mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

4.1.10

Akreditácia seminárov Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Vážení zákazníci,

najvýznamnejšou udalosťou v roku 2009 bola pre mňa Akreditácia seminárov Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
V decembri 2009 som získala akreditáciu pre 3 vzdelávacie projekty a ich moduly:

1 Riadenie procesov - 56 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti riadenia procesov. Postupnosť modulov je daná metodikou životného cyklu procesov - BPM - Business Process Management a postupom implementácie znalostí v praxi.

- Modul: Procesné riadenie - 8 hodín
- Modul: Výkonnosť procesov - 8 hodín
- Modul: Analýza procesov - 8 hodín
- Modul: Optimalizácia procesov - 8 hodín
- Modul: Simulácia procesov - 8 hodín
- Modul: Riadenie zmien - 8 hodín
- Modul: Projektové riadenie - 8 hodín

2 Systémy riadenia - 48 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom najnovšie poznatky v oblasti systémov riadenia organizácie. Jednotlivé moduly svojou zložitosťou tvoria nadstavbu riadenia procesov, majú celofiremný charakter a ich implementácia v praxi prispieva výraznou mierou k dlhodobému zvýšeniu konkurencieschopnosti organizácie.

- Modul: Toyota Production System - 8 hodín
- Modul: Systém manažérstva kvality - 8 hodín
- Modul: Strategické riadenie - 8 hodín
- Modul: Výkonnosť organizácie - 8 hodín
- Modul: Inovačné manažérstvo - 16 hodín

3 Efektívny manažér - 96 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja, riadenia a vedenia zamestnancov. Absolvovaním prvých 5 modulov získa manažér základné manažérske a sociálne zručnosti. Absolvovaním ďalších 6 modulov získa manažér vyspelé manažérske a sociálne zručnosti.

- Modul: Riadenie zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Asertívna komunikácia - 8 hodín
- Modul: Vyjednávanie - 8 hodín
- Modul: Vedenie efektívnych porád - 8 hodín
- Modul: Úspešná prezentácia - 8 hodín

- Modul: Manažérske kompetencie - 8 hodín
- Modul: Time management - 16 hodín
- Modul: Vedenie zamestnancov a tímová práca - 8 hodín
- Modul: Hodnotenie výkonnosti zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Riadenie znalostí - 8 hodín
- Modul: Koučovanie - 8 hodín

Potvrdenie o akreditácii si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve vzdelávacej aktivity.
Popis modulu si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve modulu.

Ponuku akreditovaných seminárov nájdete tu.
V prípade vášho záujmu o ďalšie informácie: podrobný program jednotlivých modulov, termíny a ceny ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Prajem vám úspešný Nový rok 2010 a teším sa na stretnutia s vami na akreditovaných seminároch s osvedčením MŠ SR :-) .

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: