mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.2.15

Nové trendy v manažmente: T7 Sloboda

T7 SLOBODA 
Sloboda nie je ani chaos, ani anarchia. Je to stav, kedy všetci smerujú jedným smerom a dohodnú sa na niekoľkých základných pravidlách. Tak ako vtáci na oblohe. Brian M. Carney, Isaac Getz 

V prípade Vášho záujmu o vzdelávanie, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

22.2.15

Nové trendy v manažmente: T6 Hodnoty

T6 HODNOTY 
Pozoruhodné činy vychádzajú zo zapálenej oddanosti nadčasovým ľudským hodnotám, ako je krása, pravda, múdrosť, spravodlivosť, štedrosť, vernosť, radosť, odvaha a česť. Gary Hamel


Obsah
- Hodnoty  

Objednávka
V prípade Vášho záujmu o vzdelávanie, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

21.2.15

Manažment kvality: nové trendy a postupy

Vážení zákazníci, milí priatelia,

celý január som intenzívne pracovala. Pripravovala som seminár s názvom Manažment kvality, nové trendy a postupy, ktorý si objednala jedna slovenská firma. Firma má certifikát kvality ISO. Požiadavky zákazníka jednoznačne smerovali k novým trendom v manažmente. Podľa ich vyjadrenia o systéme manažérstva kvality už vedia všetko a zaujímajú ich nové veci. Celkom sa mi zapáčili ich požiadavky, preto som im vyhovela a začala som pripravovať seminár na mieru.

Pôvodne som si myslela, že to nebude žiadny problém. Mám asi 6000 slidov z ktorých som chcela seminár poskladať. Vypracovala som štruktúru seminára, ale keď som ju chcela vtesnať do požiadaviek normy ISO 9001, zrazu vznikol problém. Nové trendy ma tak zaujali, že som zabudla na pripravovaný seminár. Zo slidov som vyberala najkrajšie myšlienky, najdôležitejšie metódy, postupy a nástroje a tie som priraďovala k požiadavkám normy ISO 9001. Nové trendy sa rodili pomaly, najprv nebolo nič a po mesiaci som zistila, že to nebude jeden seminár, ale nový cyklus vzdelávania.

Dnes vám môžem predstaviť to najkrajšie z manažmentu, nielen kvality, ale aj procesov, efektivity, výkonnosti, zlepšovania, hodnôt, inovácií, zmeny, zápalu, moderného manažmentu a slobody. Vzdelávanie je zamerané na 11 nových trendov v manažmente.

Vzdelávanie je vysoko intenzívne a efektívne. Vzdelávanie si môžete sami poskladať podľa stupňa vývoja vašej organizácie a podľa tém, ktoré vás zaujímajú. Vzdelávanie je cenovo prístupné pre každého manažéra. Investícia do budúcnosti vašej firmy a vašej budúcnosti sa vám určite vyplatí.

Spomínaný seminár sa konal 16.2.2015. Zákazníkom som vybrala témy z týchto trendov: kvalita, procesy, efektivita, výkonnosť a zlepšovanie. Všetci sme boli milo prekvapení. Ja zo záujmu zákazníkov a zákazníci zo všetkého, čo sa dozvedeli. -:)

V nasledujúcich príspevkoch môžete sledovať ďalšie trendy v manažmente: hodnoty, sloboda, inovácie, zmena, zápal a manažment.

Prajem vám krásnu nedeľu.

Marta Krajčíová

18.2.15

Nové trendy v manažmente: T5 Zlepšovanie

T5 ZLEPŠOVANIE 
Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, „čo sa deje v procese“, a nie na to, „ktorá osoba to pokazila“. 


V prípade Vášho záujmu o vzdelávanie, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

15.2.15

Nové trendy v manažmente: T4 Výkonnosť

T4 VÝKONNOSŤ
Skoková zmena výkonnosti sa dosahuje dobrou víziou a stratégiou podniku. Eliyahu M. Goldratt
V prípade Vášho záujmu o vzdelávanie, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

12.2.15

Nové trendy v manažmente: T3 Efektivita

T3 EFEKTIVITA
Všetko, čo neslúži k zvyšovaniu hodnoty výrobku, je stratou. Henry FordObsah
- Lean
V prípade Vášho záujmu o vzdelávanie, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

9.2.15

Nové trendy v manažmente: T2 Procesy

T2 PROCESY 
Cieľom nie je iba to, aby zákazník dostal kvalitný produkt, alebo službu, ale tiež to, aby proces vzniku produktu prebiehal podľa jasne daných štandardov a pravidiel s minimálnymi nákladmi.

Obsah
- Business Process Management
V prípade Vášho záujmu o vzdelávanie, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

6.2.15

Nové trendy v manažmente: T1 Kvalita

T1 KVALITA
Kvalita začína tam, kde si každý zamestnanec organizácie uvedomuje, že nesmie nikdy poslať nepodarok alebo nedokonalú informáciu do ďalšieho procesu.
Odmietni to, nerob to, neposielaj to. 


Obsah
Kvalita 

Objednávka
V prípade Vášho záujmu o vzdelávanie, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331