mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

11.3.12

Návrh procesov: článok

NÁVRH  PROCESOV

Milí priatelia, je zaujímavé, že o procesnom riadení som na tomto blogu ešte nepísala. Dnes to trošku napravím. Mám na to veľký dôvod, pretože som skompletizovala najdôležitejšie znalosti o procesnom riadení, od vzdelávania a teórie procesného riadenia, cez cvičenia a formuláre, až k príkladom a prípadovým štúdiám z projektov procesného riadenia. Veľkú pozornosť som venovala metodike modelovania procesov, konvenciám modelovania procesov a metodike tvorby dokumentácie riadenia. Teším sa, že sa mi podarilo zhrnúť príklady postupu projektu procesného riadenia a tiež príklady procesných modelov vybraných firiem.

Téma procesného riadenia sa venujem už asi 20 rokov. Najprv sa mi procesné riadenie veľmi páčilo a videla som obrovský potenciál jeho využitia v praxi. Až neskôr som však naozaj pochopila jeho skutočný význam a prínosy pre firmy. Michael Hammer & James Champy, v roku 1993, jasne deklarovali v svojej knihe Reengineering / radikální proměna firmy, Manifest revoluce v podnikání, že procesné riadenie je o radikálnej premene organizácie, o revolúcii v podnikaní. Revolučná zmena pozostávala v tom, že firmy sa na svoj biznis mali pozerať cez procesy, nie cez organizačné útvary a to za takým účelom, aby sa dosiahla vyššia výkonnosť organizácie cez:

- minimalizáciu nákladov na vstupe do procesu, 
- vyššiu flexibilitu v plnení očakávaní zákazníkov v procese,
- vyššiu efektivitu na výstupe procesov.

Takáto veľká výzva viedla firmy a ešte aj dnes vedie k tomu, aby procesné riadenie brali s plnou vážnosťou. Business Process Reengineering - BPR a jeho odľahčená verzia Business Process Management - BPM sa stali veľkou témou, vzbudili veľký záujem firiem a zároveň vznikla veľká potreba firiem zmeniť spôsob riadenia organizácie. Ako sa to firmám darilo a darí máme možnosť sledovať my konzultanti na projektoch, ktoré sú zamerané na procesné riadenie.

Projekty procesného riadenia začínajú modelovaním procesov, kedy tvoríme architektúru podnikania a definujeme vzťahy procesov k internému a externému okoliu firmy. Až potom procesy meráme, analyzujeme a zlepšujeme. Už pri modelovaní procesov sa začína firma meniť, vzájomným porozumením, pomenovaním procesov jednotnou terminológiou a slovníkom, ktorý je spoločný pre celú firmu. Zjednotenie komunikácie veľmi napomáha k pochopeniu procesov, problémov a ich riešeniu. Keď sú procesy namodelované správne, potom je aj ich meranie a zlepšovanie jednoduchšie. Ako vidíte, modelovanie procesov je prvým krokom k pochopeniu procesov a ich zlepšovaniu, preto je potrebné venovať tomu mimoriadnu pozornosť.

Na modelovaní procesov ma vždy fascinuje poznanie firmy, odhalenie zložitosti celej firmy a vzájomných vzťahov systému, ktorému hovoríme organizácia. Prekrásne na tom je to, že môžeme tento zložitý systém ovplyvňovať a meniť k lepšiemu. K tomu nám pomáhajú prehľadne identifikované procesy, priradené zodpovednosti, pomenované vstupy a výstupy procesov, definované interné produkty, aby bolo jasné, kto a čo komu odovzdáva a tiež popisy procesov, aby boli myšlienky zaznamenané a aby bol vo firme vytvorený procesný štandard.

Možno vás prekvapím, ale to, čo je na modelovaní procesov ťažké, nie sú procesy, ale porozumenie ľuďom a firemným problémom. Profesionálny konzultant ovláda modelovanie procesov, ako sa hovorí, ľavou zadnou, bez ohľadu na odvetvie. Ovláda softvérové nástroje, metódy, postupy a štandardy modelovania procesov. Má skúsenosti a referenčné modely iných firiem. Dobrý profesionálny konzultant má navyše aj perfektnú komunikáciu, schopnosť empatie a porozumeniu aj toho, čo nie je vyslovené, ale iba myslené. No a tí najskúsenejší konzultanti už pri vstupe do firmy vedia, kde je najväčší problém a čo treba riešiť.

Môj manžel, fyzik, sa k mojej práci vyjadroval najprv skepticky. Vravel, že modelujeme vesmír, že firmy sú zložité systémy, ktoré nie je možné dobre poznať a že sú funkciou viacerých premenných, ktoré treba kvalifikovane merať, ak ich chceme dobre poznať a meniť. Ja som sa vždy len usmiala, pretože môj manžel nevie, že my procesy aj meráme. O tom vám ale napíšem v ďalšom príspevku.

Dnes sa teším, že balíček produktov a služieb návrhu procesov je spracovaný a je vám k dispozícii.

Návrh procesov: článok
Návrh procesov: produkty
Návrh procesov: služby

Pekný nedeľný večer vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: