mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.1.09

Systém manažérstva kvality - novinka

Vážení zákazníci,

stretli ste sa už s tým, že Systém manažérstva kvality vo vašej firme nefunguje, je formálny a správa z interného auditu sa píše pred príchodom externého audítora ? Ja sa stretávam s takýmito a ešte aj horšími javmi často a som z toho smutná, preto, lebo nikomu tým neškodíte, iba sebe. Iste súhlasíte so mnou, že systém sám za to nemôže, ale chybu bude asi treba hľadať niekde inde - v procesoch, alebo v ľuďoch.

Cieľom seminára s názvom Systém manažérstva kvality je odpovedať si na tieto otázky, spolu sa zamyslieť nad príčinami týchto nežiadúcich javov a hľadať riešenia na zlepšenie - veď hlavným cieľom SMK je neustále zlepšovanie, však ?

Program seminára je jednoduchý:

- Koncepcie kvality
- Požiadavky normy EN ISO 9001:2008 na SMK
- 8 zásad SMK
- Projekty ISO
- Príprava firmy na re/certifikáciu podľa normy EN ISO 9001:2008
- Kritické faktory úspechu projektu ISO

Na seminári uvedieme a porovnáme jednotlivé koncepcie kvality - podnikové štandardy, ISO, TQM, EFQM a Six Sigma. Podrobne preskúmame požiadavky normy EN ISO 9001:2008 vo vzťahu k 8 zásadám SMK a ohodnotíme úroveň vášho SMK. Uvedieme tiež príklady z projektov ISO: príprava firmy na re/certifikáciu, audit SMK a integrovaný audit SMK.

Rada sa s vami podelím o svoje skúsenosti z praxe a tiež si veľmi rada vypočujem, aké problémy riešite a čo treba zlepšiť.

Najbližší pripravovaný termín seminára je 01.04.2009 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK. Pekne vás na seminár už teraz pozývam a teším sa na stretnutie s vami.

MK

Žiadne komentáre: