mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

20.12.11

SPP, a.s. Bratislava: Meranie výkonnosti procesov

19.12.2011 som prijala pozvanie procesných analytičiek v spoločnosti SPP, a.s. Bratislava, na predvianočný workshop k meraniu výkonnosti procesov.

Kolegynky z SPP ma informovali o stave projektu merania výkonnosti procesov. Veľmi ma potešili výsledky ich práce a úsilie, ktoré vložili do náročného projektu. Patrí im za to moje veľké verejné poďakovanie a pochvala.

Na workshope sme si odpovedali na vopred pripravené otvorené otázky. Veľkú pozornosť sme venovali významu merania výkonnosti procesov pre spoločnosť, vyjadreniu pridanej hodnoty procesov a vzťahu troch základných ukazovateľov procesov: čas, náklady a kvalita. 

Hovorili sme o ľudskom aspekte výkonnosti procesov a vzťahu výkonnosti procesov k výkonnosti zamestnancov a výkonnosti manažérov. Povedali sme si, že pre zvyšovanie výkonnosti organizácie sú potrebné zmeny manažérov, zmeny zamestnancov, zmeny procesov a uviedli sme poradie ich dôležitosti. Dosiahnuť zmenu v týchto troch oblastiach nie je ľahké, pretože u manažérov a zamestnancov je potrebné zmeniť slovíčko "musím" na slovíčko "chcem". 

Je vôbec možná takáto zmena? Pomáha nám v tom vzdelávanie, koučovanie, dobrá komunikácia, zdieľanie informácií, prípadne motivácia zamestnancov. Pred Vianocami je dobrá aj finančná motivácia, ale my sme hovorili o takej motivácii, ktorá vyviera zo slobodného prostredia vo firme, z rastu zamestnancov a ich sebariadenia. To sú hybné sily, ktoré vedú ľudí k mimoriadnym výkonom a následne aj k vysokej výkonnosti ich procesov a organizácie.

Prajem manažmentu SPP, a.s., aby také prostredie vo firme vytvárali, aby sa zamestnanci čo najviac vzdelávali a pokiaľ možno, aby ich čo najmenej riadili a počúvali hlas zdola, kde na nich čakajú mimoriadne zaujímavé námety a projekty na zlepšenie výkonnosti procesov a celej spoločnosti SPP a.s..

Ďakujem za zaujímavé stretnutie a posielam do SPP pekný predvianočný pozdrav.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: