mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

15.12.10

SPP, a.s. Bratislava: Meranie výkonnosti procesov

Zaoberať sa v predvianočnom čase Meraním výkonnosti procesov v SPP, a.s. Bratislava sa mi zdala celkom zaujímavá práca, preto som prijala pozvanie ľudí, ktorí sa zaoberajú procesným riadením a na decembrových workshopoch sme si odpovedali na otvorené otázky, ktoré súvisia s:

- výkonnosťou organizácie a výkonnosťou procesov
- dôležitosťou merania výkonnosti procesov pre celú spoločnosť
- prepojením strategickej a operatívnej úrovne merania výkonnosti
- definovaním kritických procesov v spoločnosti
- rozsahom merania výkonnosti procesov
- zodpovednosťou za meranie a zber dát
- definovaním cieľov a KPI
- pomôckami a predpokladmi pre efektívne definovanie KPI
- prepojením merania výkonnosti procesov na iné systémy riadenia
- metodikou merania výkonnosti procesov
- technickým zabezpečením merania výkonnosti procesov
- organizovaním workshopov a projektu merania výkonnosti procesov
- odbornou literatúrou merania výkonnosti procesov

Merať výkonnosť procesov je ťažká, no nesmierne kreatívna a zaujímavá práca. Mimoriadnym prínosom pre rozbehnutie projektu je vytvorený procesný model spoločnosti. Kritickými faktormi úspechu projektu je záujem a podpora vrcholového manažmentu firmy a obrovské nadšenie a úsilie ľudí, ktorí sa budú projektu zúčastňovať.

Dávať si takéto ciele na konci roka, je veľmi pekné a povzbudzujúce. Teší ma, ak som k tomu trošku prispela.

Prajem kolegom v SPP šťastné a veselé vianočné sviatky a v Novom roku 2011 úspešný začiatok dobre premysleného projektu.

A teraz už všetci ideme piecť vianočné koláčiky. -:)

Pekný predvianočný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: