mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

6.1.08

M. Kubeš, D. Spillerová, R. Kurnický: Manažerské kompetence

Manažérske kompetencie sa stávajú jedným z kľúčových stavebných kameňov úspechu firmy pri naplňovaní poslania a vízie, pri vytváraní pridanej hodnoty a pri zvyšovaní výkonu firmy a to najmä rozvojom vlastných ľudí.

Resumé knihy nájdete tu.

Žiadne komentáre: