mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

17.6.09

Výkonnosť zamestnancov: NRK SOPK

16.06.2009 sme v spolupráci so SOPK v Nitre uskutočnili jeden z mojich najobľúbenejších seminárov: Výkonnosť zamestnancov.

Hlavné témy programu boli:

- Výkonnosť zamestnancov v kontexte výkonnosti organizácie a výkonnosti procesov.
- Koho sa týka výkonnosť zamestnancov - manažérov, alebo rádových zamestnancov?
- Rozdiel medzi meraním úrovne kompetencií a meraním výkonu.
- Je vôbec možné merať výkonnosť zamestnancov? Ako a akými metódami?
- Kedy implementovať systém hodnotenia výkonnosti zamestnancov, v ktorej fáze vývoja organizácie (užitočnosť, efektivita, stabilita, dynamika)?

Na seminári sme spolu hľadali odpovede na tieto kľúčové otázky:

- Ako dosiahnuť, aby ľudia boli výkonní?
- Ako dosiahnuť, aby ľudia nielen vedeli (znalosti), mohli (schopnosti), ale aj chceli (myslenie) výkonne pracovať?
- Ako súvisí výkonnosť ľudí s rastom osobnosti - zmenou postojov a návykov?

Meranie výkonu zamestnancov majú už firmy pomerne slušne zvládnuté. Ako je to však s rozvojom emocionálnej a duchovnej inteligencie? Je známe, že emocionálna inteligencia tvorí 80-90% kompetencií, ktoré rozlišujú pracovníkov s priemerným a nadpriemerným výkonom. Tam vidím ešte obrovský potenciál našich firiem.

Osobná zmena predchádza organizačnú, preto ak firmy chcú byť výkonné, musia začať u svojich zamestnancov.

My však chceme nielen výkonných, ale aj spokojných zamestnancov. Takmer každá firma to má v svojom poslaní. Čo to ale znamená v každodennom živote firmy?

Zvýšenie prevádzkovej výkonnosti môžeme dosiahnuť metódami moderného manažmentu (plánovanie, kontrola, koordinácia, delegovanie, organizovanie). Pokiaľ však chceme vybudovať firmu, ktorá reaguje na zmeny, je prispôsobivá a flexibilná, musíme zmeniť aj systém riadenia organizácie - procesy riadenia, alebo inovovať manažment - prijať nové zásady riadenia, ktoré umožnia zamestnancom rozvinúť svoj talent a tvorivosť. Je to veľká výzva pre manažment 21. storočia.

V Nitre medzi priateľmi v SOPK sa cítim vždy veľmi dobre. Tomu zodpovedá aj výsledok seminára: spokojní zákazníci, aj ja. Keď cestujem autobusom naspäť do Bratislavy, usmievam sa :-). Ďakujem všetkým, ktorí sa o tieto príjemné zážitky pričinili: Ing. Machatovej, Ing. Belkovi zo SOPK v Nitre a všetkým prítomným manažérom za zaujímavé diskusie a názory.

MK

Žiadne komentáre: