mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

9.11.12

Finančné riadenie: článok

FINANČNÉ RIADENIE
Na peniazoch záleží a významne. Treba si ujasniť, na akom množstve peňazí vám záleží. Na samotnom postoji k peniazom, túžbe po nich alebo pocite ľahostajnosti k nim, či niečomu medzi tým, nie je nič zlé. Jack Welch

Pocity
Keď počujem slovo financie, predstavujem si manažéra v čiernom obleku, s mŕtvou tvárou, ktorý raz za čas niečo povie, neustále sa tvári múdro a len čakáte, aký argument použije na obhajobu svojich finančných cieľov.

Možno by som mala začať najprv tým, čo si predstavujem, keď počujem slovo peniaze. Musím veľmi rozmýšľať. Peniaze ma živia a prinášajú mi pocit slobody. To sú ich lepšie stránky. Ináč, peniaze sa u mňa v prevažnej miere spájajú so zlými pocitmi a preto im nevenujem veľa pozornosti.

Ako konzultantka som sa však musela vysporiadať so svojimi pocitmi, pretože tie zákazníkov veľmi nezaujímajú. Manažéri chcú vedieť, či dobre riadia tvrdé faktory organizácie, ktorými sú aj financie.

Vzdelanie
Či som chcela, či nie, prihlásila som sa na kurz CUB Riadenie financií. Už na prvej hodine som avizovala, že o peniazoch nič neviem, že peniaze ma nezaujímajú, a že som tu iba profesionálne. Všetci sa smiali. Lektorka sa však potešila, že je aspoň niekto úprimný. Mala šťastie a aj ja. Ona mala šťastie na dobrú, aktívnu študentku a ja som mala obrovské šťastie na človeka, ktorý mi prekrásnou formou vysvetlil, že peniaze nie sú zlé a že riadenie financií je úžasne krásna téma. Otvorili sa mi oči. Nechcem povedať, že sa mi to zapáčilo, ale minimálne som prekonala svoj negatívny postoj a strach zo slova peniaze a niečo som sa aj naučila. Nemyslela som si však, že získané vedomosti budem niekedy potrebovať. Na financie sú tu iní experti.

Výzva
Život ale priniesol niečo iné. Vrcholový manažment v jednej firme si želal, aby som ich naučila robiť finančnú analýzu organizácie. Dobre čítate, naučila, nie aby som analýzu urobila ja. S porozumením som si ich vypočula a doporučila som im inú konzultačnú firmu. Zorganizovala som aj spoločný workshop, na ktorom bola predstavená iná firma. Pri prezentácii som iba ticho sedela v ústraní a sledovala som tváre vrcholových manažérov. To, čo som videla, ma veľmi nepotešilo. Nemohla som tomu uveriť, ako sa z príjemných a zhovorčivých ľudí, zrazu stali smutní, strohí, podozrievaví a nedôverčiví ľudia. Firmu neprijali a generálny riaditeľ mi oznámil, že oni chcú, aby sme finančnú analýzu urobili spolu. Zbytočne som ho presviedčala, že ja nemám skúsenosti a že iní to urobia lepšie. Bolo rozhodnuté. Teraz aspoň vidíte, ako zákazníci riadia naše životy.

Notebook
Keď som sa s tým zmierila, povedala som si, že to nie je prvýkrát, čo robím niečo prvýkrát :-) a že to skúsime. Asi týždeň som sa na workshop pripravovala, až nastal deň „D“, alebo „F“? V hlave som mala iba súvahu a výkaz ziskov a strát. Zapla som projektor, notebook, pripravila som flipchard, fixky a začali sme. Asi po 15 minútach mi zhasol notebook. Bolo mi do smiechu. Naozaj som nevedela, či sa mám smiať, alebo plakať? Chcela som im povedať: „Aspoň vidíte, že ani „hore“ nechcú aby sme finančnú analýzu robili spolu“. Spokojne sme sa rozišli a dohodli sme si iný termín workshopu. Na notebooku mi odišiel zdroj a náhradný sme našťastie nemali. :-)

Tvrdá príprava
Teraz mi možno neuveríte, ale na druhý workshop som sa pripravovala ďalšie dva týždne. To, že mi odišiel zdroj na notebooku, som vzala ako príležitosť. Myslím, že v mojej praxi nebol workshop, na ktorý by som sa tak poctivo a dlho pripravovala. Nechcela som sklamať dôveru ľudí, na ktorých mi záležalo. Čím viac som sa pripravovala, tým viac otázok sa vyriešilo.

Workshop
O dva týždne som už do firmy kráčala profesionálne. V taške som mala pripravené príklady, vzorce, formuláre, dáta a náhradný zdroj. :-) Manažment si prizval na workshop aj najšikovnejšiu účtovníčku a všetci si priniesli kalkulačky. Workshop prebiehal pokojne a pracovne. Spočítali sme všetky možné ukazovatele finančnej výkonnosti organizácie: rentabilitu, aktivitu, likviditu, prevádzkový kapitál, zadĺženosť a produktivitu. Celý deň sme sa rozprávali o výsledkoch a rozmýšľali sme o tom, čo a ako ovplyvňuje finančné zdravie organizácie. Opatrenia na ozdravenie hospodárenia boli ťažké. Manažment vedel, že to nebude ľahké, ale ešte nikdy to nemal tak presne, čierne na bielom, spočítané a zdôvodnené. Teraz sme tomu rozumeli všetci, aj ja. Manažéri rozumeli sile finančných výsledkov a ja som rozumela významu finančnej analýzy pre organizáciu. Mala som úžasný pocit. Bol to najkrajší workshop v mojom živote. Tento zážitok som mala v predvianočnom čase, podobne ako teraz, preto som sa rozhodla, že vám o ňom napíšem.

Prajem vám pekné predvianočné workshopy a nezabudnite, že aj financie sa dajú riadiť s ľudskou tvárou. 

Finančné riadenie: služby
Finančné riadenie: produkty
Finančné riadenie: článok

Pekný predvianočný čas vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: