mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

1.2.16

Procesná organizácia: Slidy

PROCESNÁ ORGANIZÁCIA 
Keď sú nám veci známe, prestávajú byť pre nás veľké. 
PROCESNÁ ORGANIZÁCIA: SLIDY
- Lean
- TOC
- Six Sigma
- Lean Six Sigma

Analýza procesov
- Lean procesný audit
- Detailný procesný audit

Zlepšovanie procesov
- Cyklus PDCA
- Kaizen
- Gemba kaizen
- Kaizen Management System

Nástroje
- Vývojový diagram
- Paretov diagram
- Ishikawov diagram
- 5krát prečo?
- Myšlienková mapa
- Brainstorming
- Obrátený brainstorming
- Brainwriting 6-3-5

Organizačná štruktúra
- Organizačná štruktúra-návrh
- Organizačná štruktúra-analýza
- Organizačná štruktúra-zmena

Zamestnanci
- Pracovné náplne
- Spokojnosť


Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: