mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

21.7.15

Index výkonnosti procesu: Workshop

INDEX VÝKONNOSTI PROCESU

  
Meranie výkonnosti procesov
- Ciele merania
- Základné pojmy
- Ciele
- Proces
- Výkonnosť procesov
- Kvalita
- Produktivita
- Výkonnosť procesov
- Meranie výkonnosti procesov
- 8.2.3 Monitorovanie a meranie procesov
- Systémové merania podľa koncepcie ISO
- Prečo uskutočňovať merania

Postupy merania výkonnosti procesov
- Postupy BPM
- Postup merania výkonnosti procesov-1
- Postup merania výkonnosti procesov-2
- Postup definovania ukazovateľov výkonnosti
- Index výkonnosti procesu

Príklady
- Smernica
- Metodika
- Systém

Workshop
- Index výkonnosti procesu

Index výkonnosti procesu: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: