mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

15.9.19

Manažéri: Online riešenie

MANAŽÉRI 
Štruktúra manažmentu s prebujneným vedením je nielen despotická, ale i nákladná. Manažéri zvyšujú režijné náklady a ako organizácia rastie, tieto náklady sa zvyšujú absolútne aj relatívne. Vo veľkej firme máme manažérov pre manažérov v pomere 1:10, na jedného šéfa 9 zamestnancov. Ak manažér dostáva trojnásobok platu zamestnanca, je to 33% firemných výdajov na platy manažérov. Úloha manažérov je zabrániť, aby sa firma zrútila pod váhou svojej vlastnej zložitosti. Gary Hamel

MANAŽÉRI: ONLINE RIEŠENIE


Kontakt

mobil: +421 911 556 331

9.9.19

Komunikácia: Online riešenie

KOMUNIKÁCIA 
Keby som sa mal vrátiť znovu na vysokú školu, sústredil by som sa na dve oblasti: naučil by som sa písať a hovoriť pred publikom. Nič nie je v živote dôležitejšie, ako schopnosť komunikovať efektívne. Gerald Ford


KOMUNIKÁCIA: ONLINE RIEŠENIE

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

14.8.19

Procesy: Online riešenie

PROCESY 
Čím sú firmy organizovanejšie a starostlivo riadené, tým sú menej adaptabilné. Aby organizácie mohli prospievať v dobe plnej zmien, musia sa menej organizovať a uvoľniť mieru riadenia, štrukturalizácie, hierarchie a rutiny. Dnes naozaj záleží na adaptabilite. Gary Hamel

PROCESY: ONLINE RIEŠENIE

Procesy: online slidy-1
- Procesy: online testy-1
- Procesy: online úlohy-1
- Procesy: online minútové učebné stránky-1
- Procesy: online seriály-1
- Procesy: online web knihy-1
Procesy: online-0