mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

15.9.10

Živnostníčka - 4. výročie

Biznis je to, čo vás zaujíma. Ak vám na niečom záleží tak veľmi, že sa začnete tomu venovať, tak skrátka podnikáte. Richard Branson

Poďakovanie
Ďakujem za zdravie, rozum, silu a príležitosti vykonávať svoju prácu, tak, aby bola pre vás užitočná.

Živnostníčka - čo to znamená
- Sloboda - robím to, čo ma baví, rozhodovanie.
- Samostatnosť.
- Zodpovednosť za zákazníkov, seba, kvalitu práce.
- Malá firma je efektívnejšia.

Hodnoty
- Neporušujem, majú pre mňa obrovský význam.
- Podľa nich sa rozhodujem a vykonávam svoju prácu.

Zákazníci
- Existuje jasný dôvod pre spoluprácu.
- Otvorená komunikácia.
- Výborné medziľudské vzťahy.
- Dlhodobá spolupráca.

Kolegovia
- Živnostníci.
- Majitelia s.r.o..
- Pravidelné stretnutia.
- Vysoko si ich vážim, pre ich názory, rozhodnutia a prácu, ktorú robia.

Konkurencia
- Sledujem, ale nerozhodujem sa podľa nej.
- Občas sa pousmejem nad jej konaním. -:)

Knihy
- Vzdelávanie osobné - zdroj inšpirácie, sledovanie najnovších trendov.
- Príprava vzdelávania pre druhých.

Semináre
- 4 roky vývoja.
- Počet seminárov - 30.
- Akreditácia MŠ SR.

Najkrajšie semináre
- Komunikácia
- Koučovanie
- Sebapoznanie manažéra
- Vedenie manažéra
- Riadenie manažéra
- Budúcnosť procesného riadenia

Inovácie
Neustála aktualizácia seminárov a príprava nových produktov - súčasť každodennej práce.

Internet
- HTML stránka
- blog: procesy a ľudia
- blog: knihy
- blog: znalosti
- blog: semináre
- facebook

Výsledok
- Spokojnosť.
- Organizovanie svojho času.
- Radosť z práce, vývoja nových vecí, keď sa niečo podarí.

Budúcnosť
- Sústreďujem sa na každodenné žitie.
- Verím, že bude zaujímavá.

Najväčším bohatstvom, ktoré sa môže dostať ľudským bytostiam, je sebadôvera. Jeho svätosť Dalajláma.

Pekne pozdravujem všetkých živnostníkov a prajem im veľa sebadôvery v podnikaní.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: