom živote, aby pomohol ľuďom vyhnúť sa chybám, ktoré urobil on. 
Chce, aby podnikatelia hľadali vlastnú cestu k úspechu. 

Z A P P O S
Internetový predajca obuvi so sídlom v americkej Nevade, ktorý za 10 rokov vyrástol z nuly na impozantnú 1 miliardu ročne. V júli 2009 kúpil Zappos Amazon za 1,2 miliardy dolárov. 

Zappos sa pravidelne radí medzi najobľúbenejšie pracoviská Spojených štátov. O firme sa hovorí ako o naj "sexi" spoločnosti Severnej Ameriky. 

Do jej centrály v Las Vegas prúdia davy zástupcov tradične riadených firiem, ktoré sa chcú dozvedieť viac o firme, ktorá zarobila miliardu dolárov na šťastí. 

Zappos je typickou ukážkou firmy naruby, ktorá stavia na princípoch slobody a zameriava sa na šťastie svojich zamestnancov a zákazníkov. 

Jednou z kľúčových hodnôt Zapposu je otvorenosť. Vo firme to vyzerá ako v zábavnom parku. Sami zamestnanci môžu natočiť video o firme a zverejniť ho na internete, alebo napísať na blogu o firme, môžete on-line sledovať porady Zapposu.

Okrem toho, že Zappos "predáva šťastie", tak napríklad platí zamestnancom za to, že odídu.

Zappos: firemná kultúra
Zappos: web stránka

Štěstí doručeno: kniha
Štěstí doručeno: minútová učebná stránka

Zappos: produktový list
Zappos: seminár
 


Pekný víkend vám praje
Marta Krajčíová

27.9.11

13. narodeniny Googlu
Milý Sergey a Larry, milí googláci,

k vašim 13. narodeninám vám prajem veľa dobrých nápadov, veľa zábavy a hlavne veľa dobrých pocitov z toho, že sa staráte o naše užívateľské blaho pri vyhľadávaní na webe. Ďakujem vám za vašu húževnatú prácu a radosť, ktorú nám spôsobujete.

Darček pre Google od Marty Krajčíovej:

18.9.11

Moc a sloboda


Moc, vplyv a autorita patria k základným pojmom moderného manažmentu. Gary Hamel v svojej knihe Budúcnosť manažmentu vyjadril silnú pochybnosť o zásadách a sile moderného manažmentu. Položil na váhy manažment a slobodu, hierarchiu a spoločenstvo, nabádanie a účel. [1]

Hamel nás vyprovokoval k úvahám o manažmente a vyzýva nás k vytváraniu slobodných a vysoko morálnych organizácií, ktoré fungujú ako spoločenstvo. Je to veľmi silné posolstvo. Vybudovať také spoločenstvo je veľmi náročné, no ešte náročnejšie je zmeniť firmu, ktorá takými cnosťami neoplýva. Hlavnými prekážkami  zmeny sú riadenie, hierarchia, príkazy a kontrola. 

Hamel uvádza príklady troch firiem: Google, W.L. Gore&Associates a Whole Foods Market, ktoré sú založené na slobode, spoločenstve a hodnotách. [1]

Slobodných firiem je na svete veľa. Nie je to módny výstrelok dnešnej doby. Slobodné firmy vznikali už v 80-tych rokoch minulého storočia a vznikajú aj dnes v 21. storočí. Sú pre nás obrovským zdrojom inšpirácie. Ich manažéri si zaslúžia naše uznanie a obdiv a to hlavne preto, lebo moc úplne zverili do rúk zamestnancov.  [5]

M O C
Mať moc znamená: mať zdroje, pozíciu, prístup k informáciám, možnosť vzdelávať sa a rásť. V klasickej firme je moc obyčajne záležitosťou manažmentu. Moc podporuje hierarchiu, lebo vytvára vzťahy nadradenosti a podradenosti. Od zamestnancov vyžaduje disciplínu a poslušnosť.

Poslušnosť už v dnešnej dobe nie je konkurenčným faktorom, je to globálna komodita. Vyžadujeme ju od malých detí a to preto, lebo ich vychovávame a máme obavy o ich bezpečnosť. Pre dospelých ľudí je poslušnosť obmedzujúcim faktorom.

Medzi symboly moci patria: vyhradené parkovanie, osobitná jedáleň, luxusné auto, kancelária vybavená drahým nábytkom, okázalé večierky, neúmerne vysoký plat, rôzne výhody, ktoré iní nemajú. 

Zbaviť sa moci znamená: odstrániť hierarchiu, viac delegovať, veriť ľuďom, zverovať im viac zodpovednosti, spoliehať sa na ich názor, vrátiť ľuďom dôstojnosť a sebavedomie, umožniť zamestnancom vzdelávať sa, dať zamestnancom prístup k informáciám, aby mohli sami rozhodovať, odstrániť symboly moci. Zbaviť sa moci znamená umožniť ľuďom pracovať slobodne. 

S L O B O D A
Sloboda je najvyššia hodnota, ktorá určuje dianie a vývoj vo firme. Kultúra založená na slobode a dôvere podporuje rozvoj, motiváciu a sebariadenie zamestnancov.

Sloboda neznamená chaos. Slobodní ľudia sú vysoko zodpovední a uvedomelí. Riadia nielen svoju prácu, ale aj svoje životy. Organizujú si pracovisko, maľujú kancelárie, kupujú kvety, zabezpečujú poriadok na pracovisku, búrajú steny, vytvárajú pracovné bunky, premiestňujú stroje, určujú si pracovnú dobu, plat, sledujú náklady a zásoby, zabezpečujú dodávateľov, vyberajú si lokalitu pracoviska, odstraňujú plytvanie, zodpovedajú za kvalitu, spolupracujú v tímoch, vzdelávajú sa, rozvíjajú si zručnosti, zavádzajú moderné metódy riadenia, zlepšujú procesy.

V minulom príspevku som vám predstavila firmu Semco, kde vládne demokracia a sloboda. Zložité zmeny vo firme - rozdeľovanie a spájanie, mohli robiť preto, lebo im to umožňovala ich kultúra: vyspelý manažment a uvedomelí zamestnanci. V Semcu moc minimalizujú. Moc je nahradená slobodou, dôverou a spoluprácou. Vďaka demokracii a slobode sú zamestnanci vysoko motivovaní a riadia sami seba. Manažéri tam ani nemajú veľmi čo robiť. Najvyšší manažéri sú profesionálne a ľudsky na takej úrovni, že Semler mohol vo veku 35 rokov opustiť firmu a ponechať im vedenie. [3]

Excelentným príkladom slobodnej firmy je firma Zappos. Moc v Zappose nemá žiadnu cenu. Tony Hsieh vybudoval firmu založenú na unikátnej kultúre, ktorá vytvára šťastie a potom peniaze. [4] 

Podniky normálne nie sú považované za strojcov šťastia. Pokiaľ by vedúci popísal jeden zo svojich cieľov vytváranie šťastia, vystavoval by sa riziku posmechu. Je to však reálna možnosť, ak budeme šťastie vnímať ako spokojnosť so životom. Jedným z najvýznamnejších faktorov spokojnosti zamestnancov je dôvera a sloboda. Pokiaľ nemajú zamestnanci žiadnu slobodu a všetko je podrobované kontrole, budú nešťastní. Vnímajú to ako nedostatok dôvery a úcty. [2] 

Ak sú cieľom firmy šťastní zamestnanci, potom je sloboda základom jej existencie. To, či sú zamestnanci v práci spokojní a nebodaj aj šťastní, závisí od manažmentu spoločnosti.

Prekrásne príklady slobodných firiem nájdete v dole uvedenej literatúre a na blogu: knihy.

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Literatúra:
1. Gary Hamel&Bill Green, Budúcnosť manažmentu, Management Press, 2009
2. Jeho svatost Dalajlama&Laurens van den Muyzenberg, Cesta pravého vodcu, Management Press, 2009
3. Ricardo Semler, Podivín, PeopleComm, 2011
4. Tony Hsieh, Štěstí doručeno, PeopleComm, 2011
5. Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, PeopleComm, 2011

12.9.11

Efektívny manažér: sebavzdelávanie

Vážení zákazníci, milí priatelia,
dnes, 12.09.2011, začíname
 slobodný a otvorený cyklus vzdelávania

E F E K T Í V N Y  M A N A Ž É R
zameraný na vaše
S e b a v z d e l á v a n i e

Pre uvedenú formu vzdelávania som sa rozhodovala asi 1 rok. Možno si položíte otázku, čo ma k tomu viedlo. Odpovede sú jednoduché. Sú to predovšetkým vaše požiadavky na nové formy vzdelávania. Ja osobne budem rada, ak sa budete vzdelávať týmto spôsobom, ktorý vám ušetrí váš vzácny čas a získate tým tiež lepší prehľad o obsahu vzdelávania, pre ktoré si môžete následne objednať prednášku, diskusiu, alebo cvičenia.

Vzdelávanie je slobodné:
- môžete sa rozhodnúť pre čas, kedy budete študovať,
- môžete si vybrať témy, ktoré vás zaujímajú,
- môžete sa rozhodnúť, či si objednáte osobnú prednášku, diskusiu, alebo cvičenia,
- môžete sa rozhodnúť pre ukončenie vzdelávania osvedčením MŠ SR.

Vzdelávanie je otvorené:
- každý týždeň v pondelok budú zverejnené slidy na uvedené témy,
- podklady k štúdiu budú zverejňované na blogu, FB a web stránke,
- budem rada, ak k uvedeným témam napíšete komentáre, prípadne vyjadríte vašu spokojnosť kliknutím na +1, alebo like na FB.

Možno vás bude zaujímať, že každú z hlavných tém som spracovávala asi 1 rok. Boli to pre mňa nielen veľké interné projekty, ale získané vedomosti mi veľmi pomohli v osobnom a pracovnom živote. Komunikácia, koučovanie a osobný rozvoj sú pre mňa osobne najkrajšie témy, akými som sa zaoberala asi 3 roky. :-) Budem preto veľmi šťastná, ak sa vám uvedené témy budú páčiť a budú pre vás takým vodítkom v živote, ako boli pre mňa pred niekoľkými rokmi.

Želám vám veľa radosti a pozitívnych zážitkov pri štúdiu.

Pozdravuje vás

Marta Krajčíová