mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.3.14

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK DOC

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
  
Neváhajte a pripojte sa k jedinečnému projektu na internete

"R o k  k v a l i t y" Riešenie: SMK DOC
Príprava na certifikáciu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001

Dokumenty
1. Predmet normy
1. Požiadavky normy EN ISO 9001 na SMK

4. Systém manažérstva kvality
4.1. Všeobecné požiadavky-procesný prístup
4.2. Požiadavky na dokumentáciu

5. Zodpovednosť manažmentu
5.1. Záväzok manažmentu
5.2. Zameranie na zákazníka
5.3. Politika kvality
5.4. Plánovanie
5.5. Zodpovednosť, právomoc a komunikácia
5.6. Preskúmanie manažmentom

6. Manažérstvo zdrojov
6.1. Poskytovanie zdrojov
6.2. Ľudské zdroje
6.3. Infraštruktúra
6.4. Pracovné prostredie

7. Realizácia produktu
7.1. Plánovanie realizácie produktu
7.2. Procesy súvisiace so zákazníkom
7.3. Návrh a vývoj
7.4. Nakupovanie
7.5. Výroba a poskytovanie služieb
7.6. Riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie

8. Meranie, analýza a zlepšovanie
8.2. Monitorovanie a meranie
8.3. Riadenie nezhodného produktu
8.4. Analýza údajov
8.5. Zlepšovanie 

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK DOC

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Pekné jarné dni vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: