mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.3.08

TPS: Seminár

Vážení zákazníci,

uplynuli 3 mesiace od zverejnenia resumé knihy Tak to děla Toyota na mojom blogu. Váš obrovský záujem o túto tému ma viedol k úvahám, ako vám čo najviac priblížiť myšlienky uvedené v tejto prekrásnej knihe. Pripravila som preto pre vás seminár Toyota Production System.

Ciele seminára sú tieto:

- odoznámiť vás so zásadami TPS
- uviesť postup implementácie TPS
- porovnať TPS so zásadami procesného riadenia

Seminár je určený pre vrcholový a stredný manažment.

Program seminára je uvedený tu.

Prihlásiť sa môžete:

- zaslaním mailu na adresu: mail@krajciova.sk
- telefonicky na čísle: +421 911 556 331

Verím, že seminár TPS zanechá vo vás taký silný dojem, ako na mňa urobila kniha Tak to dělá Toyota. Teším sa na stretnutie s vami.

Marta Krajčíová

28.3.08

SOPK Nitra: Vzdelávanie manažérov

26.03. a 27.03. 2008 sme v SOPK Nitra opäť začali cyklus vzdelávania manažérov. V priebehu dvoch dní sme sa venovali týmto témam:

1. Procesné riadenie

- Riadenie procesov
- Návrh procesov
- Projekt procesného riadenia
- Implementácia procesného riadenia
- SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2000

2. Výkonnosť organizácie

- Strategické riadenie
- Riadenie vzťahov so zákazníkmi
- Riadenie financií
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť ľudí

Semináre sme si spestrili cvičeniami, príkladmi z praxe, knihami a živou diskusiou. Teším sa z aktívneho záujmu zákazníkov a tiež z ich spokojnosti, ktorú vyjadrili indexom spokojnosti - 1,2 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3).

Ďakujem pani Ing. Machatovej a pánovi Ing. Belkovi za organizačné zabezpečenie seminárov a za vytvorenie príjemnej atmosféry v Nitre.

22.3.08

Ivan Bureš a Vlasta A. Lopuchovská: 10 zlatých pravidiel prekonávania najčastejších komunikačných bariér

Správne slovo na správnom mieste a v správnom čase dokážu divy.


Komunikačných bariér je šesť:

- nie vždy hovoríme to, čo si myslíme;
- čo je povedané, nemusí byť vždy počuté;
- čo je počuté, nemusí byť porozumené;
- rozumieť neznamená vždy chápať a stotožniť sa;
- myšlienka, ktorú všetci pochopili, nemusí byť vždy uvedená do života;
- to, čo je uvedené do života, sa nemusí vždy stať zažitou rutinou.

Ivan Bureš pútavým a vtipným spôsobom, príbehmi zo svojej praxe konzultanta, nám dáva návod, ako prekonávať tieto komunikačné bariéry.

Knihu doporučujem prečítať, je poučná.

John Kotter: Náš ľadovec sa roztápa

Ako prežiť v meniacom sa svete ? Myslieť inak môže pomôcť zmeniť správanie a viesť k lepším výsledkom. Cítiť inak môže zmeniť správanie EŠTE VIAC a viesť k ešte lepším výsledkom.

John Kotter - guru vrcholového manažmentu a organizačných zmien na Harvard Business School v svojej symaptickej knihe vysvetľuje formou príbehu metódu 8 krokov k úspešnej zmene. Hrdinami príbehu sú malé tučniaky, ktoré zmenia svoj ustálený spôsob života a tým si zachránia život.

Kniha je bohatá na dobré myšlienky, ktoré pomohli mnohým ľuďom a firmám pri realizácii zmien.

Resumé knihy sa nachádza tu.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

15.3.08

IPA Slovakia: Master štúdium

15.03.2008 sme v IPA Slovakia preberali s účastníkmi Master štúdia Procesné riadenie. Obdivujem ľudí, ktorí sú ochotní učiť sa aj v sobotu, preto som sa za nimi vybrala do Žiliny. Vidím, že téma procesného riadenia je stále aktuálna. Čo sa však zmenilo, sú vedomosti ľudí. Platí to, čo povedal Ján Barták vo svojej knihe Skryté bohatstvo firmy, že firmy majú popísané procesy, majú definované rozhrania medzi procesmi, vedia kto je vlastníkom procesov a procesy tiež merajú. Problémy sú však v súlade procesov s organizačnou štruktúrou, právomocami a zodpovednosťami ľudí a obrovské rezervy sú v riadení ľudského kapitálu.

Ďakujem pani Ing. Košturiakovej za pohostinnosť v IPA Slovakia a účastníkom za tvorivú a živú diskusiu.

Prajem všetkým prítomným, aby im získané vedomosti boli užitočné a aby mali radosť z aplikovania, resp. rozvoja procesného riadenia vo svojich firmách.

Galéria sa nachádza tu.

13.3.08

SOPK BA: Analýza a zlepšovanie procesov

13.03.2008 sme sa v rámci cyklu vzdelávania manažérov venovali Analýze a zlepšovaniu procesov. Záujem o tému sa prejavil veľkou účasťou zákazníkov. Veľmi ma potešila kreativita prítomných, aktívny prístupom k cvičeniam a otvorená tímová diskusia.
Otázky zlepšovania procesov sú vysoko aktuálne, možno aj preto, lebo život vo firmách je plný zmien, ktoré sa bezprostredne týkajú procesov a ľudí. Okrem iného je to aj zaujímavá téma, pri ktorej je možné tvorivo myslieť a to nám prináša potešenie :-).

Na seminári odzneli tieto témy:

- Analýza a zlepšovanie procesov
- Simulácia procesov
- Six Sigma
- Systém zlepšovania
§
Precvičili sme si tiež niektoré techniky definovania a analýzy problémov (Pareto diagram, Isikawa diagram, 5 krát prečo, obrátený brainstorming) a ukázali sme si príklady z konkrétnych projektov zlepšovania procesov, čo účastníci seminára najviac ocenili.

Teším sa na ďalšie stretnutie s Vami - 17.04.2008 v SOPK BA na tému Management.

Galéria sa nachádza tu.